ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Ινστιτούτου Κύπρου - Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στεγάζει πέντε εξειδικευμένα, διεπιστημονικά ερευνητικά κέντρα, τα οποία αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Το Ινστιτούτο Κύπρου (ΙΚυ) είναι ένας διεθνής, μη κερδοσκοπικός ερευνητικός και εκπαιδευτικός οργανισμός, με ισχυρό επιστημονικό και τεχνολογικό προσανατολισμό. Πρόκειται για ένα κέντρο αριστείας το οποίο ασχολείται με θέματα περιφερειακού ενδιαφέροντος, παγκόσμιας ωστόσο σημασίας, με έμφαση στη διεπιστημονική έρευνα και τις διεθνείς συνεργασίες.

Αρχίζοντας τις δραστηριότητές του το 2007, το Ινστιτούτο Κύπρου έχει να παρουσιάσει μια συνεχή και εντυπωσιακή ανάπτυξη, αλλά και σημαντικές επιτυχίες όσον αφορά στην εξασφάλιση ανταγωνιστικής ερευνητικής χρηματοδότησης και στην προσέλκυση διεθνούς φήμης επιστημόνων. Σήμερα το Ινστιτούτο διαθέτει υπερσύγχρονες υποδομές και ανθρώπινο προσωπικό 285 ατόμων, ενώ έχει λάβει συνολική χρηματοδότηση πέραν των 86 εκατομμυρίων ευρώ από εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών παρέχει ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου η αριστεία στην εκπαίδευση, την καινοτομία και την έρευνα, ενισχύεται μέσω διεπιστημονικών συνεργασιών.

Το Ινστιτούτο Κύπρου στεγάζει πέντε εξειδικευμένα, διεπιστημονικά ερευνητικά κέντρα, τα οποία αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς στους αντίστοιχους θεματικούς τομείς:

• Ερευνητικό Κέντρο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων
(EEWRC)

• Ερευνητικό Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Αρχαιολογία
και τον Πολιτισμό (STARC)

• Ερευνητικό Κέντρο Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
(CASTORC)

• Ερευνητικό Κέντρο για το Κλίμα και την Ατμόσφαιρα (CARE-C)

• Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογικής Πολιτικής και Καινοτομίας (STeDI-RC)

 

Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τον εκπαιδευτικό βραχίονα του ΙΚυ ως διαπιστευμένος φορέας που χορηγεί αναγνωρισμένα πτυχία ανώτατης εκπαίδευσης, αποτελεί η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η Σχολή ιδρύθηκε το 2010 και εστιάζει στο μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Στόχος της Σχολής είναι να διατηρεί ένα μικρό αριθμό φοιτητών υψηλού επιπέδου που είναι πλήρως ενσωματωμένοι στις ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου και οι οποίοι εκπαιδεύονται για να γίνουν αυριανοί ηγέτες στην ακαδημία και στη βιομηχανία. Αυτό προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποτελούν μέλη των ερευνητικών ομάδων του Ινστιτούτου, να αποκτούν πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση με τη χρήση των πιο πρόσφατων μεθόδων και τεχνικών, να έχουν πρόσβαση σε υπερσύγχρονες υποδομές και να διεξάγουν έρευνα με διεθνώς αναγνωρισμένες ερευνητικές ομάδες.

Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών παρέχει ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου η αριστεία στην εκπαίδευση, την καινοτομία και την έρευνα, ενισχύεται μέσω διεπιστημονικών συνεργασιών. Η Σχολή φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει μελλοντικούς ηγέτες στον ακαδημαϊκό και τον βιομηχανικό χώρο. Οι απόφοιτοι του Ινστιτούτου έχουν καταλάβει θέσεις στον ακαδημαϊκό χώρο, στη βιομηχανία, αλλά και στο πεδίο της έρευνας ευρύτερα, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.

 

Στρατηγικές συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα

Το Ινστιτούτο έχει δημιουργήσει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες στρατηγικές συνεργασίες:

• Massachusetts Institute of Technology (MIT)

• Max Planck Institute for Chemistry

• University of Illinois at Urbana-Champaign

• Center de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF)

• Alternative Energies and Atomic Energy Commission

• University of Helsinki

 

Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις

Τα προγράμματα σπουδών είναι ενσωματωμένα στις διεπιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου, έτσι ώστε οι φοιτητές να έχουν άμεση πρόσβαση σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και να συμμετέχουν στις υψηλού κύρους ερευνητικές ομάδες που διαθέτει το Ινστιτούτο, από την έναρξη των σπουδών τους. Ορισμένες από τις ερευνητικές εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου, που είναι μοναδικές στην Κύπρο και την περιοχή, περιλαμβάνουν:

• Solar Research Facility (PROTEAS)

• Linear Fresnel Facility (LIFE)

• Unmanned Systems Research Laboratory (USRL)

• Cyprus Atmospheric Observatory (CAO)

• Facility for Chemical Analyses (FCA)

• High Performance Computing Facility (HPCF)

• Mobile Research Infrastructure for Heritage at Risk (STARLAB)

• Virtual Environments Laboratory (VeLab)

• Andreas Pittas Art Characterization Laboratories (APAC)

• Instrumentation for Nanoparticle Synthesis and Characterization Laboratory (INL)

• SEM-EDS Facility (SEM-EDS)

 

Κοινά πτυχία

Οι διδακτορικοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώσουν τις διδακτορικές τους σπουδές από κοινού με διεθνώς αναγνωρισμένα ιδρύματα του εξωτερικού (τα περισσότερα από τα οποία ανήκουν στα 100 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου *Shanghai Ranking 2023). Η φοίτηση σε περισσότερα από ένα ακαδημαϊκά ιδρύματα ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να επωφεληθούν από το εκπαιδευτικό σύστημα περισσότερων χωρών, να ενισχύσουν το ερευνητικό τους δίκτυο και να αποκτήσουν την εμπειρία της φοιτητικής ζωής σε περισσότερες από μια πόλεις.

 

Ευκαιρίες οικονομικής υποστήριξης

Το Ινστιτούτο Κύπρου προσφέρει γενναιόδωρες ευκαιρίες οικονομικής υποστήριξης σε ανταγωνιστικούς υποψηφίους (καλύπτοντας δίδακτρα ή/και έξοδα διαβίωσης) με βάση την ακαδημαϊκή αριστεία, τα προσόντα και το ενδιαφέρον για το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών.
• Υποτροφίες (μέχρι και 100% των συνολικών διδάκτρων)
• Ευκαιρίες εργασίας στα ερευνητικά μας προγράμματα (Research Assistantships)
• Προγράμματα Εργασίας-σπουδών (Work-study Schemes)

 

Αιτήσεις

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο
πανεπιστήμιο σε σχετικό κλάδο για τα προγράμματα Μάστερ και κάτοχοι μεταπτυχιακού από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε σχετικό κλάδο για τα Διδακτορικά προγράμματα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων είναι μέχρι τις 3 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: https://www.cyi.ac.cy

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.

 

Ευκαιρίες κατάρτισης και κινητικότητας

Το χαρτοφυλάκιό μας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών ευκαιριών, οι οποίες απευθύνονται σε φοιτητές εντός και εκτός Ινστιτούτου όπως:

• Μαθήματα μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων (Transferrable Skills Courses): Μια σειρά από μαθήματα μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων προσφέρονται στους φοιτητές όλων των προγραμμάτων, επιπλέον από το πρόγραμμα σπουδών τους. Τα μαθήματα αυτά επικεντρώνονται σε οριζόντιες δεξιότητες με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των φοιτητών.

• Πρακτική άσκηση (Internships): Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε νέους προσοντούχους φοιτητές να βιώσουν μια διεθνή ερευνητική εμπειρία και τους ενθαρρύνει στην αναζήτηση και επιδίωξη μιας επιστημονικής καριέρας. Τα άτομα που επιλέγονται έχουν την ευκαιρία να διεξάγουν έρευνα υπό την καθοδήγηση ενός μέντορα, να εξοικειωθούν με τις τελευταίες ερευνητικές μεθόδους και τεχνικές και να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Κύπρου.

• Προγράμματα Κατάρτισης (Executive Courses): Τα προγράμματα είναι σύντομα σε διάρκεια και στοχεύουν στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και στην αναβάθμιση υφιστάμενων γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων που επιθυμούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις σημερινές απαιτήσεις της εργασίας τους, στους θεματικούς τομείς του
Ινστιτούτου.

• Πρόγραμμα Erasmus+: Παρέχει την ευκαιρία σε φοιτητές να φοιτήσουν από 3 μέχρι 12 μήνες σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, καθώς και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης (traineeship) από 2 μέχρι 12 μήνες σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, εταιρείες ή οργανισμούς στο εξωτερικό.

• Χειμερινά/καλοκαιρινά σχολεία: Tα σχολεία καλύπτουν μια ποικιλία θεμάτων και προσφέρονται για φοιτητές ή / και επαγγελματίες. Η διάρκειά τους κυμαίνεται από μερικές ημέρες έως μερικές εβδομάδες, ανάλογα με το σχολείο. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό συμμετοχής.

• Ειδικά σεμινάρια και εργαστήρια: Το Ινστιτούτο προωθεί τη διάδοση επιστημονικών γνώσεων μέσω διαλέξεων, συζητήσεων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι διάσημες σειρές διαλέξεων Hubert Curien και Enrico Fermi Lecture, οι οποίες δίνονται από εξέχουσες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο.

 

Εκδηλώσεις

Το Ινστιτούτο Κύπρου διοργανώνει μια σειρά από κοινωνικές εκδηλώσεις που έχουν ως στόχο να ενσωματώσουν πιο αποτελεσματικά τους φοιτητές στην κοινότητα του Ινστιτούτου και να τους βοηθήσουν να κοινωνικοποιηθούν και να δικτυωθούν.

 

Στρατηγικές Συνεργασίες

• MIT
• Max Plank Institute for Chemistry
• University of Illinois Urbana Champaign/NSCA
• University of Helsinki
• French National Centre for Scientific Research (CNRS)
• French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA)
• C2RMF

 

Ερευνητικά Επιτεύγματα

• >86 εκατομμύρια χρηματοδότηση από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα
• 97 ενεργά ερευνητικά έργα
• >1200 επιστημονικές δημοσιεύσεις
• 16 ερευνητικά εργαστήρια

Επικοινωνήστε μαζί μας στο οffice.school@cyi.ac.cy ή στο +357 22208614 ή βρείτε μας στα κοινωνικά μας δίκτυα
in / FB/ Insta/ Twitter/ YouTube (εικονίδια με αυτή τη σειρά)

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Παιδεία: Τελευταία Ενημέρωση