ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Με κέρδη ολοκληρωσε τη βδομάδα το ΧΑΚ

Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,21%

ΙΑΝΟΣ

ΙΑΝΟΣ

Με κέρδη ολοκλήρωσε την βδομάδα το ΧΑΚ, με τον Γενικό Δείκτη την Παρασκευή να καταγράφει άνοδο 0,21% κλείνοντας στις 97,65 μονάδες.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε άνοδο 0,24%, κλείνοντας στις 58,97 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στις €173.915.

Σε εβδομαδιαία βάση, το ΧΑΚ κατέγραψε ζημιές σε ποσοστό 0,42%.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη παρουσίασε μόνο η Εναλλακτική Αγορά με 0,73%, με τον τομέα των Επενδυτικών Εταιρειών να μην καταγράφει μεταβολή. Τα Ξενοδοχεία κατέγραψαν ζημιές σε ποσοστό 0,36% και η Κύρια Αγορά πτώση 0,09%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €107.889 (άνοδος 0,49% - τιμή κλεισίματος €2,05). Ακολούθησαν οι μετοχές της Salamis Tours με €27.750 (άνοδος €1,65 – τιμή κλεισίματος €1,85), της Petrolina (Hondings) με €20.107 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €1,18), της Ελληνικής Τράπεζας με €5.425 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €1,55) και της Demetra Holdings Plc με €4.859 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €0,49).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, τρεις κινήθηκαν ανοδικά, έξι πτωτικά και έξι παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 68.

Στο μεταξύ, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου του ΧΑΚ 160.333 συνήθων μετοχών της εταιρείας «iDNA Genomics Public Ltd», οι οποίες εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν με τη μέθοδο της ιδιωτικής τοποθέτησης προς τον κ. Φώτη Σακελλαρίδη, έναντι αντιπαροχής σε είδος η οποία αποτελείται από το 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας TheraCell Advanced Biotechnology S.A. εκτιμώμενης αξίας €3.848.004, δηλαδή με τιμή ανά μετοχή στα €24, καθώς και την ταυτόχρονη εισαγωγή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο του ΧΑΚ σύμφωνα με τα Άρθρα 10(1) και (3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω μετοχές θα ενσωματωθούν στο ήδη εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο θα ανέλθει σε 2.760.333 μετοχές. Η διαπραγμάτευση των μετοχών θα αρχίσει την Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023.

Παράλληλα, το ΧΑΚ ανακοίνωσε ότι έχει αποδεχθεί προς εισαγωγή σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του Νόμου του ΧΑΚ, 18.567 νέες συνήθεις μετοχές της εταιρείας Interfund Investments Plc ονομαστικής αξίας €0,13, οι οποίες προέκυψαν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης της εταιρείας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2022. Το Χρηματιστήριο έχει επίσης αποδεχθεί την ταυτόχρονη εισαγωγή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του Άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων.

Οι πιο πάνω μετοχές θα ενσωματωθούν στο ήδη εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο θα ανέλθει σε 112.812.324 μετοχές. Η διαπραγμάτευση των πιο πάνω μετοχών θα αρχίσει τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023.

Αναφορικά με τη διάθεση των μετοχών που αναλογούν σε μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης και μετά από αίτημα της εταιρείας, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου έχει αποφασίσει όπως παραταθεί η εν λόγω περίοδος μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2023.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΙΑΝΟΣ

Αγορές: Τελευταία Ενημέρωση