ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Με οριακά κέρδη έκλεισε το ΧΑΚ πριν το Πάσχα

Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε κέρδη 0,72%, κλείνοντας στις 69,67 μονάδες

ΚΥΠΕ

Με οριακά κέρδη έκλεισε το Χρηματιστήριο τη Μεγάλη Πέμπτη, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη 0,72%, κλείνοντας στις 69,67 μονάδες.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 διαμορφώθηκε στις 41,94 μονάδες, παρουσιάζοντας ημερήσια άνοδο σε ποσοστό 0,62%. Ο ημερήσιος τζίρος ανήλθε σε €417.936,38.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, σημαντικά κέρδη, σε ποσοστό 4,5% παρουσίασε ο Δείκτης Επενδυτικών Αγορών. Η Κύρια αγορά παρουσίασε κέρδη 0,74%, η Εναλλακτική Αγορά 0,61% και ενώ ο τομέας των Ξενοδοχείων 0,41%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €390.381,30 (άνοδος 0,97% - τιμή κλεισίματος €1,04). Ακολούθησαν οι μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας με €12,801.4000 (πτώση 1,79% - τιμή κλεισίματος €0,77), της Cyprus Cement Public Company με €3,093.75 (άνοδος 2,46% - τιμή κλεισίματος €0,62), της Louis με €2,793 (πτώση 2,5% – τιμή κλεισίματος €0,08) και της Atlantic Insurance Company με €2,606 (άνοδος 1% - τιμή κλεισίματος €2,02).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, δέκα κινήθηκαν ανοδικά, τρία πτωτικά και δύο παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 151.

Επιπλέον, σε ανακοίνωσή του το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), μετά από την έκδοση και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Global Digital Services Plc (ΝΕΑ Αγορά) για την περίοδο που έληξε στις 30/9/2021, αναφέρει ότι αποφάσισε σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της ΚΔΠ 379/2014 (όπως έχει τροποποιηθεί), να αφαιρέσει από τους τίτλους της εν λόγω εταιρείας, τη σήμανση (Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών του ΧΑΚ, εφόσον ο λόγος που οδήγησε στην παρουσίαση της σήμανσης στις αξίες της, έχει εκλείψει.

Η πιο πάνω απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου θα τεθεί σε ισχύ από την Παρασκευή, 29 Απριλίου 2022.

Σε άλλη ανακοίνωση το ΧΑΚ ενημερώνει ότι έχει αποδεχθεί την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, 75.000 Γραμματίων Δημοσίου 13 Εβδομάδων 4ης έκδοσης, Σειράς 2022 (29/04/2022 – 29/07/2022) ονομαστικής αξίας €1000 το καθένα, συνολικής αξίας €75.000.000, που έχουν προκύψει από δημοπρασία η οποία διεξήχθηκε στις 20 Απριλίου 2022. Το Χρηματιστήριο έχει επίσης αποδεχθεί την ταυτόχρονη εισαγωγή των Γραμματίων αυτών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του Άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων. Η ημερομηνία έκδοσης τους είναι η 29η Απριλίου 2022.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης των πιο πάνω τίτλων που θα εισαχθούν στην Αγορά των Ομολόγων θα είναι ΓΔ13Δ22/ ΤΒ13D22 και ο μοναδικός κωδικός ISIN CY0240050811.

Τα εν λόγω Γραμμάτια δεν φέρουν επιτόκιο. Η διαπραγμάτευση τους θα αρχίσει την Παρασκευή, 29 Απριλίου 2022.

Εξάλλου, ανακοινώνει τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των ακόλουθων εταιρειών, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία λήφθηκε με βάση την εξουσία που της παρέχεται από το άρθρο 70(2)(ιγ) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017:

Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ

Regallia Holdings & Investments Public Ltd

Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ

A.L. Prochoice Group Public Ltd

Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Cyprus Trading Corporation Plc

Ermes Department Stores Plc

Woolworth (Cyprus) Properties Plc

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αφού έλαβε υπόψη της τις θέσεις ή/ και τις ανακοινώσεις των πιο πάνω εταιρειών καθώς και το γεγονός ότι το Χρηματιστήριο δεν έχει εξουσία για αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων των πιο πάνω εταιρειών για περαιτέρω χρονική περίοδο, αποφάσισε όπως ζητήσει από το Συμβούλιο του ΧΑΚ την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών αυτών στο ΧΑΚ από τις 21 Απριλίου 2022, μέχρι τη συμμόρφωση τους και το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022, εφόσον δεν έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωση τους για δημοσιοποίηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εκκρεμεί.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Αγορές: Τελευταία Ενημέρωση