ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Με σημαντικά κέρδη υποδέχθηκε την Άνοιξη το Χρηματιστήριο

Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε στην πρώτη χρηματιστηριακή συνάντηση του Μαρτίου σημαντική άνοδο σε ποσοστό 2,11%, κλείνοντας στις 58,62 μονάδες

ΚΥΠΕ

Με σημαντικά κέρδη υποδέχθηκε την Άνοιξη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, λόγω των μεγάλων κερδών που κατέγραψαν οι τραπεζικές μετοχές. Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ κατέγραψε στην πρώτη χρηματιστηριακή συνάντηση του Μαρτίου σημαντική άνοδο σε ποσοστό 2,11%, κλείνοντας στις 58,62 μονάδες.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 34,80 μονάδες, παρουσιάζοντας, επίσης, άνοδο σε ποσοστό 2,11%. Ο ημερήσιος τζίρος ανήλθε σε €146.286.

Ανοδικά κινήθηκαν οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες, σημαντικά κέρδη σημείωσε η Κύρια Αγορά, σε ποσοστό 3,28% και ακολούθησαν τα Ξενοδοχεία κατά 2,09%.

Αντίθετα, απώλειες παρουσίασαν ο τομέας των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 0,44% και η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,12%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €93.431 (άνοδος 6,12% - τιμή κλεισίματος €0,85). Ακολούθησαν οι μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας με €32.966 (άνοδος 4,49% – τιμή κλεισίματος €0,744), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €5.222 (πτώση 1,97% - τιμή κλεισίματος €0,398), της Tourist Enterprises με €3.519 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος €0,11) και της Logicom Public LTD με €3.505 (άνοδος 0,74% - τιμή κλεισίματος €1,36).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, επτά κινήθηκαν ανοδικά, τρεις πτωτικά και δύο παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 138.

Εξάλλου, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου ανακοίνωσε την απόφαση του για διαγραφή των Ομολόγων της εταιρείας Thameside Investment Group Plc (η «Εταιρεία») από την Ν.Ε.Α. Αγορά, σύμφωνα με το Άρθρο 178(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου και με βάση τις πρόνοιες της ΚΔΠ 379/2014 (ως τροποποιήθηκε).

Προσθέτει ότι κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση, «λόγω του ότι έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς επί των τίτλων της εταιρείας αυτής και δεν τηρούνται σημαντικές συνεχείς υποχρεώσεις της, με αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών».

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου αναφέρει ότι στην απόφαση του έλαβε υπόψη τη μη έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 30/6/2019, τη μη έκδοση και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 31/12/2019, τη μη έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 30/6/2020 και το ότι οι τίτλοι της εταιρείας βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης από τις 6 Νοεμβρίου 2019 (περίοδος πέραν των 6 μηνών), [Παράγραφος 2.4.1.2(α) της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί)] και δεν έχει υποβάλει χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης με τις πιο πάνω συνεχείς υποχρεώσεις.

Αναφέρει επίσης ότι η εταιρεία δεν έχει προβεί στην έκδοση ανακοίνωση για την καταβολή τόκου για την περίοδο που έληξε στις 31/12/2020.

Το ΧΑΚ αναφέρει ότι η διαγραφή των Ομολόγων της πιο πάνω εταιρείας από το Χρηματιστήριο θα ισχύει από τις 19 Μαρτίου 2021 και προσθέτει πως οι τίτλοι της εταιρείας θα παραμείνουν σε αναστολή μέχρι τη διαγραφή τους.

Επίσης, το ΧΑΚ ανακοίνωσε τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών Elaine Securities Plc και The Meredith Property Group Plc (ΝΕΑ Αγορά), για επιπλέον δύο μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 5 Μαΐου 2021.

Αναφέρει ότι η απόφαση αυτή λήφθηκε, σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εν λόγω εταιρείας, λόγω παραίτησης του Φορέα Εκκαθάρισης, μη υποβολής και δημοσιοποίησης της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεση για το έτος που έληξε στις 29/2/2020 και μη υποβολή και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 31/8/2020.

Το ΧΑΚ αναφέρει ότι εάν κατά τη διάρκεια της αναστολής διαπραγμάτευσης η εταιρεία συμμορφωθεί με τις πιο πάνω υποχρεώσεις της, τότε η αναστολή διαπραγμάτευσης θα αρθεί.

Επιπλέον, το ΧΑΚ ανακοίνωσε τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Cyprus Limni Resorts & Golfcourses Plc (Ν.Ε.Α. Αγορά), για επιπλέον δύο μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 5 Μαΐου 2021.

Αναφέρει ότι η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εν λόγω εταιρείας, λόγω μη έκδοσης και δημοσιοποίησης της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2019 καθώς και της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2020.

Προσθέτει ότι εάν κατά τη διάρκεια της αναστολής διαπραγμάτευσης η εταιρεία συμμορφωθεί με τις πιο πάνω υποχρεώσεις της, τότε η αναστολή διαπραγμάτευσης θα αρθεί.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Αγορές: Τελευταία Ενημέρωση