ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Φορέας Πρώτης Κυρίας: Οι απαντήσεις του Γενικού Λογιστή στις καταγγελίες Χριστοφίδη

Παίρνει θέση ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Σε διευκρινίσεις προέβη ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, σε σχέση με την επιστολή του Βουλευτή του ΑΚΕΛ, αναφορικά με τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης τον οποίο χειρίζεται η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωση, σχετικά με τις αναφορές για «παραβιάσεις της νομοθεσίας σε σχέση με τη λειτουργία του ταμείου αυτού».

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τα του περί Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης («ο Φορέας»), στην οποία γίνεται αναφορά στην εν λόγω επιστολή:

(1) Οι οικονομικές καταστάσεις του Φορέα καταρτίζονται το αργότερο μέχρι την 30ή Απριλίου του αμέσως επόμενου οικονομικού έτους, στο οποίο αναφέρονται και ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή.

(2) Η Επιτροπή διαβιβάζει για ενημέρωση στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσω του Υπουργού, αντίγραφο των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του Φορέα.

(3) Αντίγραφο των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του Φορέα κατατίθεται από τον Υπουργό στη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Προσθέτοντας ότι ο Φορέας απέστειλε τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στο οικονομικό έτος 2023, για έλεγχο στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, στις 22/4/2024.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Λόγω εσφαλμένων εντυπώσεων που ενδεχομένως να δημιουργεί η δημοσιοποίηση του περιεχομένου της επιστολής του βουλευτή του ΑΚΕΛ Αριστερά κ. Χρίστου Χριστοφίδη προς τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, σε σχέση με τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, οφείλω να διευκρινίσω ορισμένα σημεία σχετικά με τις αναφορές για «παραβιάσεις της νομοθεσίας σε σχέση με τη λειτουργία του ταμείου αυτού».

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τα του περί Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης («ο Φορέας»), στην οποία γίνεται αναφορά στην εν λόγω επιστολή:

(1) Οι οικονομικές καταστάσεις του Φορέα καταρτίζονται το αργότερο μέχρι την 30ή Απριλίου του αμέσως επόμενου οικονομικού έτους, στο οποίο αναφέρονται και ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή.

(2) Η Επιτροπή διαβιβάζει για ενημέρωση στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσω του Υπουργού, αντίγραφο των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του Φορέα.

(3) Αντίγραφο των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του Φορέα κατατίθεται από τον Υπουργό στη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Επιθυμώ να ξεκαθαρίσω ότι ο Φορέας απέστειλε τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στο οικονομικό έτος 2023, για έλεγχο στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, στις 22/4/2024 , εντός της καθορισμένης προθεσμίας που προβλέπεται από τη νομοθεσία. 

Στην επιστολή του κ. Χριστοφίδη γίνεται αναφορά σε οικονομικές καταστάσεις των προηγούμενων ετών, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον του Γενικού Ελεγκτή.  Επιθυμώ να αναφέρω ότι αντίγραφα αυτών των λογαριασμών, σε εξελεγμένη μορφή, θα κατατεθούν από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν ολοκλήρωσης του οικονομικού ελέγχου και έκδοσης της ελεγκτικής γνώμης, σύμφωνα με τη νομοθεσία.  Διευκρινίζεται ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν καθορίζει προθεσμία ολοκλήρωσης του οικονομικού ελέγχου από τον Γενικό Ελεγκτή.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: «Ο Υπουργός καταθέτει στη Βουλή των Αντιπροσώπων ανά εξαμηνία, κατάλογο στον οποίο περιλαμβάνονται αναλυτικά όλες οι παροχές που εγκρίθηκαν και χορηγήθηκαν στα δικαιούχα βάσει του παρόντος Νόμου πρόσωπα».

Σε σχέση με την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά 2023-2024, ο Φορέας δεν έχει εγκρίνει ή/ και χορηγήσει οποιαδήποτε παροχή μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 2023, εξού και δεν έχει κατατεθεί οποιοσδήποτε κατάλογος με ανάλυση των παροχών προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων.  Για το γεγονός αυτό, έχει ενημερωθεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως κατά τη συνεδρία της ημερ. 3 Απριλίου 2024.  Αναφορικά δε με το σχετικό κατάλογο που καλύπτει το πρώτο εξάμηνο του 2024, αυτός θα κατατεθεί έγκαιρα από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, μετά το πέρας του τρέχοντος εξαμήνου.

Τέλος, σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης και τα Κριτήρια Επιλογής του Φορέα, στους οποίους γίνεται επίσης αναφορά στην επιστολή του κ. Χριστοφίδη, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία άρθρο 7.(5) «η επιτροπή δύναται να ετοιμάζει και να επικαιροποιεί από καιρού εις καιρόν γενικό πλαίσιο κριτηρίων το οποίο δημοσιοποιεί μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του φορέα ώστε να καθίσταται δυνατή η επιτέλεση του σκοπού του φορέα», ο  Φορέας έχει θεσπίσει, δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του www.socialsupport.gov.cy και εφαρμόζει κριτήρια επιλογής ατόμων που δύνανται να λάβουν οικονομική στήριξη, στη βάση των αρχών της αντικειμενικότητας, ισότιμης και δίκαιης μεταχείρισης, και διαφάνεια.

Με την ευκαιρία αυτή, επιθυμώ να επαναλάβω ότι ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης επιτελεί το έργο του με προσήλωση στη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τη λογοδοσία. Ως εκ τούτου, όπως έχουμε διαβεβαιώσει και στην πρόσφατη παρουσία μας στη Βουλή, παραμένουμε πάντοτε στη διάθεση όσων ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τις δραστηριότητες και τα πεπραγμένα του Φορέα.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση