ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 12:55
 

Κομισιόν: Στην κατηγορία των «μέτριων» στην καινοτομία η Κύπρος

H επίδοση της Κύπρου ανέβηκε μάλιστα από το 80 στο 87 του σχετικού δείκτη

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Στην κατηγορία των "μετρίων καινοτόμων", αλλά με βελτίωση, κατατάσσεται η Κύπρος, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων 2019 για την καινοτομία και τον πίνακα αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτομίας, που δημοσιεύθηκαν σήμερα από την Κομισιόν. H επίδοση της Κύπρου ανέβηκε μάλιστα από το 80 στο 87 του σχετικού δείκτη (με ανώτατο όριο το 160) για το 2018. Η δε Ελλάδα ανέβηκε από το 75 στο 82 για το 2018.

Συγκεκριμένα το κεφάλαιο για την Κύπρο αναφέρει:

"Η Κύπρος είναι μέτριος καινοτόμος. Με την πάροδο του χρόνου, οι επιδόσεις παρέμειναν το ίδιο σε σχέση με εκείνες της ΕΕ το 2011. Η έντονη αύξηση το 2018 εξηγείται εν μέρει από τη βελτίωση των επιδόσεων των δεικτών που χρησιμοποιούν τα δεδομένα του CIS (country innovation scoreboard - η μεθοδολογία της εν λόγω έκθεσης).

"Η Κύπρος αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις εφαρμογές εμπορικών σημάτων, στον πληθυσμό με τριτοβάθμια εκπαίδευση και στις διεθνείς επιστημονικές συν-εκδόσεις.

Η χρηματοδότηση,  η υποστήριξη, η διασύνδεση είναι οι ασθενέστερες διαστάσεις της καινοτομίας. Συνολικά, οι χαμηλότερες βαθμολογίες της Κύπρου περιλαμβάνουν δείκτες ιδιωτικής συγχρηματοδότησης δημόσιων δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, τις ίδιες δαπάνες στον επιχειρηματικό τομέα και αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

"Η Κύπρος έχει πολλούς οικονομικούς δείκτες πολύ χαμηλότερους ή υψηλότερους από τον μέσο όρο της ΕΕ", αναφέρει η έκθεση.

Οι δείκτες που υπερβαίνουν τον μέσο όρο της ΕΕ περιλαμβάνουν τη μέση ετήσια αύξηση του ΑΕΠ, το μερίδιο απασχόλησης στις υπηρεσίες, το μερίδιο κύκλου εργασιών των ΜΜΕ και τις καθαρές εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων. Οι δείκτες που είναι πολύ χαμηλότεροι από τον μέσο όρο της ΕΕ περιλαμβάνουν τα μερίδια απασχόλησης στον τομέα της μεταποίησης και της υψηλής και μέσης παραγωγής υψηλής τεχνολογίας, το μερίδιο κύκλου εργασιών μεγάλων επιχειρήσεων, το μερίδιο αξίας των επιχειρήσεων που ελέγχονται από το εξωτερικό και οι κορυφαίες επιχειρήσεις δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη ανά 10 εκατομμύρια κατοίκους.


Η Ελλάδα είναι επίσης ένας μέτριος καινοτόμος. Με την πάροδο του χρόνου, οι επιδόσεις αυξήθηκαν σε σχέση με εκείνες της ΕΕ το 2011. Η έντονη αύξηση το 2018 εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από τη βελτίωση των επιδόσεων των δεικτών που χρησιμοποιούν δεδομένα CIS.

Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερα καλά σε καινοτόμες ΜΜΕ που συνεργάζονται με άλλους, ΜΜΕ που καινοτομούν εσωτερικά, και ΜΜΕ με καινοτομίες μάρκετινγκ ή οργανωτικές.

Τα χαμηλότερα ποσοστά δείκτη της Ελλάδας αφορούν τους ξένους φοιτητές διδακτορικών σπουδών, τις εξαγωγές προϊόντων μεσαίου και υψηλής τεχνολογίας και τις δαπάνες επιχειρηματικών κεφαλαίων. Πολλοί οικονομικοί δείκτες είναι πολύ χαμηλότεροι από τον μέσο όρο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, του μεριδίου απασχόλησης στην υψηλή και μεσαία παραγωγή υψηλής τεχνολογίας, του μεριδίου του κύκλου εργασιών μεγάλων επιχειρήσεων, του μεριδίου προστιθέμενης αξίας των ξένων ελεγχόμενων επιχειρήσεων, των καθαρών εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων κορυφαίες επιχειρήσεις για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης ανά 10 εκατομμύρια κατοίκους. Το μερίδιο απασχόλησης των υπηρεσιών και των γεννήσεων επιχειρήσεων είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Γενικώς τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι επιδόσεις της ΕΕ στον τομέα της καινοτομίας παρουσίασαν βελτίωση επί τέσσερα συναπτά έτη και για πρώτη φορά, η καινοτομία της Ευρώπης υπερβαίνει την αντίστοιχη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ωστόσο, η έκθεση προειδοποιεί ότι η ΕΕ εξακολουθεί να χάνει έδαφος έναντι της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, ενώ και η Κίνα καλύπτει τη διαφορά γρήγορα.

Αναλυτικά τα κύρια αποτελέσματα  του πίνακα είναι τα εξής:

- Με βάση τη βαθμολογία τους, οι χώρες της ΕΕ κατανέμονται σε τέσσερις ομάδες επιδόσεων: πρωτοπόρες χώρες καινοτομίας, χώρες με καλές επιδόσεις καινοτομίας, χώρες με μέτριες επιδόσεις καινοτομίας και χώρες με χαμηλές επιδόσεις καινοτομίας. Η Σουηδία  είναι πρωτοπόρα στον τομέα της καινοτομίας στην ΕΕ το 2019, ακολουθούμενη από τη Φινλανδία, τη Δανία και τις Κάτω Χώρες. Το Ηνωμένο Βασίλειο και το Λουξεμβούργο υποχώρησαν από την πρώτη θέση των πρωτοπόρων καινοτομίας στην ομάδα των χωρών με καλές επιδόσεις καινοτομίας, ενώ η Εσθονία περιλαμβάνεται στην ομάδα αυτή για πρώτη φορά.

- Κατά μέσο όρο, οι επιδόσεις της ΕΕ στην καινοτομία βελτιώθηκαν κατά 8,8 % από το 2011. Από το 2011, οι επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας αυξήθηκαν σε 25 χώρες της ΕΕ. Οι επιδόσεις αυξήθηκαν περισσότερο στη Λιθουανία, την Ελλάδα, τη Λετονία, τη Μάλτα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Εσθονία και τις Κάτω Χώρες, ενώ μειώθηκαν περισσότερο στη Ρουμανία και τη Σλοβενία.

- Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ΕΕ έχει ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το προβάδισμα στις επιδόσεις της ΕΕ έναντι της Βραζιλίας, της Ινδίας, της Ρωσίας, και της Νότιας Αφρικής παραμένει σημαντικό. Ωστόσο, η Κίνα καλύπτει τη διαφορά τρεις φορές ταχύτερα απ` ό,τι αυξάνονται οι επιδόσεις της ΕΕ στον τομέα της καινοτομίας. Σε σχέση με την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, η ΕΕ χάνει έδαφος.

- Σε επιλεγμένους τομείς καινοτομίας, την πρώτη θέση στην ΕΕ κατέχουν:η Δανία για τους ανθρώπινους πόρους και το φιλικό προς την καινοτομία περιβάλλον· το Λουξεμβούργο για τα ελκυστικά συστήματα έρευνας· η Γαλλία για τη χρηματοδότηση και τη στήριξη· η Γερμανία για τις επενδύσεις επιχειρήσεων· η Πορτογαλία για τις καινοτόμες ΜΜΕ·η Αυστρία για τις διασυνδέσεις·η Μάλτα για την πνευματική ιδιοκτησία·η Ιρλανδία για τον αντίκτυπο στην απασχόληση και στις πωλήσεις.

Πρώτη από τις πλέον καινοτόμες περιφέρειες της ΕΕ είναι η Helsinki-Uusimaa της Φινλανδίας, ακολουθούμενη από τη Στοκχόλμη της Σουηδίας και την Hovedstaden της Δανίας. Σε 159 περιφέρειες, οι επιδόσεις αυξήθηκαν μεταξύ του τελευταίου και του πρώτου έτους κατά την περίοδο παρατήρησης εννέα ετών. Ο φετινός πίνακας αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτομίας καταδεικνύει την έντονη σύγκλιση των περιφερειακών επιδόσεων με τη μείωση των διαφορών στις επιδόσεις μεταξύ των περιφερειών.

Τα στοιχεία συμπληρώνουν τις πρόσφατες ειδικές ανά χώρα συστάσεις) της Κομισιόν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπου τονίζεται ο ρόλος της έρευνας και της καινοτομίας και περιλαμβάνονται συστάσεις για την ενίσχυση της αύξησης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σχόλια αναγνωστών

Ψηφίστηκε ο νόμος για τις εξώσεις

«Διερωτώμαι για την αδιαφορία δεκαετιών, που οι Νομοθέτες μας ανέχονταν την διάκριση της διαφορετικής ...»
YIANNOULIS  |  10:55

Είναι εφικτή η βελτίωση της οδικής νοοτροπίας;

«Το ταχυδρομείο στην Αραδίππου στη Λάρνακα βρίσκεται πάνω στα φώτα τροχαίας. Συνέχεια είναι σταθμευμένα ...»
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ  |  15:20

Η Τουρκία τρυπά στο «8» εξ ονόματος του ψευδοκράτους

«ΤΟΙΣ ΦΡΟΝΙΜΟΙΣ ........ ΟΛΙΓΑ !!!!»
YIANNOULIS  |  11:05

Διολίσθησε στην 41η θέση η Κύπρος στην διαφθορά

«Κάποιος να στείλει το μήνυμα στους γνστούς γαμπρούδες που εδώ έγιναν ρεζίλι και νομίζουν ότι στο εξωτερικό ...»
ΑΚΑ  |  10:07

Κύπρος: Τελευταία Ενημέρωση

X