ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Εθνική αναφορά: Η θνητότητα και η θνησιμότητα του COVID-19 στην Κύπρο

Μεταξύ όλων των περιπτώσεων COVID-19, το 51% αφορά σε άνδρες (354) και το 49% σε γυναίκες (343).

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Διαθέσιμα είναι τα επιδημιολογικά δεδομένα με στοιχεία μέχρι και τις 14 Απριλίου 2020. Παρά το ότι έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τα 700 επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Κύπρο, η θνητότητα της νόσου COVID-19 είναι κάτω από 3% και η θνησιμότητα κάτω από 2%. Συγκεκριμένα, μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία, είχαν αναφερθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία 697 περιπτώσεις COVID-19 και 17 θάνατοι ατόμων θετικών στον ιό (θνητότητα: 2,4%). Μεταξύ των επιβεβαιωμένων περιπτώσεων, το 22,9% είναι εργαζόμενοι στον τομέα της Υγείας (160), από τους οποίους το 5,3% είναι γιατροί (37), 11,9% νοσηλευτές (83), 1,3% άλλα επαγγέλματα υγείας (9) και 4,4% βοηθητικό προσωπικό (31).

Η διάμεση ηλικία των περιπτώσεων COVID-19 είναι τα 47 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 33-60 έτη) και το 51,0% αφορά άνδρες. Οι περιπτώσεις εγχώριας μετάδοσης είναι 479 (83,5% από τις 574 περιπτώσεις που είναι γνωστό το επιδημιολογικό ιστορικό) - από αυτές, 77 (16,1%) καταγράφηκαν στον Δήμο Αραδίππου και 49 (10,0%) είχαν σχέση με το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Συνολικά 21,5% (150) των περιπτώσεων COVID-19 έλαβαν νοσοκομειακή φροντίδα, εκ των οποίων 87 (58,0%) έχουν ήδη πάρει εξιτήριο. Η διάμεση ηλικία όλων των νοσηλευόμενων ασθενών είναι τα 63 έτη.

Μέχρι τις 14/04, δεκατέσσερα άτομα (9,3% των νοσηλευόμενων) βρίσκονταν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (για ολόκληρη την ημέρα ή μέρος της ημέρας εάν απεβίωσαν, μεταφέρθηκαν σε άλλη υγειονομική μονάδα ή εξήλθαν του νοσοκομείου). Επίσης, μέχρι την 14η Απριλίου 2020, έχουν συνολικά πραγματοποιηθεί 20.517 διαγνωστικές εξετάσεις (2.342,3 ανά 100.000 πληθυσμού).

Επιδημιολογικά Δεδομένα

Οι αναλύσεις βασίζονται σε εργαστηριακά επιβεβαιωμένες περιπτώσεις που κοινοποιούνται στη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας. Μέχρι την 14η Απριλίου, έχουν αναφερθεί 697 εργαστηριακά επιβεβαιωμένες περιπτώσεις COVID-19.

O διάμεσος χρόνος από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι την ημερομηνία της δειγματοληψίας είναι 4 μέρες. Πρέπει να σημειωθεί ότι για 11 περιστατικά, η ημερομηνία συλλογής του δείγματος ήταν πριν από την εμφάνιση των συμπτωμάτων, ως αποτέλεσμα της άμεσης εξέτασης ατόμων που είχαν επαφή με επιβεβαιωμένο ή πιθανό περιστατικό COVID-19. Μέχρι την 14η Απριλίου, η αθροιστική επίπτωση 14 ημερών του COVID-19 (ανά 100.000 κατοίκους), ένα μέτρο που αντικατοπτρίζει το ποσοστό ενεργών περιπτώσεων COVID-19 στον πληθυσμό, είναι 44,9 ανά 100.000 κατοίκους.

Στο γράφημα 2 φαίνεται η συχνότητα και η αθροιστική συχνότητα εργαστηριακά επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19 στην Κύπρο από την 01/03/2020 με βάση την ημερομηνία δήλωσης του εργαστηρίου (697).

Δημογραφικά χαρακτηριστικά

Μεταξύ όλων των περιπτώσεων COVID-19, το 51% αφορά σε άνδρες (354) και το 49% σε γυναίκες (343). Η διάμεση ηλικία των περιπτώσεων COVID-19 είναι τα 47 έτη. Ανά ηλικιακές ομάδες: 37 βρέφη, παιδιά και έφηβοι 0-17 ετών (5,4%), 474 ενήλικοι ηλικίας 18-59 ετών (68,6%) και 180 άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω (26,0%). Η ηλικία 6 περιπτώσεων δεν έχει ακόμα καταχωρηθεί.

Μεταξύ όλων των περιπτώσεων, 245 (35,2%) είχαν τόπο διαμονής στην επαρχία Λευκωσίας, 198 (28,4%) στην επαρχία Λάρνακας, 124 (17,8%) στην επαρχία Πάφου, 75 (10,8%) στην επαρχία Λεμεσού, 38 (5,5%) στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και 17 περιστατικά (2,4%) αφορούν στις Βρετανικές βάσεις ή κατοικία στην αλλαδαπή ή δεν υπήρχε για αυτά διαθέσιμη πληροφορία. Το Γράφημα Α1 στο παράρτημα απεικονίζει την κατανομή των περιστατικών ανά δήμο.

Σημειώνεται ότι 113 περιπτώσεις (16,2%) αναφέρθηκαν στην Αραδίππου, δήμο της επαρχίας Λάρνακας. Οι περιπτώσεις στην Αραδίππου, συμπεριλαμβανομένου ενός δικτύου σε μία τοπική μονάδα παραγωγής ενός αρτοποιείου, είναι κυρίως άνδρες (58,4%, 66) και η διάμεση ηλικία είναι τα 49 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 34-65 έτη). Εξαιρώντας το συγκεκριμένο δίκτυο, οι περιπτώσεις είναι κυρίως γυναίκες (55,3%, 47) και η διάμεση ηλικία είναι 56 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 45-71).

Μεταξύ των 697 περιπτώσεων, το 22,9% είναι εργαζόμενοι στον τομέα Υγείας2 (160), από τους οποίους το 5,3% είναι γιατροί (37), 11,9% νοσηλευτές (83), 1,3% από άλλα επαγγέλματα υγείας (9) και 4,4% βοηθητικό προσωπικό (31). Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει την κατανομή των εργαζομένων στον Τομέα Υγείας ανά επαρχία.

Επιδημιολογικό ιστορικό

Μέχρι την 14η Απριλίου, ο τρόπος έκθεσης είναι διαθέσιμος για 574 περιπτώσεις (82,4%), ενώ για 123 (17,6%) περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση. Από αυτές τις περιπτώσεις, το 16,5% (95) είχε πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού ή έμενε στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των 14 ημερών πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Οι περιπτώσεις αυτές είχαν κυρίως άμεση σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα.

Εγχώρια μετάδοση καταγράφηκε στο 83,5% (ν=479) των περιπτώσεων (επί 574 με γνωστό τρόπο έκθεσης), εκ των οποίων το 10% (49) είχε σχέση με το Γενικό Νοσοκομείο της Πάφου. Στην Αραδίππου (δήμο της επαρχίας Λάρνακας) έχουν καταγραφεί 113 περιπτώσεις, 77 (68,1%) περιπτώσεις εγχώριας μετάδοσης, ενώ 7 (6,2%) περιστατικά είχαν πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού. Για 29 (25,7%) περιπτώσεις στην Αραδίππου, δεν έχει καταγραφεί ακόμα το επιδημιολογικό ιστορικό.

Κλινικά Χαρακτηριστικά

Από τα 697 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID-19, υπάρχουν διαθέσιμες κλινικές πληροφορίες για το 95,4% (ν=665), εκ των οποίων το 26,2% (ν=174) δεν ανέφερε οποιοδήποτε σύμπτωμα κατά τη διάγνωση και το 73,8% (ν=491) ανέφερε τουλάχιστον ένα σύμπτωμα. Τα πιο συχνά αναφερόμενά συμπτώματα είναι:
- πυρετός (ν=261/625, 41,8%),
- βήχας (ν=232/639, 36,3%),
- μυαλγία (ν=171/636, 26,9%),
- πονόλαιμος (ν=129/634, 20,3%)
- ανοσμία (ν=92/470, 19,6%) και
- δυσκολία στην αναπνοή (ν=97/470, 19,6%).

Άλλα αναφερόμενα συμπτώματα είναι η καταρροή, η διάρροια και ο πονοκέφαλος.

Υποκείμενα νοσήματα

Δεδομένα για υποκείμενα νοσήματα σε άτομα με COVID-19 ήταν διαθέσιμα για 564 (80,9%) περιπτώσεις. Από αυτές, 248 (44%) ανέφεραν τουλάχιστον ένα υποκείμενο νόσημα.

Τα πιο συχνά υποκείμενα νοσήματα ήταν:
- υπέρταση (101/551, 18,3%),
- διαβήτης (61/552, 11,1%),
- καρδιακές παθήσεις (54/548, 9,9%)
- κακοήθειες (13/330, 3,9%).

Άλλες αναφερόμενες συν-νοσηρότητες ήταν η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, αυτοάνοσες νόσοι και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

Θάνατοι

Μέχρι την 14η Απριλίου, αναφέρθηκαν 17 θάνατοι στην Κύπρο σε περιστατικά με COVID-19 (Θνητότητα: 2,4%). Η θνησιμότητα COVID-19 ανά 100.000 πληθυσμού είναι 1,9. Δεκατρείς θάνατοι (76,5%) σημειώθηκαν σε άνδρες και τέσσερις (23,5%) σε γυναίκες. Η διάμεση ηλικία των ατόμων με COVID-19 που έχασαν τη ζωή τους είναι τα 76 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 66-79 έτη). Έξι θάνατοι δηλώθηκαν στην επαρχία της Λάρνακας, πέντε στην επαρχία Πάφου και δύο στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού και ελεύθερης Αμμοχώστου.

Ο διάμεσος χρόνος από την ημερομηνία της δειγματοληψίας μέχρι την ημερομηνία θανάτου ήταν 6,5 μέρες (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 3,5 – 12,5 ημέρες) (πληροφορία για την ημερομηνία δειγματοληψίας είναι διαθέσιμη προς το παρόν για 16 περιπτώσεις). Από τις 17 καταγεγραμμένες περιπτώσεις θανάτου, 10 είχαν εισέλθει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) με διάμεση διάρκεια παραμονής στη ΜΕΘ τις 7 ημέρες (Ενδοτεταρτημοριακό Εύρος 0-9 ημέρες).

Σημειώνεται ότι σε 12 θανάτους, υποκείμενη αιτία θανάτου καταγράφηκε η νόσος COVID-19 (Θνητότητα COVID-19: 1,8%).

Εισαγωγές σε Νοσοκομεία και ΜΕΘ

Συνολικά, 21,5% (ν=150) των περιστατικών COVID-19 έλαβαν νοσοκομειακή περίθαλψη, εκ των οποίων 87 (58,5%) έχουν πάρει εξιτήριο.
Στις περιπτώσεις όπου η ηλικία είναι διαθέσιμη (ν=147), η διάμεσος ηλικία των ατόμων που νοσηλεύτηκαν είναι τα 63 έτη. Η νοσοκομειακή περίθαλψη αφορούσε κυρίως άνδρες (100, 66,7%). Συνολικά, 27 ασθενείς (18% από το σύνολο των νοσηλευόμενων) εισήχθησαν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ4), εκ των οποίων οι 14 (9,3% από το σύνολο νοσηλευόμενων) βρίσκονταν ακόμα σε ΜΕΘ (μέχρι την 14η Απριλίου). Η διάμεση ηλικία των ατόμων που εισήχθησαν σε ΜΕΘ είναι τα 69 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 61-76 έτη). Ο αριθμός ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση (σε ΜΕΘ) ανά 100.000 κατοίκους είναι 1,6. Για λόγους σύγκρισης, η Ιταλία γενικά και η Λομβαρδία ειδικότερα ανέφεραν τους μεγαλύτερους αριθμούς, ήτοι 6,7 ανά 100.000 κατοίκους (ν=4.068) και 13,8 ανά 100.000 κατοίκους (1.381) αντίστοιχα, την 3η Απριλίου 2020. Οι αριθμοί την 14η Απριλίου σε Ιταλία και Λομβαρδία ήταν 5,3 ανά 100.000 κατοίκους (ν=3.186) και 11,2 ανά 100.000 κατοίκους (ν=1.122).

Ανάρρωση (αρνητικό αποτέλεσμα σε δύο εξετάσεις μετά το πρώτο θετικό)

Μέχρι την 14η Απριλίου, 9,3% (ν=65) περιπτώσεις COVID-19 έχουν αρνητικό αποτέλεσμα σε δύο εξετάσεις που έγιναν μετά τη διάγνωσή τους5. Ο διάμεσος χρόνος μεταξύ του δεύτερου αρνητικού αποτελέσματος και της πρώτης δειγματοληψίας για τη διάγνωση της COVID-19 είναι 16 ημέρες.

Σύγκριση με επιλεγμένες χώρες

Μέχρι την 14η Απριλίου, οι διαγνώσεις COVID-19 στην Κύπρο ανέρχονται σε 79,6 ανά 100.000 κατοίκους και η σχετική θνησιμότητα σε 1,9 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους. Η θνητότητα (το ποσοστό θανάτων στα περιστατικά της νόσου) ανέρχεται στο 2,4%. Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει δείκτες της Κύπρου και άλλων επιλεγμένων χώρων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στον αριθμό των περιπτώσεων νόσου, στις διαγνωστικές εξετάσεις και στους θανάτους για την Κύπρο, περιλαμβάνονται άτομα από το εξωτερικό και τις βρετανικές βάσεις, ενώ ο συνολικός πληθυσμός στους δείκτες δεν περιλαμβάνει κατοίκους από το εξωτερικό ή τις βρετανικές βάσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Υγεία: Τελευταία Ενημέρωση