ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Σε έξι Πυλώνες στηρίζεται η στρατηγική του Υπ. Άμυνας που παρουσίασε ο Χ. Πετρίδης

Αμυντική συνεργασία με άλλα κράτη και αποδοτική διαχείριση των οικονομικών πόρων, μεταξύ άλλων

ΚΥΠΕ

Σε έξι πυλώνες στηρίζεται η στρατηγική του Υπουργείου Άμυνας, την οποία ανέλυσε σήμερα ο Υπουργός Χαράλαμπος Πετρίδης σε δημοσιογραφική Διάσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο.

Οι έξι αυτοί πυλώνες αφορούν την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς, την ενίσχυση των σχέσεων αμυντικής συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με άλλα Κράτη, την Εφαρμογή καινοτόμων και μεταρρυθμιστικών δράσεων, τη βελτίωση του Νομοθετικού και Κανονιστικού Πλαισίου που διέπει τον Στρατό και την Εθνική Φρουρά, την πιο αποδοτική διαχείριση των οικονομικών πόρων και την εφαρμογή περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής, η οποία θα εξοικονομήσει πόρους προς όφελος της αμυντικής θωράκισης.

Αναλύοντας τους Πυλώνες αυτούς, ο κ. Πετρίδης αναφέρθηκε αρχικά στην ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΕΦ, η οποία κινείται σε τέσσερις άξονες. Ο πρώτος, όπως είπε, αφορά τη μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των υφισταμένων οπλικών συστημάτων σε συνδυασμό με την προμήθεια τεχνολογικά προηγμένων μέσων, τα οποία βελτιώνουν την αποτρεπτική ικανότητα της ΕΦ.

Ο κ. Πετρίδης είπε πως η τεχνολογία παρέχει τη δυνατότητα να προχωρήσει το Υπουργείο σε έξυπνες αγορές, οι οποίες συνδυάζουν τη διατήρηση ή και αναβάθμιση των δυνατοτήτων με ταυτόχρονη εξοικονόμηση προσωπικού. Σημείωσε πως τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί αύξηση των πιστώσεων, που διατέθηκαν για εξοπλιστικά προγράμματα, ενώ παράλληλα τόνισε πως το Υπουργείο υλοποιεί προγράμματα, που αναβαθμίζουν σημαντικά τις δυνατότητες της Εθνικής Φρουράς για συλλογή πληροφοριών και επίγνωση της κατάστασης και για αντιμετώπιση απειλών.

Είπε ακόμη πως το Υπουργείο προχωρεί η υλοποίηση υφισταμένων και νέων συμβάσεων για αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών, συμπεριλαμβανομένων των Μη Επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV’s) ενώ διερευνά διάφορες επιλογές για προμήθεια σύγχρονου συστήματος αεράμυνας, την προμήθεια αντιαρματικού συστήματος, καθώς και αγορά ελικοπτέρων.

Ο δεύτερος άξονας αφορά την αναβάθμιση των υποδομών, αναφέροντας πως συνολικά 2 έργα θα ολοκληρωθούν εντός του 2021, 12 βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής και 11 σε στάδιο προχωρημένης μελέτης.

Ο τρίτος άξονας, όπως είπε ο κ. Πετρίδης, εστιάζεται στη διαχείριση θεμάτων προσωπικού και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εφεδρεία. «Το Υπουργείο με το ΓΕΕΦ προχώρησαν σε διευθετήσεις για την επιστρατευτική τακτοποίηση σχεδόν 16000 ανέντακτων εφέδρων, οι οποίοι προσήλθαν οικειοθελώς στα Τμήματα Επιστράτευσης», είπε και σημείωσε πως τα θετικά αποτελέσματα που έχουν σημειωθεί το τρέχον έτος, αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω με την επέκταση των μέτρων στα σημεία εισόδου και εξόδου της Δημοκρατίας.

Ο τέταρτος άξονας του πρώτου Πυλώνα αφορά στη συνέργεια με τις λοιπές συνιστώσες εθνικής ισχύος του κράτους, η οποία συμβάλλει στην περαιτέρω ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς, και όπως είπε ο Υπουργός, ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης του βαθμού ετοιμότητας Υπουργείων και Υπηρεσιών, που έχουν κηρυχθεί ως Υπηρεσίες Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών.

Ο Υπουργός συνέχισε κατόπιν με τον δεύτερο Πυλώνα στρατηγικής, που αφορά στην ενίσχυση των σχέσεων αμυντικής συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με άλλα Κράτη και ο οποίος κινείται σε 4 άξονες. Ο πρώτος άξονας έχει να κάνει με την ενίσχυση της εξωστρεφούς αμυντικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την προώθηση περιφερειακών συνεργασιών με στόχο την Ανατολική Μεσόγειο. Αναφέρθηκε στις διμερείς συνεργασίες, μέσω συμφωνιών και Μνημονίων στους τομείς άμυνας και ασφάλειας, με χώρες της περιοχής, όπως η Αίγυπτος, τα ΗΑΕ, η Ιορδανία, το Ισραήλ και ο Λίβανος, με ευρωπαϊκές χώρες όπως η Αυστρία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία, και η Σερβία, με την Αρμενία, καθώς και με άλλες χώρες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ βρίσκεται σε προηγμένο στάδιο η έναρξη συνεργασίας, με την Γερμανία.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο οι συνεργασίες αυτές αφορούν την υλοποίηση ετήσιων Διμερών ή και Τριμερών Προγραμμάτων Αμυντικής Συνεργασίας, τα οποία περιλαμβάνουν κοινές ασκήσεις – συνεκπαιδεύσεις, εκπαιδεύσεις στελεχών, δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης, ανταλλαγή πληροφοριών όπως επίσης και συνεργασία στον τομέα των εξοπλισμών και στην δυνατότητα από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας παροχής υπηρεσιών και διευκολύνσεων.

Ο κ. Πετρίδης είπε πως επιπλέον, έχει επιτευχθεί η συμμετοχή στελεχών της Εθνικής Φρουράς σε εκπαιδεύσεις και δραστηριότητες στο εξωτερικό, οι οποίες είναι ιδιαίτερα επωφελείς, ενώ προσδίδουν κύρος στην Εθνική Φρουρά και στο κράτος. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην δράση της Ακαδημίας Ασφάλειας και Άμυνας του Υπουργείου, η οποία εντός του 2021 διοργάνωσε με επιτυχία 3 σεμινάρια.

Ο δεύτερος άξονας αφορά την στήριξη της προσπάθειας για ενιαία αμυντική πολιτική και στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο τρίτος άξονας στη διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας μέσω των δράσεων που αφορούν στην Έρευνα και Διάσωση και ο τέταρτος άξονας στην αναβάθμιση των σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις ΗΠΑ.

Σε σχέση με τον τελευταίο, είπε πως η αναβάθμιση των σχέσεων έφτασε μέχρι και το επίπεδο Μονάδων αφού πραγματοποιούνται ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις όπως η πρόσφατη άσκηση με προσωπικό των ειδικών δυνάμεων των δύο Χωρών.

Ο Υπουργός μίλησε στη συνέχεια για τον 3ο Πυλώνα στρατηγικής που αφορά την εφαρμογή καινοτόμων και μεταρρυθμιστικών δράσεων και ο οποίος κινείται σε 4 άξονες. Ο πρώτος έχει να κάνει με την προσπάθεια της χώρας να καταστεί σταδιακά σημαντικός κόμβος εκπαίδευσης στα θέματα Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, κυβερνοασφάλειας και διεθνούς διαχείρισης κρίσεων, μέσω της συμμετοχής στο πρόγραμμα της PESCO «Cyber Threat and Incident Response Information Sharing Platform», καθώς και τη Συντονιστική Επιτροπή Κυβερνοασφάλειας μαζί με το Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και την Αρχή Ψηφιακής Ασφαλείας.

Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει την ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου, Ακαδημαϊκής - Ερευνητικής Κοινότητας και Επιχειρήσεων, ο τρίτος τη συμμετοχή του Υπουργείου σε Ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης αμυντικών δυνατοτήτων καθώς και τεχνολογίας, σε συνεργασία με άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο τέταρτος στην εφαρμογή καινοτόμων μεταρρυθμιστικών δράσεων στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας των Μονάδων. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνεται η προμήθεια μερίδων έτοιμου φαγητού, η παροχή Στρατολογικών Υπηρεσιών από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Ο κ. Πετρίδης ανέφερε επίσης πως σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η ανάπτυξη ηλεκτρονικής διασύνδεσης των λειτουργικών προγραμμάτων με τα οποία το Υπουργείο και η Αστυνομική Δύναμη Κύπρου θα ανταλλάζουν μεταξύ τους πληροφορίες για τον εντοπισμό των ανέντακτων εφέδρων με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων και προσωπικού. Τόνισε πως ορόσημο αποτελεί τα τελευταία δύο χρόνια η κατάταξη των Νεοσύλλεκτων οπλιτών, η οποία πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά.

Ο 4ος Πυλώνας στρατηγικής αφορά τη διαχείριση οικονομικών πόρων, με τον Υπουργό να δηλώνει πως γίνεται καθορισμός ποιοτικών προτύπων, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Υπουργείου, ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή στους διαγωνισμούς. Πρόθεση, όπως είπε, είναι η προμήθεια τυποποιημένων υλικών των οποίων οι προδιαγραφές να έχουν ήδη εκπονηθεί από εξειδικευμένα κέντρα.

Ο 5ος Πυλώνας στον οποίο στηρίζεται η στρατηγική του Υπουργείου αφορά τη βελτίωση του Νομοθετικού και Κανονιστικού Πλαισίου που διέπει τον Στρατό της Κυπριακής Δημοκρατίας και την Εθνική Φρουρά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είπε ο κ. Πετρίδης, περιλαμβάνονται τα μέτρα για καταπολέμηση της φυγοστρατίας.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός, έχει τροποποιηθεί ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Οι στρατεύσιμοι που κατέχουν προσωρινό απολυτήριο, λόγω ακαταλληλότητας για στράτευση, είτε λόγω χορηγηθείσας σε αυτούς αναβολής εκπλήρωσης της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας, λόγω νοσήματος/πάθησης που σχετίζεται με τη ψυχική τους υγεία, να μην δύναται να λάβουν δελτίο υγείας. Στο μέλλον θα είναι δυνατή και η ανάκληση του Δελτίου Υγείας στρατευσίμων αθλητών, οι οποίοι, αφού εξασφάλισαν δελτίο υγείας, ακολούθως έλαβαν αναβολή ή απαλλαγή εκπλήρωσης θητείας για λόγους που σχετίζονται με την ψυχική τους υγεία.

Επίσης, συνέχισε, δεν θα χορηγείται άδεια κατοχής πυροβόλου ή μη πυροβόλου όπλου σε όσους απολύθηκαν προσωρινά ή έλαβαν οριστική απαλλαγή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων για λόγους ψυχικής υγείας.

Τέλος, ο 6ος Πυλώνας αφορά, όπως είπε ο Υπουργός την εφαρμογή περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής και έχει ως στόχο την προσαρμογή των δραστηριοτήτων της Εθνικής Φρουράς με την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που να σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον χωρίς να επηρεάζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα της Δύναμης.

Αναφερόμενος στις δράσεις αυτού του Πυλώνα, ο Υπουργός είπε μεταξύ άλλων πως προωθείται η εξοικονόμηση ενέργειας από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, ενώ επιτεύχθηκε συμφωνία με την Αρχή Ηλεκτρισμού για την αντικατάσταση όλων σχεδόν των ενεργοβόρων φωτιστικών με φωτιστικά τύπου LED. Επίσης, είπε πως βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις με την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα στρατόπεδα.

Ερωτηθείς σχετικά με το θέμα της Εφεδρείας, ο κ. Πετρίδης είπε πως το τελευταίο διάστημα έχουν ενταχθεί ή έχουν δικαιολογηθεί για την παρουσία τους στο εξωτερικό σχεδόν 16 χιλιάδες έφεδροι, ενώ 10500 και πλέον έχουν ενταχθεί για πρώτη φορά στην Εφεδρεία οικειοθελώς. Πλέον, το Υπουργείο έχει ξεκινήσει να προγραμματίζει τις εκπαιδεύσεις για την επόμενη χρονιά.

Σε άλλη ερώτηση, σχετικά με το ενδεχόμενο κάποιοι έφεδροι να αναπτύξουν στη διάρκεια της ζωής τους ψυχικά νοσήματα και αν μπορεί αυτό το θέμα να ρυθμιστεί νομοθετικά, ο κ. Πετρίδης είπε πως υπήρχε ένα κενό στη νομοθεσία το οποίο έχει κλείσει επί της ουσίας. Πρόσθεσε πως το Υπουργείο είναι ενεργό και σε εγρήγορση να εξετάζει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά μαζί με τους γιατρούς, σε οποιαδήποτε τέτοια προβλήματα εφέδρων.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση