ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

ΠτΔ: Η Κύπρος πρώτη πανευρωπαϊκά στη χρηματοδότηση για Ερευνητικά Κέντρα Αριστείας

O κ. Νίκος Αναστασιάδης εξέφρασε την βούληση και αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης για την αξιοποίηση της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας

ΚΥΠΕ

Η Κύπρος κατατάσσεται πρώτη πανευρωπαϊκά ανάμεσα στις χώρες που εξασφάλισαν χρηματοδότηση για τη δημιουργία Ερευνητικών Κέντρων Αριστείας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Teaming for Excellence», ενώ έχει καταγράψει μια από τις μεγαλύτερες απορροφήσεις χρηματοδοτικών έργων από το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, εκφράζοντας παράλληλα τη βούληση και αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης για την αξιοποίηση της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, βιώσιμου και ευέλικτου κράτους.
 
Σε χαιρετισμό του στην τελετή Απονομής των Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας της ΟΕΒ και τελετή Απονομής των Κυπριακών Βραβείων Έρευνας του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) που έγινε το βράδυ της Δευτέρας στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε πως «κύριο μέλημά της Κυβέρνησης ήταν και παραμένει η δημιουργία περαιτέρω προοπτικών που θα επιτρέψει στους  επιστήμονές μας να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα, να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να καταξιωθούν επαγγελματικά στον τόπο τους, με μακροπρόθεσμο και ουσιαστικό όφελος για τους ίδιους, αλλά και την οικονομία και την κοινωνία μας».
 
Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε, «εντάσσονται και οι αποφάσεις για δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ουσιαστική ανάπτυξη και εδραίωση του τομέα, προκειμένου η Κύπρος να καταστεί περιφερειακό κέντρο έρευνας, τεχνολογίας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας».
 
«Επενδύουμε στη συνεργασία μεταξύ του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού κόσμου της Κύπρου, ως κομβικών για τη μεταφορά της γνώσης στη μετατροπή των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας», υπογράμμισε.
 
Ανέφερε επίσης ότι ορόσημο προς την κατεύθυνση αυτή, υπήρξε η σύσταση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ως επίσης ο θεσμός του Επικεφαλής Επιστήμονα, στο πλαίσιο των οποίων στόχος είναι ο βέλτιστος συντονισμός του συνόλου των υφιστάμενων κυβερνητικών δραστηριοτήτων.
 
«Απόλυτα συναφείς με τον θετικό αντίκτυπο της μεταρρυθμιστικής αυτής πολιτικής υπήρξε η υιοθέτηση νέου συστήματος Διακυβέρνησης έρευνας και Καινοτομίας, η ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, ως επίσης η διεύρυνση του ρόλου του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας ως εκτελεστικού βραχίονα του νέου συστήματος χρηματοδότησης στους τομείς έρευνας και καινοτομίας», σημείωσε.
 
Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι μέλη της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου, πέτυχαν να αντλήσουν χρηματοδότηση ύψους πέραν των €317 εκατομμυρίων κατά την περίοδο 2014-2020, επιστρέφοντας εις τριπλούν την εθνική συνεισφορά μας στην ΕΕ.
 
Ανέφερε επίσης ότι στο πλαίσιο των προγραμμάτων επιχειρηματικής καινοτομίας του ΙΔΕΚ, 85 κυπριακές επιχειρήσεις, εκ των οποίων 60 νεοσύστατες, εξασφάλισαν χρηματοδότηση ύψους πέραν των €20 εκατομμυρίων ευρώ και επένδυσαν ίδια κεφαλαία ύψους €9 εκατομμυρίων ευρώ, συμβάλλοντας στην αύξηση της ιδιωτικής επένδυσης σε έρευνα και ανάπτυξη.
 
Συνακόλουθο τούτου, υπήρξε η  δημιουργία σχεδόν 200 νέων θέσεων εργασίας σε τομείς αιχμής, πρόσθεσε.
 
Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι «νεοφυείς επιχειρήσεις που επιλεγήκαν μέσω αυτής της διαδικασίας, πέτυχαν να εξασφαλίσουν κεφάλαια υψηλού ρίσκου, πέραν των €12 εκατομμυρίων ευρώ, αποδεικνύοντας την ανταγωνιστικότητα τους σε διεθνές επίπεδο». 
 
Παράλληλα, ανέφερε ότι στα πλαίσια του Εθνικού Χρηματοδοτικού Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας RESTART 2016-2020, με επένδυση ύψους €130 εκατομμυρίων, χρηματοδοτήθηκαν 724 έργα, με την ολοκλήρωση των οποίων αναμένεται να δημιουργηθούν συνολικά 1250 νέες θέσεις εργασίας και να ενισχυθούν πέραν των 500 επιχειρήσεων.
 
Είπε ακόμη ότι πρόσθετα μέσα στα ίδια πλαίσια δράσης, τον περασμένο Απρίλιο το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, προκήρυξε 4 νέα προγράμματα, τα προγράμματα ΓΕΦΥΡΑ, τα οποία αφορούν τη μετατροπή των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, καθώς και στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων φορέων του οικοσυστήματος.
 
Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι το ΙδΕΚ συνεργάζεται στενά, από τον Μάρτιο του 2021, με εγνωσμένου κύρους Εμπειρογνώμονα Μεταφοράς Γνώσης, υλοποιώντας δράσεις που ενισχύσουν τη μεταφορά γνώσης μεταξύ των ερευνητικών κέντρων και βιομηχανίας και πρόσθεσε πως το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοίνωσε πρόσφατα τον τρίτο κύκλο των «Προγραμμάτων Καινοτομίας», συνολικού προϋπολογισμού 13 εκατομμύριών ευρώ.
 
Ανέφερε ότι τα εν λόγω προγράμματα, τα οποία απευθύνονται τόσο σε καινοτόμες και νεοφυείς όσο και υφιστάμενες επιχειρήσεις, αποσκοπούν στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων καινοτομίας, δίνοντας ώθηση στη μετατροπή καινοτόμων ιδεών σε προϊόντα και υπηρεσίες με προοπτικές διείσδυσης στη διεθνή αγορά.
 
Την ίδια στιγμή, στο πλαίσιο της Ψηφιακής Δεκαετίας της Ευρώπης 2030, εστιάζουμε την προσοχή μας στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, πρόσθεσε.
 
Προς τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Ανστασιάδη, μέσω του Εθνικού Σχέδιου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα διατεθούν 282 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 23% των συνολικών επενδύσεων για δράσεις που αφορούν ή συμβάλλουν στην ψηφιακή μετάβαση, ξεπερνώντας την ελάχιστη απαίτηση της Ευρώπης για κατανομή πόρων στο 20%.

Επίσης, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι στη βάση του ολιστικού πλάνου που έχουμε διαμορφώσει, προωθείται η ανάπτυξη ποιοτικών και εύχρηστων ψηφιακών υπηρεσιών, η υλοποίηση νέων πληροφοριακών συστημάτων σε ζωτικές υπηρεσίες, η αναβάθμιση των τεχνολογικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, ως επίσης η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων τόσο του εργατικού δυναμικού όσο και του συνόλου των πολιτών.
 
Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση, η οποία έχει τεθεί κάτω από την αιγίδα του Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας & Ψηφιακής Πολιτικής, ο Πρόεδρος της ΟΕΒ Αντώνης Αντωνίου είπε ότι «Ο ρόλος της καινοτομίας στον αγώνα για γρήγορη ανάκαμψη και επιστροφή στην ευημερία θα είναι καθοριστικός και ταυτόχρονα βάζει τα θεμέλια της αειφορίας».
 
Ο κ. Αντωνίου είπε ότι στο σύγχρονο επιχειρείν όπου το επιχειρηματικό περιβάλλον μεταβάλλεται με ασύλληπτους ρυθμούς, η συνεχής αναζήτηση της καινοτομίας μεταφράζεται πλέον σαν ένα σημαντικό  ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
 
Ανέφερε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει ορίσει την Καινοτομία ως ένα από τους βασικούς του πυλώνες που θα συμβάλουν στην επαναφορά της κανονικότητας όσο πιο γρήγορα και ανώδυνα γίνεται.
 
«Αυτό αποδεικνύεται και εκ του αποτελέσματος, αφού οι καινοτόμες επιχειρήσεις είναι αυτές που αποκτούν ευκολότερα σημαντικό μερίδιο αγοράς με ταυτόχρονη βελτίωση της αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας τους», πρόσθεσε.
 
Επικαλούμενος τη διεθνή πρακτική, ο Πρόεδρος της ΟΕΒ είπε ότι «οι επιχειρήσεις που καινοτομούν συνεχώς έχουν κατά μέσο όρο διπλάσια κέρδη από τις υπόλοιπες και συνεπώς μεγαλύτερη συμβολή στην οικονομία και κοινωνία».
 
Ανέφερε επίσης ότι «η υιοθέτηση της καινοτομίας, από την στιγμή της γέννησης μιας καινούργιας ιδέας, στο στάδιο αξιολόγηση της και τέλος στην ανάπτυξη και εφαρμογή της, είναι μια πραγματικά επίπονη διαδικασία και αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της επιτυχημένης επιχειρηματικότητας».
 
Αναφερόμενος στην εκδήλωση, ο Πρόεδρος της ΟΕΒ είπε ότι φέτος συμπληρώνεται μια δεκαπενταετία από το ξεκίνημα των Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας – ΟΕΒ και πρόσθεσε ότι θα απονεμηθεί για δεύτερη συνεχή χρονιά βραβείο στην κατηγορία της Κοινωνικής Καινοτομίας.
 
Ανέφερε ότι «από τον επόμενο διαγωνισμό του 2022, η Επιτροπή του θεσμού εξετάζει τη δημιουργία πρόσθετης κατηγορίας για βράβευση, κάτι που θα ανακοινωθεί στις αρχές του νέου έτους».
 
Ακολούθησε ομιλία του Επικεφαλής Επιστήμονα για Έρευνα και Καινοτομία της Κυπριακής Δημοκρατίας και Προέδρου του Δ.Σ. του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας Νικόλα Μαστρογιαννόπουλου.
 
Στην συνέχεια απονεμήθηκαν τα κυπριακά βραβεία καινοτομίας για το 2021 στον Πρωτογενή Τομέα, στον Τομέας Μεταποίησης, στον Τομέας Υπηρεσιών και στην Κοινωνική Καινοτομία, ενώ ακολούθησε η απονομή των βραβείων έρευνας Διακεκριμένου Ερευνητή 2021 και Νέου Ερευνητή 2021 στις θεματικές ενότητες, Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική, Επιστήμες Ζωής και Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.
 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση

Αναζητεί ευρωπαϊκή διαμεσολάβηση στο Κυπριακό η Λευκωσία με πλήρη δράση στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Του Γιάννη Ιωάννου
 |  ΠΟΛΙΤΙΚΗ