ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Η Εθνική Αναφορά: 5.907 κρούσματα σε 14 ημέρες

Αναλυτικά τα στοιχεία από το Υπ. Υγείας

Newsroom K

Στη δημοσιότητα δίδει το Υπουργείο Υγείας την Εθνική Αναφορά για τον κορωνοϊό μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2021. Συνολικά, μέχρι τις 12/1 έχουν διαγνωσθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία 27.827 περιπτώσεις COVID-19, με 165 θανάτους λόγω COVID-19 (θνητότητα COVID-19: 0,6%).
Η αθροιστική επίπτωση 14 ημερών της COVID-19 (διαγνωσθέντα περιστατικά 14 ημερών ανά 100.000 κατοίκους) είναι 665,2. Τις τελευταίες 14 ημέρες (30 Δεκεμβρίου 2020 - 12 Ιανουαρίου 2021) καταγράφηκαν 5.907 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις COVID-19:
- Η διάμεση ηλικία των περιπτώσεων COVID-19 ήταν τα 39 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 25-56 έτη), 53,2% αφορά σε γυναίκες (ν= 3.140), 46,7% σε άνδρες (ν=2.756) και για 11 περιπτώσεις (0,2%) το φύλο δεν ήταν προς το παρόν διαθέσιμο.

- Με βάση το επιδημιολογικό ιστορικό, το 1% (ν=60) ήταν περιπτώσεις με πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού, ενώ το 99% (ν=5.847) αφορά σε περιπτώσεις εγχώριας μετάδοσης. Την 13η Ιανουαρίου 2021, 209 άτομα με COVID-19 νοσηλεύονταν (βάσει καταχωρημένων στοιχείων). Η διάμεσή τους ηλικία ήταν τα 71 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 62 – 79 έτη), με το 58,9% (ν=123) να αφορά σε άνδρες και 30,1% (ν=63) περιπτώσεις από την επαρχία Λευκωσίας. Σύμφωνα με τα καταχωρημένα στοιχεία, 38 άτομα βρίσκονταν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) - τα 28 άτομα ήταν διασωληνωμένα. Η διάμεση ηλικία των ασθενών COVID-19 σε ΜΕΘ ήταν τα 67 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 61-77 έτη), ενώ 24 περιπτώσεις (63,2%) αφορούν σε άνδρες. Συνολικά 25 άτομα (65,8%) στις ΜΕΘ είχαν υποκείμενα νοσήματα.

Επιδημιολογικά Δεδομένα στην Κυπριακή Δημοκρατία

Οι αναλύσεις βασίζονται σε εργαστηριακά επιβεβαιωμένες περιπτώσεις που κοινοποιούνται στη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας.

Μέχρι τη 12η Ιανουαρίου 2021, έχουν διαγνωσθεί εργαστηριακά 27.827 περιπτώσεις COVID-19 (Γράφημα 1, 2 και 3).

Τις τελευταίες 14 ημέρες (30 Δεκεμβρίου 2020 - 12 Ιανουαρίου 2021) έχουν διαγνωσθεί εργαστηριακά 5.907 περιπτώσεις COVID-19. Τη 12η Ιανουαρίου, η αθροιστική επίπτωση 14 ημερών της COVID-19 (διαγνωσθέντα περιστατικά 14 ημερών ανά 100.000 κατοίκους)1, ένας δείκτης που αντικατοπτρίζει το ποσοστό ενεργών περιπτώσεων COVID-19 στον πληθυσμό (επιπολασμός ενεργού νόσου)2, είναι 665,2 ανά 100.000 κατοίκους (Γράφημα 3).

Xαρακτηριστικά επιβεβαιωμένων περιπτώσεων COVID-19 που διαγνώστηκαν τις τελευταίες 14 ημέρες

Μεταξύ 5.907 περιπτώσεων COVID-19 που διαγνώστηκαν από την 30η Δεκεμβρίου, 2020, το 53,2% αφορά σε γυναίκες (ν=3.140) και το 46,7% σε άνδρες (ν=2.756). Για 11 περιπτώσεις (0,2%), το φύλο δεν ήταν προς το παρόν διαθέσιμο.
Ανά ηλικιακές ομάδες: 863 βρέφη, παιδιά και έφηβοι 0-19 ετών (14,6%), 3.852 ενήλικοι ηλικίας 20-59 ετών (65,2%), 1.186 άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω (20,1%), ενώ για 6 περιστατικά (0,1%) η ηλικία δεν ήταν προς το παρόν διαθέσιμη. Στο Γράφημα 4 παρουσιάζεται η κατανομή των περιπτώσεων COVID-19 ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο. Η διάμεση ηλικία όλων των περιπτώσεων COVID-19 των τελευταίων 14 ημερών είναι τα 39 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος 25-56 έτη). Η διάμεση ηλικία των ενηλίκων (≥ 18 ετών) με COVID-19 είναι τα 43 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος 30-58 έτη). Οι αθροιστικές επιπτώσεις 14 ημερών (ανά 100.000 κατοίκους), με βάση την ηλικιακή ομάδα, παρουσιάζονται στο Γράφημα Α1 στο παράρτημα.

Μεταξύ των περιπτώσεων που διαγνώστηκαν τις τελευταίες 14 ημέρες, 2.180 (36,9%) είχαν τόπο διαμονής στην επαρχία Λευκωσίας, 1.647 (28,3%) στην επαρχία Λεμεσού, 1.332 (22,6%) στην επαρχία Λάρνακας, 327 (5,5%) στην επαρχία Πάφου, 295 (5%) στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και 99 περιστατικά (1,7%) αφορούν στις Βρετανικές βάσεις ή κατοικία στην αλλαδαπή ή δεν υπήρχε για αυτά διαθέσιμη πληροφορία (Πίνακας Α1). Το Γράφημα Α2 στο παράρτημα απεικονίζει την κατανομή των περιστατικών ανά επαρχία.


Επιδημιολογικό ιστορικό

Τις τελευταίες 14 ημέρες (30 Δεκεμβρίου 2020 - 12 Ιανουαρίου 2021), από τις 5.907 καταγεγραμμένες επιβεβαιωμένες περιπτώσεις COVID-19, το 1% (n=60) αφορούσε σε περιπτώσεις με πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού, ενώ το 99% (n=5.847) αφορούσε σε εγχώριες μεταδόσεις. Ο Πίνακας Α1 και το Γράφημα Α3 (A&B) στο παράρτημα παρουσιάζουν την κατανομή ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα των περιπτώσεων COVID-19 ανάλογα με το επιδημιολογικό ιστορικό, αλλά και την ημερήσια κατανομή ανά επαρχία για αυτή την περίοδο.

Κλινικά Χαρακτηριστικά

Τις τελευταίες 14 ημέρες (30 Δεκεμβρίου 2020 - 12 Ιανουαρίου 2021), το 28,9% (ν=1.709) δεν ανέφερε οποιοδήποτε σύμπτωμα κατά τη διάγνωση, ενώ το 71,1% (ν=4.198) ανέφερε τουλάχιστον ένα σύμπτωμα.

Υποκείμενα νοσήματα

Τις τελευταίες 14 ημέρες (30 Δεκεμβρίου 2020 - 12 Ιανουαρίου 2021), 1.608 άτομα με COVID-19 (27,2%) ανέφεραν τουλάχιστον ένα υποκείμενο νόσημα.

Θάνατοι

Με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία, μεταξύ των ατόμων που διαγνώσθηκαν με COVID-19, καταγράφηκαν 165 θάνατοι μέχρι την 14η Ιανουαρίου 2021, με υποκείμενη αιτία τη νόσο COVID-19 (θνητότητα COVID-19: 0,6%). Η θνησιμότητα COVID-19 ανά 100.000 πληθυσμού είναι 18,6. Σε άνδρες σημειώθηκαν 109 θάνατοι (66,1%) και σε γυναίκες 56 (33,9%). Η διάμεση ηλικία των ατόμων με COVID-19 που έχασαν τη ζωή τους λόγω της συγκεκριμένης νόσου ήταν τα 82 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 74-87 έτη). Στην επαρχία Λευκωσίας δηλώθηκαν 57 (34,6%) θάνατοι, 52 (31,5%) στην επαρχία Λεμεσού, 28 (17%) στην επαρχία Λάρνακας, 13 (7,9%) στην επαρχία της ελεύθερης Αμμοχώστου, 12 (7,3%) στην επαρχία Πάφου και 3 θάνατοι (1,8%) αφορούν στις Βρετανικές βάσεις ή κατοικία στην αλλαδαπή ή δεν υπήρχε για αυτούς διαθέσιμη πληροφορία.

Ο διάμεσος χρόνος από την ημερομηνία της δειγματοληψίας μέχρι την ημερομηνία θανάτου από COVID-19 ήταν 11 ημέρες (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 6-18 ημέρες).

Το γράφημα (Γράφημα 5α) δείχνει τον αριθμό θανάτων ανά ημέρα με υποκείμενη αιτία τη νόσο COVID-19.

Με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία, μεταξύ των ατόμων που διαγνώσθηκαν με COVID-19, δηλώθηκαν, μέχρι την 14η Ιανουαρίου 2021, 202 θάνατοι από κάθε αιτία (θνητότητα από κάθε αιτία επί των διαγνωσμένων περιπτώσεων COVID-19: 0,7%). Η θνησιμότητα (θάνατοι από κάθε αιτία σε άτομα με COVID-19 ανά 100.000 πληθυσμού) είναι 22,7. Σε άνδρες σημειώθηκαν 132 θάνατοι (65,4%) και σε γυναίκες 70 (34,6%). Η διάμεση ηλικία των ατόμων με COVID-19 που έχασαν τη ζωή τους ήταν τα 82 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 73-87 έτη). Στην επαρχία Λεμεσού δηλώθηκαν 66 (31,7%) θάνατοι, 64 (31,7%) στην επαρχία Λευκωσίας, 37 (18,3%) στην επαρχία Λάρνακας, 15 (7,4%) στην επαρχία της ελεύθερης Αμμοχώστου και στην επαρχία Πάφου και 5 θάνατοι (2,5%) αφορούν στις Βρετανικές βάσεις ή κατοικία στην αλλαδαπή ή δεν υπήρχε διαθέσιμη πληροφορία.

Ο διάμεσος χρόνος από την ημερομηνία της δειγματοληψίας μέχρι την ημερομηνία θανάτου από κάθε αιτία σε άτομα με COVID-19 ήταν 10 ημέρες (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 5-17 ημέρες). Το γράφημα (Γράφημα 5β) δείχνει τον αριθμό όλων των θανάτων (από κάθε αιτία)
ατόμων που είχαν διαγνωσθεί με νόσο COVID-19.

Εισαγωγές σε Νοσοκομεία και Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

Μέχρι τη 13η Ιανουαρίου 2021, συνολικά, 4,6% (ν=1.271) των περιστατικών COVID-19 έλαβαν νοσοκομειακή περίθαλψη. H διάμεση ηλικία των ατόμων που νοσηλεύτηκαν είναι τα 66 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 52-79 έτη). Η νοσοκομειακή περίθαλψη αφορούσε κυρίως σε άνδρες (ν=734, 57,8%).

Η διάμεση ηλικία των ατόμων που νοσηλεύονται ακόμα (μέχρι την 14η Ιανουαρίου 2021) (ν=209) είναι τα 71 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 62-79 έτη) και το 58,9% (ν=13) αφορά σε άνδρες. Το 30,1% (ν=63) αφορά ασθενείς από την επαρχία Λευκωσίας, ενώ 134 άτομα (64,1%) ανέφεραν υποκείμενα νοσήματα.

Το παρακάτω γράφημα (Γράφημα 6α) παρουσιάζει τον αριθμό εισαγωγών (πρώτη εισαγωγή) σε νοσοκομεία ανά ημέρα.

Συνολικά, 125 ασθενείς (9,8% από το σύνολο των νοσηλευόμενων) εισήχθησαν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ4). Η διάμεση ηλικία των ατόμων που εισήχθησαν σε ΜΕΘ είναι τα 69 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 62-76 έτη). Οι ασθενείς στη ΜΕΘ ήταν κυρίως άνδρες (ν=87, 69,6%). Η διάμεση διάρκεια παραμονής σε ΜΕΘ (για όλους τους/τις ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ) είναι 11 ημέρες (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 7-22 ημέρες).
Σύμφωνα με τα καταχωρημένα στοιχεία, την 14η Ιανουαρίου 2021, 38 ασθενείς βρίσκονταν σε ΜΕΘ. Η διάμεση ηλικία των ασθενών αυτών ήταν τα 67 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 61-77 έτη). Το 63,2% (ν=24) των περιπτώσεων αφορούσαν σε άνδρες, ενώ 25 άτομα (65,8%) που βρίσκονταν σε ΜΕΘ είχαν υποκείμενα νοσήματα.

Ο αριθμός ασθενών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ΜΕΘ, σύμφωνα με τα καταχωρημένα στοιχεία, ανά 100.000 κατοίκους, είναι 4,3.
Από τους/τις 125 ασθενείς που εισήχθησαν στη ΜΕΘ, 113 (90,4%) διασωληνώθηκαν και 28 είναι ακόμα διασωληνωμένοι.

Ανάρρωση

Μέχρι την 13η Ιανουαρίου, 2021, το 67,8% (ν=18.743 των περιστατικών COVID-19 έχουν αναρρώσει5 – 1.314 (7%) είχαν αρνητικό αποτέλεσμα σε δύο εξετάσεις μετά το πρώτο θετικό και για 17.429 (93%) άτομα αποδεσμεύτηκαν με βάση τις νέες οδηγίες6. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα άτομα που πληρούν τα κριτήρια ανάρρωσης, θα υπάρχουν σε επόμενες αναφορές (με βάση πρόσφατες οδηγίες).

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Το πολιτικό απόθεμα τελειώνει στον ΔΗΣΥ

«"Η απουσία ελπίδας, η έλλειψη στρατηγικής και το αφήγημα του παρελθόντος" και προσθέτω, και τα σκάνδαλα ...»
ΑΚΑ  |  10:43

Τι φέρνει η επίσκεψη Μπορέλ

«Ζοζέπ Μπορέλ, ένας φοβιτσιασμένος και καλοπληρωμένος υπάλληλος της ΕΕ που στο άκουσμα και μόνο του ονόματος ...»
ΑΚΑ  |  10:40

Οι απαντήσεις του Προέδρου για τα ταξίδια στις Σεϋχέλλες

«Πότε επιτέλους θα αντιληφθεί ο πρόεδρος της ΚΔ ότι ξεπέρασε κάποια όρια και ότι είναι ώρα να παραιτηθεί, ...»
ΑΚΑ  |  20:16

Κυκλοφορούσε με κορωνοϊό - Στη δουλειά με συμπτώματα

«πραγματικα γιατι δεν καταδικαζουν καποιο σε φυλακιση . ειναι εγλημα εναντια στην ανθρωποτητα αυτο »
chris  |  10:45

Υγεία: Τελευταία Ενημέρωση