ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Οδικά έργα σε δρόμους της Κύπρου - Ποιοι επηρεάζονται

Δείτε αναλυτικά

ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις

Στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, στο τμήμα από Ερήμη προς Πέτρα του Ρωμιού, μέχρι τις 26/11/2022, μεταξύ των ωρών 08:00 – 15:00, θα διεξάγονται εργασίες ποτίσματος φυτειών εντός της κεντρικής νησίδας, καθώς και στα πρανή του δρόμου, από το Τμήμα Δασών. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Λεμεσό προς Πάφο σε μήκος 1000μ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, την περίοδο 9/5/2022 – 31/10/2022, εκτός Σαββατοκύριακων, θα διεξάγονται εργασίες για εγκατάσταση θυρών έκτακτης ανάγκης στην κεντρική νησίδα του αυτοκινητόδρομου από την Αλάμπρα μέχρι τη Γερμασόγεια σε είκοσι (20) σημεία. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνουν οι δεξιά λωρίδες κυκλοφορίας προς Λεμεσό και προς Λευκωσία, σε τμήματα μήκους 100μ. περίπου σε κάθε σημείο και η διακίνηση της κυκλοφορίας θα γίνεται στις διπλανές λωρίδες κυκλοφορίας.

Στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας, την περίοδο 26/9/2022 – 6/10/2022 (εκτός Παρασκευής, Σαββάτου, Κυριακής) από τις 20:00 το βράδυ μέχρι τις 05:30 το πρωί της επόμενης ημέρας, θα διεξάγονται εργασίες συντήρησης του ασφαλτικού οδοστρώματος σε τμήματα από την έξοδο Λυμπιών μέχρι την έξοδο προς Αγία Βαρβάρα, στην κατεύθυνση από Λάρνακα προς Λευκωσία. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τμήματα του Αυτοκινητοδρόμου με κατεύθυνση προς Λευκωσία θα είναι κλειστά και η κυκλοφορία των οχημάτων θα διοχετεύεται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με μετατροπή της σε αμφίδρομη.

Στους αυτοκινητοδρόμους της επαρχίας Λάρνακας, την περίοδο 03/10/2022 – 21/10/2022, καθημερινά, μεταξύ των ωρών 08:30 – 15:30, θα διεξάγονται εργασίες ποτίσματος των φυτών των κεντρικών νησίδων, από το Τμήμα Δασών:

α) στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Λευκωσίας, από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς προς Λευκωσία

β) στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Αγίας Νάπας, από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς προς τον κυκλικό κόμβο αεροδρομίου και

γ) στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Κοφίνου, από τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού μέχρι την Κοφίνου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα κλείνει τμηματικά η εφαπτόμενη λωρίδα κυκλοφορίας της κεντρική νησίδας, για μήκος 1500μ. περίπου, κάθε φορά και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας.

Στον κόμβο Πύλας και Αθηένου – Αραδίππου και στους συνήθεις δρόμους καθώς και σε όλους τους αυτοκινητόδρομους της Επαρχίας Λάρνακας, την περίοδο 3/10/2022 – 7/10//2022, καθημερινά μεταξύ των ωρών 8:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.,, θα διεξάγονται εργασίες συντήρησης στηθαίων ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα ισχύουν οι πιο κάτω κυκλοφοριακές διευθετήσεις:

(α) Στους αυτοκινητόδρομους θα κλείνει τμηματικά η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας σε μήκος 200μ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας.

(β) Στους συνήθεις δρόμους θα κλείνει η μια λωρίδα κυκλοφορίας σε μήκος 60μ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα μεταφέρεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας με τη χρήση σήμανσης STOP & GO.

Στους αυτοκινητοδρόμους Λάρνακας-Αγίας Νάπας και Λάρνακας-Κοφίνου, την περίοδο 15/9/2022 – 21/10/2022, μεταξύ των ωρών 08:30 – 16:00 καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακων, θα διεξάγονται εργασίες κλαδέματος και ποτίσματος από το Τμήμα Δασών, ως ακολούθως:

(α) Στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Αγίας Νάπας από το Αεροδρόμιο μέχρι και τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς και από τις δύο κατευθύνσεις θα γίνονται εργασίες κλαδέματος και ποτίσματος στα πρανή του δρόμου και στα εσωτερικά τρίγωνα του κόμβου, και

(β) Στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Κοφίνου και από τις δύο κατευθύνσεις θα εκτελούνται εργασίες κλαδέματος στα πρανή του δρόμου.

Κατά την πιο πάνω περίοδο, θα κλείνει τμηματικά η μία λωρίδα κυκλοφορίας και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας.

Στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Κοφίνου, την περίοδο 23/9/2022 – 14/10/2022, μεταξύ των ωρών 7:00 π.μ – 15:00 μ.μ, καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακων και αργιών, θα διεξάγονται εργασίες στο έρεισμα του δρόμου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου, για απόσταση 500μ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας με τη χρήση κατάλληλης σήμανσης.

Στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, τμήμα μετά την έξοδο προς Ερήμη, μήκους 450μ. περίπου, καθώς και τμήμα της εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο προς Κολόσσι/ Ερήμη, μήκους 200μ., στην κατεύθυνση προς Λεμεσό, θα λειτουργούν χωρίς έρεισμα, λόγω εργασιών για την κατασκευή του νέου οδικού δικτύου στην περιοχή του Νέου Γηπέδου Λεμεσού. Οι εργασίες θα διεξάγονται την περίοδο 30/8/2022 – 07/12/2022, τις καθημερινές και τα Σάββατα, μεταξύ των ωρών 07:00 – 15:00.

Στον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Λεμεσού, σε τμήματα από τον κυκλικό κόμβο Κονιών μέχρι και το Πισσούρι, την περίοδο 15/9/2022 – 12/10/2022, μεταξύ των ωρών 09:00 – 13:00, θα διεξάγονται εργασίες κλαδέματος στον ανθώνα στην κεντρική νησίδα από το Τμήμα Δασών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Επίσης στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, από τη Δευτέρα 3/10/2022 μέχρι και την Πέμπτη 6/10/2022, από τις 18:00 το βράδυ μέχρι τις 6:00 το πρωί της επόμενης ημέρας, θα διεξάγονται εργασίες εγκατάστασης θυρών έκτακτης ανάγκης στην κεντρική νησίδα του αυτοκινητόδρομου, στην περιοχή Αλάμπρας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα είναι κλειστές οι δεξιά λωρίδες κυκλοφορίας προς Λεμεσό και προς Λευκωσία, σε τμήματα μήκους 2000 μέτρων περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στις διπλανές αριστερά λωρίδες κυκλοφορίας.

Στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας, στην κεντρική νησίδα, στο τμήμα Σκαρίνου – Μουτταγιάκας, στην κεντρική νησίδα, στο τμήμα Σκαρίνου – Μουτταγιάκας, το Σάββατο 8/10/2022, μεταξύ των ωρών 06:00 – 16:00, , θα διεξάγονται εργασίες κοψίματος χόρτων και συλλογής άχρηστων αντικειμένων από ιδιωτική εταιρεία. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του δρόμου με κατεύθυνση προς Λεμεσό, σε μήκος 500μ. περίπου με το σύστημα κινητού εργοταξίου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, από τις 03 Σεπτεμβρίου, 2022, στο πλαίσιο κατασκευής του περιμετρικού αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας Φάση ΑΙ, η τροχαία κίνηση του αυτοκινητόδρομου που διεξαγόταν σε 4 λωρίδες κυκλοφορίας στην ανατολική πλευρά, μετατοπίστηκε στη δυτική πλευρά του υφιστάμενου αυτοκινητόδρομου. Η τροχαία κίνηση του υφιστάμενου αυτοκινητόδρομου από Λεμεσό προς Λευκωσία και αντίστροφα, θα διεξάγεται σε 2 λωρίδες κυκλοφορίας αντί σε 3 σε μήκος 2χλμ. περίπου στη δυτική πλευρά του υφιστάμενου αυτοκινητόδρομου. Η τροχαία κίνηση από την έξοδο της βιομηχανικής περιοχής Ιδαλίου προς τον παρακαμπτήριο Τσερίου θα είναι απρόσκοπτη, ενώ η τροχαία κίνηση από τον παρακαμπτήριο Τσερίου προς Λευκωσία μέσω του αυτοκινητόδρομου δεν θα διεξάγεται. Η κυκλοφορία από παρακαμπτήριο Τσερίου προς Λευκωσία θα διεξάγεται μέσω του παλαιού δρόμου Λευκωσίας – Λεμεσού από τη φωτοελεγχόμενη συμβολή της JCC. Η τροχαία κίνηση από τον αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση προς Λεμεσό προς τη βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου θα διεξάγεται μέσω της νέας εξόδου που κατασκευάστηκε στο πλαίσιο του Έργου του Περιμετρικού, ενώ η κυκλοφορία από τη βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου προς τον υφιστάμενο αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση προς Λεμεσό θα είναι απρόσκοπτη. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η τροχαία κίνηση του αυτοκινητόδρομου από Λευκωσία προς Λεμεσό και αντίστροφα θα διεξάγεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας. Η τροχαία κίνηση από τον παρακαμπτήριο Τσερίου προς τον υφιστάμενο αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση τη Λευκωσία και από τη βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου προς τον υφιστάμενο αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση τη Λεμεσό δεν θα διεξάγεται τις συγκεκριμένες ώρες. Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία από τον παρακαμπτήριο Τσερίου προς Λευκωσία θα διεξάγεται μέσω του παλαιού δρόμου Λευκωσίας – Λεμεσού από τη φωτοελεγχόμενη συμβολή πλησίον της JCC. Η τροχαία κίνηση από τη βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου προς τον υφιστάμενο αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση τη Λεμεσό θα διεξάγεται από την είσοδο του Κοτσιάτη. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω διευθέτηση θα διαρκέσει για περίοδο 5 μηνών περίπου. Το κοινό μπορεί να ενημερωθεί για τις πιο πάνω προγραμματισμένες εργασίες, μέσω της ιστοσελίδας www.traffic4cyprus.org.cy, στην οποία δίνεται χαρτογραφικά απεικόνιση των εργασιών και των επιπτώσεων τους στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τους.

Στον Στρόβολο, Λευκωσία, από τη Δευτέρα 3/10/2022 μέχρι και την Πέμπτη 6/10/2022, από τις 20:00 το βράδυ μέχρι τις 06:00 το πρωί της επόμενης ημέρας, θα διεξάγονται εργασίες επιδιόρθωσης οδοστρώματος:

– στην οδό Πύθωνος στο Στρόβολο από τη συμβολή με τη Λεωφόρο Στροβόλου μέχρι τη συμβολή με τη Λεωφόρο Τσερίου,
– στη Λεωφόρο Στροβόλου από τη συμβολή με τη Λεωφόρο Αθαλάσσας μέχρι τη συμβολή με την οδό Περικλέους, και
– στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού από τον κυκλικό κόμβο που συνδέει τις λεωφόρους Σπύρου Κυπριανού με Τσερίου μέχρι τον κυκλικό κόμβο Μετρό.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τμήματα των επηρεαζόμενων δρόμων θα είναι κλειστά σε μήκος 1000 μέτρων περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται διαμέσου παρακείμενων παρόδων.

Στο Τσέρι, στην επαρχία Λευκωσία, από την 1η Σεπτεμβρίου, 2022, θα διεξάγονται εργασίες για τον Δρόμο εντός Τσερίου, που θα διαρκέσουν 78 εβδομάδες και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, 2024. Θα διεξάγονται εργασίες εντός του Δήμου Τσερίου για την αναβάθμιση του κύριου οδικού άξονα που διέρχεται του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες θα περιλαμβάνουν την κατασκευή δρόμου δύο λωρίδων (με δεξιόστροφες πρόσθετες λωρίδες στα φώτα τροχαίας) εντός του Δήμου Τσερίου για μήκος 2,5 περίπου χιλιομέτρων. Περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή τμημάτων παρόδιων οδών (Κ. Μισιαούλη, Σαλαμίνας, Τ. Ανθία, Σ. Παπαλαζάρου κτλ), σε συνολική έκταση περίπου 600 μέτρων, που συμβάλουν με τον κύριο δρόμο. Στο έργο θα κατασκευαστεί μικρός κυκλικός κόμβος που συνδέει τις οδούς Στροβόλου και Αγίου Γεωργίου στο βορειότερο άκρο του. Κατά μήκος του δρόμου θα δημιουργηθούν εκατέρωθεν χώροι στάθμευσης για εξυπηρέτηση των εμπορικών περιοχών του Δήμου καθώς επίσης και τα δύο Δημοτικά Σχολεία που περιλαμβάνονται στο υπό κατασκευή
τμήμα. Στο έργο περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή πεζοδρομίων, η εγκατάσταση φώτων τροχαίας, η υπογειοποίηση όλων των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, οριζόντια και κάθετη σήμανση, η εγκατάσταση νέου οδικού φωτισμού και άλλες συναφείς εργασίες. Ανάλογα με την κάθε φάση των εργασιών θα εκδίδονται και οι σχετικές ανακοινώσεις που θα περιγράφουν τις εργασίες που θα εκτελούνται καθώς και τις ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Επίσης στο Τσέρι, στην οδό Αναλυόντα, στο τμήμα από τη συμβολή της με την οδό Ποσειδώνος μέχρι και τη συμβολή της με την οδό Τεύκρου Ανθία, από την Παρασκευή 9/9/2022 και για χρονική περίοδο 4 μηνών, θα διεξάγονται εργασίες ανάπλασης, στο πλαίσιο υλοποίησης της 1ης φάσης του έργου «Δρόμος εντός Τσερίου». Κατά τη φάση αυτή, στο προαναφερόμενο τμήμα θα είναι κλειστές όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας. Οι οδηγοί με κατεύθυνση προς Λευκωσία προτρέπονται να χρησιμοποιούν τις οδούς Ποσειδώνος, Αντρέα Κέστα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και Λεοντίου Α΄, της οποίας θα γίνει αντιστροφή της μονοδρόμησης της κίνησης των οχημάτων από την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ έως την οδό Πιερίδη. Οι οδηγοί με κατεύθυνση προς Αναλυόντα προτρέπονται να χρησιμοποιούν τις οδούς Τεύκρου Ανθία, Μακρυγιάννη, Τριπολιτσάς, Παπαλαζάρου, Αχιλλέως και Ομήρου, ακολουθώντας τις προσωρινές σημάνσεις.

Στην επαρχία Λάρνακας, στην Ορμήδεια, σε τμήμα της Λεωφόρου Βάττενας, την περίοδο 3/10/2022 – 14/10/2022, μεταξύ των ωρών 08:00 – 16:00, καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου, θα διεξάγονται κατασκευαστικές εργασίες δικτύου, από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τμήμα του δρόμου θα κλείσει σε μήκος 50 μέτρων περίπου και από τις δύο κατευθύνσεις (εναλλάξ) και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας.

Στο Μενεού, στην επαρχία Λάρνακας, την περίοδο 7/9/2022 – 14/10/2022, μεταξύ των ωρών 07:00 – 15:00, καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακων, θα διεξάγονται κατασκευαστικές εργασίες στο έρεισμα της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, από τη συμβολή της Λεωφόρου Ελευθερίας προς Δρομολαξιά – Μενεού και για μήκος 200μ. περίπου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η μία λωρίδα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ θα κλείσει και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στους παρόδιους δρόμους με τη χρήση κατάλληλης σήμανσης.

Στην επαρχία Λευκωσίας, συγκεκριμένα στη Δευτερά, στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή, δρόμος Ανθούπολης – Παλαιχωρίου, από την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022 και για περίοδο πέντε (5) μηνών, θα διεξάγονται εργασίες κατασκευής κυκλικού κόμβου στο σημείο συμβολής της με την οδό Αγίας Μαρίνας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η τροχαία κίνηση από Ανθούπολη προς Παλαιχώρι και αντίστροφα θα διοχετεύεται μέσω προσωρινού παρακαμπτήριου δρόμου μήκους 300μ περίπου. Η συμβολή της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή με την οδό Αγίας Μαρίνας θα είναι κλειστή και οι οδηγοί από Παλαιχώρι προς Δευτερά προτρέπονται να χρησιμοποιούν την προηγούμενη έξοδο προς Ανάγυια – Πάνω Δευτερά.

Στη Γερμασόγεια, οι εργασίες κατασκευής του παρακαμπτήριου δρόμου Γερμασόγειας συνεχίζονται κανονικά. Από την Κυριακή, 7 Αυγούστου 2022, διεξάγονται οι κατασκευαστικές εργασίες της επόμενης φάσης του Έργου, η οποία θα έχει διάρκεια 6 μήνες και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανακατασκευή/αναβάθμιση τμήματος του δρόμου της οδού Αγίας Παρασκευής μήκους 400μ. μέχρι το νότιο μέρος του κυκλικού κόμβου Γερμασόγειας, την ανακατασκευή της οδού Μύλου και την κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή της νέας Λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη με τις οδούς Αγίας Παρασκευής και Μήλου. Κατά τις κατασκευαστικές εργασίες της φάσης αυτής θα ισχύουν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές διευθετήσεις:

(α) Η συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μύλου θα είναι κλειστή και το τμήμα της οδού Αγίας Παρασκευής νότια της οδού Τηλλυρίας θα λειτουργεί προσωρινά ως αδιέξοδος δρόμος. Η διακίνηση από/και προς τη Γερμασόγεια και από/και προς τη Λεμεσό θα γίνεται μέσω του νέου παρακαμπτήριου δρόμου και των συνδέσεων του με την οδό Αγίας Παρασκευής από τις οδούς Ισαβέλλας, Πατρών και Τηλλυρίας. Η πρόσβαση της οδού Αγίας Παρασκευής με κατεύθυνση προς Λεμεσό αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία περί το τέλος Οκτωβρίου 2022.

(β) Η οδός Μύλου θα είναι κλειστή και το ανατολικό της τμήμα, από τη συμβολή της με την οδό Ποταμιάς, θα λειτουργεί προσωρινά ως αδιέξοδος δρόμος για την εξυπηρέτηση των εμπορευομένων και των περιοίκων.

(γ) Η διακίνηση από/προς Μουτταγιάκα θα μπορεί να γίνεται μέσω της οδού Ποταμιάς (ανατολικά) ή μέσω του νέου παρακαμπτήριου δρόμου και της οδού Αγίου Γεωργίου.

Επίσης στη Γερμασόγεια, στην οδό Πατρών, επίσης στo πλαίσιo των εργασιών του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Λεμεσού-Αμαθούντας, για κατασκευή του Μεγάλου Αντιπλημμυρικού Έργου της Μείζονος Λεμεσού, από τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου μέχρι τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου, 2022, θα διεξάγονται εργασίες. Κατά τη διάρκεια των εργασιών η οδός Πατρών, από τη συμβολή της με την οδό Μεγάλου Θεοδοσίου μέχρι την οδό Αρμονίας, θα είναι κλειστή για όλα τα οχήματα και η τροχαία διακίνηση από και προς τον Άγιο Αθανάσιο θα διοχετεύεται μέσω άλλων οδών.

Στην οδό Φεϋζίτ Πασά, στο Δήμο Λεμεσού, στο πλαίσιο του Μεγάλου Αντιπλημμυρικού Έργου του Κέντρου της Λεμεσού, από την Τετάρτη 31 Αυγούστου, θα διεξάγονται εργασίες, από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών ο δρόμος θα είναι κλειστός και καλείται το κοινό όπως συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση για διοχέτευση της τροχαίας κίνησης.

Στην οδό Ουώλτερ Ντίσνεϋ, στη Λεμεσό, από την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022, θα διεξάγονται εργασίες από το Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λεμεσού-Αμαθούντος, στο πλαίσιο του μεγάλου αντιπλημμυρικού Έργου της Μείζονος Λεμεσού,.

Στην Πάφο, στην περιοχή Γεροσκήπου, από την Τρίτη 5 Απριλίου 2022, μέχρι και τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023, ο Συνδετικός δρόμος Β6 – Α6 (Λεμεσός – Πάφος), θα είναι κλειστός για την τροχαία κίνηση, λόγω εργασιών κατασκευής κυκλικού κόμβου στην οδό Κινύρα στη Γεροσκήπου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών οι οδηγοί και οι πεζοί θα μπορούν να χρησιμοποιούν προσωρινό παρακαμπτήριο δρόμο που έχει κατασκευαστεί για το σκοπό αυτό.

Στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού, την περίοδο 29/9/2022 – 7/10/2022, καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακων, μεταξύ των ωρών 08:00 – 17:00, θα διεξάγονται εργασίες τοποθέτησης αγωγών νερού, από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, σε τμήμα του δρόμου, λίγο πριν την έξοδο προς τον Δορυφορικό Σταθμό, με κατεύθυνση προς Λεμεσό, θα κλείσει η μία λωρίδα κατεύθυνσης για μήκος 50 μέτρων περίπου και η διακίνηση της κυκλοφορίας θα γίνεται με τη χρήση σήμανσης φώτων τροχαίας.

Στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού, την περίοδο 29/8/2022 – 5/12/2022, από τις 07:00 π.μ. μέχρι τις 15:00, καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών, θα διεξάγονται κατασκευαστικές εργασίες στο έρεισμα του δρόμου στην περιοχή Κοφίνου και για μήκος 1500μ περίπου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η μία λωρίδα κυκλοφορίας του παλαιού δρόμου Λευκωσίας – Λεμεσού, θα κλείνει τμηματικά σε μήκος 100μ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας, με τη χρήση σήμανσης STOP & GO.

Στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού, ο ανατολικός δρόμος που συνδέει τον δρόμο με το λιμάνι Βασιλικού θα είναι κλειστός για την τροχαία κίνηση την περίοδο 23/4/2022 – 23/10/2022, στα πλαίσια των εργασιών κατασκευής της Φάσης 1 του Οδικού Δικτύου του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, όλη η τροχαία κίνηση από και προς Βασιλικό θα διοχετεύεται στον αντίστοιχο δυτικό δρόμο, διαμέσου της Κοινότητας Μαρί. Η διακίνηση των οχημάτων και πεζών, σε παρακείμενους δρόμους και κατοικίες θα γίνεται με τις ανάλογες τοπικές διευθετήσεις.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις

Κύπρος: Τελευταία Ενημέρωση