ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Με μικρή πτώση έκλεισε το Χρηματιστήριο την Τετάρτη

O Δείκτης FTSE/CySE 20 διαμορφώθηκε στις 38,14 μονάδες

ΚΥΠΕ

Πτωτικά κινήθηκε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 63,82 μονάδες και να σημειώνει ζημιές 0,13%. Το ίδιο ποσοστό πτώσης (0,13%) είχε και ο Δείκτης FTSE/CySE 20 που διαμορφώθηκε στις 38,14 μονάδες. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών ήταν 68.205,66 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά είχε ζημιές 0,60%, η Εναλλακτική κατέγραψε κέρδη 0,51%, ενώ αμετάβλητα έμειναν Ξενοδοχεία και Επενδυτικές.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η μετοχή της LOGICOM PUBLIC LTD με όγκο συναλλαγών 11.360,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,420 ευρώ, αμετάβλητη), της ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ με όγκο συναλλαγών 8.756,60 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,660, άνοδος 0,76%), της THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD με όγκο συναλλαγών 7.460,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,585, άνοδος 2,63%), της ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD με όγκο συναλλαγών 7.000,60 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,284, άνοδος 3,65%) και της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 6.937,52 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,978, πτώση 0,41%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 4 κινήθηκαν ανοδικά, 6 πτωτικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 62.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λτδ, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία λήφθηκε με βάση την εξουσία που της παρέχεται από το άρθρο 70(2)(ιγ) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε όπως ζητήσει από το Συμβούλιο του ΧΑΚ την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας στο ΧΑΚ από τις 18 Μαΐου 2021, μέχρι τη συμμόρφωση της και το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021, εφόσον μέχρι τη λήξη της προηγούμενης περιόδου δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εκκρεμεί.

Η Επιτροπή κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση καθότι η πιο πάνω εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί, με την υποχρέωσή της για δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2020 καθώς και της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται στους επενδυτές η απαιτούμενη ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Επίσης, το ΧΑΚ αναφέρει ότι σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με ημερομηνία 14 Μαΐου 2021, σας ενημερώνουμε ότι η εισηγμένη εταιρεία Amathus Public Ltd έχει προβεί στην έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Ως εκ τούτου οι τίτλοι της εταιρείας θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά και το Χρηματιστήριο δεν θα προβεί σε μετάταξη των τίτλων της εν λόγω εταιρείας, ως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως.


Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει επίσης την αναστολή διαπραγμάτευσης των 13 Εβδομάδων Γραμματίων Δημοσίου 2ης Έκδοσης, Σειράς 2021 (26/02/2021 -28/05/2021), με κωδικό ΓΔ13Β21/ TB13B21 από τις 25 Μαΐου 2021 μέχρι και τις 27 Μαΐου 2021 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών, ενόψει της διαγραφής των τίτλων αυτών.

Η διαγραφή των πιο πάνω Γραμματίων Δημοσίου από το Χρηματιστήριο και από το Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο θα γίνει στις 28 Μαΐου 2021.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε για εκκαθάριση των συναλλαγών, μέσα στα πλαίσια προστασίας των επενδυτών, σύμφωνα με το Άρθρο 183 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοινώνει τη μετάταξη των τίτλων της εταιρείας CPI Holdings Public Ltd από την Αγορά Επιτήρησης στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου, ενόψει του ότι έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους είχαν μεταταχθεί οι τίτλοι της εταιρείας μετά από την έκδοση και δημοσιοποίηση εκ μέρους της, της εκκρεμούσας οικονομικής πληροφόρησης. Η απόφαση αυτή λήφθηκε με βάση την Παράγραφο 2.2.5 της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί).

Περαιτέρω σημειώνεται ότι οι τίτλοι της εταιρείας θα συνεχίσουν να παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) στο ημερήσιο δελτίο τιμών και στους πίνακες διαπραγμάτευσης, λόγω της «Γνώμης με Επιφύλαξη» και της «Ουσιώδους αβεβαιότητας ως προς τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα» που διατυπώνει ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31/12/2020, με βάση τις πρόνοιες της Παραγράφου 2.2.6(β) της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί).

Διευκρινίζεται ότι το Συμβούλιο θα προβεί σε αφαίρεση της σήμανσης (Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών του ΧΑΚ για τους τίτλους της εταιρείας, όταν διαπιστώσει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην παρουσίαση της σήμανσης στις αξίες, θα έχουν εκλείψει.

Οι τίτλοι της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Αγορές: Τελευταία Ενημέρωση