ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Εγκύκλιο Ασφάλειας και Υγείας για την Δημοτική Εκπαίδευση εξήγγειλε το Υπ. Παιδείας

Ενδυναμώνοντάς τα παιδιά για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν τα άγνωστα πρόσωπα είναι πρωταρχικής σημασίας, αναφέρει το Υπ. Παιδείας

Newsroom K

Το Υπουργείο Παιδείας μέσω ανακοίνωση τους εξήγγειλε εγκύκλιο για την Ασφάλεια και την Υγεία στα σχολεία της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα το υπουργείο προτάσσει τέσσερις ενέργειες οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν από τις διευθύνσεις των σχολείων της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Η εν λόγω εγκύκλιος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως «τα παιδιά συστήνεται να ενημερώνονται και να υπενθυμίζονται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, από τους δασκάλους τους ότι, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε άγνωστος, είτε μέσα είτε έξω από το σχολείο, τα καλεί να τον ακολουθήσουν για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει απαραίτητα να ενημερώνουν αμέσως κάποιον από τους δασκάλους του σχολείου».

Αυτούσια η εγκύκλιος του Υπ. Παιδείας:

«Η Ασφάλεια και Υγεία των μαθητών/τριών στο σχολείο καθώς και η ανάγκη προστασίας των παιδιών από κινδύνους, ενημερώνοντας και ενδυναμώνοντάς τα στο πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν και να συμπεριφέρονται απέναντι σε άγνωστα άτομα, υπενθυμίζεται ότι είναι πρωταρχικής και ουσιώδους σημασίας.

Τα παιδιά συστήνεται να ενημερώνονται και να υπενθυμίζονται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, από τους/τις δασκάλους/ες τους ότι, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε ξένος/άγνωστος, είτε μέσα είτε έξω από το σχολείο, τα καλεί να τον ακολουθήσουν για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει απαραίτητα να ενημερώνουν αμέσως κάποιον/α από τους/τις δασκάλους/ες του σχολείου.

Σημειώνεται, επίσης, ότι, σε μια προσπάθεια τα παιδιά να νιώσουν ασφάλεια στον χώρο του σχολείου, γνωρίζοντας ότι τα γνοιάζονται και τα προστατεύουν οι δάσκαλοι και οι δασκάλες τους, συστήνεται όπως, στις περιπτώσεις που εκπαιδευτικός ή άλλος/η λειτουργός του σχολείου ζητά από μαθητές/τριες να τον/την ακολουθήσουν ή να τον/τη συνοδεύσουν για οποιοδήποτε λόγο εντός του σχολικού χώρου, οι μαθητές/τριες πρέπει να ενημερώνουν εκ των προτέρων τον/την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό του τμήματός τους ή τον/την εκπαιδευτικό με τον/την οποίο/α έχουν μάθημα. Κατά αντίστοιχο τρόπο, θα πρέπει, εκπαιδευτικός ή άλλος/η λειτουργός του σχολείου που προτίθεται να ζητήσει από μαθητές/τριες να τον/την ακολουθήσουν για κάποια εργασία ή άλλη δραστηριότητα εντός του σχολικού χώρου, να ενημερώνει και να ζητά την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας και στη συνέχεια του/της υπεύθυνου εκπαιδευτικού του τμήματος του κάθε παιδιού εκ των προτέρων (είτε πρόκειται για παιδιά από διαφορετικές τάξεις είτε από μόνο μια τάξη). Στη συνέχεια, και αφού ο/η Διευθυντής/τρια και ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός δώσουν τη συγκατάθεσή τους, θα πρέπει να ενημερώνονται οι επηρεαζόμενοι μαθητές/τριες, κατά προτίμηση στην παρουσία του/της υπεύθυνού τους εκπαιδευτικού, και μετά και από τη δική τους συναίνεση, να συνοδεύουν τον/την εκπαιδευτικό/λειτουργό.

Η πιο πάνω διαδικασία μπορεί να λειτουργήσει, προληπτικά, πλήρως και αποτελεσματικά, έχοντας ως προϋπόθεση τη δημιουργία μιας καλής σχέσης εκπαιδευτικού-παιδιού που οικοδομείται από τον/την εκπαιδευτικό. Νοείται ότι, όλες οι ενέργειες εκ μέρους της Διεύθυνσης και του Προσωπικού της σχολικής μονάδας, θα πρέπει να γίνονται έχοντας ως πρωταρχικό μέλημα την αποφυγή πρόκλησης αναστάτωσης ή τη δημιουργία επιπρόσθετου άγχους, με τη χρήση λεξιλογίου προσαρμοσμένου στο επίπεδο αντίληψης των μαθητών/τριών, ανάλογα με την ηλικία και το βαθμό ανάπτυξής τους.

2.   Καλούνται, επίσης, όλοι οι εκπαιδευτικοί, μέσω του μαθήματος της Αγωγής Υγείας, είτε μέσω άλλης δραστηριότητας, η οποία επιλέγεται στη βάση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, να διδάξουν σε όλες τις τάξεις τα θέματα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης του εαυτού, έτσι ώστε τα παιδιά μας να αποκτήσουν δεξιότητες ζωής και να προστατευτούν. Τα παιδιά είναι απαραίτητο να ενημερωθούν για το πότε βοηθούμε κάποιο άτομο και τι όρια βάζουμε όταν κάποιος/α άγνωστος/η μας πλησιάσει. Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, τα παιδιά πρέπει να νιώσουν ασφάλεια και να γίνει συζήτηση με ηρεμία, χωρίς να προκληθεί φόβος και άγχος σε αυτά.

Στο μάθημα της Αγωγής Υγείας, το οποίο γνωρίζουμε ότι διδάσκεται συστηματικά στα σχολεία μας όπως προνοείται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, οι μαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία να ενδυναμωθούν και να προστατευτούν, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και δράσεις στη σχολική μονάδα, σε θέματα δεξιοτήτων επικοινωνίας, διαχείρισης συγκρούσεων, αντιμετώπισης πίεσης από φίλους/ες, παρατήρησης, εντοπισμού και αναφοράς κινδύνων κ.ά. Μέσα από τις θεματικές ενότητες του μαθήματος, τα παιδιά μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα που αφορούν στις διαπροσωπικές σχέσεις, στην αντικοινωνική συμπεριφορά, στην προστασία από οποιανδήποτε μορφή κακοποίησης και κινδύνων, στην παραβατικότητα, στο κάπνισμα, στην οδική ασφάλεια κ.ά. Παρακαλείστε, να υπενθυμίσετε στο διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού της ιστοσελίδας της Αγωγής Υγείας http://aqoqvd.schools.ac.cv/index.php/el/.

Σημειώνεται ότι το μάθημα της Αγωγής Υγείας αποτελεί μια προληπτική προσέγγιση στον χώρο της εκπαίδευσης για την προαγωγή της ψυχικής, σωματικής και κοινωνικής ευεξίας των μαθητών/τριών, αφού τα παιδιά αναπτύσσουν την αυτοεκτίμησή τους, ενδυναμώνουν τον εαυτό τους, μαθαίνουν να ενεργούν με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο και ενεργοποιούνται σε θέματα υγείας που αφορούν τα ίδια αλλά και την κοινότητά τους.

Περαιτέρω, για τα νηπιαγωγεία, όπου ισχύουν οι ίδιες βασικές παιδαγωγικές αρχές, σκοπός μας είναι να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη ενός δυναμικού, αποφασιστικού και αισιόδοξου παιδιού, ενός παιδιού που έχει την ικανότητα να αναπτύσσει σχέσεις, που θέλει να το σέβονται και να σέβεται. Αξιοποιώντας τις προϋπάρχουσες εμπειρίες των παιδιών κάθε φορά, μέσα από τον Τομέα «Προσωπική και Κοινωνική Συνειδητοποίηση» και ιδιαίτερα τον Άξονα «Κοινωνική Ανάπτυξη», και με τις κατάλληλες προσεγγίσεις, τα παιδιά θα αναπτύξουν δεξιότητες για την έναρξη των κοινωνικών σχέσεων. Τα παιδιά που είναι προσωπικά και κοινωνικά συνειδητοποιημένα έχουν τις βάσεις για να αναπτυχθούν ουσιαστικά και ολόπλευρα.

3.   Προτρέπουμε, επίσης, όπως μελετήσετε το περιεχόμενο της αρχικής εγκυκλίου οδηγιών με αρ. φακ. 7.11.09/17 ημερ. 31.08.2018 (αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο vpp7877) αναφορικά με τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας και μεριμνήσετε ώστε να παρέχεται επαρκής ασφάλεια και προστασία στους/στις μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου, λαμβάνοντας συγκεκριμένα και αποτελεσματικά μέτρα για την ασφάλειά τους, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε σχολική μονάδα.

4. Στο πλαίσιο της πρόληψης και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των ζητημάτων ασφάλειας στα σχολεία, κάθε διδασκαλικός σύλλογος συστήνεται όπως πραγματοποιεί, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, συνεδρίες για τα θέματα ασφάλειας των μαθητών/τριών του σχολείου, στις οποίες θα τηρούνται πρακτικά για ό,τι αποφασίζεται και θα λαμβάνονται οι δέουσες ενέργειες για όσα απορρέουν από τις συνεδρίες αυτές.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Σε ποιανού τη φάρα

«Εύγε κύριε Παράσχο. Εξαίρετο άρθρο.»
Άσχετος  |  22:30

Τα παιδιά είναι η αντανάκλασή μας

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ… ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ Δεν επικροτώ όλα τα σημεία τα οποία χρησιμοποιεί στις εικόνες του ...»
Ανδρεας Κωνσταντινιδης, ΒΑ, ΜΑ  |  13:25

Επενδύοντας στον φόβο, στον πόνο, στο μίσος

«Ψυχραιμία και έξυπνες κινήσεις αλλά όχι δειλία. Η εποχή του κατευνασμού με την Τουρκία τέλειωσε με ...»
Leon  |  09:39

#PoliticsBlog Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τον Μακρόν;

«Oυτε στην εποχη Βενιζελου,ηρθε καποια Μεγαλη Δυναμη να πολεμησει για παρτυ μας την Οθωμανικη ...»
Γιωργος Χ  |  22:05

Παιδεία: Τελευταία Ενημέρωση

X