ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Νομικός Λειτουργός

Ο Όμιλος Sppmedia αναζητά λειτουργό Νομικών Θεμάτων.

Καθήκοντα:

  • Ετοιμασία νομικών μελετών και εγγράφων
  • Σύνταξη εκθέσεων για νομικά ή εταιρικά θέματα
  • Ετοιμασία προπαρασκευαστικών εγγράφων για αιτήσεις σε διαρθρωτικά προγράμματα

Προσόντα:

  • Πτυχίο Νομικών σπουδών
  • Θα θεωρηθούν ως επιπλέον προσόντα η εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο, και / η μεταπτυχιακό στο εταιρικό ή κοινοτικό δίκαιο.

Αποστολή βιογραφικών: drousiotoue@sppmedia.com

Θέσεις εργασίας: Τελευταία Ενημέρωση