ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Λ. Σαββίδης: Τα κριτήρια για πολιτογραφήσεις κτίζονταν στην διάρκεια εξέτασης των αιτήσεων

Τι ανέφερε ο πρώην Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών στην Ερευνητική Επιτροπή

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Τα κριτήρια για τις πολιτογραφήσεις κτίζονταν στην διάρκεια εξέτασης των αιτήσεων και δεν ήταν έτοιμα από την πρώτη στιγμή, το 2007 όταν άρχισαν οι πολιτογραφήσεις με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία σε ό,τι αφορά την πολιτογράφηση αλλοδαπών, δήλωσε, ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για τις πολιτογραφήσεις, ο πρώην Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών Λάζαρος Σαββίδης, ο οποίος διετέλεσε ΓΔ από το 2004 μέχρι το 2011.

Ταυτόχρονα, σε σχέση με την καθυστέρηση στην ετοιμασία τροποποιητικού νομοσχεδίου για τις πολιτογραφήσεις, το οποίο έγινε το 2013, από το 2007 που άρχισε η εξέταση αιτήσεων, ο κ. Σαββίδης το απέδωσε αυτό στις «παρά πολλές εργασίες που υπήρχαν στο Υπουργείο Εσωτερικών και στα «προβλήματα με την λειτουργία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης», ενώ όσον αφορά την άποψη του για το κατά πόσον η πολιτογράφηση συζύγων αλλοδαπών επιχειρηματιών ήταν νόμιμη, ο κ. Σαββίδης είπε ότι «με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και εφόσον δεν τέθηκε θέμα αντισυνταγματικότητας η απάντηση είναι ναι».

Ερωτηθείς αν επισήμανε στον Υπουργό ή σε άλλον οποιαδήποτε λάθη στην διαδικασία, ο κ. Σαββίδης είπε «λάθη υπό την έννοια ότι θα έπρεπε από την αρχή να διαβουλευόμαστε με όλες τις σχετικές υπηρεσίες είτε με την ΜΟΚΑΣ», προσθέτοντας ότι «έπρεπε να κάναμε από την αρχή» και την διερεύνηση κάποιων ιστοσελίδων σχετικά με άτομα που υπέβαλαν αίτηση.

«Το γεγονός ότι καθυστερήσαμε να ετοιμάσουμε σχετικές τροποποιήσεις για τις νομοθεσίες είτε για την ετοιμασία κανονισμών ήταν κάτι το αρνητικό», σημείωσε.

Ανέφερε επίσης ότι στην αρχή η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων «ήταν στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης αλλά λόγω των πολύ μεγάλων καθυστερήσεων που υπήρχαν ο ΥΠΕΣ αποφάσισε να έρθει στο Υπουργείο Εσωτερικών και πρόσθεσε ότι τότε είχαμε και διαφορές μεταξύ της Διεύθυνσης του Τμήματος και του ΥΠΕΣ».

Απαντώντας σε ερώτηση του Προέδρου της Ερευνητικής Μύρων Νικολάτου πως λήφθηκε η απόφαση για την θέσπιση των κριτηρίων πολιτογράφησης εκείνης της περιόδου, ο κ. Σαββίδης είπε ότι «αφού λάβαμε υπόψη τα κριτήρια που λαμβάνονταν τότε υπόψη μαζί με το ΥΠΟΙΚ τοποθετήθηκαν γραπτώς κάποια κριτήρια» τα οποία ικανοποιήσουν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών.

Ανέφερε ότι αυτά τα κριτήρια υποβλήθηκαν στο Υπουργικό Συμβουλίου με πρόταση του ΥΠΕΣ και ξεκίνησε η διαδικασία μελέτης των αιτήσεων, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι στην πορεία «φάνηκε ότι υπήρχαν κενά (στα κριτήρια) και ότι «έπρεπε να συμπληρωθούν».

Αναφερόμενος σε παράδειγμα, ο κ. Σαββίδης είπε ότι αιτητής ζητούσε να λάβουν κυπριακό διαβατήριο τα παιδιά του που ήταν ανήλικα αλλά και ενήλικα, τα οποία ήταν οικονομικά εξαρτώμενα του, ενώ σημείωσε πως υπήρχαν και περιπτώσεις συζύγου ή γονέων αν ήταν εξαρτώμενοι του αιτητή αλλά και περίπτωσης συμβίας του αιτητή.

«Αυτά τα πράγματα έπρεπε να τα είχαμε λύσει από προηγουμένως», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο κ. Σαββίδης είπε ότι μεταξύ των κριτηρίων υπήρχε και το θέμα του καλού χαρακτήρα (λευκού ποινικού μητρώου) και λόγω του ότι ορισμένοι διέμεναν στο εξωτερικό έπρεπε να αποφασιστεί από ποιο όργανο έπρεπε να πάρουν αυτό το πιστοποιητικό του καλού χαρακτήρα.

Ανέφερε επίσης ότι έπρεπε να αποφασιστεί κατά πόσον έπρεπε να διαμένουν ή όχι στην Δημοκρατία αλλά και κατά πόσον έπρεπε να αγοράσουν ή να ενοικιάσουν κατοικία η οποία θα είναι μόνιμος κατοικία τους στην Δημοκρατία.

Αναφορικά με τον τρόπο εξέτασης μιας αίτησης, ο κ. Σαββίδης είπε ότι η μικρή ομάδα που ασχολείτο γι΄ αυτά τα θέματα άρχισε να εξετάζει την αξιοπιστία ή το ποιόν των αιτητών μέσω διαδικτύου και κατά πόσον οι αιτητές είχαν οποιοδήποτε αρνητικό που θα διαφαίνετο από αποφάσεις δικαστηρίων άλλων χωρών.

Σημείωσε ότι ο αριθμός των αιτήσεων ήταν μικρός και «πάρα πολλές φορές» διευθετείτο και συνάντηση των αιτητών μαζί με τα γραφεία που προωθούσαν την αίτηση τους, ενώ τότε «λέγαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αξιολογηθεί μια αίτηση προτού περάσουν έξι μήνες το ελάχιστο.

Σε άλλη ερώτηση, ο κ. Σαββίδης είπε ότι τα οικονομικά κριτήρια τέθηκαν από το ΥΠΟΙΚ και το ΥΠΕΣ ζητούσε πάντοτε – από την πρώτη στιγμή - να έχει την άποψη του ΥΠΟΙΚ.

Σε παρατήρηση του μέλους της Επιτροπής Δήμητρας Καλογήρου ότι υπήρξαν περιπτώσεις την τότε περίοδο που δεν στέλνονταν στο ΥΠΟΙΚ και εξετάζονταν από το ΥΠΕΣ, ο κ. Σαββίδης είπε ότι δεν θυμάται τέτοιες περιπτώσεις και πρόσθεσε ότι δεν θυμάται περίπτωση που να μην πήγε στο ΥΠΟΙΚ ολόκληρο το αντίγραφο για να ληφθούν αποφάσεις.

Σε παρατήρηση του μέλους της Επιτροπής Παύλου Ιωάννου πως ήταν καθοριστικής σημασίας στην εξέλιξη του σχεδίου ο ρόλος του ΥΠΟΙΚ, ο κ. Σαββίδης είπε ότι το ΥΠΕΣ δεν είχε την τεχνογνωσία σύμφωνα με τα αρμόδια σχέδια υπηρεσίας, προσθέτοντας ότι για τα οικονομικά θέματα το ΥΠΟΙΚ γνώριζε «πολύ καλύτερα» και οι αλλαγές γίνονταν μετά από μελέτες του ΥΠΟΙΚ το οποίο έβλεπε τις αιτήσεις.

Κληθείς να σχολιάσει πρόταση που κατατέθηκε το 2007 στο Υπουργικό Συμβούλιο για κριτήρια και όρων σε σχέση με κατ΄ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών και κατά πόσον η πρόταση αυτή ήταν σε συνεργασία ΥΠΕΣ με ΥΠΟΙΚ, ο κ. Σαββίδης απάντησε καταφατικά.

Ερωτηθείς από τον κ. Ιωάννου κατά πόσον είναι σωστή η υπόθεση πως ό,τι εγίνετο και στη συνέχεια ήταν σε συνεργασία των δύο Υπουργείων, ο κ. Σαββίδης απάντησε καταφατικά σε ό,τι αφορά τα οικονομικά κριτήρια.

Ερωτηθείς από τον κ. Ιωάννου γιατί καθυστέρησε η ετοιμασία τροποποιητικού νομοσχεδίου για τις πολιτογραφήσεις, το οποίο έγινε το 2013, από το 2007 που άρχισε η εξέταση αιτήσεων, ο κ. Σαββίδης είπε ότι δεν θυμάται γιατί δεν προωθήθηκε οποιαδήποτε τροποποίηση στη νομοθεσία, ενώ ανέφερε πως «υπήρχαν παρά πολλές εργασίες στο ΥΠΕΣ και προβλήματα με την λειτουργία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, με πάρα πολλές καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις».

«Είχαμε και πολλά νομοθετήματα που έπρεπε να ετοιμαστούν με βάση αποφάσεων, οδηγιών ή κανονισμών της ΕΕ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η καθυστέρηση έγινε λόγω όλων των άλλων ασχολιών και επιλύσεων προβλημάτων που υπήρχαν στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο κ. Σαββίδης είπε ότι χρησιμοποιούνταν τα στοιχεία του εντύπου αίτησης Μ127 μαζί με τα κριτήρια που έθεσε το Υπουργικό Συμβούλιο για την εξέταση των αιτήσεων, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι «έπρεπε να ετοιμαστεί ένα νέο έντυπο, να περάσει ως κανονισμός και με βάση αυτό να υποβάλλονται οι αιτήσεις», αλλά αυτό «δεν έγινε».

Ερωτηθείς πως διαπιστώνεται ο καλός χαρακτήρας (λευκού ποινικού μητρώου) του αιτητή, ο κ. Σαββίδης είπε ότι αυτό «έπρεπε να έρθει από τα αρμόδια Υπουργεία ή Τμήματα των χωρών, να ήταν σε ισχύ τους τουλάχιστον τους τελευταίους τρεις μήνες» και να επιβεβαιωθεί ως επίσημο έγγραφο της χώρας από την οποία θα ερχόταν το έγγραφο.

Δεν θυμάμαι να έγιναν οποιεσδήποτε αιτήσεις από μη ελεγκτικά γραφεία ή δικηγορικά γραφεία, ανέφερε.

Σε παρατήρηση του κ. Ιωάννου ότι υπήρχε αριθμός αιτήσεων που προωθούνταν από φυσικά πρόσωπα και όχι από λογιστικά ή δικηγορικά γραφεία, ο κ. Σαββίδης είπε ότι δεν θυμάται.

Ερωτηθείς από το μέλος της Επιτροπής Κυριάκο Κυριάκου γιατί κρίθηκε το 2007 πως χρειάζονταν να ετοιμαστούν κριτήρια για να ξεκινήσει το πρόγραμμα, ο κ. Σαββίδης είπε ότι η απόφαση λήφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ ο τότε Υπουργός Εσωτερικών έδωσε την οδηγία να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

Ερωτηθείς για το ρόλο του ΓΔ του ΥΠΕΣ στις πολιτογραφήσεις, ο κ. Σαββίδης είπε εκείνοι οι οποίοι αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας του Υπουργείου που είναι να βοηθάει τον ΥΠΕΣ στη διαμόρφωση και την εφαρμογή των θεμάτων πολιτικής και στην εφαρμογή των σχετικών νομοθεσιών.

Σε ερώτηση από τον κ. Νικολάτο ποιος έκανε τον έλεγχο κατά πόσον πληρούνταν τα κριτήρια, ο κ. Σαββίδης είπε ότι «είναι η ομάδα των διοικητικών λειτουργών που αξιολογούσε την αίτηση» και αφού δώσουν την δική τους έκθεση τα συνεργαζόμενα Υπουργεία/τμήμα.

Τότε υποβαλλόταν, πριν από την πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο, έκθεση σχετικά με την αίτηση και αν ικανοποιούνταν τα κριτήρια ετοιμαζόταν πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο και αν όχι, όπως είπε, υποβάλλετο έκθεση στον ΥΠΕΣ, ο οποίος θα λάμβανε την απόφαση αν θα προωθείτο στο Υπουργικό Συμβούλιο μια αρνητική απόφαση ή αν θα λαμβάνονταν οποιαδήποτε άλλα μέτρα.

Επίσης, ο κ. Σαββίδης κλήθηκε να αναγνωρίσει υπογραφές του σε ένα έντυπο που κατατέθηκε ως τεκμήριο ΙΑ τις οποίες αναγνώρισε ενώ σε σχέση με δεύτερο έγγραφο που κατατέθηκε ως τεκμήριο ΙΒ, στο οποίο υπήρχε σημείωμα ότι «το θέλει ο Υπουργός» ανέφερε ότι δεν αναγνωρίζει ποιου είναι.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση