ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Αδιαφάνεια εντοπίζει η έρευνα της Ελεγκτικής για το ΡΙΚ

Το ΡΙΚ ενώ εργοδοτεί τρεις ενδυματολόγους, ενέκρινε χωρίς διαγωνισμό υπηρεσίες ενδυματολόγου με ποσό 1.500 ευρώ συν ΦΠΑ μηνιαίως.

Newsroom K

Η Ελεγκτική Υπηρεσία γνωστοποιεί ότι η Ειδική Έκθεση με θέμα: «Έλεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ενόψει συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων για Προϋπολογισμό 2019)», που ετοιμάστηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία, έχει αναρτηθεί σήμερα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, ΕΔΩ

Όπως αναφέρεται το ΡΙΚ είναι Ημικρατικός Οργανισμός που λειτουργεί κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών και σκοπός του ελέγχου είναι ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει τους τελικούς λογαριασμούς της Δημοκρατίας, τις οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν όλους τους οικονομικούς φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Γενικής Κυβέρνησης.

Εντοπίζει αδιαφάνεια η Ελεγκτική

Στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας εντοπίζονται πολλές παρατυπίες κυρίως στη διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών σε ιδιώτες που πήραν δουλειές χωρίς διαδικασία προσφοράς.

Το ΡΙΚ ενώ εργοδοτεί τρεις ενδυματολόγους, χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού ενέκρινε με απευθείας ανάθεση υπηρεσίες ενδυματολόγου με ποσό 1.500 ευρώ συν ΦΠΑ μηνιαίως με την εταιρεία M.A.M. Wedding Exclusive Ltd για τις ανάγκες των παρουσιαστών, αθλητικογράφων των δελτίων ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών, την περίοδο από 1.9.2018 μέχρι 30.11.2018. Σύμφωνα με την έκθεση, η ανάγκη για αγορά υπηρεσιών ενδυματολόγου είναι για πέρα των τριών μηνών και το Ίδρυμα θα προβεί σε προκήρυξη διαγωνισμού για την αγορά των υπηρεσιών αυτών.

Στην έκθεση συστήνεται πως παρόλο που το κόστος της σύμβασης που υπογράφηκε με απ’ ευθείας ανάθεση δεν υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ, το Ίδρυμα έπρεπε εξ΄ αρχής να προβεί σε προκήρυξη διαγωνισμού. «Το Ίδρυμα οφείλει να ακολουθεί τις προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες για αγορά υπηρεσιών και να μην προβαίνει σε κατάτμηση των συμβάσεων», σημειώνεται χαρακτηριστικά

Η Υπηρεσία εντοπίζει αδιαφάνια σε άλλη περίπτωση, στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης σε συμφωνία παροχής υπηρεσιών με παρουσιάστρια, για Παρουσίαση-Έρευνα Επιμέλεια Ρεπορτάζ της εξειδικευμένης τηλεοπτικής πολιτιστικής εκπομπής «Art Café», για την περίοδο από 4.11.2017 μέχρι 3.5.2018 έναντι 300 ευρώ ανά επεισόδιο. Το ποσό αυξήθηκε στα 450 ευρώ ανά επεισόδιο για την περίοδο από 29.9.2018 μέχρι 31.5.2019 με συνολική αμοιβή για την περίοδο 4.11.2017-31.12.2018 ύψους 15.300 ευρώ. «Για την ανάθεση της πιο πάνω υπηρεσίας δεν ζητήθηκε εκδήλωση ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι δεν ακολουθήθηκαν διαφανείς διαδικασίες», αναφέρεται στην έκθεση.

Επίσης το συνολικό κόστος των εσωτερικών παραγωγών ανήλθε στα 1.110.421,46 ευρώ και των συμπαραγωγών ανήλθε στα 1.251.950,00 ευρώ.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία στην έκθεση της για το ΡΙΚ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ως προς το ενδεχόμενο της αναβάθμισης έκτακτων υπαλλήλων σε θέσεις της ιεραρχίας χωρίς την ανοικτή προκήρυξη θέσεων. Κάτι τέτοιο θα αποτελέσει προηγούμενο για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά κυρίως για το κεντρικό κράτος. «Οι θέσεις ψηλά στην ιεραρχία θα πρέπει να πληρούνται μόνο όπως καθορίζεται στα Σχέδια Υπηρεσίας, δηλαδή ως θέσεις προαγωγής ή πρώτου διορισμού και προαγωγής, ανάλογα με την περίπτωση, και εφόσον είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής θα μπορούν να τις διεκδικούν όλοι όσοι πληρούν τις απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και όχι μόνο οι έκτακτοι που ήδη υπηρετούν στο ΡΙΚ».

«Ως Υπηρεσία προστίθεται, θεωρούμε απαράδεκτο, πρόσωπα που προσλήφθηκαν ως έκτακτοι, ή με μίσθωση υπηρεσιών και στην πορεία μετατράπηκαν σε έκτακτους αορίστου χρόνου, και τα οποία εξ αρχής γνώριζαν τους συγκεκριμένους όρους εργοδότησης τους, να παρουσιάζονται ως δικαιούμενα προοπτικής ανέλιξης σε θέσεις προαγωγής που ουδέποτε προβλέπονταν στους όρους εργοδότησης τους».

Υπενθυμίζεται επίσης ότι στις 19.3.2019 ετοιμάστηκε πρακτικό Συμφωνίας μεταξύ ΡΙΚ και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων σύμφωνα με το οποίο θα αρχίσει άμεσα διαβούλευση μεταξύ τους προκειμένου μέχρι 25.4.2019 να προωθηθεί πρόταση της νέας Δομής (συμπεριλαμβανομένων των αναγκών σε υπαλλήλους αορίστου χρόνου) στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι η ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διεργασιών προκειμένου η νέα Δομή να αρχίσει να εφαρμόζεται με συμπληρωματικό προϋπολογισμό του 2019 ή/και από τον προϋπολογισμό του 2020.

«Επισημαίνουμε ότι, ενώ στη μελέτη του οίκου PWC γίνεται εισήγηση για τη μείωση του προσωπικού του Ιδρύματος κατά 49-60 άτομα, που θα έχει ετήσια εξοικονόμηση ύψους τουλάχιστον €1.831.955 και προς την επίτευξη του στόχου αυτού, παρατίθενται οι επιλογές του Ιδρύματος, που περιλαμβάνουν εκούσια σχέδια αφυπηρέτησης, κατάργηση θέσεων και πλεονασμούς, στο πιο πάνω πρακτικό Συμφωνίας μεταξύ ΡΙΚ και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, το Ίδρυμα συμφώνησε για διαβούλευση νέας Δομής, με αναφορά σε ανάγκες σε υπαλλήλους αορίστου χρόνου. Τούτο αφήνει να νοηθεί πως ενδεχομένως, πρώτο να υπάρξει αύξηση αντί μείωση προσωπικού, και δεύτερο και σημαντικότερο, το Ίδρυμα φαίνεται να δεσμεύεται ότι θα εντάξει στην δομή, άρα και στην ιεραρχία αυτής, υπαλλήλους αορίστου χρόνου. Τούτο ενισχύεται και από την αναφορά ότι τα θέματα που αφορούν τους συνεργάτες αορίστου χρόνου θα συζητηθούν άμεσα και παράλληλα με τη συζήτηση για τη νέα οργανωτική δομή».

Κατά τη ψηφοφορία για την έγκριση του Προϋπολογισμού του ΡΙΚ στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 15 Μαρτίου 2019 αυτός καταψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.

Το ΡΙΚ και το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσαν ότι θα ετοιμάσουν και θα καταθέσουν νέο Προϋπολογισμό για συζήτηση και έγκριση από την Βουλή των Αντιπροσώπων στη συνεδρία της στις 22 Μαρτίου 2019.

ΣΧΟΛΙΑ

Τόσος ντόρος για το ΡΙΚ και το μόνο πράγμα που έχει να πει ο Γ. Ελεγκτής είναι ότι το ΡΙΚ προσλαμβάνει προσωπικό με διαφορετικές διαδικασίες από ότι η δημόσια υπηρεσία (ΔΥ); Είναι με αυτό τον τρόπο που θα βοηθήσετε το ΡΙΚ να μετατραπεί σε BBC; Γιατί Οδυσσέα το μέτρο σύγκρισης είναι η ΔΥ και όχι η διεθνής πρακτική στη δημόσια ραδιοτηλεόραση; (πχ Οι ενδυματολόγοι θα χρειάζονται και του χρόνου; Αν η τεχνολογία αλλάξει; Το BBC πώς χειρίζεται τέτοιες προκλήσεις;). Δυστυχώς Οδυσσέα, τα tweets σου είναι πολύ καλύτερα από τις εκθέσεις σου. Δεν βοηθάς τους οργανισμούς με αυτό τον τρόπο. Ούτε την κοινωνία. Κάνε κράτει στην αυτοπροβολή και ασχολήσου με την ποιότητα των εκθέσεων. Η προχειρότητα μπορεί να κρύβεται κάτω από το μανδύα του δημόσιου θορύβου που συντηρείς, αλλά δεν περιποιεί τιμή. Η ΔΥ της Κύπρου δεν είναι πανάκεια. Ούτε είναι μοντέλο προς μίμηση αν θέλουμε να προοδεύσει η κοινωνία μας.

Ελένη Αγαθαγγέλου Δημητριάδη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Στο ψάξιμο συμμάχων για τις κυρώσεις

«Αρχίσαμε την επίρριψη ευθυνών στους άλλους. Η αντίσταση κάποιων μελών της Ε.Ε είναι δεδομένη, θα πρέπει ...»
Πέτρος Παπαστυλιανού  |  13:39

Πέντε μνηστήρες για αγορά ΜΕΔ 4 δισ.

«Γειά σου, Συμπλήρωμα της εποχής σε όλους σας, κάνουν το νέο έτος μετράνε και τα όνειρά σας γίνονται ...»
Martin Laura  |  12:51

Μάχη μέχρι την υστάτη για αλλαγές στο ψήφισμα

«Αντί να μεμψιμοιρούμε για την νέα εξέλιξη, θα μπορούσαμε να αδράξουμε την ευκαιρία και να υποβάλουμε ...»
YIANNOULIS  |  11:47

Ακιντζί: Στο Βερολίνο προέκυψε νέα ευκαιρία για λύση

«Λετε να ειναι τοσο βλακες οι ελληνοκυπριοι που θα παραδωσουν τα ενεργειακα κοιτασματα στους τουρκους ...»
Ντόμπρος Kελαήδης  |  23:33

Κύπρος: Τελευταία Ενημέρωση

X