ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 10:54
 

Επ.Διοικήσεως: Εκ νέου δικαίωση εκ μητρογονίας πρόσφυγα

Η έκθεση της Επιτρόπου πραγματοποιήθηκε κατά του ΥΠΕΣ και της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων

Newsroom K

«Ανισότητα» ως προς τη λειτουργία του νόμου για τους εκ μητρογονίας πρόσφυγες μετά και τη σχετική αλλαγή στη νομοθεσία συμπεραίνει μετά από έκθεσή της η Επ. Διοικήσεως Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη η οποίας δικαίωσε εκ μητρογονίας πρόσφυγα.

Συγκεκριμένα, ο παραπονούμενος Μ.Ν υπέβαλε παράπονο κατά του Υπουργείου Εσωτερικών και της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων, σε σχέση με την απόρριψη του αιτήματός του για παραχώρηση στεγαστικής οικονομικής βοήθειας για αγορά διαμερίσματος ως εκ μητρογονίας πρόσφυγας. Με επιστολή του στις 27/11/2015 προς την Υπηρεσία, ο παραπονούμενος ζήτησε να του παραχωρηθεί οικονομική βοήθεια για την αγορά διαμερίσματος, βάσει του οικείου στεγαστικού σχεδίου για εκτοπισθέντες. Το ίδιο αίτημα υπέβαλε και στον ΥΠΕΣ στις 4/2/2016. Στη συνέχεια, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών με επιστολή του στις 7/3/2016, πληροφόρησε τον παραπονούμενο ότι το αίτημα του δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί, για το λόγο ότι το διαμέρισμα για το οποίο αιτείτο οικονομικής βοήθειας, το αγόρασε το 2002 και, ως εκ τούτου, είχαν παρέλθει τα δύο χρόνια από την αγορά του, όπως προβλέπεται από τα κριτήρια του Υπουργικού Συμβουλίου για την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας. Ο παραπονούμενος διαφωνεί με την πιο πάνω απόρριψη του αιτήματος του και θεωρεί παράδοξη την αιτιολόγηση της σχετικής απόφασης, αφού μέχρι το 2013, δεν αναγνωριζόταν ως πρόσφυγας και, συνεπώς, δεν είχε το δικαίωμα να αποταθεί για στεγαστική οικονομική βοήθεια.

Η απάντηση του Γεν.Διευθυντή του ΥΠΕΣ στην Επίτροπο

Με απαντητική επιστολή, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, πληροφόρησε το γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως τα εξής:

  • Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 19/6/2013 την πλήρη εξίσωση των εκ μητρογονίας με τους πατρογονίας εκτοπισθέντες, σε ότι αφορά τη συμμετοχή τους στα εκάστοτε ισχύοντα στεγαστικά σχέδια. Η τροποποίηση των σχετικών Νομοθεσιών ολοκληρώθηκε με την έγκριση τους από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 27/12/2013. Συγκεκριμένα, με την τροποποίηση που επήλθε, οι εκ μητρογονίας πρόσφυγες συμμετέχουν πλέον ισότιμα στα υφιστάμενα στεγαστικά σχέδια που αφορούν στην παραχώρηση οικονομικής βοήθειας για την αγορά κατοικίας ή διαμερίσματος και την ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο, καθώς επίσης και στο Σχέδιο Επιδότησης Ενοικίου.
  • Η πρόνοια που περιλαμβάνεται στα ισχύοντα κριτήρια από τις 6/11/2013 αφορά στην υποχρέωση υποβολής αίτησης εντός 2 ετών σε σχέση με την ημερομηνία απόκτησης οικιστικής μονάδας και ισχύει τόσο για τους εκ μητρογονίας όσο και τους εκ πατρογονίας εκτοπισθέντες.

  • Τυχόν απόφαση για παραχώρηση στεγαστικής βοήθειας σε εκτοπισθέντες που κατέχουν κατοικία / διαμέρισμα πέραν των 2 ετών εκφεύγει του πνεύματος της «κάλυψης άμεσων στεγαστικών αναγκών», ως προνοεί η σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
  • Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην ατομική προσφυγή της κας. Βρούντου, διέγνωσε ότι το νομικό καθεστώς που ίσχυε για τα παιδιά των εκτοπισθέντων γυναικών από το 1974-2013, το οποίο τους απέκλειε τόσο από τη χορήγηση προσφυγικής ταυτότητας όσο και από το να αναγνωριστούν ως δικαιούχοι στεγαστικής βοήθειας, αποτελούσε απαγορευμένη διάκριση βάση φύλου και το δικαστήριο διέταξε τη Δημοκρατία να πληρώσει 21.500 ευρώ χρηματική ζημιά, 4.000 ευρώ για ηθική βλάβη και 6.981 ευρώ δικηγορικά έξοδα.
  • Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας από τον οποίο ζητήθηκε να τους ενημερώσει για τις επιμέρους παραμέτρους, αλλά και τις οποιεσδήποτε νομικές συνέπειες της απόφασης του ΕΔΑΔ, σημείωσε ότι το ζήτημα διάκρισης βάση φύλου που υφίσταντο τα παιδιά των εκτοπισθέντων γυναικών, έχει κλείσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Συμπεράσματα

Στα συμπεράσματά της η Επ. Διοικήσεως Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη, αναφέρει πως το κράτος αποκατάστησε τον Δεκέμβριο του 2013 την αδικία που υφίσταντο μέχρι τότε οι εκ μητρογονίας πρόσφυγες κατά παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών. «Διασφάλισε, δηλαδή ότι, και οι εκ μητρογονίας πρόσφυγες, που μέχρι την τροποποίηση της οικείας νομοθεσίας, δεν αναγνωρίζονταν ως πρόσφυγες, μπορούσαν πλέον να έχουν πρόσβαση σε αγαθά με βάση την αναγνώριση της προσφυγικής ιδιότητά τους, την οποία έφεραν ένεκα της καταγωγής της μητέρας τους. Συναφώς, το κράτος προχώρησε, τον Δεκέμβριο του 2013, στις ενέργειες εκείνες για την άρση της αδικαιολόγητης διάκρισης λόγω φύλου στο θέμα της αναγνώρισης της προσφυγικής ιδιότητας, που εισάγετο πριν την αλλαγή της νομοθεσίας», αναφέρεται στην έκθεση.

«Η εκ προοιμίου αδύνατη άσκηση του δικαιώματος με την υποβολή αίτησης για παροχή στεγαστικής βοήθειας εφόσον κατά το χρόνο της αναγνώρισης της προσφυγικής ιδιότητας η προθεσμία μέσα στην οποία μπορούσε να υποβληθεί αίτηση είχε ήδη λήξη ,εξακολουθεί να δημιουργεί διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου για μια ομάδα εκ μητρογονίας, που η αγορά κατοικίας τους έλαβε χώρα σε χρόνο πέρα των δυο ετών πριν από την αναγνώριση», σημειώνει η κ. Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη.

Τέλος, προσθέτει πως «Η ορθή εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης επιτάσσει όπως οι εκ μητρογονίας πρόσφυγες έχουν πρόσβαση στις κρατικές κοινωνικές παροχές που συνδέονται με την προσφυγική τους ιδιότητα, από την ημερομηνία έκδοσης της προσφυγικής τους ταυτότητας, η οποία συνιστά και το γενεσιουργό λόγο της απόρροιας των σχετιζομένων με αυτήν δικαιωμάτων».

Η παρούσα υποβάλλεται στον Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών και στον Διευθυντή της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων για τις δέουσες ενέργειες τους καθώς επίσης κοινοποιείται στο Υπουργικό Συμβούλιο για σκοπούς ενημέρωσης.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Στα €20,74 δισ. το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης το 2019

«Αν αποφεύγονταν διάφορα έξοδα όπως για παράδειγμα η `συντήρηση` των παρασιτικών συνοδών του προέδρου ...»
ΑΚΑ  |  09:33

Διαγράφηκαν δάνεια εκτοπισθέντων γεωργοκτηνοτρόφων από την ΣΚΤ

«Γειά σου, Κάντε αυτό το έτος ένα αξιοσημείωτο και τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Κάντε αίτηση ...»
Martin Laura  |  16:38

#PoliticsBlog Αυτή τη λιμουζίνα ποιος θα την πάρει;

«Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον ο γνωστός βουλευτής να μας έλεγε και τι στάση κράτησε όταν ο γνωστός συρφετός ...»
leo  |  13:09

#PoliticsBlog Αυτή τη λιμουζίνα ποιος θα την πάρει;

«Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον ο γνωστός βουλευτής να μας έλεγε και τι στάση κράτησε όταν ο γνωστός συρφετός ...»
leo  |  13:08

Κύπρος: Τελευταία Ενημέρωση

X