ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 12:19
 

Κάρτα εισόδου σχολείων: Έτσι θα μπαίνουν και θα βγαίνουν οι μαθητές

Αναλυτικά η διαδικασία που θα ακολουθείται

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Το νερό στ' αυλάκι έχει μπει, σε σχέση με την έκδοση της κάρτας εισόδου/εξόδου από τα σχολεία, μετά το περιστατικό της απαγωγής των δύο μαθητών από το Δημοτικό Σχολείο Καμάρες στην Λάρνακα. Όλες οι διαδικασίες για την λειτουργία του συγκεκριμένου μέτρου ασφαλείας στα σχολεία, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 28η Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

Όπως αναφέρεται στο έντυπο που έχει σταλεί προς το διευθυντικό προσωπικό των σχολείων, «θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την έκδοση της κάρτας Εισόδου/Εξόδου των εξουσιοδοτημένων ατόμων παραλαβής/παράδοσης των μαθητών/ριών από τις σχολικές μονάδες. Η διαδικασία ελέγχου εισόδου/εξόδου των μαθητών/ριών κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου, μέσω της εισαγωγής του θεσμού της Κάρτας Εισόδου/Εξόδου, για την τρέχουσα σχολική χρονιά, πρέπει να εφαρμοστεί στα σχολεία το αργότερο μέχρι και τις 28 Ιανουαρίου 2019».

Στο σημείο 4 της εγκυκλίου, το ΥΠΠ καλεί όλους τους πιο πάνω όπως μεριμνήσουν για την άμεση έκδοση των καρτών: «Καλείστε να μεριμνήσετε αμέσως για την έκδοση των Καρτών Εισόδου/Εξόδου σύμφωνα με τα δεδομένα και τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο για την τρέχουσα σχολική χρονιά. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση τυχόν χρειαστεί, σε περίπτωση που εντοπιστούν προβλήματα/αδυναμίες, θα εξεταστεί για την επόμενη σχολική χρονιά, 2019-2020».

Οδηγίες με πέντε βήματα

ΒΗΜΑ 1: Κλήση από Θυροτηλέφωνο

1) Στην κλήση του θυροτηλεφώνου απαντά η Γραμματεία του Σχολείου ή, σε περίπτωση που αυτή απουσιάζει, άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο, το οποίο καθορίζεται από τη Διεύθυνση του Σχολείου.
2) Κατά τη διάρκεια της κλήσης γίνονται αναγνωριστικές ερωτήσεις από τη Γραμματεία προς τον/τη δικαιούχο κατοχής Κάρτας Εισόδου/Εξόδου, όπως ο λόγος της επίσκεψής του/της, το όνομά του/της και ο κωδικός της Κάρτας Εισόδου/Εξόδου του/της.
3) Η Γραμματεία ελέγχει από το σχετικό αρχείο την ορθότητα των στοιχείων που δόθηκαν από τον/τη δικαιούχο Κάρτας Εισόδου/Εξόδου. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχει κατά πόσο ο/η εν λόγω δικαιούχος είναι εξουσιοδοτημένο άτομο από την οικογένεια του/της μαθητή/μαθήτριας για να μπορεί να εισέρχεται στον σχολικό χώρο.
4) Εάν τα στοιχεία που δόθηκαν είναι ορθά, τότε η Γραμματεία δίδει οδηγίες προς τον/τη δικαιούχο Κάρτας Εισόδου/Εξόδου όπως μεταβεί απευθείας στο γραφείο της Γραμματείας για επιβεβαίωση και καταγραφή των στοιχείων του/της. Όπου κρίνεται απαραίτητο, τον/την καθοδηγεί πώς να μεταβεί στο γραφείο της Γραμματείας . Αν η πρόσβαση προς το γραφείο της Γραμματείας δεν βρίσκεται κοντά στην είσοδο του Σχολείου, τότε είναι χρήσιμο να υπάρχει κατάλληλη σήμανση που να καθοδηγεί τον/τη δικαιούχο Κάρτας Εισόδου/Εξόδου προς το γραφείο της Γραμματείας.

• Σε περίπτωση που στο Σχολείο δεν λειτουργεί Γραμματεία στη βάση συνεχούς και πλήρους ωραρίου απασχόλησης, αλλά μόνο κάποιες ώρες ημερησίως, όπου κρίνεται απαραίτητο, η Διεύθυνση του Σχολείου θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει άλλο άτομο από το προσωπικό για να είναι υπεύθυνο για τη Διαδικασία Εισόδου/Εξόδου Εξουσιοδοτημένου Ατόμου στο Σχολείο.

• Στα Νηπιαγωγεία, τη Διαδικασία Εισόδου/Εξόδου Εξουσιοδοτημένου Ατόμου στο Σχολείο θα αναλαμβάνει άτομο που θα καθοριστεί από τη Διευθύντρια/Διευθύνουσα του Νηπιαγωγείου, το οποίο μπορεί να είναι είτε από το Εκπαιδευτικό, είτε από το Βοηθητικό Προσωπικό του Νηπιαγωγείου. Σε όσα Νηπιαγωγεία δεν υπάρχει Γραφείο Γραμματείας, η εξακρίβωση των στοιχείων του Εξουσιοδοτημένου Ατόμου που θα εισέρχεται στον χώρο του Νηπιαγωγείο, καθώς και η παραλαβή του παιδιού, θα γίνεται από το Γραφείο της Διευθύντριας/Διευθύνουσας του Νηπιαγωγείου.

ΒΗΜΑ 2: Άνοιγμα Εισόδου

Ο/Η δικαιούχος Κάρτας Εισόδου/Εξόδου οφείλει να πάει απευθείας στο γραφείο της Γραμματείας. Απαγορεύεται να επισκεφθεί οποιουσδήποτε άλλους χώρους. Σε περίπτωση που ο/η δικαιούχος Κάρτας Εισόδου/Εξόδου δεν παρουσιαστεί στο γραφείο της Γραμματείας σε εύλογο χρόνο, τότε ενημερώνεται άμεσα ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια ή άλλο μέλος της διευθυντικής ομάδας για αναζήτησή του/της στις εγκαταστάσεις του Σχολείου.

ΒΗΜΑ 3: Ενέργειες στο Γραφείο της Γραμματείας

1) Γίνεται εξακρίβωση των στοιχείων του/της δικαιούχου Κάρτας Εισόδου/Εξόδου από τη Γραμματεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν οποιεσδήποτε ανησυχίες/αμφιβολίες από μέρους της Γραμματείας για την ταυτότητα του/της δικαιούχου Κάρτας Εισόδου/Εξόδου, η Γραμματεία μπορεί να ζητήσει πιστοποίηση των στοιχείων του/της μέσω του δελτίου ταυτότητάς του/της ή άλλου επίσημου εγγράφου της Κυπριακής Δημοκρατίας με φωτογραφία, το οποίο θα πρέπει να έχει μαζί του/της κατά την είσοδό του/της στον σχολικό χώρο.
2) Ο/Η δικαιούχος Κάρτας Εισόδου/Εξόδου καλείται να συμπληρώσει και να υπογράψει το Αρχείο Επισκεπτών.

ΒΗΜΑ 4: Σκοπός Επίσκεψης και Ενέργειες της Γραμματείας

Α) Στην περίπτωση που η επίσκεψη του εξουσιοδοτημένου ατόμου αφορά παραλαβή του/της μαθητή/μαθήτριας από το Σχολείο, τότε λαμβάνονται οι πιο κάτω ενέργειες:
- Ο/Η δικαιούχος Κάρτας Εισόδου/Εξόδου καλείται να συμπληρώσει το Δελτίο Αποχώρησης Μαθητή/Μαθήτριας από το Σχολείο (Εγκύκλιος ypp7877, Παράρτημα Α), όπως προνοούν οι υφιστάμενοι Κανονισμοί.
- Με τη συμπλήρωση του Δελτίου Αποχώρησης Μαθητή/Μαθήτριας, η Γραμματεία, αφού ενημερωθεί για τους λόγους της αποχώρησής του/της από το Σχολείο, διευθετεί την παραλαβή του/της μαθητή/μαθήτριας από την τάξη του/της και τον/τη συνοδεύει στο Γραφείο της Γραμματείας.
- Ο/Η μαθητής/μαθήτρια παραλαμβάνεται από τον/τη δικαιούχο Κάρτας Εισόδου/Εξόδου.
- Ο/η δικαιούχος Κάρτας Εισόδου/Εξόδου, αφού παραλάβει τον/τη μαθητή/μαθήτρια από τη Γραμματεία, αποχωρεί με τον/τη μαθητή/μαθήτρια από το Σχολείο, από την ίδια είσοδο που εισήλθε.
Β) Στην περίπτωση που η επίσκεψη αφορά άλλο λόγο, γίνονται οι δέουσες ενέργειες από μέρους της Γραμματείας και καλούνται τα εμπλεκόμενα άτομα να παραλάβουν τον/τη δικαιούχο Κάρτας Εισόδου/Εξόδου. Σε αυτή την περίπτωση, πριν την αποχώρηση του/της δικαιούχου από τον σχολικό χώρο, του/της ζητείται να επανέλθει στο γραφείο της Γραμματείας για να καταγράψει στο Αρχείο Επισκεπτών την ώρα αποχώρησής του/της και να υπογράψει.

ΒΗΜΑ 5: Επιστροφή του/της μαθητή/μαθήτριας

Σε περίπτωση που ο/η μαθητής/μαθήτρια επιστρέψει στο Σχολείο ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία:
Ο/Η δικαιούχος Κάρτας Εισόδου/Εξόδου καλεί τη Γραμματεία μέσω του θυροτηλεφώνου και την ενημερώνει ότι ο/η μαθητής/μαθήτρια έχει επιστρέψει στο Σχολείο. Το παιδί εισέρχεται μόνο του στο Σχολείο και μετά από οδηγίες της Γραμματείας μεταβαίνει πρώτα στο γραφείο της και μετά στην τάξη του. Ο/Η δικαιούχος Κάρτας Εισόδου/Εξόδου δεν επιτρέπεται κατά την επιστροφή του/της μαθητή/μαθήτριας να εισέλθει στον σχολικό χώρο εκτός και αν υπάρχει ανάγκη. Στην περίπτωση που χρειάζεται να εισέλθει στον σχολικό χώρο, θα πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία εξακρίβωσης των στοιχείων του/της.

• Υπενθυμίζεται ότι το Σχολείο θα πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα (π.χ., από την προηγούμενη ή το πρωί της ημέρας που θα απουσιάζει) για απουσία παιδιού από το σχολείο, είτε τηλεφωνικώς, είτε γραπτώς, είτε κατ’ ιδίαν, έστω και αν η απουσία είναι μόνο για μια ημέρα ή μερικές ώρες (Εγκύκλιος ypp7877, Παράρτημα Α).

Πηγή:24News

 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σχόλια αναγνωστών

Η Τουρκία τρυπά στο «8» εξ ονόματος του ψευδοκράτους

«ΤΟΙΣ ΦΡΟΝΙΜΟΙΣ ........ ΟΛΙΓΑ !!!!»
YIANNOULIS  |  11:05

Διολίσθησε στην 41η θέση η Κύπρος στην διαφθορά

«Κάποιος να στείλει το μήνυμα στους γνστούς γαμπρούδες που εδώ έγιναν ρεζίλι και νομίζουν ότι στο εξωτερικό ...»
ΑΚΑ  |  10:07

Ξεκινά έρευνες στο «6» η ΕΝΙ

«Ο θεός να προστατεύσει την κυπριακή ΑΟΖ από την Τουρκία. Αμήν.»
Marios  |  04:22

#PoliticsBlog Γιατί το ΑΚΕΛ «πυροβολεί» τον Χριστοδουλίδη;

«Στην Καθημερινή φαίνεται πως έδωσαν στον Χριστοδουλίδη το Αλάθητο του Πάπα. Σε λίγο και σε εικόνισμα. ...»
Ένας Πολίτης  |  13:58

Παιδεία: Τελευταία Ενημέρωση

X