ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Συνεχή ανάπτυξη παρουσιάζει η εταιρεία Κανικλίδης

Σε ότι αφορά τις εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών

Δελτίο Τύπου

Συνεχή ανάπτυξη παρουσιάζει η εταιρεία ΚΑΝΙΚΛΙΔΗΣ η οποία προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών για Ψηφιοποίηση, Διαχείριση και Φύλαξη και εμπιστευτική καταστροφή αρχείων.

Η εταιρεία, έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να κερδίσει και να διασφαλίσει την εμπιστοσύνη σημαντικών δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων υψηλού κύρους στο πελατολόγιό της.

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών της, η εταιρεία ΚΑΝΙΚΛΙΔΗΣ πρωτοστατεί προβαίνοντας σε όλες τις ενέργειες και διαδικασίες για πιστοποίηση της με το διεθνές Πρότυπο ISO 37001:2016, σύστημα Διαχείρισης της καταπολέμησης της δωροδοκίας που θέτει απαιτήσεις προς τους Οργανισμούς για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία.

Σκοπός του Συστήματος είναι να καλλιεργήσει ένα κλίμα κατά της δωροδοκίας εντός του οργανισμού, ώστε να ενισχύσει την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια και να οδηγήσει στη γενική βελτίωση της ροής εργασιών.

Μετά και την πιστοποίηση αυτή, η ΚΑΝΙΚΛΙΔΗΣ θα κατέχει επισήμως ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης αποτελούμενο από 8 πιστοποιήσεις, το οποίο διασφαλίζει ότι η Εταιρεία ακολουθεί στο ακέραιο αυστηρούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και Εθνικές Νομοθεσίες αποτελούμενο από τα πιο κάτω συστήματα και πρότυπα:

  • ISO 9001:2015 - Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας
  • ISO 27001:2013 - Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
  • ISO 22301:2014 - Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας
  • OHSAS 18001:2007 - Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
  • ISO 14001:2015 - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • ISO 30301:2011 - Σύστημα διαχείρισης αρχείων σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή.
  • ISO/TR 13028 - Πληροφορίες και Τεκμηρίωση - Κατευθυντήριες Γραμμές Υλοποίησης για την Ψηφιοποίηση των Αρχείων
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση