ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Έκθεση για διαβατήρια: Ενήμερο το Υπουργικό για αιτήσεις που δεν πληρούσαν τα κριτήρια

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι υπήρχαν εγκρίσεις που θεωρούνται παράνομες

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων γίνονται αναφορές για τον τρόπο που γινόταν η παραχώρηση διαβατηρίων τονίζοντας ότι υπήρχαν περιπτώσεις κατά τις οποίες του Υπουργικό ήταν ενήμερο ότι υπήρχαν αιτήσεις που δεν πληρούσαν τα κριτήρια χαρακτηρίζοντας την έγκριση της ως παράνομη.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο Υπουργός Εσωτερικών ενημερωνόταν, κατά κανόνα με σχετικό σημείωμα, από τους αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου του για τα θέματα που σχετίζονταν με τις αιτήσεις που καλείτο να προωθήσει στο ΥΣ. Επίσης, ενημερωνόταν από το Υπουργείο Οικονομικών για την ικανοποίηση ή μη των επενδυτικών κριτηρίων. Στα σημειώματα αυτά υπήρχαν, πάρα πολλές φορές, πολύ σημαντικά θέματα που, είτε πρόδηλα θα έπρεπε να οδηγήσουν στην άνευ ετέρου απόρριψη των αιτήσεων, είτε θα έπρεπε να προβληματίσουν το ΥΣ κατά τη λήψη απόφασης, ως προς τον τρόπο άσκησης της διακριτικής του εξουσίας να αποφασίσει κατά πόσο πληρούνταν τα εν ισχύι κριτήρια και προϋποθέσεις και να εγκρίνει την πολιτογράφηση. Αυτά τα σημειώματα δεν επισυνάπτονταν στην Πρόταση προς το ΥΣ.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία τονίζει ότι, ορισμένες φορές περιλαμβανόταν μία, έστω γενική, αναφορά στην Πρόταση προς το ΥΣ. Στην παρούσα παράγραφο 4.3 καταγράφονται περιπτώσεις, στις οποίες το ΥΣ ήταν ενήμερο ότι η αίτηση δεν πληρούσε τα καθορισμένα κριτήρια και συνεπώς η Απόφαση για έγκριση της αίτησης ήταν παράνομη.

Τα όσα αναφέρει η έκθεση για την θέση του ΥΠΕΣ

Αναφορικά με τα πιο πάνω, ο ΓΔ του ΥΠΕΣ, στις επιστολές του, ημερ. 29.6.2022 και 18.7.2022, εξέφρασε την άποψη ότι, παρόλο που δεν υπήρχε πλήρης ικανοποίηση των κριτηρίων, εντούτοις στη βάση των στοιχείων των φακέλων, το ΥΣ ως το αρμόδιο όργανο, εξάσκησε τη διακριτική του ευχέρεια υπέρ της χορήγησης πολιτογράφησης. Αναφερόμενος σε συγκεκριμένη περίπτωση, ο ΓΔ του ΥΠΕΣ επισημαίνει ότι στην Πρόταση αναφέρονταν οι απόψεις του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις οποίες εισηγείτο προώθηση των αιτήσεων στο ΥΣ για πολιτογράφηση των αιτητών, λαμβάνοντας υπόψη γενικότερα οικονομικά οφέλη για την Κυπριακή οικονομία, με τρόπο που εξυπηρετούσε το δημόσιο συμφέρον

Ο ΓΔ του ΥΠΕΣ εξέφρασε αμφιβολίες κατά πόσο η παραχώρηση της Κυπριακής υπηκοότητας, στο πλαίσιο του ΚΕΠ, συνιστά διοικητική πράξη και όχι πράξη κυβερνήσεως («act of government»).

Ο ΓΔ του ΥΠΕΣ εξέφρασε επίσης την άποψη ότι, με βάση καλά θεμελιωμένες αρχές του διοικητικού δικαίου, όταν το ίδιο το όργανο (στην περίπτωση αυτή, το ΥΣ) καθορίσει τα κριτήρια, το ίδιο το όργανο μπορεί και να αποκλίνει και ότι, εφόσον η εξουσία χορήγησης υπηκοότητας ήταν στο ΥΣ, αυτό είχε τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει για τη χορήγηση ή μη. Παρέπεμψε δε στο άρθρο 44(4) του Νόμου Ν. 158(I)/1999, στο οποίο προβλέπεται ότι, δεν απαγορεύεται σε διοικητικό όργανο να ασκήσει τη διακριτική του εξουσία σε μια υπόθεση, με βάση γενική πολιτική ή κριτήρια που έχει προκαθορίσει το ίδιο για παρόμοιες υποθέσεις, εφόσον η πολιτική ή τα κριτήρια που έχει χαράξει συνάδουν με τον Νόμο και να εξετάζει ιδιαίτερα κάθε υπόθεση που παρουσιάζεται ενώπιον του και πιο συγκεκριμένα να εξετάζει αν τα ιδιαίτερα περιστατικά της υπόθεσης δικαιολογούν απόκλιση από τη γενική πολιτική ή τα κριτήρια που χάραξε.

Ο ΓΔ του ΥΠΕΣ, ως ενισχυτικό στοιχείο της νομιμότητας των Αποφάσεων του ΥΣ, επικαλέστηκε επίσης το γεγονός ότι αντίγραφο της Πρότασης προς το ΥΣ διαβιβαζόταν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, χωρίς αυτή να στείλει οποιοδήποτε σχόλιο ή να ζητήσει οποιαδήποτε διευκρίνιση.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση