ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Πρωτιά στη Λευκωσία σε κρούσματα-85 θάνατοι από Covid το Δεκέμβριο

Τα στοιχεία από την Εθνική Αναφορά για τον κορωνοϊό

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Την Εθνική Αναφορά για τον κορωνοϊό μέχρι τις 2 Ιανουαρίου δίδει στη δημοσιότητα το Υπ. Υγείας.

Μέχρι 2 Ιανουαρίου 2021, έχουν διαγνωσθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία 23.560 περιπτώσεις COVID-19, με 132 θανάτους λόγω COVID-19 (θνητότητα COVID-19: 0,6%). Η αθροιστική επίπτωση 14 ημερών της COVID-19 (διαγνωσθέντα περιστατικά 14 ημερών ανά 100.000 κατοίκους) είναι 614,3.Τις τελευταίες 14 ημέρες (20 Δεκεμβρίου 2020 - 02 Ιανουαρίου 2021) καταγράφηκαν 5.455 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις COVID-19. Η διάμεση ηλικία των περιπτώσεων COVID-19 ήταν τα 38 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 25-56 έτη), 53,6% αφορά σε γυναίκες (ν= 2.923), 46,3% σε άνδρες (ν=2.527) και για 5 περιπτώσεις (0,1%) το φύλο δεν ήταν προς το παρόν διαθέσιμο. Με βάση το επιδημιολογικό ιστορικό, το 1,2% (ν=63) ήταν περιπτώσεις με πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού, ενώ το 98,8% (ν=5.392) αφορά σε περιπτώσεις εγχώριας μετάδοσης.Την 3η Ιανουαρίου 2021, 185 άτομα με COVID-19 νοσηλεύονταν (βάσει καταχωρημένων στοιχείων). Η διάμεσή τους ηλικία ήταν τα 69 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 56 – 79 έτη), με το 64,9% (ν=120) να αφορά σε άνδρες και 26% (ν=48) περιπτώσεις από την επαρχία Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τα καταχωρημένα στοιχεία, 30 άτομα βρίσκονταν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) - τα 22 άτομα ήταν διασωληνωμένα. Η διάμεση ηλικία των ασθενών COVID-19 σε ΜΕΘ ήταν τα 69 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 64-76 έτη), ενώ 18 περιπτώσεις (60%) αφορούν σε άνδρες. Συνολικά 22 άτομα (73,3%) στις ΜΕΘ είχαν υποκείμενα νοσήματα.

Επιδημιολογικά Δεδομένα στην Κυπριακή Δημοκρατία

Οι αναλύσεις βασίζονται σε εργαστηριακά επιβεβαιωμένες περιπτώσεις που κοινοποιούνται στη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας.
Μέχρι τη 2α Ιανουαρίου 2021, έχουν διαγνωσθεί εργαστηριακά 23.560 περιπτώσεις COVID-19 (Γράφημα 1, 2 και 3).


Τις τελευταίες 14 ημέρες (20 Δεκεμβρίου 2020 - 02 Ιανουαρίου 2021) έχουν διαγνωσθεί εργαστηριακά 5.455 περιπτώσεις COVID-19. Τη 2α Ιανουαρίου, η αθροιστική επίπτωση 14 ημερών της COVID-19 (διαγνωσθέντα περιστατικά 14 ημερών ανά 100.000 κατοίκους)1, ένας δείκτης που αντικατοπτρίζει το ποσοστό ενεργών περιπτώσεων COVID-19 στον πληθυσμό (επιπολασμός ενεργού νόσου)2, είναι 614,3 ανά 100.000 κατοίκους (Γράφημα 3).

Xαρακτηριστικά επιβεβαιωμένων περιπτώσεων COVID-19 που διαγνώστηκαν τις τελευταίες 14 ημέρες

Μεταξύ 5.455 περιπτώσεων COVID-19 που διαγνώστηκαν από την 20η Δεκεμβρίου, το 53,6% αφορά σε γυναίκες (ν=2.923) και το 46,3% σε άνδρες (ν=2.527). Για 5 περιπτώσεις (0,1%), το φύλο δεν ήταν προς το παρόν διαθέσιμο.
Ανά ηλικιακές ομάδες: 883 βρέφη, παιδιά και έφηβοι 0-19 ετών (16,2%), 3.491 ενήλικοι ηλικίας 20-59 ετών (64%), 1.067 άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω (19,6%), ενώ για 14 περιστατικά (0,3%) η ηλικία δεν ήταν προς το παρόν διαθέσιμη. Στο Γράφημα 4 παρουσιάζεται η κατανομή των περιπτώσεων COVID-19 ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο. Η διάμεση ηλικία όλων των περιπτώσεων COVID-19 των τελευταίων 14 ημερών είναι τα 38 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος 25-56 έτη). Η διάμεση ηλικία των ενηλίκων (≥ 18 ετών) με COVID-19 είναι τα 43 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος 30-58 έτη). Οι αθροιστικές επιπτώσεις 14 ημερών (ανά 100.000 κατοίκους), με βάση την ηλικιακή ομάδα, παρουσιάζονται στο Γράφημα Α1 στο παράρτημα.

Μεταξύ των περιπτώσεων που διαγνώστηκαν τις τελευταίες 14 ημέρες, 2.139 (39,2%) είχαν τόπο διαμονής στην επαρχία Λευκωσίας, 1.470 (27%) στην επαρχία Λάρνακας, 1.098 (20,1%) στην επαρχία Λεμεσού, 323 (5,9%) στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, 319 (5,9%) στην επαρχία Πάφου και 106 περιστατικά (2%) αφορούν στις Βρετανικές βάσεις ή κατοικία στην αλλαδαπή ή δεν υπήρχε για αυτά διαθέσιμη πληροφορία (Πίνακας Α1). Το Γράφημα Α2 στο παράρτημα απεικονίζει την κατανομή των περιστατικών ανά επαρχία.

Επιδημιολογικό ιστορικό

Τις τελευταίες 14 ημέρες (20 Δεκεμβρίου 2020 - 02 Ιανουαρίου 2021), από τις 5.455 καταγεγραμμένες επιβεβαιωμένες περιπτώσεις COVID-19, το 1,2% (n=63) αφορούσε σε περιπτώσεις με πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού, ενώ το 98,8% (n=5.392) αφορούσε σε εγχώριες μεταδόσεις. Ο Πίνακας Α1 και το Γράφημα Α3 (A&B) στο παράρτημα παρουσιάζουν την κατανομή ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα των περιπτώσεων COVID-19 ανάλογα με το επιδημιολογικό ιστορικό, αλλά και την ημερήσια κατανομή ανά επαρχία για αυτή την περίοδο.

Κλινικά Χαρακτηριστικά

Τις τελευταίες 14 ημέρες (20 Δεκεμβρίου 2020 - 02 Ιανουαρίου 2021), το 28,8% (ν=1.541) δεν ανέφερε οποιοδήποτε σύμπτωμα κατά τη διάγνωση, ενώ το 71,2% (ν=3.883) ανέφερε τουλάχιστον ένα σύμπτωμα.

Υποκείμενα νοσήματα

Τις τελευταίες 14 ημέρες (20 Δεκεμβρίου 2020 - 02 Ιανουαρίου 2021), 1.509 άτομα με COVID-19 (27,8%) ανέφεραν τουλάχιστον ένα υποκείμενο νόσημα.

Θάνατοι

Με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία, μεταξύ των ατόμων που διαγνώσθηκαν με COVID-19, καταγράφηκαν 132 θάνατοι μέχρι την 4η Ιανουαρίου 2021, με υποκείμενη αιτία τη νόσο COVID-19 (θνητότητα COVID-19: 0,6%). Η θνησιμότητα COVID-19 ανά 100.000 πληθυσμού είναι 14,9. Σε άνδρες σημειώθηκαν 88 θάνατοι (66,7%) και σε γυναίκες 44 (33,3%). Η διάμεση ηλικία των ατόμων με COVID-19 που έχασαν τη ζωή τους λόγω της συγκεκριμένης νόσου ήταν τα 82 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 74-87 έτη). Στην επαρχία Λευκωσίας δηλώθηκαν 45 (34,1%) θάνατοι, 44 (33,3%) στην επαρχία Λεμεσού, 22 (16,7%) στην επαρχία Λάρνακας, 11 (8,3%) στην επαρχία της ελεύθερης Αμμοχώστου, 9 (6,8%) στην επαρχία Πάφου και 1 θάνατος (0,8%) αφορά στις Βρετανικές βάσεις ή κατοικία στην αλλαδαπή ή δεν υπήρχε για αυτόν διαθέσιμη πληροφορία.

Ο διάμεσος χρόνος από την ημερομηνία της δειγματοληψίας μέχρι την ημερομηνία θανάτου από COVID-19 ήταν 12 ημέρες (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 7-18 ημέρες).

Το γράφημα (Γράφημα 5α) δείχνει τον αριθμό θανάτων ανά ημέρα με υποκείμενη αιτία τη νόσο COVID-19.

Με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία, μεταξύ των ατόμων που διαγνώσθηκαν με COVID-19, δηλώθηκαν, μέχρι την 4η Ιανουαρίου 2021, 162 θάνατοι από κάθε αιτία (θνητότητα από κάθε αιτία επί των διαγνωσμένων περιπτώσεων COVID-19: 0,7%). Η θνησιμότητα (θάνατοι από κάθε αιτία σε άτομα με COVID-19 ανά 100.000 πληθυσμού) είναι 18,2. Σε άνδρες σημειώθηκαν 108 θάνατοι (66,7%) και σε γυναίκες 54 (33,3%). Η διάμεση ηλικία των ατόμων με COVID-19 που έχασαν τη ζωή τους ήταν τα 82 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 74-87 έτη). Στην επαρχία Λεμεσού δηλώθηκαν 57 (35,2%) θάνατοι, 50 (30,9%) στην επαρχία Λευκωσίας, 27 (16,7%) στην επαρχία Λάρνακας, 13 (8%) στην επαρχία της ελεύθερης Αμμοχώστου, 12 (7,4%) στην επαρχία Πάφου και 3 θάνατοι (1,9%) αφορούν στις Βρετανικές βάσεις ή κατοικία στην αλλαδαπή ή δεν υπήρχε διαθέσιμη πληροφορία.

Ο διάμεσος χρόνος από την ημερομηνία της δειγματοληψίας μέχρι την ημερομηνία θανάτου από κάθε αιτία σε άτομα με COVID-19 ήταν 11 ημέρες (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 6-18 ημέρες). Το γράφημα (Γράφημα 5β) δείχνει τον αριθμό όλων των θανάτων (από κάθε αιτία)
ατόμων που είχαν διαγνωσθεί με νόσο COVID-19.


68 από τους 85 θανάτους, που έχουν καταγραφεί τον μήνα Δεκέμβριο, έχουν ως μόνιμη διαμονή την επαρχία Λευκωσίας και Λεμεσού (41 και 27 θάνατοι αντίστοιχα).

 

Εισαγωγές σε Νοσοκομεία και Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)3

Μέχρι τη 4η Ιανουαρίου 2021, συνολικά, 4,7% (ν=1.096) των περιστατικών COVID-19 έλαβαν νοσοκομειακή περίθαλψη. H διάμεση ηλικία των ατόμων που νοσηλεύτηκαν είναι τα 65 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 50-78 έτη). Η νοσοκομειακή περίθαλψη αφορούσε κυρίως σε άνδρες (ν=642, 58,6%).
Η διάμεση ηλικία των ατόμων που νοσηλεύονται ακόμα (μέχρι την 3η Ιανουαρίου 2021) (ν=185) είναι τα 69 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 56-79 έτη) και το 64% (ν=120) αφορά σε άνδρες. Το 26% (ν=48) αφορά ασθενείς από την επαρχία Λευκωσίας, ενώ 104 άτομα (68,4%) ανέφεραν υποκείμενα νοσήματα.
Το παρακάτω γράφημα (Γράφημα 6α) παρουσιάζει τον αριθμό εισαγωγών (πρώτη εισαγωγή) σε νοσοκομεία ανά ημέρα.

Συνολικά, 102 ασθενείς (9,4% από το σύνολο των νοσηλευόμενων) εισήχθησαν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ4). Η διάμεση ηλικία των ατόμων που εισήχθησαν σε ΜΕΘ είναι τα 69 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 62-76 έτη). Οι ασθενείς στη ΜΕΘ ήταν κυρίως άνδρες (ν=73, 71,6%). Η διάμεση διάρκεια παραμονής σε ΜΕΘ (για όλους τους/τις ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ) είναι 12 ημέρες (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 8-22 ημέρες).
Σύμφωνα με τα καταχωρημένα στοιχεία, την 3η Ιανουαρίου 2021, 30 ασθενείς βρίσκονταν σε ΜΕΘ. Η διάμεση ηλικία των ασθενών αυτών ήταν τα 69 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 64-76 έτη). Το 60% (ν=18) των περιπτώσεων αφορούσαν σε άνδρες, ενώ 22 άτομα (73,3%) που βρίσκονταν σε ΜΕΘ είχαν υποκείμενα νοσήματα.
Ο αριθμός ασθενών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ΜΕΘ, σύμφωνα με τα καταχωρημένα στοιχεία, ανά 100.000 κατοίκους, είναι 3,4.
Από τους/τις 102 ασθενείς που εισήχθησαν στη ΜΕΘ, 94 (90,2%) διασωληνώθηκαν και 22 είναι ακόμα διασωληνωμένοι.
To παρακάτω γράφημα παρουσιάζει τους/τις ασθενείς με COVID-19 σε ΜΕΘ (με ή χωρίς διασωλήνωση) (Γράφημα 7).

Ανάρρωση

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα άτομα που πληρούν τα κριτήρια ανάρρωσης, θα υπάρχουν σε επόμενες αναφορές (με βάση πρόσφατες οδηγίες).

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Υγεία: Τελευταία Ενημέρωση