ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για τη θέση Διευθυντή/ντριας του Ινστιτούτου Έρευνας Καρκίνου Κύπρου (CCRI)

Το Ινστιτούτο Έρευνας Καρκίνου Κύπρου (CCRI), ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα τη Λευκωσία, αποτελεί κοινοπραξία του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος και του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου. Το Ινστιτούτο στοχεύει να καταστεί ένα κορυφαίο ερευνητικό Κέντρο Έρευνας Καρκίνου, δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας και μεταφοράς γνώσεων με αντίστοιχα Κέντρα Αριστείας στο εξωτερικό και συνέργειες με άλλα κέντρα στην Κύπρο ενώ επιδίωξή του είναι και η προσφορά ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης νέων επιστημόνων. 

Μέσω των σύγχρονών εγκαταστάσεων που θα δημιουργηθούν, του εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας που θα αποκτηθεί αλλά κυρίως βάσει μιας ισχυρής διεπιστημονικής ερευνητικής ομάδας, το Ινστιτούτο στοχεύει να δημιουργήσει ένα εθνικό δίκτυο Ερευνητικής Αριστείας σε θέματα καρκίνου, αναδεικνύοντας, με τον τρόπο αυτό, την Κύπρο σε κέντρο έρευνας για τον καρκίνο και φροντίδας των ασθενών, καθώς και σε ένα εκκολαπτήριο νέων επιστημόνων. 

Για επίτευξη των πιο πάνω στόχων, το CCRI ανακοινώνει την προκήρυξη της θέσης του/της Διευθυντή/ντριας του Ινστιτούτου, ο/η οποίος/α θα είναι υπεύθυνος/η για τη διοίκηση του Ινστιτούτου, κυρίως όσον αφορά θέματα έρευνας, όπως ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου έρευνας του Ινστιτούτου. 

Πέραν από τις απολαβές του/της, ο/η Διευθυντής/ντρια θα λαμβάνει ετήσια χρηματοδότηση ώστε να ηγηθεί της δικής του/της ερευνητικής ομάδας. 

Η θέση του/της Διευθυντή/ντριας του Ινστιτούτου Έρευνας Καρκίνου Κύπρου, είναι ανοικτή σε υποψήφιους τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό. 

Λεπτομέρειες όσον αφορά την προκήρυξη της θέσης και τα προσόντα των υποψηφίων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του CCRI (www.ccri.org.cy) στη διεύθυνση: https://www.ccri.org.cy/careers/ - “Call for Applications – CCRI DIRECTOR”. 

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 31 Μαίου 2021 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη θέση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Ινστιτούτου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hr@ccri.org.cy ή τηλεφώνου +357 22 894376 

Θέσεις εργασίας: Τελευταία Ενημέρωση