ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Μικρή άνοδο κατέγραψε την Πέμπτη το ΧΑΚ

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 69,49 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη της τάξης του 0,36%

ΚΥΠΕ

Μικρή άνοδο κατέγραψε στη σημερινή χρηματιστηριακή συνάντηση το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 69,49 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη της τάξης του 0,36%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €166,100.97.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 41,78 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο σε ποσοστό 0,36%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψαν ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,30%, της Κύριας Αγοράς 0,14%, ενώ ζημιές σε ποσοστό 0,48% σημείωσε ο δείκτης των Επενδυτικών. Χωρίς μεταβολή έκλεισε ο δείκτης των Ξενοδοχείων.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €123,335.8700 (τιμή κλεισίματος €1.0500 – άνοδος 1,94%), της The Cyprus Cement με €11,260.2500 (τιμή κλεισίματος €0.6400 – άνοδος 2,40%), της Logicom με €10,380.6400 (τιμή κλεισίματος €1.9800 – πτώση 1,98%), της Τσιμεντοποιία Βασιλικού με €8,400.0000 (τιμή κλεισίματος €2.8000 – χωρίς μεταβολή) και της Louis με €5,916.9200 (τιμή κλεισίματος €0.0835 – άνοδος 4,38%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά, 3 κινήθηκαν καθοδικά και 4 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 105.

Στο μεταξύ, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας ALL Invest Securities Ltd (ΝΕΑ Αγορά), για επιπλέον δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 11 Ιουλίου 2022.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΧΑΚ, η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθεί να συντρέχει ο λόγος που επιβάλλει τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εν λόγω εταιρείας, λόγω αναστολής της πληρωμής του τόκου των Ομολόγων.

Πέραν των πιο πάνω, σημειώνεται ότι η εταιρεία δεν έχει επίσης προβεί στην έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2021.

Νοείται ότι εάν κατά τη διάρκεια της αναστολής διαπραγμάτευσης η εταιρεία συμμορφωθεί με τις πιο πάνω υποχρεώσεις της, τότε η αναστολή διαπραγμάτευσης θα αρθεί.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, μετά από τη λήξη της περιόδου υποβολής και δημοσιοποίησης (30 Απριλίου 2022) της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑΚ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, (με βάση τις διατάξεις των Άρθρων 140 και 154 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου), ανακοίνωσε ότι οι πιο κάτω εταιρείες οι οποίες είναι εισηγμένες στη ΝΕΑ Αγορά δεν έχουν εκδώσει και δημοσιοποιήσει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση τους, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021: Toriase Public Company Ltd, The Azur Selection Plc, D&S Anastopoulos S.A., Meditrina Cyprus Plc, Theon International Plc, Wealthavenue Plc, G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd, Αιχμή Α.Ε. Σύμβουλοι Επενδύσεων, Κ. Κουιμτζής Α.Ε, Intraware Investments Public Ltd, The Reputation Exchange Plc, C.O. Cyprus Opportunity Energy Public Company Ltd, Cyprus Limni Resorts & Golfcourses Plc, All Invest Securities Ltd (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή), Pandora Consultancy Services Plc (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή), Allspark Asia Pacific Group Public Company Ltd (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή), JLG Group Plc (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή), Eurivex Plc (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή).

Κατ’ επέκταση, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σημειώνει, με βάση την παράγραφο 2.2.6(Α)(γ) της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί) καθώς και την Απόφαση Πολιτικής του αναφορικά με την αναστολή και διαγραφή αξιών στις Αγορές του (Αρ. Εγκυκλίου: 01/2018, 02/2018, ημερ. 23/1/2018), τα ακόλουθα:

Την παρουσίαση με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών των τίτλων των πιο κάτω εταιρειών, από την Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022: Toriase Public Company Ltd, The Azur Selection Plc, D&S Anastopoulos S.A., Meditrina Cyprus Plc, Theon International Plc, Wealthavenue Plc, G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd

Τη συνέχιση παρουσίασης με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών των τίτλων των πιο κάτω εταιρειών: Αιχμή Α.Ε. Σύμβουλοι Επενδύσεων, Κ. Κουιμτζής Α.Ε, Intraware Investments Public Ltd, The Reputation Exchange Plc, C.O. Cyprus Opportunity Energy Public Company Ltd, Cyprus Limni Resorts & Golfcourses Plc.

Σημειώνει ότι οι τίτλοι των υπόλοιπων εταιρειών που απαριθμούνται πιο πάνω από 14 – 18, θα συνεχίσουν να τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης.

Διευκρινίζει ότι το Συμβούλιο θα προβεί σε αφαίρεση της σήμανσης (Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών ή σε άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης όταν διαπιστώσει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην παρουσίαση της σήμανσης ή της αναστολής στους τίτλους των εταιρειών, θα έχουν εκλείψει.

Επιπρόσθετα, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, μετά από τη λήξη της περιόδου υποβολής και δημοσιοποίησης (30 Απριλίου 2022) της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης των εισηγμένων εταιρειών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του ΧΑΚ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, [με βάση τις διατάξεις των Άρθρων 140 και 154 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου], ανακοίνωσε ότι οι πιο κάτω εισηγμένες εταιρείες δεν έχουν εκδώσει και δημοσιοποιήσει την Ετήσια Οικονομική τους Έκθεση τους, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021: NET Info Plc, Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ, A. Tsokkos Hotels Public Ltd, Dome Investments Public Company Ltd, Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόοδος» Δημόσια Λτδ, Rolandos Enterprises Public Ltd, Chris Joannou Public Ltd, Ch. Charilaou Group Plc, Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Harvest Capital Management Public Ltd, CPI Holdings Public Ltd, Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company – Ομόλογα, Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή), Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή),Regallia Holdings & Investments Public Ltd (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή), A.L. Prochoice Group Public Ltd (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή), Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λτδ (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή), Cyprus Trading Corporation Plc (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή), Ermes Department Stores Plc (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή), Woolworth (Cyprus) Properties Plc (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή).

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το ΧΑΚ, οι τίτλοι των εταιρειών που απαριθμούνται από 1 – 11, θα μεταταχθούν μέχρι τη συμμόρφωση τους ή μέχρι τη λήψη άλλης απόφασης, στην Αγορά Επιτήρησης του ΧΑΚ, με βάση την παράγραφο 2.2.3(α) της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί) και την Απόφαση Πολιτικής του Συμβουλίου του ΧΑΚ αναφορικά με την αναστολή και διαγραφή αξιών στις Αγορές του (Αρ. Εγκυκλίου 01/2018, 02/2018, ημερομηνίας 23/1/2018).

Όσον αφορά τα Ομόλογα της εταιρείας Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company, σημειώνεται ότι αυτά θα παρουσιάζονται με σήμανση (Σ), με βάση τις πρόνοιες της Παραγράφου 2.2.6(ε).

Οι πιο πάνω ενέργειες (μετατάξεις και παρουσίαση με σήμανση Σ) θα τεθούν σε ισχύ την Δευτέρα, 9 Μαΐου 2022.

Το ΧΑΚ διευκρινίζει ότι οι τίτλοι των εταιρειών που απαριθμούνται πιο πάνω από 13 – 20, θα συνεχίσουν να τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης.

Τέλος, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξίων Κύπρου, σε πρόσφατη συνεδρία του, επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας JLG Group Plc (ΝΕΑ Αγορά), ως είχε ανακοινωθεί στις 28 Απριλίου 2022.

Το ΧΑΚ υπενθυμίζει, σε ανακοίνωση του, ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι και τις 29 Ιουνίου 2022) ή ενωρίτερα εάν η εταιρεία συμμορφωθεί με τις εκκρεμείς συνεχείς της υποχρεώσεις, ως έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Πέραν των πιο πάνω, σημειώνεται ότι η εταιρεία δεν έχει επίσης προβεί στην έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2021.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Αγορές: Τελευταία Ενημέρωση