ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Με αμελητέα πτώση έκλεισε την Τετάρτη το ΧΑΚ

Η αξία των συναλλαγών ήταν 2.881.188,25 ευρώ

ΚΥΠΕ

Με αμελητέα πτώση έκλεισε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στη συνεδρία του μετά την ανάπαυλα των Χριστουγέννων. Ο Γενικός του δείκτης διαμορφώθηκε στις 136,29 μονάδες με πτώση 0,03%. Ο δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 82,77 μονάδες με άνοδο 0,02%. Η αξία των συναλλαγών ήταν 2.881.188,25 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά έκλεισε με πτώση 0,07%, η Εναλλακτική είχε άνοδο 0,47% όπως και οι Επενδυτικές με 1,39%, ενώ τα Ξενοδοχεία έμειναν αμετάβλητα.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο συναλλαγών 2.505.395,74 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,715 ευρώ - άνοδος 1,42%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Ελληνικής Τράπεζας με όγκο 191.810,23 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,250 ευρώ - πτώση 0,44%), τη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο 136.937,05 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,380 ευρώ - πτώση 1,17%), τη μετοχή της Logicom με όγκο 13.420,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,000 ευρώ - άνοδος 0,67%) και τη μετοχή της THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD με όγκο συναλλαγών 7.390,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,670 ευρώ - αμετάβλητη).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 7 πτωτικά και 7 έκλεισαν χωρίς μεταβολή.

Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 134.

Στο μεταξύ, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σε συνέχεια προηγούμενων του ανακοινώσεων σχετικά με την εταιρεία Cyprus Trading Corporation Public Ltd, ανακοίνωσε την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας από σήμερα, Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2023, καθότι έχουν εκλείψει οι λόγοι της αναστολής διαπραγμάτευσης, μετά την υποβολή και δημοσιοποίηση των εκκρεμούντων οικονομικών της αποτελεσμάτων.

Επίσης, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σε συνέχεια προηγούμενων του ανακοινώσεων σχετικά με την εταιρεία Woolworth (Cyprus) Properties Plc, ανακοίνωσε την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας από σήμερα, Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2023, καθότι έχουν εκλείψει οι λόγοι της αναστολής διαπραγμάτευσης, μετά την υποβολή και δημοσιοποίηση των εκκρεμούντων οικονομικών της αποτελεσμάτων.

Επιπρόσθετα, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σε συνέχεια προηγούμενων του ανακοινώσεων σχετικά με την εταιρεία Ermes Department Stores Plc, ανακοίνωσε την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας από σήμερα, Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2023, καθότι έχουν εκλείψει οι λόγοι της αναστολής διαπραγμάτευσης, μετά την υποβολή και δημοσιοποίηση των εκκρεμούντων οικονομικών της αποτελεσμάτων.

Τέλος, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία λήφθηκε με βάση την εξουσία που της παρέχεται από το άρθρο 70(2)(ιγ) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017, ως εκάστοτε ισχύει.

Οπως αναφέρει, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε όπως ζητήσει από το Συμβούλιο του ΧΑΚ την αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο ΧΑΚ από τις 2 Ιανουαρίου 2024 μέχρι τη συμμόρφωση της και το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2024, εάν μέχρι τη λήξη της υφιστάμενης περιόδου αναστολής δεν συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εκκρεμεί.

Η Επιτροπή κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση, καθότι η εταιρεία Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ δεν έχει συμμορφωθεί, με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση ως πιο κάτω, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται στους επενδυτές η απαιτούμενη ενημέρωση, για την οικονομική κατάσταση της εν’ λόγω εταιρείας: (α) της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2020, (β) της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2021, (γ) της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2022, (δ) της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2022, (ε) της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2023.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Αγορές: Τελευταία Ενημέρωση