ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Η λίστα με τις προσφυγικές πολυκατοικίες που θα κατεδαφιστούν

Άμεσης επικινδυνότητας και οικονομικά ασύμφορες προς επιδιόρθωση οι 20 από τις 43 πολυκατοικίες που εντάσσονται στην α’ φάση του Σχεδίου «κτίΖΩ»

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Με την ολοκλήρωση της αυτοψίας από την ομάδα Πολιτικών Μηχανικών στις 43 πολυκατοικίες που εντάσσονται στην πρώτη φάση του Σχεδίου«κτίΖΩ», το Υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωση του ενημερώνει ότι από τις 43 πολυκατοικίες, οι 20 κρίνονται ως άμεσης επικινδυνότητας και, ως εκ τούτου, το Υπουργείο Εσωτερικών θα προωθήσει προς τις αρμόδιες Δημοτικές Αρχές εισήγηση για επικύρωση και έκδοση Διατάγματος εκκένωσης και άμεσης κατεδάφισής τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Σε συνέχεια της εξαγγελίας του Σχεδίου Χορηγιών για Υφιστάμενες Πολυκατοικίες σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων «κτίΖΩ» και ενόψει της έναρξης της υλοποίησής του, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ενημερώνουν ότι έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία σε 43 από τις συνολικά 358 πολυκατοικίες σε Δήμους των Επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, οι οποίες αντιμετωπίζουν στατικά ζητήματα και η επιδιόρθωσή τους κρίνεται ως μη βιώσιμη και οικονομικά ασύμφορη. Ο επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιήθηκε, σε συνέχεια της μελέτης αποτίμησης της στατικής επάρκειας, από ομάδα Πολιτικών Μηχανικών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του ΕΤΕΚ και τον Δημοτικό Μηχανικό από τον κάθε επηρεαζόμενο Δήμο.

Σύμφωνα με τη σύσταση της ομάδας των εμπειρογνωμόνων, από τις 43 πολυκατοικίες, οι 20 κρίνονται ως άμεσης επικινδυνότητας και, ως εκ τούτου, το Υπουργείο Εσωτερικών θα προωθήσει προς τις αρμόδιες Δημοτικές Αρχές εισήγηση για επικύρωση και έκδοση Διατάγματος εκκένωσης και άμεσης κατεδάφισής τους, στη βάση των προνοιών του Άρθρου 15 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.

Συγκεκριμένα, οι 20 πολυκατοικίες που έχουν αξιολογηθεί ως άμεσα επικίνδυνες είναι οι ακόλουθες:

Πίνακας 1 – Στοιχεία πολυκατοικιών

Δήμος/Κοινότητα

Οικισμός

Διεύθυνση

Λευκωσία

Λατσιών

Άγιος Ελευθέριος

Μαχαιρά 4

Οδυσσέως 11

Δωδεκανήσου 13

Απόστολος Ανδρέας

Τήνου 1

Τήνου 3

Δευτεράς

Χρυσοσπιλιώτισσα

Χρυσοσπιλιώτισσας 49

Χρυσοσπιλιώτισσας 50

Αγλαντζιάς

Πλατύ

Βουφαβέντο 8

Πλατεία Καρπασίας 6

Στροβόλου

Κόκκινες

Λεωφόρος Καντάρας 155

Λεωφόρος Καντάρας 163

Στρόβολος ΙΙΙ

Ορέστου 2

Ορέστου 4

Δωδεκανήσου 14

Δωδεκανήσου 16

Δωδεκανήσου 18

Επαμεινώνδα 19

Επαμεινώνδα 21

Λεμεσός

Κάτω Πολεμιδιών

Άγιος Σπυρίδωνας

95ος Δρόμος Αρ. 4

95ος Δρόμος Αρ. 6

Υπενθυμίζεται ότι Σύμφωνα με το Σχέδιο, οι Κατηγορίες Δικαιούχων είναι οι πιο κάτω:

(α) Κατηγορία Α:

  1. Εκτοπισθέντες 1ης γενιάς και αρχικοί δικαιούχοι των διαμερισμάτων, κάτοχοι Τίτλου Ιδιοκτησίας ή Πιστοποιητικού Μίσθωσης ή Άδειας Χρήσης, και
  2. Εκτοπισθέντες 2ης, 3ης και 4ης γενιάς, που απέκτησαν το διαμέρισμα με κληρονομική διαδοχή.

(β) Κατηγορία Β: Μεταγενέστεροι αγοραστές, εκτοπισθέντες, οι οποίοι για την αγορά του συγκεκριμένου διαμερίσματος έλαβαν στεγαστική βοήθεια/επιχορήγηση από το Κράτος.

(γ) Κατηγορία Γ:

  1. Μεταγενέστεροι αγοραστές των διαμερισμάτων, μη εκτοπισθέντες, και
  2. Μεταγενέστεροι αγοραστές των διαμερισμάτων, εκτοπισθέντες, οι οποίοι δεν δικαιούνται και δεν έχουν λάβει οποιαδήποτε στεγαστική βοήθεια/επιχορήγηση από το Κράτος.

Οι δικαιούχοι μπορούν να δηλώσουν στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν ή όχι στο Σχέδιο «κτίΖΩ» εντός 6 μηνών. Σε περίπτωση συμμετοχής στο Σχέδιο, καθίστανται δικαιούχοι επιδόματος ενοικίου, το οποίο παραχωρείται από την ημερομηνία επικύρωσης της απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο και για μέγιστη περίοδο 24 μηνών. Εάν η ημερομηνία εκκένωσης του διαμερίσματος προηγείται της ημερομηνίας επικύρωσης, ο δικαιούχος δύναται να λαμβάνει επίδομα ενοικίου και για την περίοδο που μεσολαβεί μέχρι την ημερομηνία επικύρωσης. Το ύψος του επιδόματος ενοικίου έχει καθοριστεί σε €400 για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, €600 για διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων και €800 για διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων, στη βάση του τύπου του διαμερίσματος που ο δικαιούχος κατέχει και αφήνει. Επισημαίνεται ότι το επίδομα ενοικίου παραχωρείται σε όλους τους δικαιούχους που θα συμμετάσχουν στο Σχέδιο είτε θα στεγαστούν προσωρινά σε διαμέρισμα στον ιδιωτικό τομέα είτε σε συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο, θα λάβουν ανά Κατηγορία Δικαιούχου εφάπαξ ποσό κρατικής χορηγίας ανά διαμέρισμα (ανεξαρτήτως εμβαδού και περιοχής), ως ακολούθως:

Πίνακας 2 – Εφάπαξ ποσό χορηγίας

Τύπος διαμερίσματος

Κατηγορία Α

Κατηγορία Β

Διαμέρισμα ενός (1) υπνοδωματίου

€30.000

€20.000

Διαμέρισμα δύο (2) υπνοδωματίων

€40.000

€30.000

Διαμέρισμα τριών (3) υπνοδωματίων

€50.000

€40.000

Οι δικαιούχοι της Κατηγορίας Γ θα είναι δυνατό να συμμετάσχουν στο Σχέδιο Αναδόμησης, νοουμένου ότι είναι φυσικά πρόσωπα και χρησιμοποιούν το διαμέρισμα ως πρώτη κατοικία. Ωστόσο, δεν είναι δικαιούχοι εφάπαξ ποσού χορηγίας, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί από τους ίδιους. Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή στο Σχέδιο Αναδόμησης, δικαιούχου Κατηγορίας Γ, δεν είναι δυνατή σε περίπτωση που ο δικαιούχος αγόρασε το διαμέρισμα μετά την ημερομηνία επίσημης εξαγγελίας του Σχεδίου Χορηγιών, ήτοι στις 7 Απριλίου 2023.

Δικαιούχοι που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο, θα καταβάλουν τη δική τους συνεισφορά εντός 6 μηνών από την ημερομηνία έναρξης των οικοδομικών εργασιών. Η συνεισφορά καθορίζεται ανάλογα με την Κατηγορία έκαστου δικαιούχου, καθώς και από τον τύπο του διαμερίσματος που θα αποκτήσει στη νέα πολυκατοικία, ως ακολούθως:

Πίνακας 3 – Συνεισφορά δικαιούχου

Τύπος διαμερίσματος

Κατηγορία Α

Κατηγορία Β

Κατηγορία Γ

Διαμέρισμα ενός (1) υπνοδωματίου

€10.000

€20.000

€40.000

Διαμέρισμα δύο (2) υπνοδωματίων

€20.000

€30.000

€60.000

Διαμέρισμα τριών (3) υπνοδωματίων

€25.000

€35.000

€75.000

Σε περίπτωση μη συμμετοχής στο Σχέδιο, οι δικαιούχοι των Κατηγοριών Α και Β, θα λάβουν το εφάπαξ ποσό κρατικής χορηγίας που αντιστοιχεί στον τύπο του διαμερίσματος που κατέχουν στην υφιστάμενη πολυκατοικία (βλ. Πίνακα 2), καθώς και εφάπαξ ποσό που αναλογεί στο εγγεγραμμένο στο όνομά τους μερίδιο στον Τίτλο Ιδιοκτησίας, βάσει της πιο πρόσφατης γενικής εκτίμησης αξίας γης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Στους δικαιούχους της Κατηγορίας Γ που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο, καθώς επίσης και σε ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που εμπίπτουν στην κατηγορία Γ και δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής, θα παραχωρείται εφάπαξ ποσό χορηγίας, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό που αναλογεί στο εγγεγραμμένο στο όνομά τους μερίδιο στον Τίτλο Ιδιοκτησίας, βάσει της πιο πρόσφατης γενικής εκτίμησης αξίας γης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Τις αμέσως επόμενες μέρες οι δικαιούχοι των πολυκατοικιών θα τύχουν λεπτομερούς ενημέρωσης σε επιτόπια επίσκεψη Λειτουργών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι στις υπόλοιπες 23 πολυκατοικίες θα διενεργηθούν άμεσα εργασίες αναίρεσης επικίνδυνων κατασκευών από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ενώ θα πραγματοποιούνται επιτόπιες αυτοψίες για επαναξιολόγηση της στατικής επάρκειας της πολυκατοικίας, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κάθε 4 μήνες ή/και συχνότερα όπου κρίνεται απαραίτητο. Για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για τις συγκεκριμένες πολυκατοικίες θα γίνει ενημέρωση των δικαιούχων το συντομότερο.

Οι δηλώσεις του Υπ. Εσωτερικών

Σκοπός της σημερινής διάσκεψης είναι να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας για τα επόμενα βήματα σε σχέση με την υλοποίηση του Σχεδίου Χορηγιών για Υφιστάμενες Πολυκατοικίες σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων «κτίΖΩ».

Όπως γνωρίζετε, σε αυτή την πρώτη φάση επικεντρωνόμαστε στις 43 πολυκατοικίες των οποίων η επιδιόρθωση είναι οικονομικά μη βιώσιμη. Προς επιβεβαίωση των ευρημάτων της μελέτης στατικής επάρκειας, ομάδες αποτελούμενες από Πολιτικούς Μηχανικούς του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του ΕΤΕΚ και των επηρεαζόμενων Δήμων πραγματοποίησε τις προηγούμενες μέρες αυτοψία στις 43 πολυκατοικίες.

Από την αυτοψία των ειδικών, διαπιστώθηκε ότι οι 20 από τις 43 πολυκατοικίες είναι άμεσης επικινδυνότητας και πρέπει να εκκενωθούν το ταχύτερο, με ενέργειες των Δημοτικών Συμβουλίων, που σύμφωνα με τη νομοθεσία είναι οι αρμόδιες Αρχές για επικύρωση της σύστασης και έκδοση Διατάγματος για εκκένωση. Οι 20 πολυκατοικίες είναι οι εξής:

  1. Στον Δήμο Λατσιών, οι πολυκατοικίες στις Οδούς Μαχαιρά 4, Οδυσσέως 11 και Δωδεκανήσου 13 στον Οικισμό Αγίου Ελευθερίου, καθώς και στις οδούς Τήνου 1 και Τήνου 3 στον Οικισμό Αποστόλου Ανδρέα.
  1. Στον Δήμο Στροβόλου, οι πολυκατοικίες στις Οδούς Ορέστου 2, Ορέστου 4, Δωδεκανήσου 14, Δωδεκανήσου 16, Δωδεκανήσου 18, Επαμεινώνδα 19 και Επαμεινώνδα 21 στον Οικισμό Στρόβολος ΙΙΙ, καθώς και στη Λεωφόρο Καντάρας 155 και Λεωφόρο Καντάρας 163 στον Οικισμό Κόκκινες.
  1. Στον Δήμο Αγλαντζιάς, οι πολυκατοικίες στις Οδούς Βουφαβέντο 8 και Πλατεία Καρπασίας 6 στον Οικισμό Πλατύ.
  1. Στην Κοινότητα Δευτεράς, οι πολυκατοικίες στις Οδούς Χρυσοσπιλιώτισσας 49 και Χρυσοσπιλιώτισσας 50 στον Οικισμό Χρυσοσπιλιώτισσας.
  1. Στον Δήμο Κάτω Πολεμιδιών, οι πολυκατοικίες στον Αριθμό 4 και Αριθμό 6 στον 95ο Δρόμο στον Οικισμό Αγίου Σπυρίδωνα.

Κλιμάκιο του Υπουργείου Εσωτερικών αρχίζει επιτόπιες επισκέψεις για λεπτομερή ενημέρωση των ενοίκων, σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές, οι οποίες έχουν ήδη ενημερωθεί.

Θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι και οι υπόλοιπες 23 πολυκατοικίες είναι οικονομικά μη βιώσιμες και για αυτό θα προωθηθεί η διαδικασία εκκένωσής τους σε μεταγενέστερο στάδιο. Οι ένοικοι στις 23 πολυκατοικίες μπορούν να παραμείνουν στα διαμερίσματά τους, ωστόσο προτρέπονται να δηλώσουν από τώρα το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο Σχέδιο, λαμβάνοντας εφάπαξ ποσό χορηγίας και καταβάλλοντας συνεισφορά με βάση την Κατηγορία Δικαιούχου. Επιπλέον, εφόσον το επιθυμούν, θα μπορούν να εκκενώσουν και να παραδώσουν το διαμέρισμά τους, στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και να καταστούν και αυτοί δικαιούχοι του επιδόματος ενοικίου.

Γνωρίζουμε ότι για την υλοποίηση του μεγαλεπήβολου αυτού Σχεδίου και μέχρι την ανέγερση των νέων πολυκατοικιών, θα υπάρξει ταλαιπωρία των πολιτών που ζουν σε αυτά τα διαμερίσματα και θα πρέπει να τα εγκαταλείψουν και να βρουν προσωρινή στέγη στον ιδιωτικό τομέα ή σε συγγενικά τους πρόσωπα. Το Υπουργείο Εσωτερικών αναπτύσσει συνεργασίες με ιδιωτικούς φορείς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για να εξασφαλίσει οποιαδήποτε υλικοτεχνική βοήθεια για άμβλυνση της ταλαιπωρίας των συμπολιτών μας. Με την ευκαιρία που μου δίνεται, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ιδιωτικούς οργανισμούς που από την πρώτη στιγμή συνδράμουν στο τεράστιο αυτό εγχείρημα, δημιουργώντας έτσι ένα κοινωνικό δίκτυο στήριξης του Σχεδίου «κτίΖΩ», που είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να μεγαλώνει με τη συμμετοχή περισσότερων εταίρων. Περισσότερα θα παρουσιαστούν τις επόμενες μέρες.

Ενδεικτικά να αναφέρω ότι είμαστε σε συνεννόηση για εξασφάλιση αποθηκευτικών χώρων για τη φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων όσων θα συμμετάσχουν στο Σχέδιο, καθώς επίσης και για την παροχή βοήθειας για τη διαδικασία της μετακόμισης κυρίως σε ηλικιωμένα άτομα, άτομα με αναπηρίες, κλινήρεις, κοκ.

Το Σχέδιο «κτίΖΩ» είναι ένα μελετημένο και υλοποιήσιμο Σχέδιο που θα δώσει οριστική λύση στο μεγάλο αυτό ζήτημα. Η αξιοποίησή του από τους δικαιούχους είναι σίγουρα προς το συμφέρον το δικό τους και των παιδιών τους, αφού θα αποκτήσουν καινούριο διαμέρισμα μεγάλης αξίας σε περιοχές που γνωρίζουν σταδιακή ανάπτυξη και στο οποίο θα ζήσουν με ασφάλεια για τις επόμενες δεκαετίες. Θέλω να διαβεβαιώσω για μια ακόμη φορά ότι για την Κυβέρνηση προέχει η ασφάλεια των ενοίκων των πολυκατοικιών και βεβαίως, η αξιοπρεπής διαβίωσή τους.

Μέλημά μας ως Κυβέρνησης είναι να επιλύσουμε τα χρονίζοντα ζητήματα και να διασφαλίσουμε για όλους το δικαίωμα σε αξιοπρεπή και ασφαλή στέγη. Το Σχέδιο «κτίΖΩ» είναι μόνο μια από τις πολιτικές που εντάσσεται στην ολοκληρωμένη στρατηγική μας για το στεγαστικό ζήτημα. Στόχος μας είναι, όλοι οι πολίτες, κάθε ηλικίας και κοινωνικού υπόβαθρου, να έχουν πρόσβαση σε προσιτή στέγη και να ζουν σε ασφαλείς συνθήκες. Βρισκόμαστε στη διαδικασία καταρτισμού της στεγαστικής πολιτικής, ώστε το συντομότερο να είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε περισσότερα.

Ευχαριστώ και πάλιν τη διεύθυνση και τα στελέχη του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για την άμεση ανταπόκριση στην ετοιμασία του μεγαλεπήβολου αυτού Σχεδίου, όπως επίσης τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Προσφύγων και Εσωτερικών, το ΕΤΕΚ, την Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων, καθώς και την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων για τη συνεργασία και την προθυμία. Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σημαντικό έργο, με πολλές προκλήσεις. Είμαι βέβαιος ότι με τη συνεργασία όλων θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και θα προσφέρουμε ολιστική και μόνιμη λύση σε ένα πρόβλημα δεκαετιών.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Κύπρος: Τελευταία Ενημέρωση