ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Τρεις μεταρρυθμίσεις και πέντε επενδύσεις στην υγεία

Τα έργα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η πορεία εκτέλεσής τους και οι αλλαγές στο σύστημα δημόσιας υγείας

Του Απόστολου Τομαρά

Του Απόστολου Τομαρά

tomarasa@kathimerini.com.cy

Ένα χρόνο και πλέον μετά την έγκριση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) από την ΕΕ, σε πορεία υλοποίησης βρίσκεται ένας σημαντικός άξονας πολιτικής που αφορά την δημόσια υγεία και πολιτική προστασία - διδάγματα από την πανδημία. Με συνολικούς πόρους 74,1 εκατ. ευρώ, ο άξονας υγείας περιλαμβάνει αριθμό σημαντικών μεταρρυθμίσεων αλλά και επενδύσεων στόχος των οποίων είναι να «μετριαστούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας αλλά και να καταστούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες περισσότερο βιώσιμες, ανθεκτικές και καλύτερα προετοιμασμένες σε μελλοντικές προκλήσεις αλλά και στις ευκαιρίες της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης». Ένα χρόνο μετά, το Υπουργείο Υγείας καθώς και οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη υλοποίησης των προνοιών του σχεδίου που ετοίμασε η κυβέρνηση, πραγματοποίησαν την τελευταία αξιολόγηση υλοποίησης των έργων που αφορούν την υγεία. Η «Κ» παρουσιάζει τα στοιχεία που τέθηκαν κατά τη συνάντηση αξιολόγησης στις 23 Σεπτεμβρίου 2022 και αφορούν οκτώ έργα του ΟΚΥπΥ και άλλα δέκα με φορείς υλοποίησης το Υπουργείο Υγείας και άλλους οργανισμούς.

Το ΣΑΑ για Υγεία

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβάνει τρεις μεταρρυθμίσεις που αφορούν:

 • Το Εθνικό Κέντρο κλινικής τεκμηρίωσης και βελτίωσης της ποιότητας – ανάπτυξη / προσαρμογή κλινικών προτύπων και πρωτοκόλλων και δημιουργία Μονάδας για την επίβλεψη και διατήρησή τους (€3 εκ).
 • Την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την επιτήρηση (έλεγχος & καταγραφή) της κατανάλωσης αντιβιοτικών εντός των νοσοκομείων και της παρακολούθησης νοσοκομειακών λοιμώξεων (€0,4 εκ).
 • Τη σταδιακή προσαρμογή για την εισαγωγή μοντέλου αποζημίωσης με βάση την ποιότητα στην πρωτοβάθμια και νοσηλευτική περίθαλψη (€0,3 εκ.)

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε επενδύσεις-έργα υποδομής, τόσο σε δημόσια όσο και ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Συγκεκριμένα προνοεί:

 • Δημιουργία νέων εγκαταστάσεων για το Κέντρο Αίματος και προμήθεια σύγχρονης τεχνολογίας (€4,3 εκ.).
 • Καινοτόμο Σύστημα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Δημόσιας Υγείας Κύπρου (€5,7 εκ.).
 • Σχέδιο χορηγιών για αγορά/ αντικατάσταση ιατρικού εξοπλισμού σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια (€5 εκ.).
 • Σχέδιο διαπίστευσης δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων (€2,5 εκ.).

Δημόσια νοσηλευτήρια

Στο κομμάτι των επενδύσεων το ΣΑΑ περιλαμβάνει και ένα επιπλέον έργο, την βελτίωση, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των δημόσιων νοσηλευτηρίων της Κύπρου με εγκεκριμένο κόστος €46,5 εκ. Από την τελευταία αξιολόγηση προκύπτει μια σημαντική αναθεώρηση των διαθέσιμων πόρων σε οκτώ έργα που έχουν σχεδιαστεί. Το νέο κόστος ανέρχεται στα 71 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά:

 • Δημιουργία ή και επέκταση μονάδων αιμοκάθαρσης στα νοσοκομεία Πάφου και Λεμεσού με αρχικό κόστος €6,1 εκ. Νέο κόστος €13 εκατ.
 • Δημιουργία Νέου Νοσοκομείου Ψυχικής Υγείας με αρχικό κόστος €6,8 εκ. Νέο κόστος €9,6 εκατ.
 • Ενίσχυση του Μακάριου Νοσοκομείου για να προσφέρει πλήρη θεραπεία σε παιδιά για όλες τις περιπτώσεις με αρχικό κόστος €23,4 εκ. Νέο κόστος €33 εκατ.
 • Επέκταση του τμήματος Επεμβατικής Ακτινολογίας, συμπεριλαμβανομένου ιατρικού εξοπλισμού, με αρχικό κόστος €1,5 εκ. Νέο κόστος € 2 εκατ.
 • Ενίσχυση των τμημάτων Ατυχημάτων & Επειγόντων Περιστατικών σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία με αρχικό κόστος €1,7 εκ. Νέο κόστος €3,7 εκατ.
 • Ενίσχυση των Γενικών Νοσοκομείων Πάφου και Λεμεσού με αρχικό κόστος €4,7 εκ. Νέο κόστος €8,8 εκατ.
 • Κατασκευή μονάδας Covid-19 στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου το κόστος του οποίου παραμένει στο €1,5 εκατ. που ήταν ο αρχικός υπολογισμός.
 • Δημιουργία μονάδας μεταδοτικών ασθενειών στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού το κόστος του οποίου παραμένει στα €0,7 εκατ. που ήταν ο αρχικός υπολογισμός.

Από τα έργα σε δημόσια νοσηλευτήρια έχουν ολοκληρωθεί τα δυο (Μονάδα COVID και αιμοκάθαρση νοσοκομείου Πάφου). Η υλοποίηση των υπόλοιπων έργων συνεχίζεται ενώ σε τέσσερα έργα υπάρχει καθυστέρηση στην αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

Μεταρρυθμίσεις

Στο κομμάτι των μεταρρυθμίσεων στην Υγεία το ΣΑΑ περιλαμβάνει άλλα δέκα έργα το σύνολο των οποίων όπως παρουσιάσθηκε στην ενημέρωση της 23ης Σεπτεμβρίου βρίσκονται σε εξέλιξη. Το Υπουργείο Υγείας είναι φορέας υλοποίησης δυο έργων, το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Δημόσιας Υγείας τρία έργα, το Γενικό Χημείο του Κράτους ένα έργο, ο ΟΑΥ ένα έργο και Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας επίσης ένα έργο.

Έργα μεταρρυθμίσεων και πρόοδος

Το Υπουργείο Υγείας καλείται να υλοποιήσει τον Σχεδιασμό Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας και την επιτήρηση της κατανάλωσης αντιβιοτικών εντός των νοσοκομείων και της παρακολούθησης νοσοκομειακών λοιμώξεων. Το κόστος του έργου ανέρχεται στα €0,4 εκατ. και έχει γίνει αγορά υπηρεσιών συμβούλου ο οποίος ολοκλήρωσε τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών. Το δεύτερο έργο αφορά νέες εγκαταστάσεις για το Κέντρο Αίματος συνολικής δαπάνης €4,32 εκατ. Το έργο προκηρύχθηκε τον περασμένο Μάιο, έχουν υποβληθεί οκτώ προσφορές και η έναρξη των εργασιών αναμένεται τον Ιανουάριο του 2023. Στα σημαντικά έργα των μεταρρυθμίσεων η αλλαγή του μοντέλου αποζημίωσης για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο ΟΑΥ με συνολική δαπάνη €0,28 εκατ. Εν προκειμένω έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για υπηρεσίες από εμπειρογνώμονες για την ανάπτυξη των μοντέλων αποζημίωσης, το προσχέδιο μοντέλου αποζημίωσης, γίνεται επεξεργασία του προτεινόμενου μοντέλου αποζημίωσης. Από τα σημαντικά, επίσης, έργα στο κομμάτι των μεταρρυθμίσεων και αυτό της ανάπτυξης διασυνοριακών υπηρεσιών υγείας με συνολική δαπάνη €1,94 εκατ. Στόχος του έργου η απρόσκοπτη διασυνοριακή φροντίδα υγείας και η ασφαλής πρόσβαση σε πληροφορίες για την υγεία των ασθενών μεταξύ των ευρωπαϊκών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Το έργο θα υλοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το επόμενο βήμα είναι η αποστολή αιτήματος προς το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ηλεκτρονικής Υγείας για έναρξη της διαδικασίας διασύνδεσης του Εθνικού Σημείου Επαφής για Ηλεκτρονική Υγεία Κύπρου ((NCPeH) με αντίστοιχα από άλλα κράτη μέλη.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Απόστολου Τομαρά

Υγεία: Τελευταία Ενημέρωση