ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Αμελητέα εβδομαδιαία κέρδη σημείωσε το ΧΑΚ

Την Παρασκευή o Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 65,58 μονάδες

ΚΥΠΕ

Μικρές απώλειες σημείωσε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, παρουσιάζοντας, ωστόσο, εβδομαδιαία αμελητέα κέρδη της τάξης του 0,15%. Την Παρασκευή o Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 65,58 μονάδες, σημειώνοντας μικρές ζημιές σε ποσοστό 0,41%.

Την ίδια ώρα και ο Δείκτης FTSE/CySE 20 διαμορφώθηκε στις 39,16 μονάδες, παρουσιάζοντας επίσης πτώση κατά 0,41%.  Η ημερήσια αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €91.339.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, η Κύρια Αγορά είχε πτώση σε ποσοστό 0,33%, η Εναλλακτική σημείωσε απώλειες κατά 0,37%, ενώ τα Ξενοδοχεία και οι Επενδυτικές Εταιρείες παρέμειναν χωρίς μεταβολή. 

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών €54.243 (τιμή κλεισίματος €1,07 - πτώση 0,93%), της Δήμητρα Επενδυτικής με όγκο συναλλαγών €31.481 (τιμή κλεισίματος €0,40 – χωρίς μεταβολή), της Logicom με όγκο συναλλαγών €3.308 (τιμή κλεισίματος €1,65 – χωρίς μεταβολή), της Atlantic Insurance με €1.415 (τιμή κλεισίματος €1,41 – πτώση 4,08%) και της Πετρολίνα με €540 (τιμή κλεισίματος €1,08 – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 1 κινήθηκε ανοδικά, 5 καθοδικά και 4 παρέμειναν χωρίς μεταβολή.  Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 64.
 
Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε τη μετάταξη των τίτλων των εταιρειών Ch. Charilaou Group Plc και Rolandos Enterprises Public Ltd από την Αγορά Επιτήρησης στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου, ενόψει του ότι έχει εκλείψει ο λόγος για τον οποίο είχαν μεταταχθεί οι τίτλοι της εταιρείας μετά την έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2020.
 
Αναφορικά με την εταιρεία Ch. Charilaou Group Plc, το ΧΑΚ αναφέρει ότι οι τίτλοι της εταιρείας θα συνεχίσουν να παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) στο ημερήσιο δελτίο τιμών και στους πίνακες διαπραγμάτευσης, λόγω της «Έμφασης θέματος» που διατυπώνει ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31/12/2020, με βάση τις πρόνοιες της Παραγράφου 2.2.6(β) της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί).
 
Σημειώνει ότι το Συμβούλιο θα προβεί σε αφαίρεση της σήμανσης (Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών του ΧΑΚ για τους τίτλους της εταιρείας, όταν διαπιστώσει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην παρουσίαση της σήμανσης στις αξίες, θα έχουν εκλείψει.
 
Σε σχέση με την εταιρεία Rolandos Enterprises Public Ltd, το ΧΑΚ αναφέρει ότι οι τίτλοι της εταιρείας θα συνεχίσουν να παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) στο ημερήσιο δελτίο τιμών και στους πίνακες διαπραγμάτευσης, λόγω μη τήρησης της συνεχούς υποχρέωσης για διασπορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στο ευρύ κοινό.
 
Οι τίτλοι των εταιρειών, σύμφωνα με το ΧΑΚ, θα διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά από την Τρίτη, 6 Ιουλίου 2021.
 
Επιπλέον, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε τη συνέχιση αναστολής της διαπραγμάτευσης των Ομολόγων των εταιρειών Glenfinnian Bond Designated Activity Company και Pulteney Bond Designated Activity Company, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία λήφθηκε με βάση την εξουσία που της παρέχεται από το άρθρο 70(2)(ιγ), του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017.
 
Αναφέρει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε όπως ζητήσει από το Συμβούλιο του ΧΑΚ την αναστολή της διαπραγμάτευσης των Ομολόγων των εταιρειών αυτών από την 1η Ιουλίου 2021 μέχρι τη συμμόρφωση τους και το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου 2021, εφόσον μέχρι τη λήξη της προηγούμενης περιόδου αναστολής, δεν ήταν εφικτή η αγοραπωλησία των Ομολόγων των δύο Εταιρειών.
 
Προσθέτει ότι η Επιτροπή κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση, καθότι φαίνεται ότι δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς των χαρτοφυλακίων των Ομολογιούχων στην εταιρεία που ενεργεί ως νέος εμπιστευματοδόχος για τα ομόλογα αυτά και ως επακόλουθο οι Ομολογιούχοι δεν φαίνεται να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους. Κατ’ επέκταση, δεν είναι εφικτή η αγοραπωλησία των Ομολόγων των δύο εταιρειών.
 
Τέλος, το ΧΑΚ ανακοίνωσε τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας The Meredith Property Group Plc (ΝΕΑ Αγορά), για επιπλέον δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και τις  6 Σεπτεμβρίου 2021.
 
Αναφέρει ότι η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθεί να συντρέχει ο λόγος που επιβάλλει τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εν λόγω εταιρείας, λόγω παραίτησης του Φορέα Εκκαθάρισης.
 
Προσθέτει ότι εάν κατά τη διάρκεια της αναστολής διαπραγμάτευσης η εταιρεία συμμορφωθεί με την πιο πάνω συνεχή υποχρέωση της, τότε η αναστολή διαπραγμάτευσης θα αρθεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Αγορές: Τελευταία Ενημέρωση