ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Κοφίνου: Κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία από την καύση ζωικών αποβλήτων

Κόλαφος η έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Της Μαρίας Χαραλάμπους

Το πρόβλημα της έντονης οχληρίας και δυσωδίας λόγω καύσης και επεξεργασίας ζωικών αποβλήτων από εργοστάσια στην Κοφίνου καταγράφει σε έκθεση της η Επίτροπος Διοικήσεως, η οποία ζητά την άμεση επίλυση του προβλήματος με την εμπλοκή και τον συντονισμό όλων των αρμόδιων αρχών.

Το παράπονο έγινε από εργαζομένους του Κέντρου Φιλοξενίας Αιτητών Ασύλου με τα ευρήματα σχετικής μελέτης η οποία εκπονήθηκε από το ΤΕΠΑΚ να είναι άκρως ανησυχητικά όχι μόνο για τα άτομα που βρίσκονται στο κέντρο φιλοξενίας αλλά και για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Όπως αναφέρει στην έκθεση της η κυρία Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη, κατά την επίσκεψη των λειτουργών του γραφείου της στο Κέντρο Φιλοξενίας, διατυπώθηκαν παράπονα από διαμένοντες και εργαζομένους σχετικά με την έντονη οχληρία που δημιουργείται από τη λειτουργία παρακείμενων βιομηχανικών μονάδων επεξεργασίας ζωικών ή και άλλων αποβλήτων παρά το Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου.

Τα παράπονα επικεντρώνονταν κυρίως στις πρωινές και τις βραδινές ώρες με έντονη δυσοσμία η οποία επηρεάζει δυσμενώς τις ανέσεις και την ανθρώπινη υγεία. Παράπονο προς το Γραφείο της Επιτρόπου έχει υποβληθεί και από ιδιωτική εταιρεία η οποία βρίσκεται στο κέντρο για εργασίες σε εγκαταστάσεις, με το προσωπικό να επιβεβαιώνει την οχληρία στη περιοχή.

Σύμφωνα με το πιο πάνω ζήτημα, το οποίο κρίνεται ως πολύ σοβαρό λόγω θέματος το οποίο επηρεάζει τη δημόσια υγεία, η Επίτροπος στις 9 Σεπτεμβρίου 2019 είχε ειδοποιήσει με σχετικές επιστολές, τον Έπαρχο Λάρνακας, την Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοφίνου καθώς και τον Διευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για να την πληροφορήσουν σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες είχαν προβεί για το συγκεκριμένο ζήτημα, ή θα προβούν.

Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση, μετά την διερεύνηση, το ζήτημα εξακριβώθηκε κατά την εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης Θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Φιλοξενίας περί τα τέλη του 2018 και πιο συγκεκριμένα ότι το κέντρο «γειτνιάζει με μονάδες επεξεργασίας ζωικών αποβλήτων οι οποίες έχουν εκπομπή καρκινογόνων ουσιών λόγω καύσης των αποβλήτων, όπως επίσης και διαρροές υγρών κατάλοιπων εντός του οικοσυστήματος. Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει έντονη δυσοσμία και έκλυση καυσαερίων με ότι συνεπάγεται για τους διαμένοντες και τους εργαζομένους στη περιοχή».

Μάλιστα, ο Διευθυντής του κέντρου είχε προβεί επανειλημμένα σε σχετικές επιστολές προς αρμόδιες υπηρεσίες στηριζόμενος σε σχετική έρευνα του ΤΕΠΑΚ που διαπιστώνεται ότι οι έντονες οσμές στην περιοχή προέρχονται από την καύση ζωικών αποβλήτων και σε αυτές περιέχονται ουσίες οι οποίες είναι επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία. Να σημειώσουμε ότι αντίγραφο της εν λόγω έρευνας στάλθηκε και στο γραφείο της Επιτρόπου με την μελέτη των μετρήσεων προσδιορισμού της χημικής σύστασης και προέλευσης ανόργανων και οργανικών πτητικών ενώσεων στις εγκαταστάσεις του κέντρου.

Βάσει αυτού, η Επίτροπος έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι:

• Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας αποτελούν με βάση τον νόμο την αρμόδια υπηρεσία για να παρέχει τις κατάλληλες υλικές συνθήκες υποδοχής σε αιτητές υλικές συνθήκες υποδοχής σε αιτητές διεθνούς προστασίας και όπως προβλέπεται και από την απόφαση του Υ.Σ. θα έπρεπε να είχαν τακτική σε μόνιμη βάση παρουσία στο κέντρο υποχρέωση που δεν έχουν πράξει μέχρι σήμερα και εξακολουθούν να εφαρμόζουν την πρακτική που εφάρμοζαν στο παρελθόν, δηλαδή να επισκέπτονται τον χώρο μόνο εάν παρίσταται ανάγκη και εφόσον καλούνται να παρέμβουν για συγκεκριμένη περίπτωση. 

• Η απουσία αυτή επιδρά αρνητικά στο θέμα της διαχείρισης ζητημάτων που αφορούν καθημερινές δυσκολίες διαβίωσης των διαμενόντων στο χώρο, αλλά και της παροχής στήριξης που να συνδράμει ουσιαστικά την ενδυνάμωσή τους. Ειδικότερα δε επιδρά αρνητικά σε σχέση με τη στήριξη των ευάλωτων ατόμων.
• Η έλλειψη επαρκούς συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών, για στήριξη των διαμενόντων στο κέντρο αναμενόταν ότι θα επιλύετο με τη σύσταση και ορθή λειτουργία του Συντονιστικού Μηχανισμού για τα Κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας.
• Συγκεκριμένα από τη διερεύνηση των συνθηκών διαβίωσης το Κ.Υ.Φ.Α.Δ.Π. έχουν διαπιστωθεί προβλήματα που σχετίζονται κυρίως με την έλλειψη παροχής επαρκούς ιατρικής φροντίδας και στήριξη, των διαμενόντων και κυρίως των ευάλωτων, επαρκή συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου, η Επίτροπος, υπέβαλε τις ακόλουθες εισηγήσεις όσον αφορά στη βελτίωση των συνθηκών του Κέντρου Φιλοξενίας:

• Παρουσία γενικού γιατρού στο χώρο, θα πρέπει να είναι σε τακτική και μόνιμη βάση και όχι περιστασιακή.
• Παρουσία των Λειτουργών Κοινωνικής Ευημερίας στο Κ.Υ.Φ.Α. Δ. Π. θα πρέπει να είναι καθημερινή ώστε να καθίσταται δυνατή η άμεση αναγνώριση ευάλωτων προσώπων και η παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης.
• Η οχληρία που παρουσιάζεται από τη λειτουργία των παρακείμενων εγκαταστάσεων θα πρέπει να επιλυθεί άμεσα με την εμπλοκή και τον συντονισμό όλων των αρμοδίων αρχών, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της κάθε μιας, με τη λήψη κάθε δυνατού μέτρου, περιλαμβανομένου και της λήψης κάθε αναγκαίου δικαστικού διαβήματος, με σκοπό την άρση της οχληρίας και την απόλαυση της άνεσης των διαμενόντων, εργαζομένων και επισκεπτών.

Μάλιστα, η Επίτροπος υπέβαλε ήδη την τοποθέτηση της στον Προϊστάμενο Υπηρεσίας Ασύλου, στη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, στον Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και στον Διευθυντή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, με την εισήγηση όπως λάβουν κατάλληλα μέτρα, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, για την άμεση εξασφάλιση των όσων έχουν αποφασιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Επίσης η τοποθέτηση έχει διαβιβαστεί και στους αρμόδιους Υπουργούς, Εσωτερικών , Υγείας και Εργασίας για σκοπούς ενημέρωσης.

Επιπρόσθετα, η τοποθέτηση της Επιτρόπου για το θέμα της οχληρίας, που προκαλείται από τη λειτουργία των παρακείμενων υποστατικών, έχει υποβληθεί και στον Έπαρχο Λάρνακας, το Κοινοτικό Συμβούλιο Κοφίνου και στο Διευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, για τη λήψη όλων των ενδεδειγμένων ενεργειών για την άρση της.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι το εν λόγω κέντρο στεγάζει με προσωρινή φιλοξενία η οποία βάση νόμου αφορά την περίοδο των 6 μηνών, πρόσφυγες αιτητές ασύλου οι οποίοι παραμένουν στο κέντρο μέχρι την απόφαση του αιτήματός του.

Έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας συνολικά 400 ατόμων σε ειδικά διαμορφωμένα λυόμενα δωμάτια, με χωρητικότητα μέχρι τεσσάρων ατόμων, τα οποία χωρίζονται σε σειρές ανάλογα με το φύλο (άνδρες, γυναίκες) ή εάν είναι οικογένεια με παιδιά.

 

 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Κύπρος: Τελευταία Ενημέρωση