ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Με αμελητέα άνοδο έκλεισε το ΧΑΚ, κατέγραψε εβδομαδιαίες ζημιές

Ο Γενικός του δείκτης διαμορφώθηκε στις 135,47 μονάδες με άνοδο 0,25%

ΚΥΠΕ

Με αμελητέα άνοδο έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός του δείκτης διαμορφώθηκε στις 135,47 μονάδες με άνοδο 0,25%. Ο δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 82,23 μονάδες με κέρδη 0,20%. Η εβδομάδα έκλεισε με πτώση 0,70%.

Η αξία των συναλλαγών ήταν 67.954,48 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά είχε πτώση 0,13%, ενώ άνοδο είχε η Εναλλακτική με 1,42%, όπως και τα Ξενοδοχεία με 5,28% και οι Επενδυτικές με 0,71%.

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Ελληνικής Τράπεζας με όγκο συναλλαγών 24.584,84 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,260 ευρώ - αμετάβλητη), της Τράπεζας Κύπρου με 23.722,77 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,370 ευρώ - πτώση 0,59%), της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο συναλλαγών 11.100,72 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,690 ευρώ - άνοδος 0,73%), της Atlantic Insurance Company Public Ltd με όγκο 3.397,90 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,690 ευρώ - άνοδος 0,60%), της ΚΕΟ με 2.062,50 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,650 ευρώ - άνοδος 3,13%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 3 πτωτικά και 6 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 44.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου του ΧΑΚ 108.347.033 συνήθων μετοχών της εταιρείας «Altrecom Plc», οι οποίες προέκυψαν από τη μετατροπή του συνόλου των εισηγμένων μετατρέψιμων ομολόγων της εταιρείας, καθώς και την ταυτόχρονη εισαγωγή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο του ΧΑΚ σύμφωνα με τα Άρθρα 10(1) και (3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω μετοχές θα ενσωματωθούν στο ήδη εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο θα ανέλθει σε 108.371.916 μετοχές.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών θα αρχίσει την Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2023.

Επίσης, καθότι τα μετατρέψιμα ομόλογα έχουν μετατραπεί στο σύνολο τους σε μετοχές και συνεπώς δεν υφίστανται πλέον, θα διαγραφούν από τους πίνακες διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου στις 21 Δεκεμβρίου 2023, αφού προηγουμένως η διαπραγμάτευση τους ανασταλεί από τις 18 μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου 2023.

Επίσης, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοινώνει την απόφαση του για διαγραφή των Μετοχών της εταιρείας Vonpende Holdings Plc από τη Ν.Ε.Α. του ΧΑΚ, κατόπιν αιτήματος της ίδιας της εταιρείας. Η απόφαση αυτή λήφθηκε από το Συμβούλιο του ΧΑΚ, σύμφωνα με την εξουσία που του παρέχει το Άρθρο 178(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

Η διαγραφή των τίτλων της πιο πάνω εταιρείας από το Χρηματιστήριο θα ισχύσει από την Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2023. Σημειώνεται ότι για το σκοπό αυτό το Χρηματιστήριο θα προχωρήσει σε αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της πιο πάνω εταιρείας από τις 18 μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου 2023.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Αγορές: Τελευταία Ενημέρωση