ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Ανθούση: Προωθείται επέκταση υπηρεσιών προδημοτικής εκπαίδευσης

Όσα δήλωσε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας

ΚΥΠΕ

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος σχετικά με τη διαθεσιμότητα προσιτών και προσβάσιμων υπηρεσιών προδημοτικής εκπαίδευσης και φροντίδας, προωθεί μέσω των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, την υλοποίηση του Έργου που υποστηρίζει τη στρατηγική επέκταση και ανάπτυξη του τομέα αυτού, που για πρώτη φορά υλοποιείται στην Κύπρο, είπε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Αναστασία Ανθούση.

Μιλώντας στην υψηλόβαθμη εναρκτήρια εκδήλωση του Έργου «Υποστήριξη της Επέκτασης και Στρατηγικής Ανάπτυξης της Προδημοτικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας στην Κύπρο», η κ. Ανθούση ανέφερε ότι σημαντικοί εταίροι μας στο Έργο αυτό, είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού το Έργο χρηματοδοτείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η UNICEF που υλοποιεί το Έργο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος «Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης».

Μέσα από το Έργο, συνέχισε, προωθείται η εκπόνηση μελέτης, η οποία θα προβεί σε ανάλυση του υφιστάμενου τομέα πολιτικής, θα αναγνωρίσει δυνατά σημεία, καθώς και κενά ή αδυναμίες που υπάρχουν. Πρόσθετα, θα αναλύσει καλές πρακτικές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες με εισηγήσεις για δυνατά στοιχεία που μπορούν να μεταφερθούν στο δικό μας εθνικό περιβάλλον. Επίσης, μέσω της μελέτης αυτής θα γίνει, για πρώτη φορά, σημείωσε, μια περιεκτική χαρτογράφηση των προσφερόμενων υπηρεσιών προδημοτικής εκπαίδευσης και φροντίδας στην Κύπρο, καθώς και της ζήτησης και θα συλλεχθούν οι απόψεις τόσο των εμπλεκόμενων φορέων, όσο και των ίδιων των γονιών.

«Η χαρτογράφηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα υποδείξει τα πραγματικά κενά και αδυναμίες που υπάρχουν στην παροχή υπηρεσιών, θα κατευθύνει συνεπώς τις επενδύσεις που θα γίνουν μέσα από ένα νέο Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων που θα αναπτυχθεί και θα καλύπτει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία τουλάχιστον 27 Πολυδύναμων Κέντρων για Παιδιά, ηλικίας 0 μέχρι 4 ετών και 6 μέχρι 13 ετών, και Κέντρων Φροντίδας Παιδιών για παιδιά ηλικίας από 0 μέχρι 4 ετών, με χρονικό ορίζοντα το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ενδιάμεσος στόχος είναι η δημιουργία τουλάχιστον 10 τέτοιων δομών μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ», πρόσθεσε.

Η κ. Ανθούση είπε ότι το νέο Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων αναμένεται να προκηρυχθεί μέχρι το τέλος του χρόνου και θα απευθύνεται σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία νέων ή την επέκταση υφιστάμενων δομών παιδικής φροντίδας. Θα καλύπτει αποκλειστικά δαπάνες που θα αφορούν την ανέγερση, την αγορά και την ανακαίνιση, καθώς και τις δαπάνες εξοπλισμού της νέας δομής.

Μια άλλη σημαντική δράση της μελέτης, επισήμανε, είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου ποιότητας για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα στην Κύπρο, στη βάση του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, το οποίο θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Τέλος, ανέφερε ότι η μελέτη θα προβεί σε συστάσεις για μεταρρυθμίσεις του τομέα, με βάση τις οποίες θα ετοιμαστεί από κοινού με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, η πρώτη Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα στην Κύπρο, που θα πρέπει να υιοθετηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι τα τέλη του 2024, ως και το σχετικό ορόσημο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου.

Η κ. Ανθούση είπε ότι η σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζαμε ως χώρα για την οικονομική προσιτότητα των δομών παιδικής φροντίδας, ειδικά για τα παιδιά της πρώιμης παιδικής ηλικίας 0 μέχρι 4 ετών, αντιμετωπίζεται μέσα από την πρόσφατη εισαγωγή του νέου Σχεδίου Επιχορήγησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι 4ων ετών, το οποίο αγκαλιάστηκε θερμά τόσο από τους παρόχους όσο και από τους γονείς.

«Το εν λόγω Σχέδιο, σε συνδυασμό με τη σταδιακή δημιουργία των 27 Πολυδύναμων Κέντρων για Παιδιά και Κέντρων Φροντίδας Παιδιών, εκτιμάται ότι θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτής προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, ιδιαίτερα για τις ηλικίες μέχρι 2 ετών, όπου η προσφορά θέσεων και το ποσοστό συμμετοχής είναι σε πιο χαμηλό επίπεδο», πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης, ότι το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, μέσω του υφιστάμενου Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας, που διαχειρίζονται οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, συνεχίζει την επιδότηση προγραμμάτων που αναπτύσσουν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την παροχή ποιοτικών, προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών φροντίδας και απασχόλησης παιδιών.

Συγκεκριμένα, 130 προγράμματα βρεφοπαιδοκομικών σταθμών και κέντρων προστασίας και απασχόλησης παιδιών εγκρίθηκαν για επιχορήγηση το 2022 με συνολικό ποσό επιχορήγησης πέραν των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Παιδεία: Τελευταία Ενημέρωση