ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 20:20
 

Στα 16 εκ. ευρώ το κόστος των κυβερνητικών τροποποιήσεων

46 κυβερνητικές τροπολογίες κατατέθηκαν στη Βουλή στις 3 Δεκεμβρίου

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Στα 16 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το συνολικό κόστος τροποποιήσεων του αρχικού νομοσχεδίου για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2019 που κατέθεσε στη Βουλή η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα λέχθηκαν σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Στις τροπολογίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η δημιουργία νέων θέσεων, η αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών και η αναβάθμιση ή και η ανέγερση κρατικών κτιρίων και πολεοδομικών έργων.

Όπως ανέφερε σήμερα ενώπιον των μελών της Επιτροπής, η Οικονομική Διευθύντρια του Υπουργείου Οικονομικών Μελίνα Κατσουνωτού, 46 κυβερνητικές τροπολογίες κατατέθηκαν στη Βουλή στις 3 Δεκεμβρίου, ενώ οι υπόλοιπες δύο κατατέθηκαν σήμερα από την Κυβέρνηση και αφορούν το Σχέδιο για πρώτη κατοικία και την Υπηρεσία Ασύλου.

Σημειώνεται ότι το κόστος αρκετών από τις 48 τροπολογίες έχει ήδη συμπεριληφθεί στο αρχικό νομοσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού και εξαιρείται από τις συνολικές πρόσθετες δαπάνες των €16 εκ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις τροποποιήσεις του κρατικού προϋπολογισμού για το 2019 που κατατέθηκαν σήμερα από την Κυβέρνηση, το κόστος της τροπολογίας για το Σχέδιο για πρώτη κατοικία, το οποίο θα έχει αναδρομική ισχύ από τις 2 Ιανουαρίου του 2018, ανέρχεται στα €500.000 και αφορά την επιστροφή υπό μορφή χορηγίας του 14% του ΦΠΑ που επιβλήθηκε στην αξία της αγοράς γης σε δικαιούχο για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή 5% για ανέγερση κατοικίας.

Εξάλλου, το κόστος για την τροπολογία που αφορά την Υπηρεσία Ασύλου ανέρχεται στα €479.672 και αφορά την εργοδότηση 21 εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Επίσης ζητείται να μειωθούν οι πιστώσεις για το Σχέδιο Προστασίας κύριας Κατοικίας κατά €499.000 καθώς το Υπουργικό Συμβούλιο στις 3 Ιουλίου του 2018 αποφάσισε την υλοποίηση του σχεδίου Εστία σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) και ως εκ τούτου παύει η ανάγκη διατήρησης του Σχεδίου Προστασίας κύριας Κατοικίας.

Στις τροποποιήσεις του νομοσχεδίου για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2019 απαιτούνται επίσης πρόσθετες πιστώσεις ύψους €1,50 εκ. για να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών από εξειδικευμένο διεθνή οίκο για τη βελτίωση του ελέγχου των αιτήσεων για κατ΄ εξαίρεση πολιτογράφηση επενδυτών, καθώς και πιστώσεις ύψους €150.000 για να καλύψουν τη διεξαγωγή έρευνας δέουσας επιμέλειας (due diligence) επί της εταιρείας ΟΠΑΠ (Κύπρου). με σκοπό να αξιολογηθεί η καταλληλότητα της για χορήγηση σε αυτή άδειας κατά αποκλειστικότητα, ώστε η Κυβέρνηση να συνάψει μαζί της σύμβαση για την οργάνωση, λειτουργία και παροχή ορισμένων τυχερών παιχνιδιών.

Επιπρόσθετα, στο νομοσχέδιο απαιτούνται πρόσθετες πιστώσεις ύψους €999.600 για τη διαμόρφωση του κτιρίου «Φιλοξενία» σε δικαστήρια (Δευτεροβάθμιο Εφετείο και Εμπορικό Δικαστήριο). Επίσης απαιτούνται πρόσθετες πιστώσεις €1 εκ. που θα καταβληθούν για αμοιβή των εξειδικευμένων συμβούλων στα πλαίσια παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ετοιμασία εγγράφων προκήρυξης προσφορών για την ανέγερση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Επίσης, ζητούνται πρόσθετες πιστώσεις €335.700 λόγω της ανάθεσης του ελέγχου των αιτήσεων και της διεκπεραίωσης των πληρωμών για το Σχέδιο Εστία στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με την κυβερνητική τροποποίηση, για την υλοποίηση των εν λόγω εργασιών υπάρχει ανάγκη πρόσληψης πέντε εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού για περίοδο 24 μηνών καθώς και για αγορά υπηρεσιών πέντε φυσικών προσώπων από τις αρχές Δεκεμβρίου του 2018 για περίοδο έξι μηνών με δυνατότητα ανανέωσης για άλλους έξι μήνες. Το κόστος εργοδότησης ετήσια των πέντε εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου θα ανέλθει στις €135.000 και της αγοράς υπηρεσιών στα €165.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Επιπρόσθετα για σκοπούς τροποποίησης και προσαρμογής των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων για την εφαρμογή του Σχεδίου καθώς και της συντήρησης του θα χρειαστούν πρόσθετες πιστώσεις ύψους €35.700 το χρόνο για τα επόμενα τρία χρόνια (σύνολο €107.100).

Επιπλέον, ζητείται η έγκριση πιστώσεων ύψους €500.000 για 22 πρόσθετες θέσεις για σκοπούς κάλυψης των αναγκών των υπηρεσιών της Βουλής, ύψους €2,08 εκ. για επέκταση του υφιστάμενου κτιρίου της Βουλής και αποκατάσταση της διατηρητέας οικοδομής στην οδό Ομήρου και ύψους €100.000 για την εκτύπωση 11 τόμων του Φακέλου της Κύπρου.

Επίσης ζητούνται πρόσθετες πιστώσεις για το Προεδρικό Μέγαρο που αφορούν μεταξύ άλλων €8.200 για κάλυψη της μισθοδοσίας του εκπροσώπου της ε/κ κοινότητας στην Διευρευνητική Επιτροπή για τους αγνοουμένους, €227.206 για την ανάπτυξη ορεινών κοινοτήτων και €1,55 εκ. για εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας στο Προεδρικό με βάση τις υποδείξεις της Εθνικής Αρχής Ασφάλειας.

Εξάλλου, ζητούνται πιστώσεις συνολικού ποσού περίπου €8,96 εκ. για πολεοδομικά έργα που αφορούν τους Δήμους Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας καθώς και πιστώσεις ύψους €2,91 εκ. λόγω αναθεώρησης της ταμειακής ροής για την ανέγερση νέου κτιρίου για το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, βάσει αναθεωρημένης εκτίμησης του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, ο αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής του ΔΗΣΥ Μάριος Μαυρίδης είπε ότι το κονδύλι για το Σχέδιο Εστία δεν θα μπορεί να σταυρωθεί γιατί δεν θα μπορούν οι τράπεζες να ξεκινήσουν το πρόγραμμα και να καλούν τους δανειολήπτες για αναδιάρθρωση του δανείου τους.

Σε παρατήρηση ότι κάποιοι χαρακτήρισαν εκβιαστική αυτή την αναφορά των τραπεζών, ο κ. Μαυρίδης είπε ότι δεν είναι θέμα εκβιασμού, προσθέτοντας ότι υπάρχουν χιλιάδες δανειολήπτες που αναμένουν να πάνε στις τράπεζες για να κανονίσουν τα δάνεια τους μέσω του Σχεδίου Εστία και δεν μπορούν να το κάνουν αν σταυρωθεί το κονδύλι για το Σχέδιο.

Αν σταυρωθεί δεν θα μπορεί η τράπεζα να προχωρήσει με κάποιο πελάτη της γιατί είναι σταυρωμένο το κονδύλι, πρόσθεσε.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου είπε σε σχέση με το ΕΣΤΙΑ ότι το κονδύλι που περιλαμβάνει €33 εκ. το ΑΚΕΛ μαζί με άλλα κόμματα θα το σταυρώσει γιατί θέλουμε να ελέγξουμε πως θα γίνει η διαδικασία και πως θα κινηθούν τα πράγματα, προσθέτοντας ότι αυτό δεν έχει σχέση με τη θέση του ΑΚΕΛ ότι το Σχέδιο Εστία δεν καλύπτει τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και όλες εκείνες τις ομάδες που δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνεια τους και κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους».

Αναφέροντας ότι η Κυβέρνηση ισχυρίζεται πως για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού υπάρχουν άλλα σχέδια, ο κ. Στεφάνου είπε ότι «δεν υπάρχουν άλλα σχέδια» και «οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που είναι οι πολλές χιλιάδες δανειοληπτών που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, έχουν μείνει άνεργοι και έχουν μειωθεί σημαντικά τα εισοδήματα τους δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνεια τους και η Κυβέρνηση τους αφήνει ξεκρέμαστους».

Ανέφερε ότι» το Σχέδιο Εστία έγινε πρωτίστως για να επιδοτηθούν οι τράπεζες και πολλά εκατομμύρια από τις τσέπες των φορολογουμένων θα πάν στις τράπεζες».

Αναφορικά με τις 48 κυβερνητικές τροπολογίες, ο κ. Στεφάνου είπε ότι είναι δείγμα και έκφραση «της προχειρότητας και της τσαπατσοδουλειάς της κυβέρνησης», προσθέτοντας ότι πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση του προϋπολογισμού να έχει ήδη τροπολογίες η Κυβέρνηση.

Ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ ζήτησε όπως κάποια στιγμή συζητηθεί να μπει μια καταληκτική ημερομηνία όταν συζητείται ο προϋπολογισμός του κράτους «για να μην μπορεί η Κυβέρνηση να έρχεται τελευταία στιγμή να φέρνει τροπολογίες που αφορούν νέες θέσεις, προαγωγές και άλλα και ελλείψει χρόνου να μην μπορεί η Βουλή να τα ελέγξει για να ξέρει τι κάνουν οι κυβερνώντες που ολοένα και περισσότερο φορτώνουν λίπος στη δημόσια υπηρεσία».

Είπε ακόμη ότι η Βουλή ενέκρινε νόμο σε σχέση με την κινητικότητα στη δημόσια και ευρύτερη δημόσια υπηρεσία και πρόσθεσε ότι οι αρμόδιοι δεν ήταν σε θέση να πουν κατά πόσον υπάρχει ανταπόκριση για αυτό το νόμο.

Αναφορικά με τις τροπολογίες των κομμάτων, ο κ. Στεφάνου είπε ότι σε πολλές τροπολογίες που έχει καταθέσει και το ΑΚΕΛ είτε για σταύρωμα είτε για αποκοπή κονδυλιών «για να μπορούμε να ασκήσουμε κοινοβουλευτικό έλεγχο και να αποκόψουμε κονδύλια που δεν είναι απαραίτητα, υπάρχει συναντίληψη με ορισμένα κόμματα».

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, είπε ότι οι 48 νέες προτάσεις που έρχονται από την κυβέρνηση με στόχο την τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού «είναι ένα ατυχές γεγονός δεδομένου είναι ότι είναι πολύ σημαντικές αυτές οι τροπολογίες και δεν μπορούν να έρχονται την παραμονή της συζήτησης» του προϋπολογισμού, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για να μπορέσουν να μελετήσουν τα κοινοβουλευτικά κόμματα σε βάθος το τι κρύβεται πίσω από την κάθε τροπολογία».

«Θα έπρεπε αυτές οι τροπολογίες να κατατεθούν έγκαιρα για να μπορέσει να γίνει ουσιαστική συζήτηση και να μπορέσει να υπάρξει επαρκής τοποθέτηση από την πλευρά των κοινοβουλευτικών κομμάτων», πρόσθεσε.

Όσον αφορά το Σχέδιο Εστία, ο κ. Σιζόπουλος είπε ότι η ΕΔΕΚ θα ζητήσει να σταυρωθεί το συγκεκριμένο κονδύλι δεδομένου ότι μέχρι στιγμής, όπως είπε, «δεν έχουμε πειστεί από τις πρόνοιες του Σχεδίου ότι πραγματικά θα προσφέρει εξυπηρέτηση στους δανειολήπτες και κυρίως σε αυτούς που έχουν ανάγκη».

«Οι συγκεκριμένες πρόνοιες περιλαμβάνονται στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης μελέτης που εκπονήθηκε από συγκεκριμένο οίκο προς όφελος του τραπεζικού συστήματος και ως εκ τούτου πολύ φοβούμαστε», όπως είπε, «ότι υπάρχουν τεράστιες παγίδες μέσα από το συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί και θα πρέπει ως βουλευτές να διασφαλίσουμε ότι η οποιαδήποτε λειτουργία θα πρέπει να γίνει προς την ορθή κατεύθυνση, να εξυπηρετήσει κυρίως τους πολίτες και όχι να εξυπηρετήσει στο διηνεκές ενδεχομένως το χρηματοπιστωτικό σύστημα», ανέφερε.

Ο κ. Σιζόπουλος έκανε έκκληση στα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα να συνδράμουν στην προσπάθεια της ΕΔΕΚ να σταυρωθεί το συγκεκριμένο κονδύλι για να μπορέσουμε, όπως είπε, να έχουμε όσον το δυνατό ευχέρεια χρόνου για μεγαλύτερη μελέτη.

Σε παρατήρηση ότι χωρίς το κονδύλι δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί το Σχέδιο, ο κ. Σιζόπουλος είπε πως την ίδια στιγμή έχουν δημοσιοποιηθεί συγκεκριμένες πρόνοιες οι οποίες είναι άκρως επικίνδυνες, ενώ διερωτήθηκε «αν κάποιος από τους δανειολήπτες στην πορεία του χρόνου τα εισοδήματα του βελτιωθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό και θα συνεχίσει να έχει αυτή την εύνοια από πλευράς τους κράτους όσον αφορά την αποπληρωμή πόσο δίκαιο είναι σε σχέση με τους πολίτες που στην ουσία έχουν πραγματική ανάγκη στήριξης».

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ είπε ότι «υπάρχουν πολλές τέτοιες πρόνοιες οι οποίες μέσα από την εποικοδομητική ασάφεια που παρουσιάζουν υπάρχει το ενδεχόμενο στη συνέχεια να στηρίξουν είτε πολίτες οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη αυτής της βοήθειας σε βάρος πολιτών που έχουν ανάγκη αλλά πολύ περισσότερο να στηρίξουν σε βάθος χρόνου τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε ό,τι αφορά ζητήματα σε σχέση με την ανακεφαλαιοποίηση τους όσον αφορά την διαχείριση των συγκεκριμένων δανείων που θα πρέπει να ενταχθούν στο Σχέδιο Εστία".

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασίας Πολιτών, Γιώργος Περδίκης, είπε ότι μαζί με άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα υπάρχει σύγκλιση επί μιας σειράς τροπολογιών που κάνουν τον προϋπολογισμό πιο ορθολογικό και πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες των δημόσιων οικονομικών.

Ανέφερε ότι η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το Σχέδιο Εστία ως μία δαπάνη που θα πρέπει να δεσμευθεί για να έχουμε μπροστά μας όλες τις λεπτομέρειες και τις πτυχές του Σχεδίου και να μας δοθεί και η ευκαιρία να συζητήσουμε με την Κυβέρνηση κάποιες δυνατές τροποποιήσεις.

Είπε ότι «η αντίδραση που έφθασε κοντά μας από τις τράπεζες είναι εκβιαστική», και πρόσθεσε ότι «για ακόμη μια φορά οι τράπεζες εκβιάζουν και θέλουν να επιβάλουν στη Βουλή να αποστερηθεί του δικαιώματος της να ελέγχει τον προϋπολογισμό και αυτό είναι απαράδεκτο».

Ανέφερε ότι έχει ενημερωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών ότι αν σταυρωθεί το κονδύλι για το Σχέδιο Εστία τότε δεν θα μπορούν να δημιουργήσουν προγράμματα για να αποταθούν οι δανειολήπτες.

Ο κ. Περδίκης είπε ότι το Κίνημα δεν πρόκειται να υποκύψει σε αυτό τον εκβιασμό και θα κάνει τις προσπάθειες του «για μείωση των υπερβολικών επιδομάτων αξιωματούχων, για κατάργηση προνομίων που έχουν να κάνουν με λιμουζίνες και οδηγούς για πρώην και νυν αξιωματούχους και για να επηρεάσουμε τα υπερβολικά επιδόματα που έχουν αξιωματούχοι και κρατικοί υπάλληλοι σε σχέση με το δικαίωμα τηλεφώνου, διακίνησης και άλλα».

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σχόλια αναγνωστών

Νέο Audi Q7 TFSI e quattro: plug-in hybrid με πολυτέλεια και χώρους

«Γίνεται να κάνετε παρουσίαση με μια μόνο φωτο? Τί σας εμποδίζει αφού το κάνετε, να το κάνετε σωστά?»
Tony  |  07:59

Η τρίτη επιλογή της Λευκωσίας

«Εξαιρετικό το άρθρο σας. Μακάρι να το διαβάσουν οι σημερινές πολιτικές ηγεσίες του τόπου!»
Σάββας Σάββα  |  17:10

Αβέρωφ σε Άντρο: Δεν βρήκε μια καλή κουβέντα για τον τόπο του

«Όταν μιλούν οι απόφοιτοι της σχολής …Γκαίμπελς να έχετε και τα δυο αφτιά ανοικτά, …για να μπαίνουν οι ...»
Ai Em  |  10:23

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X