ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Οριακά θετικά κινήθηκε το ΧΑΚ τη Δευτέρα

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 67,44 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,36%

ΚΥΠΕ

Με οριακά κέρδη έκλεισε η πρώτη μέρα της βδομάδας στο Χρηματιστήριο. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 67,44 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,36%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε κέρδη επίσης σε ποσοστό 0,35% κλείνοντας στις 40,36 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στις €216.640,78.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες η Κύρια Αγορά παρουσίασε κέρδη 0,14% και η Εναλλακτική Αγορά 0,47%. Ζημιές σε ποσοστό 2,9% παρουσίασε ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών, ενώ τα Ξενοδοχεία δεν παρουσίασαν μεταβολή.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Logicom, με €127.407,80 (πτώση 0,56% - τιμή κλεισίματος €1,76). Ακολούθησαν η Blue Island με €44.000 (πτώση 2,22% - τιμή κλεισίματος €0,88), η Τράπεζα Κύπρου, με €23.388 (άνοδος 1,63%, τιμή κλεισίματος €1), η Τσιμεντοποιία Βασιλικού, με €13.373,82 (άνοδος 0,78% - τιμή κλεισίματος €2,58) και η The Cyprus Cement Public Company με €6.317,18 (άνοδος 0,81% - τιμή κλεισίματος €0,62).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, έξι κινήθηκαν ανοδικά, τρεις πτωτικά και δύο παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 48.

Στο μεταξύ, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου έχει ζητήσει την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς βάσει των προβλεπόμενων στη Νομοθεσία του, για διαγραφή των τίτλων της εταιρείας C.C.C. Tourist Enterprises Public Company Ltd από τη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το Συμβούλιο έχει λάβει αυτήν την απόφαση σύμφωνα με την εξουσία που του παρέχει το Άρθρο 178(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, για το λόγο ότι έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς επί των τίτλων της εν λόγω εταιρείας και δεν τηρούνται σημαντικές συνεχείς υποχρεώσεις της, έτσι ώστε να τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών.

Ειδικότερα σημειώνεται ότι η απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου για διαγραφή των τίτλων της εταιρείας έχει ληφθεί εφόσον η εταιρεία μετά και την απόφαση της Έκτακτης Γενικής της Συνέλευσης για εκούσια εκκαθάριση δεν τηρεί τη γενική προϋπόθεση εισαγωγής και συνεχή υποχρέωση της Παραγράφου 3.1.1(θ) της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί).

Μέχρι να ληφθεί σχετική απάντηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι τίτλοι της εταιρείας θα συνεχίσουν να τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης.

Επιπλέον, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ανακοινώνει τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Pandora Consultancy Services Plc (Ν.Ε.Α. Αγορά), για επιπλέον δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 3 Οκτωβρίου 2022.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εν λόγω εταιρείας, λόγω:

- μη τήρησης της υποχρέωσης για υπηρεσίες Φορέα Εκκαθάρισης,

- μη έκδοσης και δημοσιοποίησης της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2021.

Νοείται ότι εάν κατά τη διάρκεια της αναστολής διαπραγμάτευσης η εταιρεία συμμορφωθεί με τις πιο πάνω συνεχείς της υποχρεώσεις, τότε η αναστολή διαπραγμάτευσης θα αρθεί.

Τέλος, το Συμβούλιο του ΧΑΚ, μετά από την έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας WEALTHAVENUE PLC (ΝΕΑ Αγορά) για το έτος που έληξε στις 31/12/2021, αποφάσισε σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της ΚΔΠ 379/2014 (όπως έχει τροποποιηθεί), να αφαιρέσει από τους τίτλους της εν λόγω εταιρείας, τη σήμανση (Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών του ΧΑΚ, εφόσον ο λόγος που οδήγησε στην παρουσίαση της σήμανσης στις αξίες της, έχει εκλείψει.

Η πιο πάνω απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου θα τεθεί σε ισχύ από την Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2022.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Αγορές: Τελευταία Ενημέρωση