ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Καταγγέλλει την ΑΗΚ σε Υπ. Προστασίας Καταναλωτή ο Σύνδεσμος Καταναλωτών

Όλα όσα αναφέρει ο Σύνδεσμος

ΚΥΠΕ

Η τροποποίηση της μεθοδολογίας τιμολόγησης των λογαριασμών φωτοβολταϊκών, ΦΒ, Net Metering, από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου από τον Μάρτιο, ζημιώνει μεγάλη μερίδα καταναλωτών και κρίνεται από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών ως παράνομη, ο οποίος ανακοινώνει ότι θα προβεί σε σχετική καταγγελία στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

«Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, τροποποίησε μονομερώς βασικό όρο της σύμβασης που υπέγραψε με τους καταναλωτές, χωρίς να της παρέχεται αυτό το δικαίωμα σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που η ίδια υπέγραψε» αναφέρεται και προστίθεται ότι για το θέμα αυτό ο Σύνδεσμος θα προχωρήσει στις απαιτούμενες νομικές διαδικασίες εναντίον της ΑΗΚ.

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Καταναλωτών, «ενώ γνώριζε ότι θα μεταβληθεί η μεθοδολογία τιμολόγησης λογαριασμών φωτοβολταϊκών Net Metering, συνέχισε να υπογράφει συμβάσεις με τους καταναλωτές, χωρίς να τους πληροφορήσει σχετικά» σημειώνεται και προστίθεται ότι αυτό συνιστά παράβαση του νόμου για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές γιατί παρέλειψε να παράσχει ουσιώδεις πληροφορίες στους καταναλωτές πριν ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης ενώ ο Σύνδεσμος θα προβεί σε σχετική καταγγελία εναντίον της ΑΗΚ στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

«Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ΡΑΕΚ, εξέδωσε την Απόφασή της με αριθμό 28/2020, με βάση την οποία η ΑΗΚ τροποποίησε τη μεθοδολογία τιμολόγησης, χωρίς να μελετήσει σε βάθος τα όσα διαλαμβάνονται στην Οδηγία 2018/2001, κυρίως όσον αφορά την ίση και αμερόληπτη μεταχείριση των αυτοκαταναλωτών ενέργειας, παρ’ όλο ότι αυτό αναφέρεται στο σκεπτικό της Απόφασης 28/2018» αναφέρεται.

«Τα πιο πάνω θέματα, τέθηκαν υπόψη της ΑΗΚ και διεξάχθηκε διαβούλευση με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, ΡΑΕΚ. Δυστυχώς, οι προσπάθειες του Συνδέσμου, δεν βρήκαν την αναμενόμενη ανταπόκριση από την ΑΗΚ και την ΡΑΕΚ, γι’ αυτό, ο Σύνδεσμος είναι υποχρεωμένος να προβεί σ’ όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, με στόχο την προστασία των καταναλωτών που επηρεάζονται από τις παράνομες, κατά την κρίση του Συνδέσμου, ενέργειες της ΑΗΚ και την αδυναμία της ΡΑΕΚ να προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις», αναφέρει τέλος ο Σύνδεσμος.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Κύπρος: Τελευταία Ενημέρωση