ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Ζητείται Γενικός Διευθυντής στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή. 

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας στην Κύπρο.

Ως εκτελεστικός βραχίονας του Συστήματος Διακυβέρνησης Έρευνας και Καινοτομίας, το ΙδΕΚ παρέχει χρηματοδότηση και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα συνεισφέροντας στην επίτευξη του οράματος «να καταστεί η Κύπρος μια δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία με βασικούς πυρήνες ώθησης την έρευνα, την επιστημονική αριστεία, την καινοτομία, την τεχνολογική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα και να αποτελέσει περιφερειακό κέντρο στους βασικούς αυτούς τομείς».
Η υλοποίηση της αποστολής του ΙδΕΚ επιτυγχάνεται μέσα από τους βασικούς άξονες δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, οι οποίοι περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, την υποστήριξη της ένταξης κυπριακών ερευνητικών ομάδων και επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα και πρωτοβουλίες, την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς επιχειρήσεις και ερευνητικές ομάδες για ανάπτυξη καινοτομίας, την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, τη μεταφορά γνώσης και τη διεθνή δικτύωση, καθώς και την υλοποίηση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης του κοινού και ειδικών ομάδων – στόχων στα πιο πάνω θέματα.

Η ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Γενικός Διευθυντής είναι δυναμικός επαγγελματίας με ηγετικό εκτόπισμα, ο οποίος ευθύνεται για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Ιδρύματος. Υποβάλλει προς το Δοικητικό Συμβούλιο εισηγήσεις για τη διαμόρφωση της στρατηγικής και του προϋπολογισμού του Ιδρύματος και μεριμνά για την ετοιμασία και την υλοποίηση του σχεδίου δράσης.
Αναπτύσσει αμφίδρομη επικοινωνία και συνεργασία µε το σύνολο του οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας, καθώς και µε συναφείς εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και συνεισφέρει στην ανάπτυξη και την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία.
Aναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολιτικής και των αποφάσεών του. Λαμβάνει στρατηγική καθοδήγηση από το Διοικητικό Συμβούλιο και βρίσκεται συνεχώς σε στενή συνεργασία μαζί του.

ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
• Τουλάχιστον 12 χρόνια εργασιακή εμπειρία, εκ των οποίων τουλάχιστον 7 σε υψηλόβαθμη διευθυντική θέση με τεκμηριωμένη διοικητική και εκτελεστική εμπειρία. Ενδεικτικά, η εμπειρία σε διευθυντική θέση δύναται να περιλαμβάνει τα πιο κάτω: εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικών πλάνων και προϋπολογισμού, ανάπτυξη εργασιών και στρατηγικών συνεργειών, ευθύνη για διαχείριση επιχειρησιακών μονάδων (business units), ευθύνη στη διαχείριση θεμάτων στο επίπεδο του Διοικητικού Συμβουλίου ή και ανώτατης διοίκησης.
• Έχει εργαστεί στον τομέα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, επιχειρηματικότητας ή/και διαχείρισης ερευνητικών κονδυλίων ή/και σε οργανισμό / επιχείρηση με τεχνολογικό / ερευνητικό / καινοτόμο περιεχόμενο ή/και νεοφυή επιχείρηση.
• Πολύ καλή γνώση των κοινωνικο-οικονοµικών δεδομένων, μέτρων και πολιτικών που επηρεάζουν τον τομέα της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
• Έχει ηγετικό εκτόπισμα, με δυνατότητα να εμπνεύσει και να μετουσιώσει το όραμα του Ιδρύματος σε στρατηγικό πλάνο και έχει εμπειρία στη διαχείριση αλλαγής σε επίπεδο οργανισμού και κουλτούρας.
• Έχει άρτιες επικοινωνιακές δεξιότητες και κατέχει άριστη γνωση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
• Κατέχει πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
• Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ή επαγγελματικό τίτλο ή ισότιμο προσόν.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ & ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΛΑΒΩΝ
• Παρέχονται πολύ ικανοποιητικές απολαβές και ωφελήματα, αναλόγως προσόντων.
• Το συμβόλαιο εργοδότησης είναι πενταετούς διάρκειας με δικαίωμα ανανέωσης.
• Επιπρόσθετη ενθαρρυντική αμοιβή με βάση την απόδοση / επίτευξη των ετήσιων στόχων που θα τίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
• Υπηρεσιακό αυτοκίνητο ή επίδομα αυτοκίνητου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
• Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πιο κάτω συνδέσμου, το αργότερο μέχρι 17 Ιανουαρίου, 2020.

https://eysurveytool.ey.com/wix/p5026785.aspx

• Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής:
• Bιογραφικό σημείωμα.
• Συνοδευτική επιστολή (με φωτογραφία), η οποία να περιλαμβάνει στοιχεία για το όραμα και τη φιλοδοξία του υποψηφίου σχετικά με τη συγκεκριμένη θέση.
•Οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που να υποστηρίζουν την αίτηση του υποψηφίου για τη συγκεκριμ ένη θέση.
• Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού από την ομάδα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΥ.
• Σε συνεντεύξεις θα κληθούν μόνο οι επικρατέστεροι υποψήφιοι και η όλη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

 

Σχόλια αναγνωστών

#PoliticsBlog Η πόρτα του φρενοκομείου και η ορθάνοιχτη πόρτα του ΔΗΚΟ

«Η Ελλάδα έχει τα στρατιωτικά μέσα να αντιπαρατεθεί με την Τουρκία. Εμείς; Η μήπως θα στείλουν οι Γάλλοι ...»
Leon  |  11:16

#PoliticsBlog Η πόρτα του φρενοκομείου και η ορθάνοιχτη πόρτα του ΔΗΚΟ

«Η Ελλάδα έχει τα στρατιωτικά μέσα να αντιπαρατεθεί με την Τουρκία. Εμείς; Η μήπως θα στείλουν οι Γάλλοι ...»
Leon  |  11:15

#PoliticsBlog Γιατί τα άλλαξε ο Άντρος για τον γενικό ελεγκτή;

«Όπως ήδη ελέχθη, αυτή η ιστορία είναι και το Βαρερλώ του Άντρου Κυπριανού και του κόμματος του βεβαίως! ...»
ΑΚΑ  |  21:01

#PoliticsBlog Γιατί τα άλλαξε ο Άντρος για τον γενικό ελεγκτή;

«Προφανώς ο Τσσκ Νόρις τον απείλησε ότι θα βγάλει στην φόρα τα δάνεια του Ακελ στα συνεργατικά....»
Αρμαγεδών  |  11:34

Θέσεις εργασίας: Τελευταία Ενημέρωση