ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Προϋπόθεση για την προώθηση της συμπερίληψης στην εκπαίδευση η επιτυχημένη σχολική ηγεσία

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Ημερίδα με θέμα: «Σχολική Ηγεσία και Διοίκηση σε μια Περίοδο Αλλαγών»

Δελτίο Τύπου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα με τίτλο «Σχολική Ηγεσία και Διοίκηση σε μια Περίοδο Αλλαγών». Σημαντικό συμπέρασμα της Ημερίδας ήταν ότι η επιτυχημένη σχολική ηγεσία είναι απαραίτητη για τη βελτίωση του σχολείου και την προώθηση της συμπερίληψης στη σχολική εκπαίδευση.


Η Ημερίδα, που έλαβε χώρα στις 9 Μαρτίου 2024 στη Χαλκίδα, διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Έδρα UNESCO και Τμήμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας.

Σκοπός της Ημερίδας ήταν η εξέταση των τρεχουσών τάσεων, των προκλήσεων και των ευκαιριών που παρουσιάζονται, προσφέροντας μία πλατφόρμα για συζήτηση, ανταλλαγή ιδεών και ανάπτυξη στρατηγικών για την αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής στο σχολικό περιβάλλον. Όπως τονίστηκε στην Ημερίδα, η ανάγκη για ευέλικτη και δυναμική ηγεσία είναι πιο επιτακτική από ποτέ, καθώς οι εκπαιδευτικοί θεσμοί πρέπει να προσαρμοστούν σε νέες πραγματικότητες.

Η σχολική ηγεσία αποτελεί πλέον προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλο τον κόσμο. Διαδραματίζει καίριο ρόλο στη βελτίωση των σχολικών αποτελεσμάτων, επηρεάζοντας τα κίνητρα και τις ικανότητες των εκπαιδευτικών, καθώς και το σχολικό κλίμα και περιβάλλον. Η αυξημένη αυτονομία των σχολείων και η μεγαλύτερη εστίαση στη σχολική φοίτηση και τα σχολικά αποτελέσματα έχουν καταστήσει απαραίτητη την επανεξέταση του ρόλου των διευθυντών σχολείων.

Οι συμμετέχοντες/ουσες στην Ημερίδα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σχετικές παρουσιάσεις, να συζητήσουν και να υποβάλουν ερωτήματα στους/στις ομιλητές/τριες σχετικά με την προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων και της σχολικής ηγεσίας στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.

Ομιλητές/τριες στην ημερίδα ήταν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και ερευνητές. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας εκπροσωπήθηκε από το μέλος ΣΕΠ του Πανεπιστημίου και Διευθυντή Δημοτικών Σχολείων Δρ Κωνσταντίνο Μιχαήλ.

Την Ημερίδα συντόνισαν ο Καθηγητής Παναγιώτης Αγγελίδης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διευθυντής της Έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ο Δρ Κωνσταντίνος Λ. Ζημιανίτης, ∆ιευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας και ο Δρ Κωνσταντίνος Φράγγος, ∆ιευθυντής ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Παιδεία: Τελευταία Ενημέρωση