ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Έτσι θα λειτουργήσουν τα νηπιαγωγεία

Προτεραιότητα όλων είναι η ασφάλεια των παιδιών και του διδακτικού και βοηθητικού προσωπικού των νηπιαγωγείων για την πρόληψη της διασποράς του ιού

Newsroom K

Η επαναλειτουργία των Νηπιαγωγείων και η επιστροφή των παιδιών θα γίνει με την εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προφύλαξης που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τον νέο Κορωνοϊό (COVID-19).

Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζεται το Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τα Δημοτικά Σχολεία http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp10787., καθώς και το συμπληρωματικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τα Νηπιαγωγεία, τα οποία έχουν ετοιμαστεί σε συνεργασία με ειδικούς του Υπουργείου Υγείας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄). Προτεραιότητα όλων είναι η ασφάλεια των παιδιών και του διδακτικού και βοηθητικού προσωπικού των νηπιαγωγείων για την πρόληψη της διασποράς του ιού. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια οι μέρες που θα φοιτήσουν τα παιδιά να είναι όσο το δυνατό πιο ευχάριστες και δημιουργικές.

Είναι σημαντικό να προετοιμαστούν τα παιδιά για την επιστροφή τους στα νηπιαγωγεία, και για τον σκοπό αυτό αναμένεται στενή συνεργασία οικογένειας και νηπιαγωγείου, ώστε οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά τους να επιστρέψουν με ασφάλεια. Ως εκ τούτου, οι γονείς θα πρέπει να ενημερωθούν εκ των προτέρων τόσο για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί πλέον το νηπιαγωγείο όσο και για το Πρωτόκολλο που θα εφαρμόζεται για προστασία των παιδιών τους και κατ’ επέκταση και των ίδιων.

Το νηπιαγωγείο θα πρέπει στην επόμενη περίοδο μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, να παρέχει, επίσης, παιδαγωγική στήριξη η οποία είχε επιτευχθεί και κατά την περίοδο της αναστολής λειτουργίας των νηπιαγωγείων, στα παιδιά που δεν θα φοιτήσουν επειδή συγκαταλέγονται στις ευπαθείς ομάδες. Για τη διασφάλιση όλων όσων πρέπει να γίνουν για την ομαλή επαναλειτουργία των νηπιαγωγείων, παρακαλούνται οι Διευθύντριες/Διευθύνουσες και το προσωπικό των νηπιαγωγείων να μεριμνήσουν το ταχύτερο δυνατό για εφαρμογή των πιο κάτω οδηγιών, οι οποίες ενδέχεται να αναθεωρούνται, στο πλαίσιο των Διαταγμάτων και των ευρύτερων οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.), το οποίο ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

1 Οργάνωση του νηπιαγωγείου και προετοιμασίες από τους/τις νηπιαγωγούς

1.1 Ενέργειες του νηπιαγωγείου πριν από την 9η Ιουνίου 2020

-Όλο το διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό του νηπιαγωγέιου θα κάνει τις απαραίτητες εργασίες προκειμένου το νηπιαγωγείο να είναι έτοιμο την 9 η Ιουνίου 2020 να υποδεχτεί τα παιδιά.

-Η Διεύθυνση του νηπιαγωγείου, σε συνεργασία με το διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό και την οικεία Σχολική Εφορεία, αναμένεται να κάνουν όλες τις προκαταρκτικές εργασίες, σε συνεννόηση και με τους οικείους Συνδέσμους Γονέων/Κηδεμόνων, προκειμένου να εφαρμοστούν τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα.

-Σε ειδική για το θέμα επικοινωνία θα πρέπει να συζητηθούν τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα και η κατανομή καθηκόντων για υλοποίηση των πιο κάτω ενεργειών. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, παρουσιάζεται λίστα δράσεων/ελέγχου για διευκόλυνσή σας κατά τον προγραμματισμό/υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών και την τήρηση των Πρωτοκόλλων. 

-Να επιβεβαιωθεί ότι οι χώροι του νηπιαγωγείου έχουν απολυμανθεί, στη βάση των οδηγιών των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, με ευθύνη των Σχολικών Εφορειών και στις περιπτώσεις των Κοινοτικών Νηπιαγωγείων του ιδιοκτήτη και οικονομικού διαχειριστή του Κοινοτικού Νηπιαγωγείου (π.χ. Συνδέσμου Γονέων, ΣΚΕ, κ.ά.).

-Να επιβεβαιωθεί ότι έχουν παραληφθεί από το νηπιαγωγείο μάσκες και ειδικό θερμόμετρο.

-Να γίνουν ενέργειες ώστε να αγοραστούν από τις οικείες Σχολικές Εφορείες ή από το Ταμείο Διευθυντή γάντια, ώστε να χρησιμοποιούνται όπου προνοείται στο πρωτόκολλο.

-Να επιβεβαιωθεί ότι έχουν τοποθετηθεί σχετικοί μηχανισμοί διανομής αλκοολούχου διαλύματος (αντισηπτικού) σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας που θα γίνεται μάθημα καθώς επίσης υγρό σαπούνι και χαρτοπετσέτες στις τουαλέτες και στους νιπτήρες.

-Εντός τάξης να τοποθετηθούν σχετικές σημάνσεις για την τήρηση αποστάσεων.  Σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, να αναρτηθούν αφίσες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το ορθό πλύσιμο και χρήση αντισηπτικού διαλύματος. Να προετοιμαστεί η προβλεπόμενη αίθουσα απομόνωσης με τη σχετική επισήμανση κλπ.

-Να διαφοροποιηθεί το μαθησιακό περιβάλλον της τάξης του νηπιαγωγείου και των υπόλοιπων χώρων με τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των παιδιών στο πλαίσιο του εφικτού και στη βάση των οδηγιών των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων.

-Η Διεύθυνση του νηπιαγωγείου μεριμνά, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι (διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό, γονείς και παιδιά) να ενημερωθούν λεπτομερώς για τα μέτρα που θα εφαρμοστούν για σωστή και ασφαλή επιστροφή των παιδιών στα νηπιαγωγεία ώστε να συμβάλουν στην ομαλή λειτουργία των νηπιαγωγείων και στην επανένταξη των παιδιών στην κανονικότητα. Για τους γονείς/κηδεμόνες έχει ετοιμαστεί σχετικό πληροφοριακό υλικό από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄) καθώς και από το Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp10752, τα οποία συστήνεται να προωθηθούν στους γονείς/κηδεμόνες για να στηρίξουν τα παιδιά τους σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση την οποία βιώνουν.

-Η Διεύθυνση του νηπιαγωγείου, σε συνεργασία με το προσωπικό, θα ενημερώσουν τους γονείς/κηδεμόνες ότι κανένας/καμία γονέας/κηδεμόνας δεν εισέρχεται στον χώρο του νηπιαγωγείου. Οποιαδήποτε επικοινωνία με το προσωπικό γίνεται τηλεφωνικώς, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με κουτί επικοινωνίας που τοποθετείται έξω από την είσοδο του σχολείου, ανάλογα με το τι θα υιοθετήσει το κάθε νηπιαγωγείο.

-Η Διεύθυνση και το προσωπικό των νηπιαγωγείων μελετούν και συζητούν τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις που δίνει η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, με στόχο να αντλήσουν επιπρόσθετες πληροφορίες για να υποστηρίξουν την επάνοδο των παιδιών στο νηπιαγωγείο, μέσα από ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄).

1.2 Κατά την πρώτη ημέρα προσέλευσης κάθε Ομάδας παιδιών:

Κατά την πρώτη ημέρα προσέλευσης των παιδιών θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ομαλή επιστροφή και στην προσαρμογή των παιδιών στο νηπιαγωγείο. Με παιγνιώδη τρόπο πραγματοποιείται η ενημέρωσή τους σχετικά με τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα:
-τήρηση αποστάσεων στην τάξη και στο υπαίθριο παιχνίδι
-σωστό πλύσιμο και στένωμα χεριών
-χρήση αντισηπτικού
-χρήση προσωπικών μέσων και υλικών
-αποφυγή άγγιγμα μύτης, ματιών και στόματος κ.ά.

1.3 Καθ΄ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας των νηπιαγωγείου:

-Η Διεύθυνση του νηπιαγωγείου, σε συνεργασία με το προσωπικό, μεριμνά καθημερινά για την τήρηση των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων.

-Οι νηπιαγωγοί, εκτός από τα διδακτικά καθήκοντά τους, θα μεριμνούν για την επιτήρηση της εφαρμογής των ειδικών οδηγιών και κανόνων που θα ισχύουν σε αυτή την έκτακτη περίοδο. Θα αναλάβουν, επίσης σε συνεργασία με το βοηθητικό προσωπικό, την επιτήρηση της προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών και την τήρηση των κανόνων κατά τη διάρκεια του υπαίθριου παιχνιδιού.

-Δεν επιτρέπονται επισκέπτες/ριες στον χώρο της τάξης ή εντός του νηπιαγωγείου. Οι λειτουργοί των Σχολικών Εφορειών που ενδεχομένως θα πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο για κάποιες εργασίες, όπου είναι εφικτό, να προσέρχονται στον σχολικό χώρο μετά τις 13:05, αφού θα έχει αποχωρήσει το διδακτικό προσωπικό και οι μαθητές/μαθήτριες. Νοείται ότι, λειτουργοί του Υ.Π.Π.Α.Ν. (Επιθεωρητές/Επιθεωρήτριες, λειτουργοί των Τεχνικών Υπηρεσιών ή των 4 Υπηρεσιών Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας κ.ά.) ή λειτουργοί των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας μπορούν να προσέρχονται, τηρώντας πάντα τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα.

2. Προσέλευση και αποχώρηση παιδιών

Η προσέλευση όλων των παιδιών στο νηπιαγωγείο, αρχίζει στις 7:30 π.μ. και όχι νωρίτερα, για σκοπούς σωστής τήρησης του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου και επιτήρησης. Η προσέλευση ολοκληρώνεται στις 8:00 π.μ. Για το θέμα της τήρησης της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά οι γονείς/κηδεμόνες.

• Η παράδοση/παραλαβή των παιδιών γίνεται στην/στις είσοδο/εισόδους του νηπιαγωγείου.

• Τα παιδιά παραλαμβάνει/παραδίδει καθορισμένο μέλος/μέλη του προσωπικού, το/τα οποίο/α βρίσκεται/βρίσκονται μέσα από το κάγκελο της εισόδου, με βάση το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από τη Διεύθυνση του νηπιαγωγείου. Οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών δεν εισέρχονται στο σχολικό κτήριο ή στις τάξεις.

• Το/τα μέλος/μέλη του προσωπικού που αναμένει/νουν στην είσοδο καθοδηγεί/γούν το κάθε παιδί ώστε να μεταβεί με ασφάλεια στην τάξη του, όπου θα το αναμένει η νηπιαγωγός, η οποία φροντίζει για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου (απολύμανση χεριών, τήρηση αποστάσεων κτλ).

• Εκεί όπου κρίνεται αναγκαίο και υπάρχει δυνατότητα, δεύτερο μέλος του προσωπικού βοηθά στην διαδικασία.

• Κατά την αποχώρηση, η οποία πραγματοποιείται σταδιακά με έναρξη στις 12:55, μέλος/η του προσωπικού βρίσκεται/νται στο κάγκελο ενημερώνει/νουν τους νηπιαγωγούς για τα παιδιά τα οποία θα αποχωρήσουν. Η νηπιαγωγός καθοδηγεί τα παιδιά ώστε να μεταβούν στην έξοδο.

• Η διαδρομή που θα ακολουθείται από και προς την τάξη μπορεί να σηματοδοτηθεί, ώστε τα παιδιά να μπορούν να τηρούν τις αναγκαίες αποστάσεις.

• Η Διεύθυνση του νηπιαγωγείου θα πρέπει να ενημερώσει τους γονείς/κηδεμόνες ότι τα παιδιά παραδίδονται σε μέλος του προσωπικού στην είσοδο, κατά την προσέλευση, και παραλαμβάνονται από το ίδιο σημείο κατά την αποχώρηση. Σε καμία περίπτωση δεν τα αφήνουν να εισέρχονται ή να αποχωρούν από μόνα τους.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω οδηγίες είναι ενδεικτικές και το κάθε νηπιαγωγείο μπορεί να τις αναπροσαρμόσει ανάλογα με την κτηριακή του υποδομή και το διαθέσιμο προσωπικό τηρώντας τις πρόνοιες των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων. 3. Διαχωρισμός των παιδιών Τα τμήματα με μικρό αριθμό παιδιών, εφόσον το επιτρέπει το μέγεθος της αίθουσας διδασκαλίας, μπορούν να λειτουργήσουν με μία Ομάδα, η οποία θα φοιτήσει στο νηπιαγωγείο όλες τις ημέρες, από τις 9 μέχρι και τις 26 Ιουνίου 2020, με εξαίρεση την αργία στις 11 Ιουνίου. Σ
τα υπολοιπα τμήματα, τα παιδιά θα διαχωρίσουν σε δύο Ομάδες, στη βάση των κριτηρίων που αναφέρονται πιο κάτω, αφού πρώτα διαπιστώθεί από τους γονείς/κηδεμόνες ποια παιδιά συγκαταλέγονται στις ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές ορίζονται στον σχετικό κατάλογο, ο οποίος έχει δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο Υγείας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄, Κατηγορία Β΄).

Η κάθε Ομάδα θα φοιτά εκ περιτροπής στο νηπιαγωγείο, εβδομάδα με εβδομάδα αρχής γενομένης από την Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020. 5 Συγκεκριμένα, η κάθε Ομάδα θα φοιτήσει στο σχολείο τις πιο κάτω ημερομηνίες:

Ο διαχωρισμός των παιδιών σε δύο ομάδες θα γίνει με βάση τα πιο κάτω κριτήρια:

-Τα παιδιά που θα ενταχθούν σε κάθε Ομάδα επιλέγονται από τις νηπιαγωγούς κατά αλφαβητική σειρά επιθέτου (αγόρια κορίτσια μαζί), με τις εξαιρέσεις που παρουσιάζονται πιο κάτω:

-Τα παιδιά του νηπιαγωγείου τα οποία έχουν αδέλφια στο γειτονικό δημοτικό σχολείο ή σε άλλη τάξη του ίδιου νηπιαγωγείου να περιλαμβάνονται στην ίδια Ομάδα για διευκόλυνση των γονέων/κηδεμόνων τους

-Στις περιπτώσεις παιδιών με ειδικές ανάγκες, που μοιράζονται τον/την ίδιο/α σχολικό/ή βοηθό/συνοδό, διαχωρίζονται στις δύο Ομάδες με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται με ασφάλεια οι ανάγκες των παιδιών. Πρόσθετες πληροφορίες για τον τρόπο εξυπηρέτησης των αναγκών των παιδιών από σχολικούς/ές βοηθούς/συνοδούς δίνονται στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα.

–Παιδιά με ειδικές ανάγκες που προσέρχονται στο νηπιαγωγείο με όχημα που έχει μισθωθεί από τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, μοιράζονται στις δύο Ομάδες ώστε τα μισά παιδιά να τοποθετηθούν στη μια Ομάδα και τα υπόλοιπα στην άλλη. Σε περίπτωση που το όχημα μεταφέρει παιδιά δύο ή και περισσότερων νηπιαγωγείων ή σχολείων, οι Διευθύνσεις των επηρεαζόμενων σχολείων πρέπει να διευθετήσουν το πρόγραμμα μεταξύ τους.

-Επιπλέον, στα νηπιαγωγεία που παρέχεται ύπνος, θα πρέπει τα παιδιά που κοιμούνται να διαχωριστούν στις δύο Ομάδες ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και στον κοιτώνα. Νηπιαγωγεία που ενδεχομένως παρουσιάζουν κάποια ιδιαιτερότητα στη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού ή στο σχολικό κτήριο, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν έγκαιρα με την οικεία Επιθεωρήτρια, για να τους δοθούν σχετικές οδηγίες.

4. Ωρολόγιο Πρόγραμμα

– Υπαίθριο παιχνίδι

Για σκοπούς αποφυγής συγχρωτισμού κατά τη διάρκεια του υπαίθριου παιχνιδιού, όσα νηπιαγωγεία έχουν μεγάλο αριθμό παιδιών ή/και μικρό χώρο αυλής σε σχέση με τις ανάγκες εφαρμογής του πρωτοκόλλου, θα πρέπει να προχωρήσουν στην εφαρμογή κυλιόμενου ωρολογίου προγράμματος. Οι Διευθύνσεις των νηπιαγωγείων ενθαρρύνονται να προβούν σε διευθετήσεις που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες του κάθε νηπιαγωγείου και επιβάλλεται να μελετήσουν και να πάρουν συγκεκριμένα μέτρα, ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των παιδιών στο υπαίθριο παιχνίδι.

Ανάμεσα σε αυτά μπορεί να είναι η εκ των προτέρων οριοθέτηση του χώρου στον οποίο θα δραστηριοποιείται η κάθε ομάδα, καθώς και η διασφάλιση της έγκαιρης επιστροφής των παιδιών στην τάξη μετά το υπαίθριο παιχνίδι, προτού βγουν έξω άλλα παιδιά. Κατά την έξοδο από την αίθουσα διδασκαλίας, τα παιδιά αποχωρούν από την τάξη για το υπαίθριο παιχνίδι με τη σειρά, κρατώντας απόσταση το ένα από το άλλο και κατευθύνονται στη δική τους οριοθετημένη περιοχή για υπαίθριο παιχνίδι, συνοδεία της νηπιαγωγού ή της σχολικής βοηθού, ανάλογα με το πρόγραμμα επιτήρησης που έχει εκ των προτέρων καταρτιστεί.

Σε κάθε περίπτωση, κατά την έξοδο από την αίθουσα διδασκαλίας λαμβάνονται όλα τα μέτρα, ώστε να μην υπάρχει συγχρωτισμός. Η επιστροφή στην αίθουσα μετά το πέρας του υπαίθριου παιχνιδιού γίνεται οργανωμένα, τηρώντας τις ανάλογες αποστάσεις με την επίβλεψη μέλους του προσωπικού. Κατά το υπαίθριο παιχνίδι, οι υπεύθυνοι/ες νηπιαγωγοί ή σχολικοί βοηθοί προβαίνουν σε συνεχή επιτήρηση για διασφάλιση της ενδεικνυόμενης απόστασης ασφαλείας ανάμεσα στα παιδιά με τρόπο ώστε να μην προκαλείται σε αυτά αναστάτωση. Η εκ των προτέρων ενημέρωση των παιδιών για τους νέους κανόνες του υπαίθριου παιχνιδιού θα βοηθήσει τα παιδιά να ανταποκριθούν στην νέα κατάσταση. Το κάθε νηπιαγωγείο θα έχει την ευχέρεια να εφαρμόσει ένα ευέλικτο ωρολόγιο πρόγραμμα που, πρωτίστως, θα εστιάζει στην ασφάλεια και υγεία των παιδιών.

Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην προετοιμασία των παιδιών της προδημοτικής τάξης, για την ομαλή μετάβασή τους στο δημοτικό σχολείο. Συστήνεται, επιπλέον, να υιοθετηθούν πρακτικές όπως: - σταθερή συνύπαρξη των ίδιων μαθητών/ριών στο σχολείο και στις Ομάδες τους κατά την εκ περιτροπής λειτουργία του. - αποφυγή ομαδικών εργασιών και ομαδικών παιχνιδιών, γενικά, και κατά το υπαίθριο παιχνίδι ή το μάθημα της Φυσικής Αγωγής ειδικότερα. - χρήση ατομικού εξοπλισμού για κάθε παιδί.

- κάθε νηπιαγωγός χρησιμοποιεί τα δικά του/της υλικά (εκπαιδευτικό υλικό, γραφική ύλη).

- κάθε παιδί χρησιμοποιεί τα δικά του/της υλικά (εκπαιδευτικό υλικό, γραφική ύλη).

- τοποθέτηση πλαστικής μεμβράνης στο πληκτρολόγιο του Η/Υ και αφαίρεσή της όταν θα χρησιμοποιηθεί από άλλη/άλλο νηπιαγωγό ή παιδί.

-στο παιχνίδι εντός της τάξης, ελεύθερο και δομημένο καθώς και στα κέντρα μάθησης, όταν αυτά θα αξιοποιηθούν, λαμβάνεται πρόνοια ώστε να τηρούνται οι κανόνες των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση απουσίας νηπιαγωγού, δεν πρέπει να γίνεται διαχωρισμός των παιδιών της τάξης του σε άλλες τάξεις, αφού στόχος μας είναι η σταθερή συνύπαρξη των ίδιων παιδιών στις Ομάδες τους.

5. Φοίτηση παιδιών

Η φοίτηση των παιδιών ηλικίας 4 χρονών και 8 μηνών και άνω είναι υποχρεωτική. Γι’ αυτό θα πρέπει τα παιδιά να προσέλθουν κανονικά στο σχολείο τους με βάση το πρόγραμμα που θα καθοριστεί. Παρόλα αυτά, μπορούν να απουσιάζουν παιδιά για λόγους ασθενείας ή γιατί συγκαταλέγονται στις ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές ορίζονται στον σχετικό κατάλογο που έχει δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο Υγείας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄, Κατηγορία Β΄). Λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών, ενδέχεται κάποια παιδιά να μην προσέλθουν στο σχολείο.
Καλείστε να σημειώνετε τις απουσίες. Σε περίπτωση απουσίας παιδιών που είναι αδικαιολόγητη και δεν ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, το νηπιαγωγείο θα επικοινωνεί με τους γονείς/κηδεμόνες και θα καταγράφει τις περιπτώσεις που οι γονείς με δική τους ευθύνη δεν φέρνουν τα παιδιά στο νηπιαγωγείο. Νοείται ότι την πρώτη ημέρα προσέλευσης της κάθε Ομάδας παιδιών, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών που δεν θα παρουσιαστούν, και, ανάλογα με το τι θα σας αναφέρουν οι γονείς/κηδεμόνες, να το σημειώσετε στον Κατάλογο Φοίτησης. Αυτό θα γίνεται καθημερινά για όσα παιδιά απουσιάζουν. Στα παιδιά που θα απουσιάζουν επειδή συγκαταλέγονται στις ευπαθείς ομάδες, θα τους παρέχεται ασύγχρονη εξ αποστάσεως στήριξη, ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε νηπιαγωγείου. Επιπλέον, για τις ημέρες που τα παιδιά δεν θα φοιτούν με βάση το διαχωρισμό τους στις δύο ομάδες, θα μπορούσε να δοθεί για απασχόληση επέκταση των δραστηριοτήτων με τις οποίες έχουν ασχοληθεί κατά τις ημέρες φοίτησής τους.

6. Προληπτικά μέτρα υγείας

Θα πρέπει να ενημερωθούν γονείς/κηδεμόνες ότι, σε περίπτωση που παιδί παρουσιάσει συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού, αυτό θα πρέπει να παραμείνει κατ’ οίκον και οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να ενημερώσουν τηλεφωνικώς το σχολείο και να επικοινωνήσουν με τον/την προσωπικό/ή γιατρό ή τον/την παιδίατρό τους. Παρομοίως, νηπιαγωγός ή άλλο μέλος του προσωπικού ο/η οποίος/α παρουσιάζει συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού, θα πρέπει να μην προσέρχεται στο νηπιαγωγείο, να παραμένει στο σπίτι και να επικοινωνεί με τον προσωπικό γιατρό του/της. Σε περίπτωση που παιδί, νηπιαγωγός ή άλλο μέλος του προσωπικού του νηπιαγωγείου παρουσιάσει συμπτώματα κατά τη διάρκεια της παραμονής του/της στο νηπιαγωγείο, θα οδηγείται σε ειδική αίθουσα που θα προβλέπεται για απομόνωση και θα ειδοποιούνται οι οικείοι του (στην περίπτωση παιδιού ο/η γονέας/κηδεμόνας του), για να έρθουν να το παραλάβουν. Σχετικές οδηγίες αναφορικά με τις προβλεπόμενες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν στην περίπτωση που παρουσιαστούν συμπτώματα (λοίμωξη αναπνευστικού, πυρετός κ.ά.) κατά τη διάρκεια της παρουσίας στη σχολική μονάδα ή στην περίπτωση που διαπιστωθεί ύποπτο κρούσμα στο σχολείο, υπάρχουν στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα.

7. Διδακτικό Προσωπικό και Βοηθητικό Προσωπικό

Το προσωπικό να ενημερωθεί ούτως ώστε να δηλώσουν στη Διεύθυνση του νηπιαγωγείου, εάν συγκαταλέγονται στις ευπαθείς ομάδες, ή αιτούνται να κάνουν χρήση της ειδικής γονικής άδειας στη βάση της εγκυκλίου http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp10790. Οι Διευθύνσεις να δηλώσουν στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας τις ελλείψεις τους σε προσωπικό, το αργότερο, μέχρι την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020. Οι οικείες Σχολικές Εφορείες θα πρέπει να ενεργήσουν ανάλογα για το βοηθητικό προσωπικό των νηπιαγωγείων. Διευκρινίζεται ότι οι επισκέπτες/ριες νηπιαγωγοί θα συνεχίσουν σύμφωνα με το υφιστάμενο πρόγραμμά τους. Οι αντικαταστάτες/ριες νηπιαγωγοί, δεδομένου ότι δεν θα επανέλθει ο/η νηπιαγωγός που αντικαθιστούν μέχρι στιγμής, θα συνεχίσουν την αντικατάστασή τους μέχρι και τις 26 Ιουνίου 2020.

8. Διάφορα

• Η Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης δεν θα ανανεώσει τις συμβάσεις των σχολικών συνεργατών κατά το διάστημα επαναλειτουργίας των σχολείων, γι’ αυτό οι Διευθύνσεις των νηπιαγωγείων θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη στήριξη των επηρεαζόμενων παιδιών.

• Μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, απαγορεύεται η διεξαγωγή εκδρομών, επισκέψεων, εκκλησιασμών και γενικά οποιασδήποτε δραστηριότητας ενέχει μετακίνηση/έξοδο των παιδιών από τον σχολικό χώρο.

• Τελικές γιορτές δεν θα διεξαχθούν.

• Το Ταμείο Διευθυντή μπορεί να αξιοποιηθεί για τυχόν πρόσθετες ανάγκες λόγω των ιδιαίτερων αναγκών, που ενδέχεται να προκύψουν, για σκοπούς ασφάλειας και υγείας των παιδιών και του προσωπικού του σχολείου.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Το μετέωρο βήμα του Χάρη

«Η ομοσπονδία με σωστό περιεχόμενο δεν είναι "αναξιόπιστο πολιτικό στερότυπο". ΟΙ καταξιωμένοι διεθνώς ...»
Πέτρος Θ. Παντελίδης  |  21:17

Υποψήφιος με την ΔΗΠΑ ο Αντρέας Πιτσιλλίδης

«Πολιτικοί τυχοδιώκτες της Κύπρου ενωθείτε!!!!!»
Γιάννης Σαβεριάδης  |  22:21

Μας πήρε ο δαίμονας

«Η ε/κ αρχουσα ταξη απο το 1955, δια πυρος και σίδηρου, επιδιωξε τη μονοπωληση της εξουσιας, στη Κυπρο, ...»
levant  |  20:24

Συνάντηση Αβέρωφ-Σιζόπουλου για τους προϋπολογισμούς

«Κορώνες σούπερ πατριωτισμού και μάχης κατά της Διαφθοράς από τον Σιζόπουλο αλλά εντελώς τυχαίως η Προεδρία ...»
Γιάννης Σαβεριάδης  |  16:21

Παιδεία: Τελευταία Ενημέρωση