ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Ιδού το πρωτόκολλο ασφάλειας και υγιεινής για τα σχολεία

Στους διευθυντές των σχολείων απέστειλε το υπουργείο Παιδείας το προσχέδιο

Της Μαρίνας Οικονομίδου

Της Μαρίνας Οικονομίδου

economidoum@kathimerini.com.cy

Πρωτόκολλο για την ασφάλεια και υγεία των μαθητών ετοίμασε το υπουργείο Παιδείας και το απέστειλε στους διευθυντές των σχολείων για την επιστροφή των μαθητών στα θρανία. Η «Κ» έχει στην κατοχή της το πρωτόκολλο, ωστόσο δεν αποκλείεται να υπάρξουν στη συνέχεια περαιτέρω διευκρινήσεις και διαφοροποιήσεις. Μεταξύ των μέτρων προβλέπεται απόσταση ενός μέτρου ανάμεσα στα θρανία, δύο μέτρων μεταξύ εκπαιδευτικού και πλησιέστερου θρανίου. Η χρήση μάσκας και γαντιών δεν είναι υποχρεωτική για τους μαθητές, ενώ κάθε μαθητής θα πρέπει να απολυμαίνει τα χέρια του με την είσοδό του στον χώρο διδασκαλίας. Τα διαλείμματα θα γίνονται σε διαφορετικό χρόνο ούτως ώστε να αποφεύγονται οι μεγάλες συναθρήσεις, ενώ έλεγχος θα υπάρχει για τον αριθμό ατόμων που μπαίνουν στις τουαλέτες.

Είσοδος και έξοδος στον σχολικό χώρο: 

• Συγκεκριμένος χρόνος προσέλευσης στο σχολείο
• Είσοδος μαθητών από διαφορετικά σημεία που θα οριστούν εκ των προτέρων
• Κατ ευθείαν μετάβαση στη αίθουσα διδασκαλίας η οποία θα είναι γνωστή στους μαθητές εκ των προτέρων και θα αποσκοπούν ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στην είσοδο και έξοδο από το σχολείο
• Ο εκπαιδευτικός θα βρίσκεται στην αίθουσα πριν τους μαθητές και θα φροντίζει για το άνοιγμα των παραθύρων και την απόσταση μεταξύ των θρανίων η οποία θα είναι τουλάχιστον στο ένα μέτρο
• Ο εκπαιδευτικός θα ελέγχει ούτως ώστε ο αριθμός των μαθητών να μην ξεπερνά τους 12 εντός της αίθουσας
• Από την στιγμή που θα μπαίνει ο μαθητής στην τάξη θα απολυμαίνει τα χέρια του με αντισηπτικό στην παρουσία του εκπαιδευτικού ενώ χρήση μάσκας και γαντιών είναι προαιρετική
• Ο κάθε μαθητής έχει δικό του θρανίο που θα χρησιμοποιεί καθημερινά και για όλη την διάρκεια των μαθημάτων. Απαγορεύεται η χρήση άλλου θρανίου
• Αν ένας μαθητής παρουσιάσει οποιοδήποτε σύμπτωμα θα πρέπει να το αναφέρει στον εκπαιδευτικό με την είσοδό του στην τάξη , ενώ ο εκπαιδευτικός θα ρωτά καθημερινά για τυχόν συμπτώματα. Η διαδικασία θα γίνεται τακτικά με προκαθορισμένο ερωτηματολόγιο
• Συστήνεται με την επανέναρξη των σχολείων ενημέρωση των μαθητών σχετικά με την επιδημία και τα μέτρα ατομικής προστασίας.

Η διδασκαλία 

• Η διδασκαλία θα γίνεται στην τάξη ή σε ανοικτό χώρο ο οποίοος θα εντοπίζεται από τον εκπαιδευτικό και θα τυγχάνει έγκρισης προηγουμένως από τον διευθυντή.
• Τα θρανία θα έχουν απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου μεταξύ τους και ο χώρος διακίνησης του εκπαιδευτικού θα απέχει δυο τουλάχιστον μέτρα από το πλησιέστερο θρανίο.
• Θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή των χεριών, με τα μάτια τη μύτη και το στόμα
• Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση αντικειμένων (μολύβια στυλό) που χρησιμοποιούνται από άλλους
• Πριν την έξοδο για διάλειμμα και πριν οι μαθητές αποχωρήσουν από την αίθουσα θα γίνεται υπενθύμιση από τον εκπαιδευτικό για τα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Τα διαλείμματα

• Η σχολική μονάδα αναπροσαρμόζει το ωρολόγιο πρόγραμμα ώστε να υπάρχουν διαφορετικές ζώνες διαλειμμάτων και να μη συμπίπτει μεγάλος αριθμός μαθητών στους εξωτερικούς χώρους. Προβλέπεται διαχωρισμός της αυλής ώστε να υπάρχουν ξεχωριστοί χώροι για τις διάφορες ομάδες και κάθε ομάδα θα έχει τον δικό της χώρο
• Θα πρέπει να γίνεται επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20’’ πριν τη λήψη τροφής και μετά την επίσκεψη στην τουαλέτα. Θα πρέπει να γίνεται και έλεγχος στις τουαλέτες ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός των μαθητών στους χώρους αυτούς (θα τεθούν υπεύθυνα άτομα για έλεγχο της τήρησης μέτρων κατά τα διαλείμματα)
• Έλεγχος και αποφυγή συνάθροισης μαθητών κατά τα διαλείμματα
• Τα παιδιά θα ενθαρρύνονται να φέρνουν φαγητό από το σπίτι
• Τα κυλικεία θα παραμείνουν κλειστά
• Με το πέρας του διαλείμματος απολύμανση των χεριών με αντισηπτικά

Παρουσίαση συμπτωμάτων

Παραμονή κατ οίκον και αποχή από το σχολείο οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού ή μαθητή εμφανίσει συμπτώματα και άμεση επικοινωνία με τον προσωπικό ιατρό. Θα πρέπει να γίνεται θερμομέτρηση τόσο των μαθητών όσο και του προσωπικού από το σπίτι. Σε περίπτωση παρουσίασης συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια του σχολείου το άτομο θα απομονώνεται σε ειδικό δωμάτιο (πιθανόν το ιατρείο του σχολείου) και θα τηρούνται τα ανάλογα πρωτόκολλα

Καθαριότητα, υγιεινή και αερισμός χώρων

Θα υπάρχει αλκοολούχο διάλυμα με περιεκτικότητα αλκοόλης >65% σε κάθε είσοδο αίθουσας διδασκαλίας. Συστήνεται υποχρεωτική και σωστή εφαρμογή υγιεινής των χεριών κατά την έισοδο κι έξοδο από αυτή. Το δοχείο θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στην έξοδο της αίθουσας διδασκαλίας και να χρησιμοποιείται υπό την εποπτεία του εκπαιδευτικού της τάξης.

Οι αίθουσες θα καθαρίζονται καθημερινά

• Απολύμανση επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά όπως τα πόμολα τα γραφεία, τα έπιπλα οι κουπαστές σκάλων και κιγκλιδωμάτων, οι βρύσες και κυρίως τα θρανία μαθητών
• Καθημερινός καθαρισμός και απολύμανση της τουαλέτας και των επιφανειών του χώρου με καθαριστικά διαλύματα (αραιωμένο διάλυμα 1/99). Καθαρισμός των χεριών πριν και μετά τη χρήση της τουαλέτας.

Καθημερινός καθαρισμός των δαπέδων με καθαριστικά διαλύματα

Συστηματικός και επαρκής αερισμός όλων των χώρων κατά τα διαλείμματα και κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Οι εργασίες καθαρισμού στο σχολείο θα πρέπει να γίνονται με χρήση γαντιών και στολή εργασίας και τα γάντια μετά τη χρήση τους να απορρίπτονται. Η χρήση των γαντιών μιας χρήσης δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση το πλύσιμο των χεριών.

Χειρισμός ευπαθών ομάδων

Έλεγχος αν περιλαμβάνονται μεταξύ των μαθητών, του διδακτικού και μη διδακτικού προσωπικού άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες
Διαβούλευση μαζί τους, ρύθμιση των καθηκόντων τους και απομόνωσή τους

Παρακολούθηση τυχόν συμπτωμάτων

• Παραμονή κατ οίκον και αποχή από την παρακολούθηση μαθημάτων οποιουδήποτε τόμου εμφανίζει συμπτώματα. Θα πρέπει να γίνεται θερμομέτρηση τόσο των μαθητών όσο και του προσωπικού από το σπίτι. Σε περίπτωση που ένας μαθητής παρουσιάσει συμπτώματα απομακρύνεται από την αίθουσα και απομονώνεται στον ειδικό χώρο
• Ετοιμασία ειδικού δωματίου απομόνωσης σε περίπτωση που ένας μαθητής παρουσιάσει συμπτώματα
• Ενημέρωση προσωπικού για τα δικαιώματά του σε σχέση με την άδεια ασθενείας και την απαίτηση για απομόνωση
• Προσεκτική χρησιμοποίηση προσωπικών πληροφοριών σχετικά με την υγεία του
• Διευκόλυνση της εργασίας από την οικία αν είναι δυνατόν για το προσωπικό που απαιτείται να απομονωθεί αλλά δεν παρουσιάζει συμπτώματα

Πρόσβαση επισκεπτών γονέων κηδεμόνων στο σχολείο

• Προσδιορισμός των διαδικασιών εισόδου και εξόδου των επισκεπτών
• Ενημέρωση ότι οι επισκέψεις πρέπει να αποφεύγονται
• Εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων για αποφυγή επισκέψεων γονέων/κηδεμόνων
• Εξασφάλιση της δυνατότητας ούτως ώστε ο κάθε επισκέπτης να φορά κατάλληλη μάσκα και να απολυμαίνει τα χέρια του εισερχόμενος στο σχολείο
• Δημιουργία ημερολογίου επαφών
• Τήρηση αρχείου με τις θέσεις και τα θρανία

Τήρηση αποστάσεων

• Αυστηρή τήρηση της κοινωνικής αποστασιοποίησης
• Σε κάθε θρανίο θα κάθεται ένας μαθητής με απόσταση ενός μέτρου. Ο μέγιστος αριθμός θα είναι τα 12 άτομα
• Αποφυγή κοινής χρήσης αντικειμένων
• Απόσταση εκπαιδευτικού μαθητή 2 μέτρα
• Αποφυγή στενής επαφής σε όποιον εμφανίζει συμπτώματα
• Τοποθέτηση αφισών στο χώρο του σχολείου για να εμπεδωθεί η ανάγκη τήρησης αποστάσεων
• Τοποθέτηση σημάτων στις αίθουσες συνεδριάσεων για να διασφαλιστεί ότι δεν υπερβαίνεται ο μέγιστος αριθμός ατόμων

Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες

Δυνατότητα επικοινωνίας με το προσωπικό και προ πάντων με τους μαθητές για τυχόν κατάθλιψη από θανάτους ή ασθένεια συγγενών, ανησυχίες φοβίες άγχος

Διορισμός ατόμων στα οποία μπορεί να απευθύνεται κάθε μέλος του προσωπικού και οι μαθητές
Εκπαίδευση κατάρτιση προσωπικού
Παροχή εκπαίδευσης του προσωπικού και των μαθητών για:
• τον τρόπο τοποθέτησης/ απόρριψης της χρήσης γαντιών μασκών γυαλιών προστασίας
• τα συμπτώματα του covid 19 και τρόπους μετάδοσής τους

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Της Μαρίνας Οικονομίδου

Σχόλια αναγνωστών

Σε χαμηλό βαρομετρικό οι πολιτικοί αρχηγοί

«Δηλαδή, όλοι οι ΄πολιτικοί΄μας για τη χωματερή. »
ΑΚΑ  |  22:38

Λεμεσός: Άνοιξε καφετέρια - Θαμώνες παρακολουθούσαν ποδόσφαιρο

«Kανονικά θα έπρεπε να τους έδιναν από μια σφαλιάρα και μια κλωτσιά στα πισινά! »
ΑΚΑ  |  08:23

«Ανοίγουν» οι αιθέρες από 1η Μαρτίου - Όλα όσα θα ισχύουν

«ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΛΕΙΣΤΑ. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΥΝ ΜΑΣΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ...»
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ  |  12:18

Σε προεκλογικό άμυνας ο ΔΗΣΥ

«Πραγματικά, είναι απίστευτα άδικο αυτό που συμβαίνει εναντίον της κυβέρνησης καί τής Κας Γιολιτη. Αντί, ...»
Αλέξης Σταυρινίδης  |  16:00

Παιδεία: Τελευταία Ενημέρωση