ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

AdultDigitalUp: Το έργο και οι δράσεις που έχει υλοποιήσει

Στόχος η ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων των Ενηλίκων στην Κύπρο

Προωθητική Ενέργεια

Οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν κρίσιμο παράγοντα στη σύγχρονη κοινωνία και αποτελούν βασικό πυλώνα του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ψηφιακή Εκπαίδευση. Στην εποχή της ψηφιακής μετάβασης, η κατοχή ψηφιακών δεξιοτήτων είναι ουσιώδης για την επιτυχή ένταξη στην αγορά εργασίας, την καινοτομία και τη διαρκή εκπαίδευση. Η επένδυση στην καλλιέργεια αυτών των δεξιοτήτων επιφέρει οφέλη τόσο σε επίπεδο ατομικής εξέλιξης όσο και στην πρόοδο της ευρωπαϊκής κοινωνίας στο σύνολο.

Το AdultDigitalUp, όπως προμηνύει το όνομά του, αφορά στην ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού των ενηλίκων στην Κύπρο, με ιδιαίτερη έμφαση στους ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση, μέσω της ενίσχυσης των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων. Το έργο υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας με χρηματοδότηση από την Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συντονίζεται από το ερευνητικό κέντρο CARDET (Κέντρο Προώθησης Έρευνας και Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία).

Σκοπός του AdultDigitalUp είναι η παροχή τεχνικής υποστήριξης στις κυπριακές αρχές για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιων στρατηγικών και δράσεων για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, δίνοντας έμφαση ωστόσο, στις ευάλωτες κοινωνικοοικονομικές ομάδες ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης. Το έργο συνδέεται άμεσα και θα συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής Δια Βίου Μάθησης (ΕΣΔΒΜ) 2021-2027.

Οι στόχοι-δράσεις του AdultDigitalUp που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής είναι οι ακόλουθοι:

  • Έρευνα για την καταγραφή και ενδελεχή ανάλυση των αναγκών των εκπαιδευτών ενηλίκων στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων τους
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων, τα οποία πιστοποιήθηκαν από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης, για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων. Το εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάστηκε κατά τρόπο που να επιτρέπει μεθοδολογίες και στρατηγική μικτής μάθησης, δηλαδή, δια ζώσης εργαστήρια και ασύγχρονη διαδικτυακή μάθηση.
  • Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης, με φιλικό προς τον χρήστη περιεχόμενο και εμπλουτισμένο διαδραστικό υλικό.
  • Σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων μικτής μάθησης για ενήλικες, σε 3 επαρχίες της Κύπρου, Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό, με τη συμμετοχή περισσότερων από 120 εκπαιδευτών και παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων.
  • Επισκέψεις μελέτης (study visits) στην Εσθονία, την Ιρλανδία και την Κροατία, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΥΠΑΝ, της ΑΝΑΔ, καθώς και εκπαιδευτικών οργανισμών, για τη λήψη ενημέρωσης σχετικά με τις πολιτικές, στρατηγικές και καλές πρακτικές που εφαρμόζονται και μπορούν να υιοθετηθούν στην Κύπρο.

Οι ως άνω στόχοι-δράσεις του AdultDigitalUp συνέβαλαν στην περεταίρω ενίσχυση και στήριξη των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στον τομέα της Δια Βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων, με σκοπό την ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού των ενηλίκων, κυρίως ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση.

Το έργο του AdultDigitalUp πραγματοποιείται από τις 29/11/2021 - 29/02/2024.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://adultdigitalup.eu/ 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Προωθητική Ενέργεια

Παιδεία: Τελευταία Ενημέρωση