ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Για υπεύθυνη χρήση ΤΝ στην παιδεία μίλησε η Μιχαηλίδου στις Βρυξέλλες

Συμμετοχή της Υπουργού Παιδείας στο Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού της ΕΕ

ΚΥΠΕ

Στον εκσυγχρονισμό των αναλυτικών προγραμμάτων για ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της κριτικής σκέψης ώστε, μεταξύ άλλων, οι μαθητές να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά, υπεύθυνα και κριτικά τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, αναφέρθηκε η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου στο πλαίσιο των συζητήσεων που έγιναν τη Δευτέρα στην πρώτη ημέρα της συνάντησης του Συμβουλίου Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Η πρώτη ημέρα αφιερώθηκε στη συζήτηση θεμάτων παιδείας και νεολαίας, ενώ η δεύτερη ημέρα έχει προγραμματιστεί να εστιάσει σε θέματα αθλητισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, τα θέματα παιδείας συζητήθηκαν σε γεύμα εργασίας, το οποίο απασχόλησε η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, καθώς και η διαχείριση της έλλειψης εκπαιδευτικών στα κράτη μέλη.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη , η κ. Μιχαηλίδου τόνισε ότι οι προσπάθειες της Κύπρου εστιάζουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, στην εισαγωγή εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στη διδακτική πράξη και στη διδασκαλία των βασικών αρχών των εν λόγω τεχνολογιών.

«Ο εκσυγχρονισμός των αναλυτικών προγραμμάτων στοχεύει στην προαγωγή της κριτικής σκέψης, στην ενσωμάτωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, στην επίλυση προβλημάτων, στη δημιουργικότητα και στην προσαρμοστικότητα, ώστε οι μαθητές να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά, υπεύθυνα και κριτικά την τεχνητή νοημοσύνη», ανέφερε η Υπουργός Παιδείας.

Όπως σημειώνεται, η κ. Μιχαηλίδου επεσήμανε την αξία της ανταλλαγής καλών πρακτικών, και τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας με εκπαιδευτικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και κέντρα αριστείας, με κυριότερο στόχο την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών εργαλείων και μεθόδων διδασκαλίας.

Αναφέρθηκε, ακόμα, στους κινδύνους περιθωριοποίησης των εκπαιδευτικών, και στην έμφαση που πρέπει να δοθεί σε θέματα ίσων ευκαιριών στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, στην προστασία προσωπικών δεδομένων και στην ηθική χρήση των τεχνολογιών αυτών στην εκπαίδευση.

Όσον αφορά τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε πως η Κύπρος δεν αντιμετωπίζει αυτό το φαινόμενο, και ενημέρωσε για τις πολιτικές που εφαρμόζονται στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα και που λειτουργούν ως μοχλός προσέλκυσης και διατήρησης των εκπαιδευτικών στο επάγγελμα.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην «ικανοποιητική, σε σχέση με άλλες χώρες, αντιμισθία των εκπαιδευτικών, η οποία αντικατοπτρίζει τις υψηλές απαιτήσεις και τις ευθύνες των εκπαιδευτικών, στο σύστημα προαγωγών, στην επένδυση στις επαγγελματικές σταδιοδρομίες των εκπαιδευτικών καθώς και στην επαγγελματική τους ανάπτυξη», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για θέματα νεολαίας, οι Υπουργοί συζήτησαν τα αποτελέσματα της Διάσκεψης Νεολαίας της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στη Γάνδη στις 2 - 5 Μαρτίου.

Στη βάση των προτάσεων που διαμόρφωσαν οι νέοι, σημειώνεται στην ανακοίνωση, η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε σε πολιτικές που ήδη εφαρμόζει η Κύπρος, όπως η οργανωμένη μαθητική εκπροσώπηση, η υποστήριξη της ψυχικής υγείας των μαθητών μέσω του έργου της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και η εφαρμογή προγραμμάτων για την ομαλή ένταξη μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία καθώς και για την καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων.

Αναφέρθηκε ακόμα στις πρωτοβουλίες για την καλλιέργεια του χρηματοοικονομικού γραμματισμού στα παιδιά της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η Υπουργός Παιδείας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην υλοποίηση του Εθνικού Έτους Νεολαίας, 2024. Όπως είπε, «λαμβάνοντας υπόψη την παρακαταθήκη του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 και τη σχετική έκθεση της Επιτροπής, οι δράσεις του έτους στοχεύουν στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στην προώθηση της συμπερίληψης και των ίσων ευκαιριών, στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων για διευκόλυνση της ένταξής τους στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας, στη δημιουργία ευκαιριών επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, όπως επίσης και στην ενίσχυση της ψυχικής υγείας των νέων».

Το Συμβούλιο θα ολοκληρωθεί την Τρίτη με συζήτηση για τον ρόλο του εθελοντισμού στον αθλητικό τομέα, μεταξύ άλλων θεμάτων που αφορούν τον πολιτισμό.

 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Παιδεία: Τελευταία Ενημέρωση