ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Τι καταδεικνύει έκθεση της Επ. Διοικήσεως για το νοσοκομείο Αθαλάσσας

Οι διαπιστώσεις και οι εισηγήσεις της Επ. Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Newsroom K

Έκθεση εξέδωσε η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη σχετικά με το Νοσοκομείο Αθαλάσσας έπειτα από επιτόπου επίσκεψη στις 15 Σεπτεμβρίου ως συνέχεια των τεσσάρων προηγούμενων επισκέψεων που διενήργησαν Λειτουργοί του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης των Βασανιστηρίων και άλλων μορφών Σκληρής, Απάνθρωπής ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας. 

Η Επίτροπος  Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επισημαίνει στο πλαίσιο των διαπιστώσεων της την ορθή διαχείριση της κατάστασης της πανδημίας από τη Διεύθυνση και το προσωπικό του Νοσοκομείου, «καθότι συντέλεσαν στον περιορισμό της πανδημίας εκτός του Νοσοκομείου, με εξαίρεση την περίπτωση που εν τέλει επρόκειτο για αρνητικό κρούσμα».

Σε σχέση δε με την υπερπληρότητα του Νοσοκομείου, η Επίτροπος επισημαίνει πως η παρουσία επιπρόσθετων κλινών σε συγκεκριμένους θαλάμους δεν συνάδει πλήρως με τον απαιτούμενο χώρο για κάθε ασθενή όπως καθορίζεται στα διεθνή πρότυπα.

Συγκεκριμένα, την ημέρα της επίσκεψης το Νοσοκομείο ήταν υπερπλήρες, αφού νοσηλεύονταν/φιλοξενούνταν σ’ αυτό 99 άτομα, ενώ 10 άτομα ήταν με άδεια. Ειδικότερα, συνολική χωρητικότητα του Νοσοκομείου ανέρχεται στις 99 κλίνες, εντούτοις, λόγω του αυξημένου αριθμού εισδοχών τοποθετήθηκαν 12 επιπλέον κλίνες και ο συνολικός αριθμός τους είναι πλέον 111, περιλαμβανομένων των κλινών στα δωμάτια Ειδικής Παρακολούθησης και Ειδικής Επιτήρησης.

Σύμφωνα με την ίδια, το εν λόγω πρόβλημα προφανώς δεν δύναται να αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο στα υφιστάμενα κτίρια του Νοσοκομείου παρά μόνο με την ανέγερση του νέου κτιρίου. «Με παρόμοιο τρόπο διαφαίνεται ότι θα αντιμετωπιστεί και το θέμα των ασθενών με διπλή διάγνωση που αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό εισαγωγών στο Νοσοκομείο. Ειδικότερα, στο νέο κτίριο που θα ανεγερθεί, θα λειτουργήσει και Θεραπευτική Μονάδα Εξαρτημένων Ατόμων, κάτι που θα συμβάλει στην παροχή στα εν λόγω άτομα πλήρους και ολοκληρωμένης θεραπείας και παρέμβασης», τονίζεται στην έκθεση. 

«Ως εκ τούτου καθίσταται αδήριτη ανάγκη η αυστηρή και χωρίς παρεκκλίσεις τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί για την ανέγερση του νέου κτιρίου ή/και να καταβληθούν προσπάθειες εάν και εφόσον είναι εφικτό, για την επίσπευση της έναρξης των εργασιών ανέγερσης», προσθέτει η κ. Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη.

Σε σχέση με τα υφιστάμενα κτίρια του νοσοκομείο Αθαλάσσας, επισημαίνεται ότι θα πρέπει μεν να χαιρετιστούν οι εργασίες βελτίωσης τους που έχουν ξεκινήσει,πλην όμως θα πρέπει να επισημανθεί πως κατά την εκτέλεση των εν λόγω έργων, δεν φαίνεται να έχει προνοηθεί η διακόσμηση των θαλάμων και των κοινόχρηστων χώρων, με επακόλουθο να μην παρέχονται οποιαδήποτε οπτικά ή άλλα ερεθίσματα στους φιλοξενούμενους/νοσηλευόμενους, οδηγώντας τους σε αισθητηριακή αποστέρηση.

«Ομοίως, οποιαδήποτε άλλα ερεθίσματα μέσω της εγκατάστασης επιπρόσθετου εξοπλισμού ψυχαγωγίας, πέραν της τηλεόρασης και του ταβλιού, επίσης δεν παρέχεται στους φιλοξενούμενους/ νοσηλευόμενους, ενώ η δράση της Επιτροπής Ψυχαγωγίας Ασθενών
έχει ανασταλεί. Θα πρέπει κατά συνέπεια, να επανεξεταστεί το ζήτημα της διακόσμησης των υφιστάμενων κτιρίων, στο πλαίσιο της διενεργούμενης ανακαίνισης, ενδεχομένως με τοιχογραφίες/ ζωγραφιές, να τοποθετηθούν νέα μέσα και παιχνίδια δραστηριοτήτων, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί ασφαλές, καθώς και να καταρτιστεί εκ νέου πρόγραμμα για την ψυχαγωγία των φιλοξενούμενων/νοσηλευόμενων, τόσο εντός όσο και, όταν είναι εφικτό και το επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες, και εκτός του νοσοκομείου», σημειώνει η Επίτροπος.

Η εισήγηση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε ότι αφορά στη στελέχωση του Νοσοκομείου είναι ότι θα πρέπει να προωθηθούν το συντομότερο οι ενέργειες για την ικανοποίηση των αναγκών στελέχωσης του Νοσοκομείου, ήτοι, πλήρωση των κενών θέσεων Ψυχιάτρων και τοποθέτηση επαρκούς αριθμού από τους νεοπροσληφθέντες Νοσηλευτές στο Νοσοκομείο, αγορά υπηρεσιών Παθολόγου και Κοινωνικού Λειτουργού και επανεξέταση του αιτήματος για τοποθέτηση ειδικευόμενων ιατρών.

«Σημειώνεται πως η εξασφάλιση του αναγκαίου προσωπικού για το Νοσοκομείο, θα συμβάλει στην επαρκέστερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των φιλοξενούμενων/νοσηλευόμενων, όπως η άμεση πρόσβαση τους σε ιατρό και ιατρική περίθαλψη ανά πάσα στιγμή, ως έχει ήδη επισημάνει η CPT, καθώς και δυνατότητα συνοδείας τους για σκοπούς προαυλισμού και άσκησης τους σε εξωτερικό χώρο, για
μια τουλάχιστον ώρα ημερησίως», τονίζεται στην Έκθεση.

Επιπλέον, η Επίτροπος σημειώνει ότι παρότι είναι θετικό βήμα η διαμόρφωση εξωτερικών χώρων στις Κλινικές που δεν διέθεταν, η μη χρήση τους λόγω ανεπαρκούς αριθμού Νοσηλευτών, τους καθιστά άνευ αντικειμένου.

Αναφορικά με τη διαθεσιμότητα φαρμάκων, η ίδια, αναφέρει ότι παρότι υπάρχει πλέον το κονδύλι για την προμήθεια τους από φαρμακεία στον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να επανεξεταστεί το υφιστάμενο πλαίσιο εξασφάλισης τους με συνοπτικές διαδικασίες από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, τόσο για σκοπούς εξοικονόμησης εργατοωρών του νοσηλευτικού Προσωπικού όσο και ενδεχομένως και κόστους. Η Επίτροπος προσθέτει ότι η μόνιμη παρουσία Φαρμακοποιού στο Νοσοκομείο και η πλήρης απεξάρτηση του από το Φαρμακείο του Γενικού Νοσοκομείου ενδέχεται να συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή.

Σχετικά με το με το έντυπο δικαιωμάτων ασθενή, σημειώνεται ότι θα πρέπει να επισπευσθεί η επικαιροποίηση του και η μετάφραση του και
σε άλλες γλώσσες, πέραν της ελληνικής, ούτως ώστε να παρέχεται στους ασθενείς με την είσοδο τους στο Νοσοκομείο.

Η έκθεση, υπό την αρμοδιότητα της Επιτρόπου ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων, υποβάλλεται στο Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, ως η αρμόδια αρχή, για τις δικές του ενέργειες προς υλοποίηση των εισηγήσεων ενώ έχει κοινοποιηθεί στον Υπουργό Υγείας, στον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και τη Διευθύντρια των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Σημειώνεται ότι ενός ενός μηνός θα πρέπει η Επίτροπος να ενημερωθεί για τις ενέργειες στις οποίες προτίθενται οι αρμόδιοι να προβούν σε σχέση με τις εισηγήσεις που έχουν υποβληθεί.

Διαβάστε ολόκληρη την Έκθεση ΕΔΩ

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Σε ποιανού τη φάρα

«Εύγε κύριε Παράσχο. Εξαίρετο άρθρο.»
Άσχετος  |  22:30

Τα παιδιά είναι η αντανάκλασή μας

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ… ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ Δεν επικροτώ όλα τα σημεία τα οποία χρησιμοποιεί στις εικόνες του ...»
Ανδρεας Κωνσταντινιδης, ΒΑ, ΜΑ  |  13:25

Επενδύοντας στον φόβο, στον πόνο, στο μίσος

«Ψυχραιμία και έξυπνες κινήσεις αλλά όχι δειλία. Η εποχή του κατευνασμού με την Τουρκία τέλειωσε με ...»
Leon  |  09:39

#PoliticsBlog Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τον Μακρόν;

«Oυτε στην εποχη Βενιζελου,ηρθε καποια Μεγαλη Δυναμη να πολεμησει για παρτυ μας την Οθωμανικη ...»
Γιωργος Χ  |  22:05

Υγεία: Τελευταία Ενημέρωση