ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

K. Treppides & Co Ltd: Ψηφιοποίηση της Παγκόσμιας Φορολογικής Διαχείρισης

Τι είναι και τι σημαίνει για τη φορολογική λειτουργία;

Δελτίο Τύπου

Αθηνά Νεοκλέους
Διευθυντής
K. Treppides & Co Ltd

Στην εποχή της πανδημίας του κορωνοϊού, της ψηφιακής επανάστασης και της διαρκώς εξελισσόμενης παγκοσμιοποίησης, η ψηφιοποίηση της φορολογικής διαχείρισης φαίνεται να είναι μονόδρομος. Αλλά τι ακριβώς είναι η ψηφιοποίηση της φορολογικής διαχείρισης και πώς αυτό θα επηρεάσει τη φορολογική λειτουργία σε όλο τον κόσμο;

Όταν λέμε ψηφιοποίηση της φορολογίας, εννοούμε τον πλήρη μετασχηματισμό των φορολογικών διαδικασιών με τη χρήση ψηφιακών μεθόδων και όχι μόνο την απλή ψηφιοποίηση που υποδηλώνει μόνο ότι μετατρέπουμε τα φυσικά αρχεία στα ψηφιακά ισοδύναμά τους.

Οι φορολογικές διοικήσεις φαίνεται να το ενστερνίζονται αυτό, καθώς θα ήθελαν να μειώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την ανθρώπινη αλληλεπίδραση, χρησιμοποιώντας την αυτοματοποίηση και την ανάλυση στοιχείων για να βοηθήσουν τη λήψη αποφάσεων, να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους και να εστιάσουν τους πόρους τους σε πιο σημαντικά ζητήματα, όπως ζητήματα φοροδιαφυγής, απάτης και επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

Παρόλο που δεν υπάρχει συγκεκριμένος οδικός χάρτης που πρέπει να ακολουθηθεί από τις χώρες στο ταξίδι τους προς την ψηφιοποίηση, υπάρχουν ορισμένες κύριες προσεγγίσεις τις οποίες ακολουθούν οι χώρες ούτως ώστε να ψηφιοποιήσουν τις διαδικασίες τους. 

Μία από τις πιο κοινές πτυχές της ψηφιοποίησης είναι η προ-συμπλήρωση των δηλώσεων. Αυτό συμβαίνει όταν οι φορολογικές αρχές προ-συμπληρώνουν τις δηλώσεις με πληροφορίες που έχουν ήδη στη διάθεσή τους από άλλες πηγές, σε μια προσπάθεια απλοποίησης των διαδικασιών και μείωσης των σφαλμάτων.

Οι φορολογικές αρχές επιδιώκουν επίσης όλο και περισσότερο να συλλέγουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο ή σε σχεδόν πραγματικό χρόνο τόσο από τους φορολογούμενους όσο και από βασικά τρίτα μέρη που παράγουν φορολογικές πληροφορίες.

Επίσης, είναι προφανές ότι οι περισσότερες φορολογικές αρχές ξεκινούν το ψηφιακό τους ταξίδι με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) λόγω των υψηλής συναλλακτικότητας δεδομένων του. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το HMRC έχει πραγματοποιήσει ένα πρόγραμμα ψηφιοποίησης που ονομάζεται Making Tax Digital (MTD) που απαιτεί από τους φορολογούμενους να διατηρούν ψηφιακά αρχεία και να υποβάλλουν πληροφορίες χρησιμοποιώντας ένα λογισμικό αντί να συμπληρώνουν χειροκίνητα ηλεκτρονικές φορολογικές δηλώσεις. Το HMRC έχει ξεκινήσει αυτό το ταξίδι με το ΦΠΑ και από τον Απρίλιο του 2022, όλοι οι έμποροι πρέπει να αναφέρουν τα ποσά ΦΠΑ χρησιμοποιώντας λογισμικό με δυνατότητα MTD.

Ορισμένες χώρες, όπως η Βραζιλία, έχουν επιδιώξει την ψηφιοποίηση απαιτώντας ηλεκτρονικά τιμολόγια, άλλες χώρες χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω ψηφιακών συστημάτων ούτως ώστε να μπορούν να κάνουν στοχευμενους ελέγχους. Επίσης, ένας σημαντικός στόχος ορισμένων φορολογικών αρχών είναι να συμπεριλάβουν τη φορολογία και στα άλλα φυσικά συστήματα των φορολογουμένων, π.χ. ενσωματώνοντας τον φόρο στις λογιστικές πλατφόρμες.

Φυσικά, παρόλο που καταλαβαίνουμε ότι η ψηφιοποίηση έχει πολλά οφέλη, έρχεται και με διάφορες προκλήσεις που πρέπει να ξεπεράσουν οι φορολογικές αρχές.

Μία από τις κυριότερες προκλήσεις είναι ο ψηφιακός αποκλεισμός. Με την ψηφιοποίηση υποθέτουμε ότι όλοι οι φορολογούμενοι έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία και ότι όλοι τους είναι πρόθυμοι να αλληλοεπιδράσουν με τις φορολογικές αρχές χρησιμοποιώντας αυτές τις νέες ψηφιακές μεθόδους. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει πάντα.

Μια άλλη, πολύ σημαντική πρόκληση είναι η ταυτοποίηση όπου, για παράδειγμα, σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή τις ΗΠΑ, στις οποίες δεν υπάρχει καθολική ταυτότητα πολίτη, είναι πολύ δύσκολο για τις φορολογικές αρχές να συνδέσουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και να δημιουργήσουν μια ενιαία βάση δεδομένων. Αυτό είναι κάτι που η Εσθονία έχει επιλύσει με την εισαγωγή της ηλεκτρονικής ταυτότητας.

Οι φορολογικές αρχές πρέπει επίσης να είναι καλά προετοιμασμένες για αυτή τη σημαντική αλλαγή και πρέπει να εξετάσουν την πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος της χώρας τους, τόσο όσον αφορά τους φορολογικούς κανόνες όσο και τα υφιστάμενα συστήματα.

Πώς, λοιπόν, επηρεάζει η ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης τη φορολογική λειτουργία; Είναι προφανές ότι η ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης εντείνει τις πιέσεις για αλλαγή της φορολογικής λειτουργίας και στις επιχειρήσεις.

Οι φορολογικές λειτουργίες πρέπει να είναι έτοιμες να δώσουν νέα, ακριβή και ποιοτικά ελεγμένα δεδομένα στις φορολογικές αρχές ανά πάσα στιγμή. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει αυξημένη ανάγκη για τις επιχειρήσεις να ψηφιοποιήσουν και τις εσωτερικές τους λειτουργίες. Πρέπει να αρχίσουν να επενδύουν σε νέες τεχνολογίες, να αρχίσουν να αυτοματοποιούν τις εσωτερικές τους διαδικασίες όπως επίσης να αρχίσουν να ενθαρρύνουν τους υπαλλήλους τους να συνεργάζονται με τα μηχανήματά τους προκειμένου να αποκτήσουν καλύτερη ποιότητα δεδομένων και να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες στις επιχειρήσεις τους.

Ίσως να σκέφτεστε, πού είναι η Κύπρος σε όλα αυτά; Το Τμήμα Φορολογίας (ΤΦ) φαίνεται να έχει εντοπίσει την ανάγκη ψηφιοποίησης της φορολογικής του διοίκησης και μετασχηματισμού των διαδικασιών του, έτσι ώστε να είναι σύμφωνες με τις ανάγκες του σημερινού φορολογικού κόσμου.

Το ΤΦ βρίσκεται στη διαδικασία εισαγωγής της πλατφόρμας Tax For All (TFA), η οποία πρόκειται να αντικαταστήσει τις υπάρχουσες φορολογικές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένου του TAXISnet, με σκοπό να προσφέρει στον φορολογούμενο μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των φορολογικών του υποθέσεων με απλούστερο, ασφαλέστερο και διαφανή τρόπο.

Η πλατφόρμα TFA πρόκειται να αναπτυχθεί σε τρία στάδια ξεκινώντας από το ΦΠΑ στο πρώτο στάδιο και με τους άμεσους και άλλους φόρους στα επόμενα δύο στάδια.

Ορισμένες σημαντικές πρακτικές αλλαγές που αναμένεται να δούμε σχετικά με το ΦΠΑ είναι μια νέα δήλωση ΦΠΑ με τη μορφή ερωτήσεων, υποβολή όλων των δηλώσεων και οποιωνδήποτε δικαιολογητικών ηλεκτρονικά, δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής, πρόσβαση στο ιστορικό πληρωμών και άμεση επικοινωνία με το ΤΦ μέσω της πλατφόρμας.

Τώρα μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, πώς θα το αγκαλιάσει η φορολογική λειτουργία και πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η σημαντική αλλαγή.

Η K. Treppides & Co Ltd, είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία στην Κύπρο, με εδραιωμένη διεθνή παρουσία και γραφεία στη Μεγάλη Βρετανία και τη Μάλτα. Σήμερα το εργατικό δυναμικό της K.Treppides & Co Ltd, ανέρχεται στους 200 επαγγελματίες. Προσφέρει ένα πλήρες φάσμα συμβουλευτικών, φορολογικών, λογιστικών υπηρεσιών σε ομίλους, εταιρείες και επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε διεθνή βάση σε διάφορους οικονομικούς και επιχειρηματικούς τομείς. Η Εταιρεία η οποία ξεκίνησε τις εργασίες τις το 1985, διαθέτει 36 χρόνια εμπειρίας και μια επίλεκτη ομάδα έμπειρων στελεχών οι οποίοι μπορούν να καθοδηγούν και να βοηθήσουν επενδυτές και επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εδραίωσης και μετέπειτα επενδυτικής δραστηριότητας στην Κύπρο και διεθνώς. 

Contact Details:

Marios A. Cosma
Managing Partner
mcosma@treppides.com
www.treppides.com


Costas Loizou
Director
cloizou@treppides.com
www.treppides.com


Athina Neocleous
Tax Manager
aneocleous@treppides.com
www.treppides.com


Nicosia
: Treppides Tower, Kafkasou 9, Aglantzia, CY 2112, Nicosia, Cyprus
Limassol: Andrea Kariolou 38, Ayios Athanasios, CY 4102, Limassol Cyprus
London:7 Milner Street, London SW3 2QA
Malta: Level 1, Somnium, Tower Road, Swatar, Birkirkara BKR 4012

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση