ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Επίτροπος Διοικήσεως: Δύο χρόνια μετά την καταλυτική παρέμβαση για ΑμεΑ και παραλίες

Στο επετειακό βίντεο ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚ εξαίρει το έργο της Επιτρόπου και την ιδιαίτερα σημαντική έκθεσή της προς βελτίωση των συνθηκών

Newsroom K

Είκοσι χρόνια συμπληρώθηκαν την Δευτέρα 29 Ιουνίου, από την ημέρα που τέθηκε σε ισχύ η οδηγία 2000/43/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής. Μετά από το σημαντικό αυτό γεγονός, τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους και τα άτομα με αναπηρίες έχουν πλέον πρόσβαση στις παραλίες μέσω διαφόρων υποδομών που δημιουργήθηκαν, ενώ έγιναν και συγκεκριμένες ρυθμίσεις που αφορούν στον τρόπο διακίνησής τους σε αυτές. Καταλυτικό ρόλο διαδραμάτισε το γεγονός ότι το γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως, πριν από δύο χρόνια, συνέταξε σχετική έκθεση με αριθμό εισηγήσεων, οι οποίες υιοθετήθηκαν πλήρως και από τη Βουλή.

Όπως εξηγεί στην «Κ» ο λειτουργός του γραφείου της Επιτρόπου, Κυριάκος Κυριάκου, η ευρωπαϊκή οδηγία ενσωματώθηκε στο ημεδαπό δίκαιο με τον περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων άλλων Διακρίσεων. Σύμφωνα με τον κ. Κυριάκου, με τον νόμο αυτό, ανατέθηκε στην Επίτροπο η αρμοδιότητα να ενεργεί ως φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων όταν, μεταξύ άλλων, διαπιστώνεται διακριτική μεταχείριση, δηλαδή μεταχείριση, συμπεριφορά ή πρακτική που συνιστά διάκριση εις βάρος, μεταξύ άλλων, των ΑμεΑ. Στην έννοια των εν λόγω διακρίσεων, περιλαμβάνεται και η άρνηση παροχής εύλογων προσαρμογών.

Το Γραφείο της Επίτροπου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Φορέων Ισότητας (EQUINET – European Network of Equality Bodies). Το EQUINET, επ’ ευκαιρίας της συμπλήρωσης 20 ετών από τότε που τέθηκε σε ισχύ η Οδηγία 2000/43/ΕΚ, πραγματοποίησε τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020, σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κροατική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης, διαδικτυακό συνέδριο με αναφορικά με την Προώθηση και Προστασία της Ισότητας ως θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό το φως των 20 ετών που Οδηγία είναι σε ισχύ. Στο συνέδριο συμμετείχαν ως εισηγητές εκπρόσωποι του EQUINET, του Ευρωπαϊκού Πρακτορείου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA - European Union Agency for Fundamental Rights), της Κροατικής Προεδρίας, καθώς και η Επίτροπος Ισότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Helena Dalli. Το συνέδριο επικεντρώθηκε στη σημασία της Οδηγίας και στο σημαντικό ρόλο που διαχρονικά διαδραματίζουν οι Φορείς Ισότητας στην προαγωγή και εφαρμογή των προνοιών της Οδηγίας.

Επετειακό βίντεο

Με την ευκαιρία της πραγματοποίησης του συνεδρίου, δημιουργήθηκε ειδικός ιστότοπος για την προβολή καλών πρακτικών σε σχέση με την προαγωγή της ισότητας και την καταπολέμηση μορφών διάκρισης από τους Φορείς Ισότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, το EQUINET επέλεξε να προβάλει ως παράδειγμα καλής πρακτικής τη συμβολή της Επιτρόπου, ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, στην διασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις παραλίες και συγκεκριμένα, τη σχετική της Έκθεση και τις μετέπειτα εξελίξεις που ακολούθησαν προς υλοποίηση των εισηγήσεων της που περιλαμβάνονταν σ’ αυτήν. Στο φιλμάκι, ο Πρόεδρος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ.), κ. Δημήτρης Λαμπριανίδης, και ο Λειτουργός του Γραφείου της Επιτρόπου, κ. Κυριάκος Κυριάκου, περιγράφουν τη σημασία της παρέμβασης της Επιτρόπου, ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, στη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις παραλίες, καθώς και την ευρύτερη καταλυτική σημασία των παρεμβάσεων της Επιτρόπου, υπό την αρμοδιότητά της ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, στην προαγωγή και διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των ΑμεΑ.

Το βίντεο προβάλλει, εκτός από το έργο που επιτελείται από το Γραφείο της Επιτρόπου, την σημασία που διαχρονικά αποδίδει η Πολιτεία προς την κατεύθυνση της ισότιμης απόλαυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών από όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, χωρίς καμία διάκριση, με τα σημαντικά βήματα που επιτελούνται εκ μέρους της προς τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις παραλίες, καθώς και σε άλλους τομείς της ζωής τους, με πρόσφατο παράδειγμα τη συμμόρφωση με τις εισηγήσεις που επίσης είχε υποβάλει η Επίτροπος σε σχετική Έκθεση της αναφορικά με την προσβασιμότητα των ΑμεΑ στους χώρους όπου διεξάγονται θεατρικές παραστάσεις.

Το ιστορικό

Η έκθεση της Επιτρόπου σε σχέση τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις παραλίες με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων προς την κατεύθυνση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των ΑμεΑ, έγινε τον Ιούλιο του 2018. Μετά την υποβολή της Έκθεσης της Επιτρόπου, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη υπό τον (τότε) Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ) στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, το Γραφείο της Επιτρόπου και τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ΑμεΑ. Στη σύσκεψη, υιοθετήθηκε πλήρως το περιεχόμενο της έκθεσης και τροχοδρομήθηκαν μέτρα προς την εφαρμογή των εισηγήσεών της.

Ακολούθησε η ψήφιση της νομοθεσίας από την Βουλή και τον Μάιο του 2019 τέθηκε σε εφαρμογή ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019, με το οποίο συγκεκριμένες πρόνοιες του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου τροποποιήθηκαν και πλέον έχει βελτιωθεί η προσβασιμότητα των ΑμεΑ στην παραλία, ως είχε εισηγηθεί η Επίτροπος. Συγκεκριμένα, με την τροποποίηση που επήλθε στο Νόμο, επιτρέπεται πλέον η χρήση τροχοκαθισμάτων ή μικρών οχημάτων για την πρόσβαση και διακίνηση των ΑμεΑ στην παραλία, επιτρέπεται η διακίνηση στην παραλία ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων που χρησιμοποιούνται από άτομα με οπτική αναπηρία ή/και με μειωμένη όραση και οι παράκτιες τοπικές αρχές υποχρεούνται να δημιουργούν τις κατάλληλες υποδομές για διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των ΑμεΑ στις παραλίες.

Δημιουργία υποδομών

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε νέα σύσκεψη στο Υφυπουργείο Τουρισμού στην οποία συζητήθηκαν περαιτέρω μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις παραλίες και το Υφυπουργείο έθεσε σε εφαρμογή Σχέδιο επιχορήγησης για ενθάρρυνση έργων οργάνωσης και ασφάλειας παραλιών με έμφαση στην βελτίωση υποδομών για ΑμεΑ. Με το συγκεκριμένο Σχέδιο παρέχεται επιχορήγηση μέχρι και 70% στις παράκτιες τοπικές αρχές, για τη βελτίωση, μεταξύ άλλων, των υφιστάμενων υποδομών για ΑμεΑ με κινητικές δυσκολίες και για τη δημιουργία υποδομών για άλλες ομάδες ατόμων με αναπηρίες.

Περαιτέρω, μετά και την υποβολή της Έκθεσης της Επιτρόπου, ο αριθμός των παραλιών που είναι προσβάσιμες από τα ΑμεΑ, αυξάνεται συνεχώς. συγκεκριμένα, ενώ κατά την υποβολή της Έκθεσης της Επιτρόπου υπήρχαν 27 παραλίες πλήρως προσβάσιμες και 21 μερικώς προσβάσιμες, πλέον ο αριθμός τους έχει ανέλθει, βάσει των στοιχείων που παραθέτει το Υφυπουργείο Τουρισμού, σε 37 και 15, αντίστοιχα. Παράλληλα, ο αριθμός των αυτόνομων συστημάτων θαλάσσιας πρόσβασης (Seatrac) στις πλήρως προσβάσιμες παραλίες έχει αυξηθεί από 4 το 2018 σε 7 το 2020. Τα Seatrac είναι εγκατεστημένα σε παραλίες σε όλες τις επαρχίες πλην της Λάρνακας, επειδή το μικρό βάθος της θάλασσας δεν του επιτρέπει να λειτουργεί σωστά.

Τέλος, οι πλήρως προσβάσιμες παραλίες παρέχουν στα ΑμεΑ πλήρως η πρόσβαση από το χώρο στάθμευσης μέχρι και την είσοδο τους στη θάλασσα, ενώ διαθέτουν αμφίβια τροχοκαθίσματα και ειδικό αναβατόριο (Δημοτικά Μπάνια στην Πάφο), ενώ στις μερικώς προσβάσιμες παραλίες τα ΑμεΑ μπορούν να διακινηθούν μέχρι ενός σημείου της παραλίας αλλά όχι μέχρι τη θάλασσα. Όλες όμως οι προσβάσιμες παραλίες διαθέτουν προσβάσιμους χώρους υγιεινής για τα ΑμεΑ.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Σε ποιανού τη φάρα

«Εύγε κύριε Παράσχο. Εξαίρετο άρθρο.»
Άσχετος  |  22:30

Τα παιδιά είναι η αντανάκλασή μας

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ… ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ Δεν επικροτώ όλα τα σημεία τα οποία χρησιμοποιεί στις εικόνες του ...»
Ανδρεας Κωνσταντινιδης, ΒΑ, ΜΑ  |  13:25

Επενδύοντας στον φόβο, στον πόνο, στο μίσος

«Ψυχραιμία και έξυπνες κινήσεις αλλά όχι δειλία. Η εποχή του κατευνασμού με την Τουρκία τέλειωσε με ...»
Leon  |  09:39

#PoliticsBlog Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τον Μακρόν;

«Oυτε στην εποχη Βενιζελου,ηρθε καποια Μεγαλη Δυναμη να πολεμησει για παρτυ μας την Οθωμανικη ...»
Γιωργος Χ  |  22:05

Κύπρος: Τελευταία Ενημέρωση