ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Μόνο τα ιδιωτικά «ιδίου τύπου» στην γραπτή αξιολόγηση τετραμήνων

Η διευκρινιστική ανακοίνωση του ΥΠΑΝ

ΚΥΠΕ

Με παράθεση αποσπασμάτων από τη νομοθεσία για τα ιδιωτικά σχολεία, το Υπουργείο Παιδείας απαντά σε δημοσιεύματα σχετικά με ιδιωτικό σχολείο στο οποίο δεν γίνονται εξετάσεις τετραμήνων, σημειώνοντας ότι υποχρεωτική συμμετοχή στη γραπτή αξιολόγηση τετραμήνων έχουν μόνο τα ιδιωτικά σχολεία ίδιου τύπου με τα δημόσια.

Συγκεκριμένα, παραθέτει τις πέντε παραγράφους του άρθρου 11 του «Περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμο του 2019», όπου διευκρινίζεται ότι "ιδιωτικό σχολείο δύναται να είναι του αυτού/ ιδίου, παρομοίου ή διαφόρου τύπου σε σχέση με τον τύπο των δημοσίων σχολείων".

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, "ιδίου τύπου" θεωρείται το σχολείο που έχει κύρια γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική και ακολουθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα, το αναλυτικό πρόγραμμα και τα προγράμματα σπουδών όλων των γνωστικών αντικειμένων κατά κύκλο σπουδών, την εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων, τη συμμετοχή στις παγκύπριες και άλλες εξετάσεις του Υπουργείου, όπως και τα δημόσια σχολεία.

Επιπλέον, στη νομοθεσία αναφέρεται ότι "ελληνόφωνο ιδιωτικό σχολείο παρόμοιου τύπου με δημόσιο σχολείο είναι το σχολείο, στο οποίο κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική και στο οποίο διδάσκονται: για τον κύκλο σπουδών του Λυκείου ή της Τεχνικής Σχολής το σύνολο των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στον κοινό κορμό των δημοσίων σχολείων τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σε ό,τι αφορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών που προνοούνται για τα δημόσια σχολεία, καθώς και το σύνολο των μαθημάτων κατεύθυνσης τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σε ό,τι αφορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών που προνοούνται για τα δημόσια σχολεία στο συγκεκριμένο κύκλο σπουδών.

"Αλλόφωνο ιδιωτικό σχολείο παρόμοιου τύπου με δημόσιο σχολείο" είναι το σχολείο στο οποίο κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι άλλη γλώσσα εκτός από την Ελληνική και στο οποίο θα διδάσκονται για τον κύκλο σπουδών του Λυκείου ή της Τεχνικής Σχολής το σύνολο των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στον κοινό κορμό των δημοσίων σχολείων τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σε ό,τι αφορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών των τριών χρόνων φοίτησης για τα εξατάξια σχολεία ή τεσσάρων χρόνων φοίτησης για τα επτατάξια φοίτησης που προνοούνται για τα δημόσια σχολεία, καθώς και το σύνολο των μαθημάτων κατεύθυνσης τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σ‘ ό,τι αφορά στη συνολική ύλη που προνοείται για τα δημόσια σχολεία στο συγκεκριμένο κύκλο σπουδών.

Από την άλλη, "ιδιωτικό σχολείο διαφόρου τύπου από δημόσιο σχολείο" είναι το σχολείο, το οποίο δεν εμπίπτει σε κανένα από τους παραπάνω τύπους και το οποίο ακολουθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σύστημα άλλης χώρας.

Ως εκ τούτου, αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου, "υποχρεωτική συμμετοχή στη Γραπτή Αξιολόγηση Τετραμήνων έχουν μόνο τα Ιδιωτικά Σχολεία Ιδίου Τύπου". Επιπλέον, διευκρινίζει ότι όσον αφορά την εισδοχή των αποφοίτων οποιουδήποτε τύπου σχολείου σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, αυτή γίνεται με διεθνείς εξετάσεις.

Τέλος, το Υπουργείο αναφέρει ότι συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου ιδιωτικά σχολεία προβαίνουν σε διαφημίσεις σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης στα δημόσια σχολεία, εξετάζονται από το ΥΠΑΝ.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Παιδεία: Τελευταία Ενημέρωση