ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Ουραγός η Κύπρος στην κάλυψη φαρμακευτικών αναγκών

Οι δαπάνες από την τσέπη για Υγεία, φτάνουν το 50% στο νησί – η χειρότερη επίδοση στην ΕΕ

Η Κύπρος παίρνει την τελευταία θέση πανευρωπαϊκά όσον αφορά τη δημόσια κάλυψη εξόδων για φάρμακα, καθώς το ποσοστό αυτό είναι στο 20% των συνολικών δαπανών για Υγεία. Παρόλα αυτά, στα κατά κεφαλήν έξοδα για φάρμακα, το νησί κατατάσσεται ως το 5ο κράτος όπου οι πολίτες ξοδεύουν τα λιγότερα χρήματα, με 253 ευρώ ετησίως. Αυτά τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με κοινή έκθεση του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Health at a Glance: Europe 2016» («Η υγεία με μια ματιά: Ευρώπη 2016»).

Σε όλες εκτός από μία χώρα, ήτοι την Κύπρο, τα κυβερνητικά προγράμματα και η υποχρεωτική ασφάλιση υγείας, είναι οι βασικές πηγές χρηματοδότησης της υγειονομικής περίθαλψης. Περισσότερα από τα τρία τέταρτα του συνόλου των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξάλλου, χρηματοδοτήθηκαν από κυβερνητικά προγράμματα και την υποχρεωτική ασφάλιση Υγείας το 2014. Στη Δανία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι κεντρικές, περιφερειακές ή τοπικές κυβερνήσεις χρηματοδοτούν περίπου το 80% ή περισσότερο του συνόλου των δαπανών για την Υγεία. Σε Γερμανία, Σλοβακία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Κροατία και την Τσεχική Δημοκρατία, η υποχρεωτική ασφάλιση Υγείας καλύπτει περισσότερο από το 70% του συνόλου των δαπανών, καθιστώντας την το κυρίαρχο σύστημα χρηματοδότησης. Μόνο στην Κύπρο ήταν λιγότερο από το μισό του συνόλου των δαπανών χρηματοδοτημένο από την κυβέρνηση ή την υποχρεωτική ασφάλιση Υγείας, με ένα μεγάλο ποσοστό των δαπανών (50%) να χρηματοδοτείται απευθείας από τα νοικοκυριά.

Προϋπολογισμός

Στην Ε.Ε. το 16% του μέσου συνολικού κρατικού προϋπολογισμού είναι αφιερωμένο στην Υγεία. Υπάρχουν, όμως, ενίοτε, σημαντικές διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα, στη Γερμανία και την Ολλανδία, ένα ευρώ για κάθε πέντε που ξοδεύει το κράτος, πάει για την Υγεία. Εντούτοις, αυτό το ποσοστό είναι στο 10% περίπου για Κύπρο και Λετονία.

Μετά τα κυβερνητικά προγράμματα και την υποχρεωτική ασφάλιση, η κύρια πηγή χρηματοδότησης τείνει να είναι οι πληρωμές από την τσέπη. Τα νοικοκυριά χρηματοδότησαν άμεσα το 15% του συνόλου των δαπανών για την Υγεία της Ε.Ε. το 2014. Το ποσοστό αυτό είναι πάνω από 30% στην Κύπρο (50%), στην Βουλγαρία (46%), στη Λετονία (39%), στην Ελλάδα (35%) και στη Λιθουανία (31%) , ενώ ήταν χαμηλότερο σε χώρες όπως η Γαλλία (7%), το Λουξεμβούργο (11%), την Ολλανδία (12%) και τη Γερμανία (13%). Αν και δεν είναι το κυρίαρχο σύστημα χρηματοδότησης, η προαιρετική ασφάλισης υγείας χρηματοδοτεί επίσης ένα σημαντικό ποσοστό των συνολικών δαπανών για την Υγεία στη Σλοβενία (15%), τη Γαλλία (14%) και την Ιρλανδία (13%). Η φύση της προαιρετικής ασφάλισης, ωστόσο, διαφέρει σε αυτές τις χώρες.

Το προσδόκιμο ζωής στα κράτη μέλη της Ε.Ε. έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από έξι έτη από το 1990 και μετά, από τα 74,2 έτη το 1990 στα 80,9 έτη το 2014, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες μεταξύ και εντός των χωρών. Οι κάτοικοι των χωρών της δυτικής Ευρώπης με το μεγαλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης συνεχίζουν να ζουν κατά μέσον όρο τουλάχιστον 8 χρόνια περισσότερο από τους κατοίκους των χωρών της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης μετο χαμηλότερο προσδόκιμο επιβίωσης. Εντός των χωρών, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ανισότητες όσον αφορά την υγεία και το προσδόκιμο επιβίωσης μεταξύ των ατόμων με υψηλότερα επίπεδα μόρφωσης και εισοδήματος και των λιγότερο προνομιούχων ατόμων. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στους διαφορετικούς βαθμούς έκθεσης σε κινδύνους για την υγεία, αλλά και σε ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας.

Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι πέθαναν από ιάσιμες ασθένειες το 2013

Το 2013 στις χώρες της Ε.Ε., πάνω από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ασθενειών και τραυματισμών που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με αποτελεσματικότερες πολιτικές δημόσιας υγείας και πρόληψης, ή με πιο έγκαιρη και αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη. Όπως αναφέρεται, χρειάζεται ένα ευρύ φάσμα δράσεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πολυάριθμοι περιβαλλοντικοί κι άλλοι παράγοντες κινδύνου που οδηγούν σε πρόωρο θάνατο από παθήσεις όπως το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (καρδιακή προσβολή), ο καρκίνος του πνεύμονα και το εγκεφαλικό επεισόδιο, καθώς και οι θάνατοι που συνδέονται με το αλκοόλ και άλλες αιτίες που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.
Αξιοσημείωτη πρόοδος έχει επιτευχθεί στον τομέα της κατανάλωσης καπνού στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε., μέσω ενός συνδυασμού εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού, κανονιστικής ρύθμισης και φορολόγησης. Παρά το γεγονός αυτό όμως, περισσότεροι από ένας στους πέντε ενήλικες στις χώρες της Ε.Ε. εξακολουθούν να καπνίζουν καθημερινά. Σημαντικό είναι επίσης να ενταθούν οι προσπάθειες αντιμετώπισης της παχυσαρκίας και της επιβλαβούς χρήσης οινοπνεύματος, οι οποίες αποτελούν διαρκώς επιδεινούμενα προβλήματα δημόσιας υγείας σε πολλές χώρες της Ε.Ε. Περισσότεροι από ένας στους πέντε ενήλικες στις χώρες της Ε.Ε. δήλωσαν το 2014 ότι καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα οινοπνεύματος τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα. Επιπλέον, ένας στους έξι ενήλικες σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. ήταν παχύσαρκος το 2014 – έναντι ενός στους εννέα ενήλικες το 2000.

Η ποιότητα της περίθαλψης εν γένει έχει βελτιωθεί στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε., αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες. Η βελτίωση των μεθόδων θεραπείας για παθήσεις απειλητικές για τη ζωή, όπως η καρδιακή προσβολή, το εγκεφαλικό επεισόδιο και διάφορες μορφές καρκίνου, έχει αυξήσει το προσδόκιμο ζωής, αλλά σε πολλές χώρες εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ως προς την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στην οξεία και την χρόνια περίθαλψη.

Αφιερώματα: Τελευταία Ενημέρωση