ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Με μικρή άνοδο έκλεισε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 98.23 μονάδες, σημειώνοντας ελαφρά άνοδο της τάξης του 0,04%

ΚΥΠΕ

Με μικρή άνοδο έκλεισε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, μπαίνοντας στον Φεβρουάριο με θετικό πρόσημο. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 98.23 μονάδες, σημειώνοντας ελαφρά άνοδο της τάξης του 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €64,082.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 59,34 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,05%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, ζημιές σε ποσοστό 0,21% κατέγραψε μόνο ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς, ενώ ο δείκτης των Ξενοδοχείων παρέμεινε αμετάβλητος. Αντίθετα, κέρδη σημείωσαν οι δείκτες της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,26% και των Επενδυτικών Εταιρειών κατά 1,88%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €26.719 (τιμή κλεισίματος €2,04 – πτώση 0,49%), της Demetra Holdings με €14.078 (τιμή κλεισίματος €0,50 – άνοδος 2,06%), της Ελληνικής Τράπεζας με €6.476 (τιμή κλεισίματος €1,57 – χωρίς μεταβολή), της Blue Island με €5.746 (τιμή κλεισίματος €0,94 – άνοδος 9,94%) και της Louis με €2.749 (τιμή κλεισίματος €0,08 – άνοδος 1,20%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 4 κινήθηκαν ανοδικά και 4 καθοδικά. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 71.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο αναφέρει σε ανακοίνωσή του την απόφασή του για διαγραφή των ομολόγων της εταιρείας Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company, από την Αγορά Ομολόγων της Ρυθμιζόμενης Αγοράς όπου είναι εισηγμένα. Η απόφαση αυτή λήφθηκε επειδή τα εν λόγω ομόλογα έχουν εξαγορασθεί/αποπληρωθεί στην ολότητά τους και ως εκ τούτου δεν υφίστανται πλέον.

Η ημερομηνία διαγραφής τους από τα συστήματα του Χρηματιστηρίου θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο και αφού η εταιρεία ολοκληρώσει τις εκκρεμότητές της.

Επιπλέον, το Χρηματιστήριο ανακοινώνει τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Pandora Consultancy Services Plc (ΝΕΑ Αγορά). Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας, λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης για υπηρεσίες Φορέα Εκκαθάρισης, μη υποβολής της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2021 και μη υποβολής της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2022.

Η συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης θα ισχύει από τις 7 Φεβρουαρίου 2023. Σημειώνεται ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι τις 7 Απριλίου 2023) ή νωρίτερα, εάν η εταιρεία συμμορφωθεί με τις εκκρεμείς συνεχείς της υποχρεώσεις.

Ακόμη, το Χρηματιστήριο ανακοινώνει τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Ch. Charilaou Group Plc, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία λήφθηκε με βάση την εξουσία που της παρέχεται από το άρθρο 70(2)(ιγ) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017, ως εκάστοτε ισχύει.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε όπως ζητήσει από το Συμβούλιο του ΧΑΚ την αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της εν λόγω εταιρείας στο ΧΑΚ από την 1η Φεβρουαρίου 2023, μέχρι τη συμμόρφωσή της και το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2023.

Η Επιτροπή κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση καθότι η πιο πάνω εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωσή της για δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 καθώς και της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται στους επενδυτές η απαιτούμενη ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της εν λόγω εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Αγορές: Τελευταία Ενημέρωση