ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Πανεπιστήμιο Frederick: Μέρος της αλλαγής για τους ευρωπαϊκούς τίτλους σπουδών

Χρηματοδοτούμενο έργο από την Ε.Ε. με τη συμμετοχή 6 δικτύων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων για πιλοτική εφαρμογή του European Degree Label

Δελτίο Τύπου

Το Πανεπιστήμιο Frederick ανακοινώνει την επιτυχή εξασφάλιση χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έργο ED-AFFICHE, που αφορά στην πρόταση έξι Κοινοπραξιών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων για την πιλοτική εφαρμογή του European Degree Label. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή και καινοτόμα πρόταση στο πλαίσιο της οποίας θα αναπτυχθεί μια κοινή μεθοδολογία με τη στήριξη της ΕΕ για την ανάπτυξη, αξιολόγηση και αναγνώριση κοινών τίτλων σπουδών των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Την πρόταση υπέβαλαν από κοινού οι Κοινοπραξίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EU-CONEXUS, Una Europa, 4EU+, CHARM-EU, EC2U και Unite!, που αποτελούνται από 51 ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης από 22 χώρες της Ευρώπης. Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι το μοναδικό κυπριακό πανεπιστημιακό ίδρυμα που συμμετέχει στο έργο ως πλήρες μέλος της Κοινοπραξίας EU-CONEXUS.

Το European Degree Label είναι μια διαδικασία η οποία θα επιτρέπει την αναγνώριση και έκδοση κοινών τίτλων σπουδών υψηλής ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Μέσω κοινών κριτηρίων αξιολόγησης, κοινά προγράμματα σπουδών θα αναγνωρίζονται άμεσα. Πρόκειται για ένα τολμηρό βήμα, αποτέλεσμα συνεργασίας των έξι Κοινοπραξιών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, προς την υλοποίηση ενός κοινού Ευρωπαϊκού Πτυχίου. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην άμβλυνση εμποδίων που παρουσιάζονται σήμερα στη δημιουργία κοινών προγραμμάτων σπουδών και στην αναγνώριση των κοινών τίτλων σπουδών. Το European Degree Label θα τεθεί αρχικά σε πιλοτική εφαρμογή στις έξι Κοινοπραξίες, ωστόσο μετά το πέρας της πιλοτικής φάσης θα απευθύνεται σε όλα τα ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη και θα προωθεί όλους τους τύπους διακρατικών συνεργασιών, διευκολύνοντας τον διάλογο μεταξύ των μελών της κάθε κοινοπραξίας με τους άλλους ευρωπαϊκούς φορείς του χώρου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

«Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Frederick στο έργο DE-AFFICHE μέσω του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EU-CONEXUS, στο οποίο είμαστε πλήρες μέλος, αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την υλοποίηση του στρατηγικού στόχου της διεθνοποίησης και εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου μας. Το European Degree Label προκύπτει μέσα από ένα πρωτοποριακό μοντέλο διακρατικής συνεργασίας και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που είμαστε μέρος του. Μέσα από τη συμμετοχή μας σε διεθνή δίκτυα πανεπιστημίων, όπως το EU-CONEXUS, επιδιώκουμε να προσφέρουμε μοναδικές ευκαιρίες στους/στις φοιτητές/τριές μας ώστε να μπορούν να αποκτούν τίτλους σπουδών σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, συνδυάζοντας σπουδές υψηλού επιπέδου σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες», αναφέρει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους.

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι πλήρες μέλος στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EU-CONEXUS το οποίο εστιάζει στην Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης με σκοπό ένα αειφόρο μέλλον για την ευρωπαϊκή ήπειρο. Το κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Θαλάσσια Βιοτεχνολογία που προσφέρει η Κοινοπραξία EU-CONEXUS είναι ένα από τα κοινά προγράμματα σπουδών που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με την ευρωπαϊκή διαδικασία και εξασφάλισαν τη στήριξη του σχεδίου υποτροφιών Erasmus Mundus Joint Masters του προγράμματος Erasmus+.

Το European Degree Label περιλαμβάνεται στην «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Πανεπιστήμια» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της οποίας εμβληματική θέση έχει η πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια». Αυτά τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια αναμένεται να διαμορφώσουν ένα καινοτόμο, ανταγωνιστικό σε παγκόσμιο επίπεδο και ελκυστικό χώρο Εκπαίδευσης και Έρευνας, αλλάζοντας ριζικά το ευρωπαϊκό τοπίο στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Παιδεία: Τελευταία Ενημέρωση