ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Σε ισχύ από τις 9 Ιουνίου το νέο διάταγμα του Υπ. Υγείας

Πρόκειται για το 28ο διάταγμα, με το οποίο μεταξύ άλλων αναστέλλεται η λειτουργία των νυχτερινών κέντρων, των δισκοθηκών και των κέντρων διασκέδασης

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Ο Υπουργός Υγείας εξέδωσε σήμερα νέο διάταγμα με τους κανονισμούς, που θα ισχύσουν από 9η Ιουνίου του 2020 και ώρα 06:00, με σκοπό την παρεμπόδιση της εξάπλωσης της ασθένειας του κορωνοϊού COVID-19.

Πρόκειται για το 28ο διάταγμα, που εκδίδει ο Υπουργός Υγείας, με το οποίο μεταξύ άλλων αναστέλλεται η λειτουργία των νυχτερινών κέντρων, των δισκοθηκών και των κέντρων διασκέδασης.

Αναστέλλεται, επίσης, η λειτουργία των κινηματογράφων, των θεάτρων και των αιθουσών θεαμάτων σε κλειστούς χώρους, καθώς και οι παιδότοποι σε κλειστούς χώρους.

Επιπλέον, επιτρέπεται η λειτουργία των malls, πολυκαταστημάτων και επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, καθώς και υπηρεσίες εστίασης (εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι), εντός των κέντρων αυτών.

Παρατίθεται το πλήρες κείμενο του διατάγματος.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΡΟΣ Ι
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αριθμός 5297
Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020
1267

Αριθμός 254
Ο ΠΕΡΙ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 260
___________________
Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ)

Κεφ. 260.
32(Ι) του 2003
31(I) του 2020.

Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 και οι οποίες του εκχωρήθηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 10 Μαρτίου 2020, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

Συνοπτικός
τίτλος.

Καθορισμός μέτρων με σκοπό την παρεμπόδιση της εξάπλωσης της ασθένειας του κορωνοϊού COVID-19.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
11.3.2020
13.3.2020
1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 28) του 2020.

2. Επειδή, η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν ευθύνη της Δημοκρατίας και με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τυχόν διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές που θα είναι αναγκαίες για τυχόν αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και επειδή καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη πρόσθετων αναγκαίων μέτρων, πέραν των Κανονισμών που έχουν εκδοθεί με τα περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματα (Αρ. 1) έως (Αρ. 27) του 2020, και χωρίς επηρεασμό όσων εκ των Κανονισμών εκείνων συνεχίζουν να ισχύουν, και

15.3.2020
17.3.2020
17.3.2020
18.3.2020
19.3.2020
20.3.2020
23.3.2020
24.3.2020
27.3.2020
30.3.2020
2.4.2020
8.4.2020
10.4.2020
15.4.2020
23.4.2020
27.4.2020
30.4.2020
5.5.2020
8.5.2020
15.5.2020
20.5.2020
22.5.2020
28.5.2020
4.6.2020.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
23.3.2020.

Επειδή με Γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν εξουσιοδότησης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας κήρυξε ως μολυσμένες τοπικές περιοχές με τον Κορωνοϊό COVID-19 δυνάμει του άρθρου 4 του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260, τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, εκδίδονται οι ακόλουθοι Κανονισμοί, οι οποίοι τίθενται σε ισχύ από τις 06.00 π.μ. της 9ης Ιουνίου 2020, εκτός και εάν διαφορετικά αναφέρεται στους πιο κάτω Κανονισμούς:

2.1 Αναστέλλεται η λειτουργία των πιο κάτω επιχειρήσεων:
(α) Νυχτερινά κέντρα, δισκοθήκες, κέντρα διασκέδασης και μουσικοχορευτικοί χώροι,
(β) κινηματογράφοι, θέατρα και αίθουσες θεαμάτων σε κλειστούς χώρους, και
(γ) παιδότοποι σε κλειστούς χώρους:
Νοείται ότι, όλες οι επιχειρήσεις, οι οποίες αναστέλλουν τις εργασίες τους, διατηρούν τη δυνατότητα να εκτελούν διοικητικής φύσεως εργασία ή άλλες εργασίες κεκλεισμένων των θυρών που δεν άπτονται της εξυπηρέτησης του κοινού, νοουμένου ότι τηρούνται οι κανόνες υγιεινής.

2.2 Επιτρέπεται η λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών προδημοτικών, νηπιαγωγείων, βρεφονηπιοκομικών σταθμών, παιδικών λεσχών, ολοήμερων και θερινών σχολείων, καθώς και των σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία), τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών των Υπουργείων Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

2.3 Επιτρέπεται η διεξαγωγή αθλητικών πρωταθλημάτων χωρίς την παρουσία θεατών, άνευ της χρήσης αποδυτηρίων, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

2.4 Επιτρέπεται η λειτουργία των πιο κάτω επιχειρήσεων τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας:
(α) Εμπορικά κέντρα (malls), πολυκαταστήματα και επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, καθώς και υπηρεσίες εστίασης (εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι), εντός των κέντρων αυτών,
(β) κινηματογράφοι, θέατρα και αίθουσες θεαμάτων εξωτερικού χώρου,
(γ) παιδότοποι εξωτερικού χώρου, και
(δ) αθλητικοί όμιλοι, πολιτιστικοί όμιλοι, σωματεία και σύλλογοι.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
20.5.2020.
2.5 Οι Κανονισμοί 2.3(α), 2.5, 2.6, 2.7, 2.9(β),(γ),(δ),(ε),(στ),(ζ),(η),(θ),(κ), 2.11, 2.14 και 2.15 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 24) του 2020, διαγράφονται και καταργούνται.

2.6 Επιτρέπεται η λειτουργία υπηρεσιών εστίασης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις πιο κάτω επιχειρήσεις, υπό τους όρους που καθορίζονται κατωτέρω και τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας:
(α) εστιατόρια,
(β) ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα,
(γ) ταβέρνες,
(δ) καφετέριες,
(ε) πιτσαρίες,
(στ) μπυραρίες, σνακ-μπαρ και μπαρ,
(ζ) καφενεία, και
(η) κυλικεία ή/και χώρους εστίασης σχολείων, αθλητικών ομίλων, πολιτιστικών ομίλων, σωματείων, συλλόγων, κλπ.

Οι υπηρεσίες προς το κοινό στις ανωτέρω επιχειρήσεις παρέχονται υπό τους ακόλουθους όρους:
η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε τραπεζοκαθίσματα, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας∙
όπου υπάρχουν μπαρ στις εν λόγω επιχειρήσεις, δεν δέχονται κοινό προς εξυπηρέτηση και η χρήση και λειτουργία τους περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την προπαρασκευή φαγητών ή ποτών από τους εργαζομένους και απαγορεύεται η απευθείας εξυπηρέτηση του κοινού από το μπαρ∙ και
η λειτουργία παιδότοπων σε εσωτερικούς χώρους επιχειρήσεων εστίασης απαγορεύεται:
Νοείται ότι, οι εν λόγω επιχειρήσεις δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης ή κατανάλωσης εκτός επιχείρησης (take away).


2.7 Επιτρέπεται από τις 06.00 π.μ. της 13ης Ιουνίου 2020, η λειτουργία των ακόλουθων επιχειρήσεων, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας ή/και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, ανάλογα με την περίπτωση:
(α) Κλειστοί και ανοικτοί χώροι άθλησης, περιλαμβανομένων υπαίθριων και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων, γυμναστηρίων, σχολών χορού και άλλων ειδών σχολών, καθώς και άλλων αθλημάτων (π.χ. πολεμικές τέχνες, κλπ), άνευ της χρήσης αποδυτηρίων,
(β) θεματικά πάρκα (π.χ. Luna park) και υδατόπαρκα, και
(γ) καζίνο.


2.8 Καθίσταται υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου από τους εργαζόμενους:
(α) Σε εσωτερικούς χώρους ιδιωτικών επιχειρήσεων που εξυπηρετούν κοινό,
(β) στα γραφεία του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα καθώς και Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εξυπηρετούν κοινό,
(γ) στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου,
(δ) στα μέσα μαζικής μεταφοράς,
(ε) στα εργοτάξια
(στ) στα κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και κέντρα δερματοστιξίας,
(ζ) στις επιχειρήσεις εστίασης,
(η) σε παιδότοπους,
(θ) σε επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών και καζίνο,
(ι) σε βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους,
(κ) σε κινηματογράφους, θέατρα και αίθουσες θεαμάτων ανοιχτού χώρου, και
(λ) σε οποιεσδήποτε άλλες επιχειρήσεις/οργανισμούς, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.
Σε σχέση με τον παρόντα Κανονισμό ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

(i) Οι εργοδότες οφείλουν να παρέχουν στους εργαζόμενούς τους προστατευτικές μάσκες προσώπου και γάντια, όπου ισχύει σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας∙

(ii) απαγορεύεται η διακίνηση των εργαζομένων και προμηθευτών εντός των υπό αναφορά επιχειρήσεων, χωρίς τη χρήση προστατευτικών μασκών προσώπου και γαντιών, όπου ισχύει σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας∙

(iii) οι εργαζόμενοι και εργοδότες οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες, οι οποίες εκδίδονται από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

2.9 Καθίσταται υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου από τους εργαζόμενους και επιβάτες σε όλα τα λεωφορεία τακτικών επιβατών με κόμιστρο ανά επιβάτη, καθώς και σε όλα τα μέσα δημόσιων και/ή ιδιωτικών μεταφορών όπως υπηρεσίες κλειστών θυρών (shuttle) από και προς τα αεροδρόμια, τουριστικά λεωφορεία και/ή άλλα λεωφορεία (mini buses).


2.10 Απαγορεύονται οι μαζικές ή οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, παρελάσεις, συναυλίες σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, καθώς και τα υπαίθρια πανηγύρια και φεστιβάλ.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
30.4.2020.
2.11 Ο Κανονισμός 2.13 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 20) του 2020, διαγράφεται και καταργείται.


2.12 Επιτρέπονται τα επισκεπτήρια σε όλα τα κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, στις Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων και στις Δομές 24ωρης Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία, μόνο με ραντεβού και κατόπιν έγκρισης του Διευθυντή του νοσηλευτηρίου/ Στέγης / Δομής.


2.13 Επιτρέπεται από τις 00.01 της 9ης Ιουνίου 2020, μέχρι τα μεσάνυχτα της 19ης Ιουνίου 2020, η είσοδος στη Δημοκρατία προσώπων ανεξαρτήτως υπηκοότητας από χώρες των κατηγοριών Α και Β, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών, βάσει της εκτίμησης κινδύνου, όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας, υπό τους ακόλουθους όρους:
(α) Ο επιβάτης προβαίνει σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη, με ισχύ 72 ώρες πριν την αναχώρησή του,
(β) πρόσωπο που εμπίπτει στις ακόλουθες κατηγορίες, δύναται να πραγματοποιήσει τη μοριακή εξέταση κατά την άφιξη του στη Δημοκρατία, το κόστος της οποίας καλύπτει ο ίδιος και παραμένει σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό, μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος:
(i) Κύπριοι πολίτες μόνιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία, οι αλλοδαποί σύζυγοί τους και τα ανήλικα τέκνα αυτών,
(ii) όλοι οι νόμιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία,
(γ) πρόσωπα, τα οποία δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βιέννης.
(δ) τα πρόσωπα, τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία και διαγνώσκονται θετικοί στην ασθένεια του COVID-19, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
20.3.2020
2.4.2020
15.4.2020
15.4.2020
11.5.2020
25.5.2020.
2.14 Επιτρέπεται από τις 00.01 της 9ης Ιουνίου 2020, μέχρι τα μεσάνυχτα της 19ης Ιουνίου 2020, η μεταφορά στη Δημοκρατία των ακόλουθων κατηγοριών προσώπων από χώρες που δεν εμπίπτουν στις Κατηγορίες Α και Β, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών, βάσει της εκτίμησης κινδύνου, όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας, με πτήσεις για τις οποίες κατ’ εξαίρεση παραχωρείται ειδική άδεια από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σύμφωνα με τα περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματα του 2020 έως (Αρ. 6) του 2020, ως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται:
(α) Κυπρίων πολιτών μόνιμα διαμενόντων στη Δημοκρατία, των αλλοδαπών συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων αυτών,
(β) όλων των νόμιμα διαμενόντων στη Δημοκρατία προσώπων,
(γ) προσώπων που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βιέννης,
(δ) προσώπων ανεξαρτήτως υπηκοότητας, των οποίων η παρουσία στη Δημοκρατία, λόγω της επαγγελματικής ή επιστημονικής τους ιδιότητας, εγκρίνεται από το αρμόδιο ιατρικό όργανο για ενίσχυση της προσπάθειας για αντιμετώπιση της πανδημίας του Κορωνοϊού,
(ε) ασθενών ανεξαρτήτως υπηκοότητας που έλαβαν θεραπεία σε εγκεκριμένο ιδιωτικό ή δημόσιο νοσηλευτήριο/ιατρικό κέντρο στη Δημοκρατία, την οποία ενδείκνυται όπως συνεχίσουν, και

(στ) πρώτου βαθμού συγγενών προσώπων που διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία και/ή που δραστηριοποιούνται οικονομικά στη Δημοκρατία (σύζυγος, παιδιά, γονείς) για σκοπούς επανένωσης οικογενειών.

Η μεταφορά των προσώπων που εμπίπτουν στις κατηγορίες (α) έως (στ) υπόκειται στους ακόλουθους όρους:
Ο επιβάτης, είτε προβαίνει σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, με ένδειξη αρνητική, με ισχύ 72 ώρες πριν την αναχώρησή του, είτε πραγματοποιεί τη μοριακή εξέταση κατά την άφιξή του στη Δημοκρατία και παραμένει σε χώρο που θα του υποδειχθεί μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος. Στη συνέχεια παραμένει σε καθεστώς αυτοπεριορισμού για 14 ημέρες,
όλα τα πρόσωπα, τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία και διαγνώσκονται θετικοί στην ασθένεια του COVID-19 παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, και
το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου, εφόσον υπάρχει, καταβάλλεται από κάθε επιβάτη, πλην των προσώπων που έχει αποστείλει η Δημοκρατία στο εξωτερικό για ιατρικούς λόγους, καθώς και των προσώπων που εμπίπτουν στην κατηγορία (δ).
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
20.3.2020
2.4.2020
15.4.2020
15.4.2020
11.5.2020
25.5.2020.
2.15 Επιτρέπεται από τις 00.01 της 9ης Ιουνίου 2020 μέχρι τα μεσάνυχτα της 19ης Ιουνίου 2020, η μεταφορά και/ή αναχώρηση από τη Δημοκρατία προσώπων, τα οποία είναι μέλη πληρωμάτων εμπορικών σκαφών ή μέλη πληρωμάτων σε πλατφόρμες που διενεργούν διερευνητικές γεωτρήσεις εντός Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών Κρατών με τα οποία η Δημοκρατία εγκαθίδρυσε διπλωματικές σχέσεις, ή μέλη πληρωμάτων κρουαζιερόπλοιων που βρίσκονται σε παροπλισμό ή μέλη πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, που είτε ελλιμενίζονται στους λιμένες της Δημοκρατίας, είτε αφικνούνται με εμπορικές πτήσεις ή με πτήσεις που, κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται κατόπιν ειδικής άδειας από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σύμφωνα με τα περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματα του 2020 έως (Αρ. 6) του 2020, ως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, υπό τους ακόλουθους όρους:
(i) Τα εν λόγω πρόσωπα τίθενται σε καθεστώς αυτοπεριορισμού 14 ημέρες πριν την άφιξή τους,
(ii) υποβάλλονται σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, πριν την άφιξή τους, η οποία να είναι αρνητική ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό κατά την άφιξή τους και εάν η εξέταση είναι θετική, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, και
(iii) η εταιρεία στην οποία εργάζονται ή/και ο πράκτορας, o οποίος έχει αναλάβει την αλλαγή του πληρώματος, αναλαμβάνει τη μεταφορά του πληρώματος απευθείας από το πλοίο στο αεροδρόμιο και τη μεταφορά των πληρωμάτων που αφικνούνται αεροπορικώς από το αεροδρόμιο στο λιμάνι αναχώρησης, κάτω από αυστηρά μέτρα προστασίας. Εάν δεν υπάρχει συγχρονισμός μεταξύ της άφιξης του πλοίου και της άφιξης της πτήσης, ή εάν εκκρεμούν τα αποτελέσματα των μοριακών εξετάσεων η εταιρεία ή/και ο πράκτορας προβαίνουν σε ρυθμίσεις με τις Αρχές για τη διαμονή του πληρώματος σε καθορισμένα καταλύματα, υπό καθεστώς απομόνωσης, μέχρι την άφιξη της πτήσης ή του πλοίου. Όπου είναι δυνατόν, το πλήρωμα αποβίβασης παραμένει στο πλοίο μέχρι την ημερομηνία της πτήσης:
Νοείται ότι, για τα πρόσωπα τα οποία ήδη εργάζονται ως μέλη πληρωμάτων σε σκάφη τα οποία ελλιμενίζονται σε κυπριακά λιμάνια και τα οποία θα αναχωρήσουν από τη Δημοκρατία, εφαρμόζεται στην περίπτωσή τους μόνο η υποπαράγραφος (iii).


2.16 Επιτρέπεται από τις 00.01 της 9ης Ιουνίου 2020 μέχρι τα μεσάνυχτα της 19ης Ιουνίου 2020, η μεταφορά και παραμονή στη Δημοκρατία ναυτικών και μελών πληρωμάτων σκαφών, οι οποίοι αφικνούνται με σκάφη που ελλιμενίζονται στους λιμένες της Δημοκρατίας, υπό τους ακόλουθους όρους:
(α) Για σκάφη, τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία από χώρες Κατηγορίας Α και Β, και νοουμένου ότι δεν έχουν προσεγγίσει κατά τις προηγούμενες 14 ημέρες, λιμάνι από χώρα που δεν ανήκει στις πιο πάνω κατηγορίες, οι ναυτικοί και τα μέλη πληρωμάτων προσκομίζουν αρνητικό πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19, με ισχύ 72 ώρες πριν την αναχώρηση του σκάφους ή στα εν λόγω πρόσωπα διενεργείται μοριακή εξέταση στον χώρο ελλιμενισμού και παραμένουν στο σκάφος μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος,
(β) για σκάφη, τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία από χώρες που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες Α και Β, οι ναυτικοί και τα μέλη πληρωμάτων πρέπει να:
(i) έχουν συμπληρώσει 14 ημέρες σε αυτοαπομόνωση και έχουν συμπληρώσει συγκεκριμένο έντυπο που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ως μέρος του πρωτοκόλλου για την αλλαγή πληρωμάτων,
(ii) πρέπει να υποβληθούν σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, κατά την αποβίβασή τους από το σκάφος,
(iii) μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος της εξέτασης, τα πρόσωπα αυτά παραμένουν στο πλοίο ή σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα),
(γ) εάν τα αναφερόμενα στις παραγράφους (α) και (β) πρόσωπα, ανωτέρω, διαγνωστούν θετικά στην ασθένεια του COVID-19, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας,
(δ) για τη διεξαγωγή των μοριακών εξετάσεων, τη διαδικασία μεταφοράς και τον περιορισμό, μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξέτασης, των εν λόγω προσώπων, ακολουθούνται, κατ’ αναλογία, οι διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό 2.15(iii).


2.17 Επιτρέπεται από τις 00.01 της 9ης Ιουνίου 2020 μέχρι τα μεσάνυχτα της 19ης Ιουνίου 2020, η άφιξη στη Δημοκρατία προσώπων από χώρες που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες Α και Β, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, για σκοπούς υλοποίησης των έργων του δημοσίου ή για άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις, κατόπιν έγκρισης του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού/ Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, στον οποίο υποβάλλεται σχετικό αίτημα και ο οποίος οφείλει να τεκμηριώνει την αναγκαιότητα άφιξης στη Δημοκρατία των εν λόγω προσώπων και να ενημερώνει σχετικά τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, υπό τους ακόλουθους όρους:
(α) Αν η περίοδος διαμονής στη Δημοκρατία δεν υπερβαίνει τις 4 ημέρες:
(i) στα εν λόγω πρόσωπα διενεργείται μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, εκτός και εάν προσκομίζουν αρνητικό πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για την εν λόγω ασθένεια με ισχύ 72 ώρες πριν την αναχώρηση,
(ii) εάν η μοριακή εξέταση πραγματοποιηθεί κατά την άφιξή τους, μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος της εξέτασης, τα πρόσωπα αυτά παραμένουν σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης,
(iii) εάν τα πρόσωπα διαγνωστούν θετικά στην ασθένεια του COVID-19, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας,
(iv) τα εν λόγω πρόσωπα λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης και αυτοπροστασίας στο χώρο στον οποίο διαμένουν.
(β) Αν η περίοδος διαμονής στη Δημοκρατία υπερβαίνει τις 4 ημέρες:
(i) στα εν λόγω πρόσωπα διενεργείται μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, εκτός και εάν προσκομίζουν αρνητικό πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για την εν λόγω ασθένεια με ισχύ 72 ώρες, πριν την αναχώρηση,
(ii) εάν η μοριακή εξέταση πραγματοποιηθεί κατά την άφιξή τους μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος της εξέτασης, τα πρόσωπα αυτά παραμένουν σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης,
(iii) εάν τα πρόσωπα διαγνωστούν θετικά στην ασθένεια του COVID-19, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, και
(iv) τα πρόσωπα αυτά παραμένουν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού για 14 ημέρες.

2.18 Επιτρέπεται η λειτουργία της δραστηριότητας ακτοπλοϊκών επιβατικών σκαφών, σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας και μεταφοράς δυτών, σκαφών ιδιωτικής χρήσης και επιχειρήσεων θαλάσσιων αθλημάτων, νοουμένου ότι τηρούνται οι κατευθυντήριες οδηγίες ασφάλειας και υγείας που εκδίδονται από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

2.19 Εξαιρουμένων των Κανονισμών 2.15 και 2.16 του παρόντος Διατάγματος που αφορούν ναυτικούς και μέλη πληρωμάτων, ισχύουν τα ακόλουθα για πρόσωπα που εισέρχονται νόμιμα στην Δημοκρατία από νόμιμα σημεία εισόδου από θαλάσσης:
(i) Για σκάφη αναψυχής, τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία από χώρες Κατηγορίας Α και Β, οι επιβαίνοντες προσκομίζουν αρνητικό πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19, με ισχύ 72 ώρες πριν την αναχώρηση του σκάφους ή στα εν λόγω πρόσωπα διενεργείται μοριακή εξέταση στον χώρο ελλιμενισμού και σ΄ αυτή την περίπτωση παραμένουν στο σκάφος μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος,
(ii) για σκάφη αναψυχής τα οποία αφικνούνται από χώρες που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες Α και Β και που κατά τις προηγούμενες 14 ημέρες από την άφιξή τους, δεν έχουν ελλιμενιστεί σε κανένα λιμάνι ή έχουν ελλιμενιστεί μόνο σε λιμάνια χωρών που ανήκουν στις κατηγορίες Α και Β, στους επιβαίνοντες διενεργείται μοριακή εξέταση για την ασθένεια COVID-19 κατά την άφιξή τους στον χώρο ελλιμενισμού και παραμένουν στο σκάφος μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος, και

(iii) τα πρόσωπα των κατηγοριών (i) και (ii), τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία και διαγνώσκονται θετικοί στην ασθένεια του COVID-19, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας:
Νοείται ότι, οι διαχειριστές των νόμιμων σημείων εισόδου από θαλάσσης, μεριμνούν έτσι ώστε οι επιβαίνοντες να συμμορφώνονται με όλα τα ανωτέρω.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
22.5.2020.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
22.5.2020.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
20.5.2020.
2.20 Ο Κανονισμός 2.8 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 25) του 2020, τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την υποπαράγραφο (iv) αυτού, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (v):

«(v) υποψήφιων Στρατιωτικών Σχολών της Ελλάδας, προκειμένου να προετοιμαστούν για τις Αθλητικές Δοκιμασίες.».

2.21 Ο Κανονισμός 2.8 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 25) του 2020, διαγράφεται και καταργείται από την 05:59π.μ της 13ης Ιουνίου 2020.

2.22 Οι Κανονισμοί 2.3(β) και 2.4 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 24) του 2020, διαγράφονται και καταργούνται από την 05:59 π.μ. της 13ης Ιουνίου 2020.

2.23 Επιτρέπεται η παρουσία και οι συναθροίσεις προσώπων σε οικίες και σε δημόσιους χώρους συναθροίσεων, νοουμένου οι συναθροιζόμενοι δεν υπερβαίνουν τα 10 άτομα ανά οικία/ομάδα, συμπεριλαμβανομένων των ανήλικων παιδιών.

3. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, άμεσα, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,
Υπουργός Υγείας.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σχόλια αναγνωστών

Σε ποιανού τη φάρα

«Εύγε κύριε Παράσχο. Εξαίρετο άρθρο.»
Άσχετος  |  22:30

Τα παιδιά είναι η αντανάκλασή μας

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ… ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ Δεν επικροτώ όλα τα σημεία τα οποία χρησιμοποιεί στις εικόνες του ...»
Ανδρεας Κωνσταντινιδης, ΒΑ, ΜΑ  |  13:25

Επενδύοντας στον φόβο, στον πόνο, στο μίσος

«Ψυχραιμία και έξυπνες κινήσεις αλλά όχι δειλία. Η εποχή του κατευνασμού με την Τουρκία τέλειωσε με ...»
Leon  |  09:39

#PoliticsBlog Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τον Μακρόν;

«Oυτε στην εποχη Βενιζελου,ηρθε καποια Μεγαλη Δυναμη να πολεμησει για παρτυ μας την Οθωμανικη ...»
Γιωργος Χ  |  22:05

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση