ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Αυτά είναι τα μέτρα στήριξης των πληγέντων από την φονική πυρκαγιά

Το ύψος των ζημιών φτάνει τα 5 εκατομμύρια 638 χιλίαδες ευρώ

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Στην απογραφή και εκτίμηση των ζημιών από τις πυρκαγιές στην ορεινή περιοχή Λεμεσού και Λάρνακας, καθώς και την πυρκαγιά στην Πάφο προχωρά η Κυβέρνηση, είπε την Τετάρτη η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος κα Νιόβη Παρισινού.

Σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, μετά τη λήξη του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, η κα Παρισινού είπε ότι "αναφορικά με την καταστροφική πυρκαγιά στις Κοινότητες Αρακαπά, Επταγώνιας, Οράς, Αγίους Βαβατσινιάς, Μελίνης και Οδού, αλλά και την πυρκαγιά στην Τάλα της Πάφου, στις 26 Ιουνίου, η Κυβέρνηση ανταποκρινόμενη άμεσα στην ανάγκη στήριξης και επαναδραστηριοποίησης των πληγέντων προχώρησε στην απογραφή και εκτίμηση των ζημιών σε ιδιωτικά υποστατικά και ετοίμασε πρόταση παραχώρησης οικονομικής βοήθειας".

Από την πλευρά του ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι στις 3 και 4 Ιουλίου 2021, προκλήθηκε καταστροφική πυρκαγιά στις Κοινότητες Αρακαπά, Επταγώνιας, Οράς, Αγιοί Βαβατσινιάς, Μελίνης και Οδού. Επίσης καταστροφική πυρκαγιά υπήρξε στις 26 Ιουνίου 2021 στην Τάλα της Πάφου, η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε άμεσα και δραστηριοποιήθηκαν το σύνολο των υπηρεσιών στις επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου με σκοπό την απογραφή και εκτίμηση των ζημιών σε ιδιωτικά υποστατικά, ώστε, να εξεταστεί η περίπτωση παραχώρησης οικονομικής βοήθειας στους πληγέντες. 

2. Από τα στοιχεία που καταγράφηκαν μέχρι σήμερα, οι συνέπειες από τις πυρκαγιές αφορούν ζημιές σε 98 υποστατικά, καθώς και ζημιές σε οχήματα, γεωργικά μηχανήματα, εξοπλισμό, γεννήτριες κ.ά.

3. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που στάληκαν από τις οικείες επαρχιακές διοικήσεις ότι το ύψος των ζημιών στις κοινότητες της Επαρχίας Λεμεσού ανέρχεται σε €1.207.443 περίπου, της Επαρχίας Λάρνακας σε €4.051.232 περίπου, και της Επαρχίας Πάφου σε €380.233 περίπου. Το συνολικό ύψος των ζημιών παγκύπρια μετά την απογραφή και εκτίμηση τους ανέρχεται σε €5.638.908 περίπου.

4. Λόγω της σφοδρότητας του φαινομένου και των συνεπειών του και της επιτακτικής ανάγκης για άμεση παροχή βοήθειες στους πληγέντες, το Υπουργικό Συμβούλιο υιοθετώντας την εισήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών αποφάσισε την καταβολή κατά χάρη βοήθειας για ζημιές σε κατοικίες και επαγγελματικά υποστατικά με την ακόλουθη μεθοδολογία:

α. Για ζημιές έως €10.000 θα καταβάλλεται εφάπαξ ποσό ίσο με το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας, με ανώτατο ποσό τις €10.000.

β. Για ζημιές από 10.000 μέχρι €50.000, πέραν του πιο πάνω εφάπαξ ποσού (€10.000), θα δίδεται πρόσθετα το 80% του εναπομείναντος ποσού της εκτιμηθείσας ζημιάς. Για παράδειγμα για εκτιμηθείσα ζημία ύψους €50.000 θα καταβάλλεται κατά συνολική χάρη βοήθεια ύψους €42.000.

γ. Για ζημιές από 50.000 μέχρι €100.000 πέραν της προαναφερθείσας κατά χάριν βοήθειας των 42.000 θα παραχωρείται επιπρόσθετο ποσό ίσο με 50% του εναπομείναντος ποσού της εκτιμηθείσας ζημιάς. Δηλαδή στην περίπτωση εκτιμημένης ζημία €100.000 θα καταβάλλεται κατά χάρη βοήθεια ύψους €67.000.

δ. Για ζημιές από 100.000 μέχρι €150.000 πέραν της προαναφερθείσας κατά χάριν βοήθειας των 67.000 θα παραχωρείται επιπρόσθετο ποσό ίσο με 30% του εναπομείναντος ποσού της εκτιμηθείσας ζημιάς. Δηλαδή στην περίπτωση εκτιμημένης ζημία €150.000 θα καταβάλλεται κατά χάρη βοήθεια ύψους €82.000.

Σημειώνεται ότι ζημιές σε οικιστικά υποστατικά, που υπερβαίνουν τις €150.000 δεν θα παραχωρείται το οποιοδήποτε πρόσθετο ποσό.

ε. Ειδικότερα για τα επαγγελματικά υποστατικά που έχουν υποστεί ζημιές μεταξύ 150.000 μέχρι €250.000 κατά μέγιστον, πέραν της προαναφερθείσας κατά χάριν βοήθειας των 82.000 θα παραχωρείται επιπρόσθετο ποσό ίσο με 20% του εναπομείναντος ποσού της εκτιμηθείσας ζημιάς. Δηλαδή στο ενδεχόμενο εκτιμημένης ζημία €250.000 θα καταβληθεί κατά χάρη βοήθεια ύψους €102.000.

5. Επειδή από την καταγραφή έχει διαφανεί ότι υπάρχουν μη αδειοδοτημένα υποστατικά το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως:

(α) στις περιπτώσεις αδειοδοτημένων υποστατικών, που αφορούν ιδιόκτητη κατοικία μόνιμης διαμονής και επαγγελματικά υποστατικά, θα δίδεται το σύνολο της προαναφερθείσας οικονομικής βοήθειας.

(β) στις περιπτώσεις αδειοδοτημένων υποστατικών, που αφορούν ενοικιαζόμενη κατοικία, το μέρος της κατά χάριν βοήθεια, που αφορά στη ζημιά σε εξοπλισμό, θα δίδεται στο δικαιούχο του.

(γ) Παρόλο που στο παρελθόν οι εξοχικές κατοικίες εξαιρούντο της παραχώρησης οποιασδήποτε οικονομικής βοήθειας, στις περιπτώσεις ιδιόκτητων εξοχικών κατοικιών, θα παραχωρείται το 50% της προαναφερθείσας κατά χάριν οικονομικής βοήθειας.

6. Λαμβάνοντας υπόψη την κυβερνητική πολιτική για στήριξη της υπαίθρου και τη διαπίστωση, πως μεγάλος αριθμός υποστατικών μόνιμη ιδιοκατοίκησης, εξοχικών κατοικιών αλλά και επαγγελματικών υποστατικών, που δεν διαθέτουν τις σχετικές άδειες, και με γνώμονα την αναγκαιότητα συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

(α) Στις περιπτώσεις υποστατικών, που θα μπορούσαν να αδειοδοτηθούν, θα τους καταβάλλεται το προαναφερθέν ποσό, εφόσον εξασφαλίσουν άδεια από την οικεία πολεοδομική αρχή, με την ταχύρρυθμη διαδικασία των 20 ημερών, η οποία κατ’ εξαίρεση θα εφαρμοστεί για τις περιπτώσεις αυτές με την έκδοση διατάγματος του Υπουργού Εσωτερικών.

Πρόσθετα το Υπουργείο Εσωτερικών θα εκδώσει Διάταγμα για αδειοδότηση θερμοκηπίων που δεν διαθέτουν οικοδομική/πολεοδομική άδεια, για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στο έκτακτο επενδυτικό Μέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που θα προκηρύξει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Μέτρα στήριξης σε γεωργούς

Για την άμεση ανακούφιση των αγροτών που δραστηριοποιούνται στις κοινότητες Αγίων Βαβατσινιάς, Ακαπνούς,  Αρακαπά, Βαβατσινιάς, Διερώνας, Επταγώνειας, Μελίνης, Οδούς, Οράς και Συκόπετρας, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει τη λήψη των πιο κάτω μέτρων:

1. Καταβολή αρχικής οικονομικής ενίσχυσης, που θα κυμαίνεται από €10.000 μέχρι €30.000 ανά δικαιούχο και θα αφορά επαγγελματίες γεωργούς, με στόχο τη συνέχιση της επαγγελματικής τους δραστηριοποίησης. Η συνολική δαπάνη αναμένεται να είναι της τάξεως των €3.000.000.

2. Καταβολή οικονομικής στήριξης ύψους €100.000 στην Οργάνωση Παραγωγών, Φρούτων και Φθαρτών Περιοχής Οδούς «Βασιλική Γη» (Δημόσια) Λτδ. Η εν λόγω Οργάνωση διαθέτει σημαντικό αριθμό μελών, κυρίως νέων γεωργών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε Κοινότητες που έχουν πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την πυρκαγιά.

 3. Άμεση ενεργοποίηση του Εθνικού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων για την επαναδραστηριοποίηση πληγέντων αγροτών και για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε περιοχές που κηρύσσονται ως πληγείσες από πυρκαγιές. Το εν λόγω πλαίσιο καλύπτει εκμεταλλεύσεις των οποίων οι διαχειριστές γεωργοί είναι επαγγελματίες ή/και μερικής απασχόλησης ή/και ερασιτέχνες. Οι δικαιούχοι θα λάβουν ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος που έχουν υποστεί λόγω της ολοσχερούς ή μερικής καταστροφής της γεωργικής παραγωγής και των μέσων παραγωγής, καθώς επίσης και μερική ενίσχυση για αποκατάσταση/ αντικατάσταση των υποδομών τους. Οι ίδιοι δικαιούχοι, εάν το επιθυμούν, μπορούν, εναλλακτικά, να λάβουν ενίσχυση για την αποκατάσταση/αντικατάσταση των υποδομών τους, μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του οποίου θα προκηρυχτεί έκτακτο επενδυτικό Μέτρο για τον σκοπό αυτό.

4. Προκήρυξη έκτακτου επενδυτικού Μέτρου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, ειδικά για την περιοχή που έχει πληγεί από την πυρκαγιά. Το μέτρο θα καλύψει τη δημιουργία νέων και ενδεχομένως πιο σύγχρονων υποδομών, σε αντικατάσταση αυτών που έχουν καταστραφεί. Το Μέτρο, μεταξύ άλλων, θα καλύψει και αγρότες που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά αλλά ο κλάδος τους δεν είναι επιλέξιμος από το Πλαίσιο (μελισσοκομεία, πτηνοτροφεία, θερμοκήπια), έτσι ώστε να μπορούν λάβουν ενίσχυση για αποκατάσταση/αντικατάσταση των υποδομών τους.

5. Για την ευρύτερη στήριξη της περιοχής:

Α. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, σε συνεργασία με τις Επαρχιακές Διοικήσεις Λάρνακας και Λεμεσού, θα λάβουν άμεσα μέτρα αποκατάστασης των υποδομών άρδευσης που έχουν καταστραφεί.

Β. Το Τμήμα Δασών και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, σε συνεργασία με τις Επαρχιακές Διοικήσεις Λάρνακας και Λεμεσού, θα προβούν σε εισηγήσεις και ενέργειες για την άμεση υλοποίηση αντιδιαβρωτικών/αντιπλημμυρικών έργων.

Γ. Το Τμήμα Περιβάλλοντος θα διευθετήσει τη συγκέντρωση των αποβλήτων που θα προκύψουν από τα σπίτια που έχουν καεί, σε χώρο που θα συμφωνηθεί με την κάθε κοινότητα και θα εποπτεύσει τη μεταφορά των υλικών αυτών σε αδειοδοτημένες μονάδες. Το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων αυτών θα καλυφθεί από το Κράτος.

6. Υπό τον συντονισμό του ΥΓΑΑΠ και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας και την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, θα ετοιμαστεί και υποβληθεί αίτημα για αρωγή από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά για τη στήριξη και ενίσχυση των Κοινοτήτων που έχουν πληγεί και των κατοίκων τους.

Μέτρα από Υπουργείο Εργασίας

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση από την Προεδρία, τα μέτρα που λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αντιμετώπιση των συνεπειών της τραγωδίας στην ορεινή Λεμεσού και Λάρνακας είναι τα πιο κάτω"

Για τους εργαζόμενους αφορούν κάλυψη των μισθών των εργαζομένων, για όσους εργοδοτούντο στους εργοδότες που έχουν πληγεί, και των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά και άλλων συναφών εξόδων διαβίωσης και στέγασης για την περίοδο Ιουλίου μέχρι Σεπτέμβριο, περίοδος η οποία θα επανεξεταστεί (ανάλογα με τον χρόνο επαναδραστηριοποίησης), ενώ για όσους εργοδοτούμενους επιθυμούν τον επαναπατρισμό τους θα καλυφθούν τα έξοδα επαναπατρισμού. Επίσης, όσα συμβόλαια απασχόλησης αφορούν εποχιακούς εργαζόμενους και οι εργοδότες επιθυμούν την επέκτασή τους, θα δοθούν οι ανάλογες εγκρίσεις.

Για τους εργοδότες που έχουν πληγεί αναφέρεται ότι θα καλυφθούν από το Κράτος οι ανάλογες Κοινωνικές Ασφαλίσεις και άλλες εισφορές που θα οφείλονται από τον Ιούλιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο (περίοδος που θα επανεξεταστεί ανάλογα με τον χρόνο επαναδραστηριοποίησης).

Για τους νέους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει την παραχώρηση ποσού €95.000 στην κάθε οικογένεια των τεσσάρων νέων και καταβολή επιπρόσθετου ποσού €35.000 για κάθε παιδί των θυμάτων καθώς και την παραχώρηση υποτροφιών στα παιδιά των αδικοχαμένων νέων για σπουδές σε Ιδρύματα Ανώτερης/Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Μέτρα από Υπουργείο Παιδείας

Ανακοινώθηκαν επίσης τα μέτρα που λαμβάνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για αντιμετώπιση των συνεπειών της τραγωδίας στην ορεινή Λεμεσού και Λάρνακας

Αυτά περιλαμβάνουν την λειτουργία δεύτερου Δημόσιου Τμήματος στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Ιαματικής για να εξασφαλιστούν όσοι αιτήθηκαν εγγραφή από τις πληγείσες περιοχές, την καταβολή ποσού €200 σε κάθε μαθητή/μαθήτρια νηπιαγωγείου, δημοτικού σχολείου, γυμνασίου, λυκείου, τεχνικής σχολής που κατάγεται από τις πληγείσες περιοχές για την κάλυψη των αναγκών τους σε σχολικά είδη για τη νέα σχολική χρονιά π.χ., αγορά μαθητικής στολής, τσάντας, γραφικής ύλης κλ.π. (185 μαθητές/μαθήτριες Χ €200 = €37.000)

Επίσης, περιλαμβάνουν την απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων για φοίτηση των παιδιών στο δημόσιο νηπιαγωγείο (15 μαθητές/μαθήτριες Χ 10 μήνες Χ €42 μηνιαίως = €6.300), τη συμπερίληψη των παιδιών από τις πληγείσες περιοχές στο Πρόγραμμα Δωρεάν Προγεύματος σε μαθητές/μαθήτριες που χρήζουν βοήθειας (110 μαθητές/μαθήτριες Χ 170 ημέρες Χ €1,05 ημερησίως = €19.635 για τα παιδιά Δημοτικής Εκπαίδευσης και 75 μαθητές/μαθήτριες Χ 170 ημέρες Χ €1,25 ημερησίως = €15.937,50 για τα παιδιά Μέσης Εκπαίδευσης). Θα καλυφθούν 185 μαθητές/μαθήτριες Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης.

Τέλος, περιλαμβάνουν την επιχορήγηση του ποσού που απαιτείται για την προσφορά γεύματος στο Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο Χοιροκοιτίας. Επισημαίνεται ότι, δωρεάν γεύμα λαμβάνουν ήδη όλοι/ες οι μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν στο Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο Ιαματικής (πρόκειται για ορεινή περιοχή) καθώς επίσης και 8 από τα 17 παιδιά του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου Χοιροκοιτίας (άπορα παιδιά).

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Κύπρος: Τελευταία Ενημέρωση