ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Με κέρδη έκλεισε την Παρασκευή το ΧΑΚ, κατέγραψε εβδομαδιαία αύξηση

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 109,16 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 0,95%

ΚΥΠΕ

Κέρδη κατέγραψε στη σημερινή τελευταία χρηματιστηριακή συνάντηση της εβδομάδας, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την Παρασκευή στις 109,16 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 0,95%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €225,093.58.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 66,03 μονάδες, καταγράφοντας, επίσης, κέρδη σε ποσοστό 0,95%.

Σε εβδομαδιαία βάση το ΧΑΚ κατέγραψε αύξηση σε ποσοστό 1,64% ή 1,76 μονάδες.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψαν την Παρασκευή ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 1,08% και της Εναλλακτικής Αγοράς 0,17%, ενώ ζημιές σημείωσαν ο δείκτης των Επενδυτικών σε ποσοστό 0,94% και των Ξενοδοχείων 0,63%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τσιμεντοποιία Βασιλικού με €96.661,2 (τιμή κλεισίματος €2,74 – άνοδος 1,48%), της Τράπεζας Κύπρου με €90.870,08 (τιμή κλεισίματος €2,56 – άνοδος 1,19%), της Ελληνικής Τράπεζας με €9.851,47 (τιμή κλεισίματος €1,795 –άνοδος 2,57%), της Louis με €6.720 (τιμή κλεισίματος €0,084 – πτώση 2,89%) και της Demetra Holdings με €6.364 (τιμή κλεισίματος €0,5 – πτώση 0,99%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 5 κινήθηκαν καθοδικά και 2 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 80.

Στο μεταξύ, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, αποφάσισε όπως οι τίτλοι των εταιρειών C.O. Cyprus Opportunity Energy Public Company Ltd, Global Digital Services Plc, Pandora Consultancy Services Plc και The Reputation Exchange Plc, συνεχίσουν να παρουσιάζονται με σήμανση (Σ), στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών, επιπρόσθετα των άλλων συνεχών υποχρεώσεων που δεν τηρούν και για τη μη υποβολή και δημοσιοποίηση της κατάστασης διασποράς του μετοχικού τους κεφαλαίου κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού έτους 2022 [παράγραφος 5.3.7.1.(γ) της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί)].

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΧΑΚ, η απόφαση αυτή του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου λήφθηκε με βάση τη πρόνοια 2.2.6Α(γ) της ΚΔΠ 379/2014 (ως τροποποιήθηκε) προκειμένου περί εκδότη Μη Ρυθμιζόμενης Αγοράς.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, μετά από τη λήξη της περιόδου υποβολής και δημοσιοποίησης (30 Απριλίου 2023) της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑΚ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, (με βάση τις διατάξεις των Άρθρων 140 και 154 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου), ανακοίνωσε ότι οι πιο κάτω εταιρείες οι οποίες είναι εισηγμένες στη ΝΕΑ Αγορά δεν έχουν εκδώσει και δημοσιοποιήσει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση τους, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022:

Toriase Public Company Ltd, Mr. Pengu Public Company Ltd, Altrecom Plc, Meditrina Cyprus Plc, D&S Anastopoulos S.A., Upyachting Management Plc, Wealthavenue Plc, The Cyprus Development Bank Public Company Ltd, G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd, The Reputation Exchange Plc (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή), C.O. Cyprus Opportunity Energy Public Company Ltd (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή), All Invest Securities Ltd (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή), Αιχμή Α.Ε. Σύμβουλοι Επενδύσεων (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή), Pandora Consultancy Services Plc (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή).

Κατ’ επέκταση, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σημειώνει, με βάση την παράγραφο 2.2.6(Α)(γ) της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί) καθώς και την Απόφαση Πολιτικής του αναφορικά με την αναστολή και διαγραφή αξιών στις Αγορές του (Αρ. Εγκυκλίου: 01/2018, 02/2018, ημερ. 23/1/2018), τα ακόλουθα:

(Α) την παρουσίαση με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών των τίτλων των πιο κάτω εταιρειών, από την Τετάρτη, 17 Μαΐου 2023: Toriase Public Company Ltd, Mr. Pengu Public Company Ltd, Altrecom Plc, Meditrina Cyprus Plc, D&S Anastopoulos S.A., Upyachting Management Plc, Wealthavenue Plc, The Cyprus Development Bank Public Company Ltd.

(Β) τη συνέχιση παρουσίασης με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών των τίτλων των τίτλων της εταιρείας G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd.

(Γ) τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των πιο εταιρειών: The Reputation Exchange Plc, C.O. Cyprus Opportunity Energy Public Company Ltd, All Invest Securities Ltd, Αιχμή Α.Ε. Σύμβουλοι Επενδύσεων, Pandora Consultancy Services Plc.

Το ΧΑΚ διευκρινίζει ότι το Συμβούλιο θα προβεί σε αφαίρεση της σήμανσης (Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών ή σε άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης όταν διαπιστώσει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην παρουσίαση της σήμανσης ή της αναστολής στους τίτλους των εταιρειών, θα έχουν εκλείψει.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Αγορές: Τελευταία Ενημέρωση