ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Νέα μικρή πτώση στο ΧΑΚ την Τρίτη

Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ έκλεισε στις 135,00 μονάδες, παρουσιάζοντας ζημιές 0,79%

ΚΥΠΕ

Μικρή πτώση και στη δεύτερη χρηματιστηριακή συνάντηση της εβδομάδας παρουσίασε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ έκλεισε στις 135,00 μονάδες, παρουσιάζοντας ζημιές 0,79%.

Ο δείκτης FTSE/CySE20 έκλεισε στις 81,97 μονάδες με πτώση 0,80%. Η ημερήσια αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 290.910 ευρώ. 

Από τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά έκλεισε με πτώση κατά 0,88%, η Εναλλακτική Αγορά σημείωσε πτώση 0,59% και οι Επενδυτικές Εταιρείες έκλεισαν με πτώση της τάξης του 0,71%. Χωρίς μεταβολή παρέμειναν τα Ξενοδοχεία.

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 166.816 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,39 ευρώ – πτώση 1,17%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Ελληνικής Τράπεζας με όγκο 108.635 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,27 ευρώ- πτώση 0,44%), τη μετοχή της Τσιμεντοποιία Βασιλικού με όγκο 3.121 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,12 ευρώ – πτώση 0,64%), τη μετοχή της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με όγκο 2.975 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,70 ευρώ -  χωρίς μεταβολή) και τη μετοχή της Logicom με όγκο 2.736 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,90 ευρώ – πτώση 1,36%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 1 κινήθηκε ανοδικά, 9 πτωτικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν μόλις 112.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο, σε συνέχεια της ανακοίνωσης του ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2023, ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τον Kανόνα 5.4.1 των Βασικών Κανόνων Διαχείρισης του Δείκτη FTSE/CySE20, κατά την εξαμηνιαία αναθεώρηση του Δείκτη οι συμμετέχουσες σε αυτό μετοχές των οποίων η βαρύτητα υπερβαίνει το 25% θα σταθμίζονται στο 25% του Δείκτη.

Αναφέρει πως με βάση την αξιολόγηση που έγινε στην αναθεωρημένη σύνθεση του Δείκτη, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα που ίσχυαν στις 8 Δεκεμβρίου 2023, όπως σημειώνεται στους Κανόνες Διαχείρισης του Δείκτη  FTSE/CySE20, η μετοχή της εταιρείας «Bank of Cyprus Holdings Plc» θα σταθμισθεί με συντελεστή βαρύτητας (weight factor) 0,185249 ενώ, η μετοχή της εταιρείας «Hellenic Bank Public Company Ltd»,  θα σταθμισθεί με συντελεστή βαρύτητας (weight factor) 0,862248 αφού η βαρύτητα τους  υπερβαίνει το 25% του Δείκτη.

Προσθέτει ότι η πιο πάνω αλλαγή τα τεθεί σε ισχύ από τη Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2023.

Επιπλέον, το ΧΑΚ αναφέρει ότι λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα που ίσχυαν στις 8 Δεκεμβρίου 2023, οι μετοχές που συμμετέχουν στο Γενικό Δείκτη του ΧΑΚ, των οποίων η βαρύτητα υπερβαίνει το 25%, θα σταθμίζονται στο  25% του Δείκτη.

Προσθέτει ότι η μετοχή της εταιρείας  «Bank of Cyprus Holdings Plc» θα σταθμισθεί με συντελεστή βαρύτητας (weight factor) 0,192583 ενώ, η μετοχή της εταιρείας «Hellenic Bank Public Company Ltd», θα σταθμισθεί με συντελεστή βαρύτητας (weight factor) 0,896382 αφού, αυτές υπερβαίνουν το 25% του Γενικού Δείκτη ΧΑΚ, όπως σημειώνει.

Αναφέρει επίσης ότι οι μετοχές που συμμετέχουν στο Δείκτη Κύριας Αγοράς ΧΑΚ, των οποίων η βαρύτητα υπερβαίνει το 30% θα σταθμίζονται στο  30% του Δείκτη και προσθέτει πως η μετοχή της εταιρείας  «Bank of Cyprus Holdings Plc» θα σταθμισθεί με συντελεστή βαρύτητας (weight factor) 0,135790 ενώ, η μετοχή της εταιρείας «Hellenic Bank Public Company Ltd»,  θα σταθμισθεί με συντελεστή βαρύτητας (weight factor) 0,632040 αφού, αυτές υπερβαίνουν το 30% του Δείκτη Κύριας Αγοράς ΧΑΚ.

Συμφωνα με το ΧΑΚ, οι πιο πάνω αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2023.

Επίσης, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε την εισαγωγή 7.709 συνήθων μετοχών της εταιρείας «RichReach Corporation Public Ltd», οι οποίες εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν με τη μέθοδο της ιδιωτικής τοποθέτησης, καθώς και την ταυτόχρονη εισαγωγή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο του ΧΑΚ σύμφωνα με τα Άρθρα 10(1) και (3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου.

Αναφέρει ότι οι πιο πάνω μετοχές θα ενσωματωθούν στο ήδη εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο θα ανέλθει σε 11.402.880 μετοχές και προσθέτει πως η διαπραγμάτευση των μετοχών θα αρχίσει την Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2023.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Αγορές: Τελευταία Ενημέρωση